Sunteți pe pagina 1din 2

Examen probabilitați ID 2015-V3

I.1. Arătaţi că dacă P  B A   P  B A , atunci A ṣi B sunt independente. (0,75p)


C
2. Stabiliți valoarea constantei C a.ȋ. p k 
 k  1 k  2 sǎ reprezinte probabilitatea elementarǎ a
unei v.a. și calculați media sa. (0,75p)

 1
3. Se considerǎ variabila aleatore continuǎ cu densitatea de repartiție f  x   kx x  , x   0,2 .
 2
 1 3
a). Determinați constanta k ,funcția de repartiție și P X  X  
 2 2
b). Calculați dispersia v.a. 3 X  5 și densitatea de repartiție a va. Y  4 X  1 (2,5p)

 3
II.1Știind cǎ a, b  Z , D 3 X    M 2  3 X   , M  6Y 2  13  0 , vectorul  X , Y  având
9
 2 4
repartiția comunǎ
XY b-3 b-2 b
2a 1/12 2p
0 5/24 4p
a+3 1/24 3/24 2p
2q 4q 6q
determinați: P  X  Y   1 , M  Y X  0  și cov X  1, Y  1 . (1,5p+2p)
2.Stailiți valoarea lui c a.ȋ. f  x, y   c1  xy . x  1, y  1 sǎ reprezinte o densitate de repar-tiție
a unui vector aleator.Arǎtați cǎ v.a. X,Y nu sunt independente, dar X 2 și Y 2 sunt independente

III-3p.1. Se considerǎ selecția repetatǎ X 1 , X 2 ,...., X n dintr-o populație descrisǎ de v.a. X având
2x
cx  5
densitatea de repartiție de forma f  x,    e , x  0 .Sǎ se determinați c, estimaț parametrul
2

prin metoda verosimilitǎții maxime,arǎtați cǎ este absolut corect și calculați


M2X2  X1X3
2. Calitatea unor aparate este apreciata dupa numărul de puneri in funcţiune până la prima
defectare. S-au analizat 100 de aparate , obţinându-se rezultatele:
xi porniri 1 3 6 8 10
ni aparate 15 20 30 10 25
Calculaţi: valoarea funcţiei empirice de repartiţie în punctul x=7 şi media de selecţie