Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea Lista de inventariere Gestiunea Pagina

Magazia Data…………..…2004 Loc de depozitare


CANTITATI PRE- VALOARE CONTABILA Valoa- DEPRECIEREA

Codul sau Stocuri Diferente TUL Diferente rea


Nr. Denumirea bunurilor numarul de U.M. Fap- Scrip- Plus Minus UNI- Valoa- de Valoa- Motivul

crt. inventariate inventar tice tice TAR rea Plus Minus inven- rea (cod)

tar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gestionar
(responsabil mijloace fixe) Contabilitate
Numele si prenumele

14-3-12 A4 t2