Sunteți pe pagina 1din 13

Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Tema 1. Introducerea si prezentarea cursului

Fişa jocului Nr.1 „Cunoaşte-ti vecinul”


Obiective:
-Cunoaşterea participanţilor
-Crearea unei atmosfere destinse, sigure printre participanţi
- Evidenţierea motivaţiei şi a preocupărilor faţă de tematica cursului
Resurse:postituri/ecusoane
Timp 25 de minute
Desfăşurare:
Participanţii primesc postituri/ecusoane si sunt invitaţi să îşi scrie prenumele şi un
cuvânt care îi caracterizează. Se vor grupa în perechi şi vor discuta despre
semnificaţia cuvântului ales.
Fiecare membru al echipei îşi va prezenta partenerul/a din punctul de vedere al :
- semnificaţiei cuvântului cheie
- locului de muncă
- al preocupărilor faţă de tematica cursului –o fraza maxim

Fişa jocului Nr.2 „Vânătoarea de comori”


Obiective:
-Cunoaşterea participanţilor
-Crearea unei atmosfere destinse, sigure printre participanţi
Resurse: fişe sub formă tabelară
Timp 25 de minute
Desfăşurare:
Fiecare participant primeşte câte o fişă cu 9 itemi tabelari si va fi invitat să găsească
pe cineva din grup care corespunde caracteristicilor itemului. La expirarea perioadei
de completare (max.15 minute) se va aloca pentru ca fiecare participant să dezvăluie
ce a descoperit, pentru un item sau doi.
Notă: Itemii tabelului se pot modifica în funcţie de profilul participanţilor, conform cv-
ului

Fişa jocului Nr.3 „Nimeni nu mai e ca mine”


Obiective:
-Cunoaşterea participanţilor
-Crearea unei atmosfere destinse, sigure printre participanţi
- Evidenţierea mesajului că fiecare persoană est unică şi valorosă
Timp 25 de minute
Desfăşurare
– Fiecare participant enunţă o însuşire, pasiune, preocupare, care il
diferenţiază în raport cu ceilalţi participanţi la curs, o enunţă cu voce tare, iar
fiecare alt participant care are in comun însuşirea respective face cunoscut
acest lucru.
– Ex. „Nimeni nu mai e ca mine….fac paraşutism”. Trainerul poate adresa
scurte întrebări pentru detaliere. „De ce ai ales acest sport?”, „De cât timp îl
practici?”.
– La final cursanţii sunt rugaţi să spună care este valoarea acestui exerciţiu, ce
ne arată el
o Că oamenii sunt diferiţi dar au şi puncte de interes comune
o Că fiecare este valoros prin ceva şi merită respectat

Fişa jocului Nr.4 „JOCUL NUMELUI”


Obiective: - Cunoaşterea participanţilor
- Acomodarea cu ceilalţi participanţi şi cu formatorii
Materiale necesare: fără
Mod de desfăşurare:

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe
Participanţii formează un cerc, stând cu faţa spre centru. Trainerul se prezintă
spunându-şi prenumele şi un atribut cu prima litera ( Dana – drăguţa), după care
următorul participant trebuie să spună prenumele şi atributul participantului dinainte
şi pe al lui. Următorul participant va spune prenumele şi atributul primului participant,
al celui de-al doilea, al treilea, s.a, până se ajunge la el, astfel încât toţi participanţii
să se prezinte şi să facă un exerciţiu de reţinere/memorare a prenumelor celorlalţi
participanţi şi a atributelor ce şi le-au ales ca reprezentându-i.
Timp: 15 minute
Număr de participanţi: 20-25

Fişa jocului Nr.5 Găseşte pe cineva care…..


Obiective: - Cunoaşterea participanţilor
- Acomodarea cu ceilalţi participanti şi formatorii
Materiale necesare: foaia de lucru “Găsiţi pe cineva care……”
Reguli: Plimbaţi-vă prin cameră şi prezentaţi-vă cât mai multor persoane posibil.
Când întâlniţi pe cineva care se potriveşte cu declaraţiile menţionate mai jos, notaţi
numele acelei persoane în căsuţă. Obiectivul este de a întâlni cât mai multe
persoane posibil. Fiecare nume poate fi folosit o singură dată. Aveţi 10 de minute
pentru a completa acest exerciţiu.

