Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR


CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

APROBAT,
RESPONSABIL PROGRAM DE STUDII LICENTA
Prof.dr.ing. Raluca STAN

Numele si prenumele absolventului (ei)..............................................................................

1. Tema lucrarii....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Termenul de predare a lucrarii ........................................................................................
3. Aspecte care vor fi dezvoltate in lucrare privind documentarea tehnica..........................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Aspecte care vor fi dezvoltate in lucrare privind abordarea
tehnologica................. .........................................................................................................................
.....................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Schema de operatii principale. Schema tehnologica.......................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Consultatii in afara departamentului (indicarea partilor din proiect pentru care se solicita
consultarea) .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Data primirii temei...........................................................................................................

Conducator(i) stiintific(i), Semnatura absolventului,