Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicaţii:

1. Dacă productivitatea marginală a factorului substituit este 10, iar productivitatea


marginală al factorului care îl substituie este 20, rata marginală de substituţie are
valoarea:
a. 20 c. 5
b. 10 d. 0,5

2. Dacă productivitatea marginală a muncii este de 5 000 buc., iar productivitatea


marginală a capitalului este de 15 000 buc., cu ce rată va avea loc substituirea
capitalului prin muncă?

3. Când rata marginală de substituţie a doi factori, x şi y, este de 10, iar productivitatea
marginală a factorului substituit este de 20, cât este productivitatea marginală a
factorului care îl substituie?

4. Productivitatea marginală a muncii este de 300 t. productivitatea marginală a


capitalului este 9 000 t. Cât este rata marginală de substituţie a capitalului prin muncă?
a. 3; b. 1/3; c. -1/3

5. Considerând că productivitatea marginală a factorului substituit este mai mare ca


productivitatea marginală a factorului care îl substituie, rata marginală de substituţie
este:
a. >1; b. =1; c. <1; d. =0; e. nedeterminabilă

6. Dacă productivitatea marginală a factorului substituit este mai mică decât


productivitatea marginală a factorului ce îl substituie, rata marginală de substituţie este:
a. negativă şi supraunitară;
b. pozitivă şi subunitară;
c. egală cu zero;
d. negativă;
e. egală cu productivitatea marginală a factorului ce substituie.

7. Care din afirmaţiile de mai jos este falsă?


a. între productivităţile marginale a doi factori de producţie şi rata lor de substituţie
nu există legătură;
b. combinarea factorilor de producţie este o operaţie tehnico-economică;
c. substituirea factorilor de producţie presupune obţinerea cel puţin a aceloraşi
rezultate;
d. rata marginală de substituţie se foloseşte la calculele de eficienţă a combinării
factorilor;
e. elemente ale capitalului circulant se pot substitui în producţie.
8. Completaţi tabelul următor şi reprezentaţi grafic WmgL/productivitatea marginală a
muncii şi WL(productivitatea medie a muncii=Q/L)

K/capital L/muncitori Q/producţia WmgL WL


10 0 0
10 5 100
10 10 225
10 15 325
10 20 400

9. Productivitatea medie a capitalului unei firme a fost în to de 20 000 um, în condiţiile


unei producţii de 30 mil. u.m. dacă productivitatea marginală a capitalului tehnic este
cu 10% mai mare ca randamentul mediu al capitalului din perioada de bază(to), iar
valoarea producţiei obţinute creşte cu 11%, care va fi nivelul productivităţii medii a
capitalului în perioada curentă? (I. Gavrilă/Economie, aplicatii, teste, p.35)

10. La nivelul unei firme, productivitatea medie a muncii este egală cu 100 buc/salariat. În
condiţiile creşterii cu 100% a productivităţii medii a muncii şi a numărului de salariaţi cu 50%,
productivitatea marginală a muncii este egală cu: a) 500 buc/salariat; b) 400 buc/salariat; c)
600 buc/salariat; d) 800 buc/salariat; e) 200 buc/salariat

11. În To, productivitatea muncii era de 100 de bucăţi/salariat, iar numărul de salariaţi era
de 50. În T1, producţia se menţine la acelaşi nivel, iar numărul de salariaţi creşte cu
100%. Productivitatea muncii:

a. a scăzut cu 50%
b. a crescut cu 50%
c. a ajuns la 50% faţă de Wlo
d. are un indice de 50%
http://formuleonline.blogspot.com/2014/04/economie-problema-rezolvata-1.html
http://formuleonline.blogspot.com/2014/04/economie-problema-rezolvata-2.html
http://formuleonline.blogspot.com/2014/05/economie-problema-rezolvata-3.html
http://formuleonline.blogspot.com/2014/05/economie-problema-rezolvata-4.html
http://formuleonline.blogspot.com/2014/05/economie-problema-rezolvata-5.html

S-ar putea să vă placă și