Dezvoltă programe S-a mutat aici în Cunoaşte un copil Nu este părinte


pentru copii şi tineri ultimul an care are abilităţi
deosebite

Este de părere că Are un copil cu Ştie cum să Cunoaşte o altă


calitatea vârsta cuprinsă dezvolte abilităţi la persoană care face
primordială a unui între 0-5 ani. copii şi tineri activitate de
educator este voluntariat
flexibilitatea

Are un copil cu Face de asemenea Consideră calitatea Cunoaşte un adult


vârsta cuprinsă muncă de nr.1 a celor care care se implică în
între 6-12 ani voluntariat pentru o lucrează cu tineri şi programe de
altă organizaţie copii că îi acceptă dezvoltare a
aşa cum sunt pe ablităţilor la copii şi
aceştia tineri

Consideră Ştie definiţia Are un copil cu Este angajat cu


perseverenţa o abuzului sau vârsta cuprinsă normă întreagă
calitate esenţială în neglijării copilului între 13-18 ani.
lucru cu tinerii şi
copiii

Mod de desfăşurare: Se distribuie foaia de lucru “Găsiţi pe cineva care……” şi se


prezintă regulile.
Se încheie exerciţiul cerând participanţilor să ridice mâinile în cazul în care au
completat toate căsuţele libere din foaia de lucru. Notă: itemi promoţionali, precum
semne de carte, calendare, broşuri, etc. pot fi dăruite ca premii câştigătorilor acestui
exerciţiu.
Timp: 10 minute

Fişa jocului Nr.6 TRENUL NUMERELOR

Obiective: - Reaminitirea numelor participanţilor.


- Destinderea participanţilor cu ajutorul mişcării.

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe
Materiale necesare: fără

Mod de desfăşurare:
Participanţii formează un cerc, stând cu faţa spre centru. Se solicită un
voluntar pentru a fi “locomotiva” şi a scoate sunete specifice claxonului de
locomotivă. Acesta se învârte de-a lungul cercului, prin faţa celorlalţi participanţi,
până se opreşte în faţa unui participant, căruia îi spune: “Bună, eu sunt Cornel şi
sunt “locomotiva” acestui tren. Apoi cel in faţa căruia se opreşte îl prinde de talie pe
cel dinaintea lui, devenind “vagonul poştal’, nu înainte de a-şi spune numele. Trenul
porneşte în jurul cercului şi se opreşte în faţa altui participant care îşi spune numele
şi ce fel de vagon reprezintă, până ce toţi participanţii formează o garnitură de tren.

Timp: 15 minute

Număr de participanţi: 15-20

Fişa jocului Nr.7 MERSUL

OBIECTIV: revigorarea participanţilor

MATERIALE: sala suficient de mare

INSTRUCTAJ şi DESFAŞURARE: participanţii sunt rugaţi să se ridice, într-un cerc


larg. Apoi, în şir indian, împreună cu trainerul, încep să experimenteze diferite tipuri
de mers. Consemnul este: ”acum mergem prin nisip (30 sec )……..mergem prin
iarbă……..mergem prin apă……….prin noroi………pe pietre……urcăm pe
munte….coborîm o pantă……..mergem pe burete……pe un covor……..pe
marmură…..pe o podea de lemn………ne grabim………ne grabim mai tare….din ce
in ce mai tare……..(până începe alergarea. În acel moment jocul se opreşte).

Durata: 10 minute.
Număr de participanţi: + 9

Fişa jocului Nr.8 NICI O / NICI UN FĂRĂ

Obiectiv:
 Creşterea concentrării de grup şi a participării
 Încurajarea ascultării şi a capacităţii de gândire
Materiale:
 O minge sau un obiect moale
Desfăşurare:
 Cereţi grupului să se aşeze în cerc
 Conducătorul grupului le va explica participanţilor că unul dintre ei va arunca
o minge sau un alt obiect uşor unui alt jucător în timp ce rosteşte o frază de
tipul „nici o / nici un ………fără” (de exemplu: nici o vară fără soare).
Persoana căreia i se adresează fraza trebuie să prindă mingea şi să
răspundă cu o alta frază de acest tip (de exemplu: nici o mama fără copil)
 Jocul continuă în timp ce mingea este aruncată de la un participant la altul,
fiecare dintre aceştia adăugând o frază de genul: nici o / nici un fără
 Dacă un jucător nu reuşeşte să găsească o astfel de frază, va fi ajutat de
restul grupului
Durata: 10 – 15 minute
Participanţi: 10 – 20 de persoane
Când se foloseşte: Revitalizarea grupului după o prezentare lungă sau o sesiune
intensă.

