Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA

Nr. 01/20.11.2017

Subscrisa cu sediul social declarat in Mun. Bucuresti, Str 3, ap 86, cam 1, Sector 4, prin
reprezentantul sau legal, avand in vedere cererea salariatei noastre de incetare a CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA.

DECIDE:

Incepand cu data de 21.11.2017 inceteaza CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA al d-nei


conform prevederilor art. 55 lit. b) din Codul Muncii – republicare.
Precizam ca fosta noastra salariata nu are debite fata de subscrisa.
Pentru perioada lucrata a efectuat 0 zile concediu de odihna.
Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de serviciile Resurse-Umane si Financiar-
Contabilitate.
Prezenta decizie se va comunica in termen de 5 zile de la emiterea persoanei in cauza.
Impotriva prezentei decizii de incetare a contractului de munca sus numita se poate adresa cu
contestatie la Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domicilul sau resedinta salariata, in termen de
45 zile de la comunicare.

Administrator,

Data comunicarii,
Data de primire: ........................
Semnatura de primire: .............................
Sau
Data confirmare de primire prin posta: ....................

S-ar putea să vă placă și