Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ

Unitatea de învățământ: Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino


Denumire proiect: Digital Competence in Action
Grup ţintă: Elevii claselor a IIIa – a VIIIa
Categoria de bună practică* Proiect de parteneriat strategic Erasmus + KA 2
Prezentare:
”Digital competence in action”, no. 2017-1-UK01-KA201-036578

a) Descriere:
Proiectul, al cărui coordonator este Consiliul Local al orașului Cardiff, Țara Galilor, Marea Britanie
are ca parteneri alte 14 instituții și unități de învățământ din Țara Galilor, Spania și România.
Acest proiect își propune să pregătească tinerii pentru a se integra pe piața muncii, dar de
asemenea să ofere profesorilor oportunități de dezvoltare profesională să ii pregătească pe deplin
pentru clasă și pentru propria lor carieră. Împreună cu aceștia ne propunem să îmbunătățim relația cu
părinții și comunitatea prin implicarea activă a acestora în activitățile planificate. În vederea inițierii
acestor activități, este necesară aplicarea unor chestionare de evaluare inițială atât cadrelor didactice,
cât și elevilor (clasele III-VIII) și părinților acestora privind utilizarea TIC in procesul didactic, în
rezolvarea temelor și în învățare.
b) Beneficii:
 Elevii au realizat prezentari ale proiectului si le-au expus parintilor;
 Si-au îmbunătățit cunostintele de Microsoft Office prin realizarea unei prezentari a scolii;
 Au aflat cum pot naviga sigur pe internet – activitate realizata impreuna cu parintii ;
 Au creat primul lor email si consolidat cunostintele de informatica folosind platformele
educationale Kahoot si Multimeter ;
 Au aflat informatii legate de dreptul de proprietate online.
c) Dovezi:
Notă:*Categoria de bună practică:
a. inovarea în procesul de predare - învățare - evaluare;
b. derularea parteneriatelor cu părinții/ cu comunitatea locală/ cu ONG-urile etc
c. diseminarea experientelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la
proiectele institutionale de mobilitate in scop de dezvoltare profesionala, schimb de
experienta si transfer de bune practici, la nivelul scolii care implementeaza proiecte in cadrul
Programului Erasmus +.