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe
Fişa jocului Nr.9 SALATA DE FRUCTE

Număr participanţi: 10-15 persoane


Tipul jocului: Interior. Foarte activ
Limita de timp (durata recomandată): 10-15 min
Obiectiv: energizare, interacţiune, împărţire pe echipe (după fructe)
Descriere şi explicaţii:
Participanţii sunt aşezaţi într-un cerc format din scaunele acestora. Facilitatorul este
singurul care nu are scaun. Acesta alege 3-4 fructe apoi împarte grupul, numind câte
un fruct pentru fiecare participant (inclusiv pentru el).
Apoi, aflat în mijlocul acestui cerc, zice” Aş mânca, aş mânca...şi numeşte un fruct,
două, trei fructe din cele numite sau “salata de fructe”. Cand participantii aud
numindu-se fructul pe care il reprezintă, trebuie să se ridice de pe scaun şi să
schimbe locul său, căutând un scaun liber.
La comanda “salata de fructe”, toţi trebuie să işi schimbe locul.
Facilitatorul trebuie să “pândescă” un loc liber şi să îl ocupe.

Fişa jocului Nr.10 “MARELE VÂNT PORUNCESTE”

Obiective: - intercunoaştere.
- destinderea şi energizarea participanţilor cu ajutorul mişcării.
Materiale necesare: sală- sau spaţiu suficient de mare, scaune (-1)
Mod de desfăşurare:
Membrii grupului formează un cerc larg din scaune (mai puţin cu un scaun decât
numărul de participanţi). Trainerul construieşte o poveste despre un sef de trib indian
cu numele “Marele vânt”, apoi marele vânt începe sad ea porunci participanţilor:
“marele vânt porunceşte ca cei ce au … ochi albaştrii, …pantofi, , cei care lucrează
în domeniul „z”, …copii, cei ce nu au 18 ani, etc. sa îşi schimbe locul. Participanţii
care se încadrează în descrierea Marelui vânt vor schimba locurile între ei,
aşezându-se pe scaun (efectul energizant se produce doar daca aceste comenzi au
o succesiune destul de rapida). Persoana care ramane fără loc pe scaun devine
Marele vânt si va da mai departe comenzile.
Timp: 5-10 minute

Numar de participanti: + 10

Fişa jocului Nr.11 UN GÂND FRUMOS

Obiective: - Cunoaşterea participanţilor


Materiale necesare: coli hârtie
Mod de desfăşurare:
Fiecărui participant i se dă un bileţel, pe care trebuie să scrie un gând frumos, un
citat, o urare, unui prieten oarecare. Biletelele se strâng, apoi fiecare trage la sorţi un
bileţel şi îl citeşte.
Acest exercitiu se poate folosi la începutul zilei, pentru a spori coeziunea grupului, a
crea o atmosferă pozitivă şi a motiva participanţii.
Timp: 10 -15 minute
Număr de participanţi: + 9

Fişa jocului Nr.12 CEARŞAFUL

Obiective: - Cunoaşterea participanţilor


Materiale necesare: o bucată mare de pânză sau o coală de flipchart
Mod de desfăşurare:

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe
Participanţii se împart în 2 echipe, şi 2 facilitatori ţin un cearşaf care desparte
echipele. Fiecare echipă îşi alege un reprezentant care iese în faţă.
În momentul în care cearşaful se coboară, participantul care a ghicit primul numele
celuilalt câştigă un punct pentru echipa sa.
Acest exerciţiu se foloseşte după jocurile de cunoaştere, pentru a fixa în memorie
numele participanţilor şi pentru a destinde atmosfera.
Timp: 10 -15 minute
Număr de participanţi: + 9

Fişa jocului Nr.13 CROCODILII


Număr participanţi: peste 10
Tipul jocului: interior. Foarte activ.
Limită de timp (durată recomandată): 10-15 min
Obiective – socializare, cunoaştere, interacţiune, ordonare/împărţire pe echipe
Descriere şi explicaţii :
Se întinde o sfoară pe sol, sau o bucată de scotch. Participanţii trebuie să se aşeze
în şir indian, în mod aleator, pe această sfoară. După ce s-au aliniat toţi, li se cere să
se aşeze în ordine alfabetică, sau după culoarea ochilor, sau după orice alt criteriu,
fără a călca cu picioarele în afara sforii. Cel care dirijează jocul este “crocodilul” şi
trebuie să-i mănânce pe cei care ies în afara sforii. Cine este mâncat de “crocodili”
merge la un capăt al sforii.
Material necesar: o sfoara (min 2 metri)

Fişa jocului Nr.14 GĂSIŢI PE CINEVA CARE…..


Obiective: - Cunoaşterea participanţilor
- Acomodarea cu ceilalţi participanti şi formatorii
Materiale necesare: foaia de lucru “Găsiţi pe cineva care……”
Mod de desfăşurare: Se distribuie foaia de lucru “Găsiţi pe cineva care……” şi se
prezintă regulile.
Se încheie exerciţiul cerând participanţilor să ridice mâinile în cazul în care au
completat toate căsuţele libere din foaia de lucru. Notă: itemi promoţionali, precum
semne de carte, calendare, broşuri, etc. pot fi dăruite ca premii câştigătorilor acestui
exerciţiu.
Timp: 10 minute

Fişa jocului Nr. 15 HARTA


Tipul exerciţiului: spărgător de ghiaţă
Obiective: - intercunoaştere.
- crearea unei atmosfere de deschidere şi destindere.
Materiale necesare: sală, tabla/flipchart, creta/markere
Mod de desfăşurare:
Trainerul realizează o hartă a ţării/regiunii/oraşului şi va marca pe ea locul în
care se desfăşoară cursul. Va cere apoi fiecărui participant să spună câteva cuvinte
relevante despre el, munca lui şi apoi să descrie drumul parcurs până la locul
cursului marcând locul de unde a plecat şi drumul pe care l-a parcurs. Membrii
grupului vor veni pe rând la tabla/flipchart pentru a se autoprezenta.
Timp: 5-15 minute – în funcţie de mărimea grupului
Număr de participanţi: +8

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Anexa 2.1 : ZIARUL


Obiective: - Să descopere/identifice elemente care tin de domeniul stiintific.
- Să utilizeze diverse materiale pentru a descoperi/identifica elemente de
continut stiintific ce pot fi folosite în dezvoltarea abilităţilor de
formulare/rezolvare de probleme practic aplicative.
Materiale necesare: ziare, coli de flip-chart
Mod de desfăşurare:
Participanţii vor fi împărţiţi pe grupe (4-5 grupe în funcţie de numărul de
participanţi), fiecare grupă va primi o foaie de ziar din presa locală, naţională, cu
orice temtica. Participanţii fiecărei grupe vor identifica în articolele din foaia de ziar
contexte ce pot fi utilizate în cadrul interdisciplinar pe care să le prezinte în grupul
mare. Fiecare grupă îşi va expune secvenţa identificată în foaia de ziar, explicând şi
la ce se referă articolul respectiv şi cum poate fi utilizat în scop educaţional
interdisciplinar. Timp de lucru pentru căutarea conţinuturilor în articolele din ziar: 10
minute. Apoi se postează pe o coală de flip-chart modalităţile de utilizare a
contextului identificat în procesul educaţional de către fiecare grupă.
Timp: 20 minute
Număr de participanţi: 15-20

Anexa 2.2 : CIORCHINELE (harta conceptuală)


OBIECTIV: definirea conceptului „Interdisciplinaritate”
MATERIALE:coli de flipchart, markere
DESFAŞURARE: se explică metoda “Ciorchinelui”- harta conceptuală sub forma
„pânzei de păianjen”, asta înseamnă că în mijloc avem conceptul central de la care
pleacă legăturile sub formă de raze către celelalte concepte secundare, se folosesc
asocierile libere cu conceptul central; se împarte grupul în grupuri mici; fiecare grup
va desemna un lider care va prezenta conceptul pentru care s-a realizat ciorchinele;
se realizează în grupul lărgit definiţia conceptelor cheie; formatorul prezintă definiţiile
prezentate în literatura de specialitate.
Durată 30 – 40 min
Număr de participanţi: + 9

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Anexa 3.1 : MESAJE INTERGENERAŢIONALE SAU MOŞTENIREA


OBIECTIV: conştientizarea mesajelor primite din familie/şcoală/comunitate faţă de
aspecte/conţinuturi ce pot fi integrate ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe” la nivel
interdisciplinar şi care nu se regăsesc în curriculum obligatoriu
MATERIALE:coli de flipchart, markere
DESFAŞURARE: participantii sunt împărţiţi în grupuri de cel puţin trei persoane. Pe
coli de flipchart, ei vor descrie aspectele pe care le-au primit de la generaţiile
anterioare (din experienţa proprie) şi vor pune în paralel aspectele pe care le
consideră necesare formării prin interdisciplinaritate. Colile de flipchart vor fi
prezentate de fiecare echipă în grupul mare. Colile pot avea ca antet:

Ce aspecte/domenii/teme consideră Ce aspecte/domenii/teme consideră


copilul/familia/comunitatea că lipseşte profesorul că lipseşte curriculumului
curriculumului ştiinţific ştiinţific

Durată 15 min
Număr de participanţi: 20-25

Anexa 3.2. : BURSA MODELELOR DE BUNĂ PRACTICĂ


Pentru a putea avea acces la experienţa cursanţilor în ceea ce priveşte
interdisciplinaritatea şi pentru împărtăşi tuturor aceste experienţe, se poate organiza
o bursă a modelelor de bună practică.

Cursanţii sunt împărţiţi în 4-5 grupe cu câte 4-5 persoane. Fiecare dintre ei, în cadrul
grupului, povestesc despre proiectele de CDŞ pe care le-au iniţiat sau implementat.
Au 20-30 min pentru a-şi împărtăşi propriile experienţe. Apoi, fiecare grup alege (prin
metode proprii) un model de bună practică.
Persoana desemnată va prezenta la final tuturor participanţilor acest proiect de
succes.
Se va crea o atmosferă favorabilă pentru diseminarea experienţelor şi de motivare
pentru proiecte viitoare.

Anexa 3.3 : BAROMETRUL ZILEI


Obiective: - Să înveţe să-şi exprime gândurile şi stările emoţionale după o zi de
curs.
Materiale necesare: fără
Mod de desfăşurare:
La sfârşitul unei zile de curs este important să aflăm de la participanţi cum
definesc printr-un cuvânt ziua respectivă de curs. Pentru aceasta fiecare participant
îşi va exprima gândurile şi emoţiile din ziua respectivă printr-un cuvânt, astfel încât
fiecare participant să contribuie la “Barometrul zilei”.
Timp: 10 minute
Număr de participanţi: 15-20
Tipul jocului: de incheiere a unui curs

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

ANEXA 4.1 PODUL

Cursantii pornind de la prezentarea imaginilor care exemplifică tema „Podul”, vor


trebui sa:
- Listeze riscurile cu care se va confrunta elevul când va deveni adult
- Identificarea abilitatilor/competenţelor pe care le putem integra într-o
abordare interdisciplinară, care ar putea ajuta elevul de astăzi sa evite riscurile şi de
a construi o viaţă profesională, socială şi de familie de calitate

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe
Anexa 4.2 : SITUAŢII/STUDII DE CAZ

Cursanţii sunt împărţiţi în 4 echipe. Unul dintre membrii echipei (cel care va fi şi
raportorul) primeşte bileţelul cu situaţia pentru grup. Sarcina grupurilor este aceea de
a identifica 3 metode (chestionar, joc de rol etc) adaptate grupului de copii/tineri cu
care lucrează pentru a identifica acele teme care pot fi integrate într-un CDŞ al ariei
curriculare „matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”.
Exemple folosite:

1. Eşti o învăţătoare la clasa a 4-a într-o şcoală de copii provenind din familii din
mediul rural.
Trebuie să afli nevoile de dezvoltare specifice acestui grup. Cum vei face asta?
Listează împreună cu colegii tăi 3 metode. Prezintă concluziile grupului.

2. Esti profesor de specialitate la clasa a 10-a. Îţi doreşti foarte mult să dezvolţi
abilităţi/competenţe prin activităţi de învăţare interdisciplinară, atât în orele de CDŞ
cât şi în activităţi extracurriculare.
Prin ce metode le evaluezi aspectele esenţiale care să capaciteze elevul şi să-l
motiveze în dezvoltarea sa?
Listează împreună cu colegii tăi 3 metode.

3. Eşti coordonator de programe şi proiecte la nivelul şcolii.


Ce metode vei folosi pentru a afla care sunt priorităţile grupului de educabili din
şcoală?
Listează împreună cu colegii tăi 3 metode.

4. Lucrezi cu copii unei clase a 5-a cu abilităţi deosebite în domeniul ştiinţific. Îţi
doreşti să dezvolţi această latură prin activităţi neconvenţionale.
Ce metode foloseşti pentru a obţine de la elevi domeniile de interes proprii şi tipul de
activitate în care s-ar implica?
Listează împreună cu colegii tăi 3 metode.

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Anexa 5.1 : CE VĂD DE FAPT?


Obiective: - să facă diferenţa dintre observaţie şi interpretare
Materiale necesare: jucării mici de pluş, alte obiecte de mici dimensiuni
Mod de desfăşurare:
Trainerul va grupa participanţii în echipe egale apoi va împărţi acestora
jucăriile-obiectele – câte unul pentru fiecare echipă şi le va cere membrilor echipelor
să descrie obiectul primit.
In procesare se va insista pe elementele observabile vs. interpretări, calităţi
pe care tindem să le atribuim obiectelor, persoanelor, fenomenelor, dincolo de
informaţia venită pe căi senzoriale.
Timp: 10-20 minute – în funcţie de mărimea grupului
Număr de participanti: +9

Anexa 5.2. : "ULCIORULFISURAT"

Un cărăuş avea două ulcioare mari, fiecare atârnate de un capăt şi de altul al unei
bare pe umerii săi. Unul dintre ulcioare avea o crăpătură şi, în timp ce celălălt ulcior
era perfect şi ajungea întotdeauna cu o măsură întreagă de apă până la capătul
drumului lung dintre pârău şi casa stapânului, ulciorul fisurat ajungea plin numai pe
jumătate. Lucrurile au continuat aşa în fiecare zi timp de doi ani; cărăuşul ducea doar
o porţie şi jumătate de apă la casa stăpânului său. Bineînţeles, ulciorul perfect era
mândru de realizările lui, îşi îndeplinea perfect rolul pentru care fusese conceput.
Însă sărmanului ulcior fisurat îi era ruşine de propria sa imperfecţiune şi se simţea
mizerabil pentru că a reuşit să se achite doar de jumătate din responsabilitatea sa.
După doi ani a ceea ce el considera drept un eşec amarnic, ulciorul fisurat i-a spus
cărăuşului într-o zi la marginea pârăului: „Mi-e ruşine de mine însumi şi vreau să-mi
cer scuze." ”De ce?”a întrebat cărăuşul." De ce îţi este ruşine?" " În aceşti doi ani
care au trecut, am reuşit să duc numai jumătate de măsură, datorită acestei fisuri
prin care curge apa tot drumul până la casa stăpânului tău. Din cauza slăbiciunilor
mele tu trebuie să faci toată munca aceasta şi nu obţii rezultatele cuvenite pentru
eforturile tale ", a zis ulciorul fisurat. Cărăuşului i-a fost milă de vechiul ulcior fisurat
şi a spus cu compasiune: " În timp ce ne întoarcem la casa stăpânului, vreau să îţi
arăt florile frumoase de-a lungul drumului". Într-adevăr, în timp ce urcau dealul,
vechiul ulcior fisurat a observat cum soarele înclăzea frumoasele floricele sălbatice
de pe marginea drumului şi aceasta i-a luminat puţin sufletul. Însă ajuns la capătul
drumului era tot descurajat, pentru că jumătate din măsură îi cursese pe jos, aşa că
şi-a cerut din nou scuze cărăuşului pentru eşecul său. Cărăuşul a zis ulciorului: " Ai
remarcat că erau flori numai pe partea ta de drum, însă nu şi pe a celuilalt ulcior?
Aceasta pentru că am ştiut întotdeauna de fisura ta şi m-am gândit să o folosesc.
Am plantat seminţe pe partea ta de drum şi în fiecare zi la întoarcerea de la pârău tu
le-ai udat. Timp de doi ani am putut culege aceste flori frumoase ca să decorez
masa stăpânului meu. Fără tine, exact aşa cum eşti, el nu ar fi avut frumuseţea
aceasta să-i decoreze casa."
Morala: Fiecare dintre noi avem propriile noastre fisuri. Cu toţii suntem vase
fisurate. Însă tocmai aceste crăpături şi fisuri ale noastre fac ca viaţa să fie atât de
interesantă şi bogată. Trebuie doar să acceptăm fiecare persoană aşa cum este şi să
privim la ceea ce are bun. Există mult potenţial pentru bine. Există mult bine in noi!
Binecuvântaţi sunt cei flexibili, pentru că îndoirile vieţii nu le distrug forma. Aminteşte-
ţi întotdeauna să apreciezi pe toţi oameni diferiţi din viaţa ta. Sau, după cum prefer
eu să privesc lucrurile, dacă nu ar fi existat toate ulcioarele fisurate din viaţa mea,
viaţa ar fi fost destul de plictisitoare şi nu aşa de interesantă.
Parabola prezentată poate fi utilizată pentru a argumenta că orice cuvânt, orice idee
şi mai ales „greşeala” poate fi regândită în termeni educativi, poată fi utilizată pentru
a forma un elev. Contexte care la prima vedere nu sunt în aria de interes a disciplinei
pot fi reinterpretate din punctul de vedere al interdisciplinarităţii.

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Anexa 6.1 : Povestea băieţelului

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

Intr-o zi un băieţel Şi a desenat o “aşteptaţi, vă arăt Profesoara le-a


s-a dus la şcoală. floare roşie cu o eu cum să faceţi”. spus copiilor:
Băieţelul era mic, tulpină verde. Şi le-a arătat cum “astăzi o să facem
Iar şcoala era “Acum puteţi să facă o farfurie un desen”
mare. începe”,a zis adâncă. “grozav” şi-a zis
Dar când băieţelul profesoara. “aşa, acum puteţi băieţelul,
a văzut Băieţelul a privit începe”, a zis şi a aşteptat să
Că intrarea în floarea profesoara. spună profesoara
clasa lui profesoarei, ce să facă.
Se făcea printr-o Apoi s-a uitat la Băieţelul s-a uitat Dar ea n-a spus
uşă direct din floarea lui. la farfuria nimic.
curte, A lui era mai profesoarei, S-a plimbat doar
A fost foarte fericit, frumoasă decât a Şi apoi la ale sale. prin clasă.
Iar şcoala nu i s-a profesoarei. Îi plăceau mai mult
mai părut Dar n-a spus farfuriile lui, Când a ajuns
Atât de mare ca la nimic. Decât farfuria lângă băieţel,
început. A întors doar adâncă facută de i-a spus “ Tu nu
pagina profesoară, vrei să desenezi?”
Într-o dimineaţă Şi a desenat o Dar n-a spus un “Ba da “ a zis
Când băieţelul se floare ca cea a cuvânt. Şi-a băieţelul
afla în clasă, profesoarei. transformat “ Ce desen să
Profesoara le-a Era roşie cu o farfuriile lui într-o facem?”
spus copiilor: tulpină verde. bila mare de “Nu ştiu până nu-l
“Astăzi o să facem argilă faci” zis
un desen”. Într-o altă zi, din care a făcut o profesoara.
“Grozav”, s-a Când băieţelul farfurie adâncă şi “Cum să-l fac?”
gândit băieţelul, intrase în clasă mare zise băieţelul.
căci îi plăcea mult prin uşa din curte, Ca cea facută de “ Cum iţi place ţie”,
să deseneze. Profesoara le-a profesoară. răspunse ea.
Ştia să deseneze o spus copiilor: “ Să-l colorez cum
mulţime de lucruri: “Azi o să facem Şi foarte curând vreau eu?” a mai
Lei şi tigri, ceva din argilă” băieţelul a învăţat întrebat băieţelul.
Pui şi vaci, “Grozav”, şi-a zis să aştepte “ Cum vrei tu” a
Trenuri şi băieţelul, Şi să privească fost răspunsul ei.
vapoare… Căci îi plăcea să Şi să facă lucruri “ Dacă toţi aţi face
Şi şi-a scos cutia lucreze cu argila. ca cele făcute de acelaşi desen,
cu creioane Ştia să facă tot profesoară şi l-aţi colora la fel,
colorate felul de lucruri din Şi foarte curând cum să ştiu eu cine
Şi a început să argilă: n-a mai făcut nimic l-a făcut?”
deseneze. Şerpi şi oameni de de unul singur. “Nu ştiu” zise
zăpadă, Şi s-a întamplat băieţelul
Dar profesoara a Elefanţi şi într-o zi şi a început să
zis:”Aşteptaţi” camioane,… Că băieţelul şi deseneze o floare
“nu începeţi încă” Şi a început să familia lui roşie.
şi a aşteptat până i frământe bucata s-au mutat într-o
s-a parut că toţii de argilă. altă casă,
copiii sunt pregătiţi Dar profesoara a într-un alt oraş.
“Acum o să zis: Şi băieţelul a
desenăm flori”, “Staţi, nu sunteţi trebuit să meargă
A zis profesoara. gata sa începeţi”. la altă şcoală.
“Grozav”, s-a Şi a aşteptat până
gândit băieţelul, ce toţi copiii au fost Şcoala nouă era şi
Căci îi plăcea să gata . mai mare,
deseneze flori. “Acum o să facem Şi nu avea nici o
Şi a început să o farfurie” uşă
deseneze flori a zis profesoara. Prin care să intre
frumoase, “Grozav”, s-a direct din curte în
Şi le-a colorat în gândit băieţelul, clasa lui.
roşu, portocaliu şi căci îi plăcea să Trebuia să urce
albastru. facă farfurii. nişte trepte înalte
Şi a început să Şi să meargă de-a
Dar profesoara le- facă farfurii de lungul unui coridor
a spus copiilor: toate formele şi lung.
“Aşteptaţi, vă voi mărimile. Până ajungea în
arăta eu cum să Dar profesoara le- clasa lui.
coloraţi” a zis copiilor: În prima zi de
şcoală,

1
Curs MODUL 1 – Jocuri de energizare, cunoaştere şi construire echipe

REFLECŢIE FINALĂ

Obiective: - Să verificăm cunoştintele acumulate în ziua respectivă.


- să reflecteze asupra cunoştinţelor şi atmosferei de lucru din ziua respectivă.
Materiale necesare: fişe de evaluare
Mod de desfăşurare:
La sfârşitul unei zile de curs este important să aflăm de la participanţi cum a fost preluată
informaţia furnizată de traineri şi cum s-au simţit în timpul sesiunilor de lucru. Pentru aceasta
fiecare participant va primi o FIŞĂ DE EVALUARE (a zilei) care are câteva întrebări:
1. Ce aţi învăţat în această zi de curs ? ………………… …………………………………
2. Cum consideraţi că a fost atmosfera de lucru pe parcursul zilei de azi?…
…………...............
Timp: 10 minute
Numar de participanti: 15-20

BAROMETRUL ZILEI
Obiective: - Să înveţe să-şi exprime gândurile şi stările emoţionale după o zi de curs.
Materiale necesare: fără
Mod de desfăşurare:
La sfârşitul unei zile de curs este important să aflăm de la participanţi cum definesc
printr-un cuvânt ziua respectivă de curs. Pentru aceasta fiecare participant îşi va exprima
gândurile şi emoţiile din ziua respectivă printr-un cuvânt, astfel încât fiecare participant să
contribuie la “Barometrul zilei”.
Timp: 10 minute
Număr de participanţi: 15-20
Tipul jocului: de incheiere a unui curs

MESAJ PENTRU TINE

Obiective: - să acorde feed-back colegilor alături de care a participat la curs.


Materiale necesare: coli de hârtie A4, scotch
Mod de desfăşurare:
Fiecărui participant i se va lipi o coală de hârtie pe spate pe care fiecare participant va
scrie
“ un gând frumos” referitor la persoana care i-a fost coleg pe parcursul cursului şi despre care
poate să spună ceva. După ce fiecare participant are scris un mesaj de la fiecare coleg, acestea
se vor citi în grupul mare. La final fiecare participant va spune cum se simte după feedback-ul
primit.
Timp: 25 minute
Numar de participanti: 15-20

13