Sunteți pe pagina 1din 1

R�nduieli canonice privind Taina Mirungerii

Mirungerea este taina cre?terii �n locul sf�nt prin ungerea cu Sf�ntul ?i marele
mir a trupului celui nou botezat. Din punct de vedere canonic mirungerea este
integrarea celui nou botezat �ntr-o Biserica Ortodoxa autocefala, cea care a sfin?
it Sf�ntul ?i marele Mir. Prin botez astfel este primit �n Biserica Ortodoxa, prin
mirungere e?ti primit �n Biserica Ortodoxa autocefala iar prin �mbisericire �ntr-o
comunitate parohiala.
Sav�r?itorul mirungerii este episcopul sau preotul. Aici diaconul nu are nici o
contribu?ie.
Primitorul este numai credinciosul botezat valid.
Canonul 48 Laodiceea prevede ca mirungerea se face imediat dupa botez.
Canonul 7 al sinodului 2 ecumenic prevede ca mirungerea se administreaza ?i
eterodoc?ilor care vin la Botez.
V�rsta primirii mirungerii este legata de v�rsta la care se boteaza primitorul sau
la v�rsta �n care vine la ortodoxie.
Sav�r?irea - canonul 57 Cartagina men?ioneaza ca ini?ial era numita dupa forma
sav�r?irii. Adica punerea m�inilor episcopului. Aceasta taina era facuta numai de
episcop. Ulterior aceasta taina ?i-a schimbat forma de administrare din motive
practice. ?i anume s-a facut prin ungere de catre preot dar numai cu mir sfin?it de
episcopi. Canonul 6 Cartagina prevede ca Sf. ?i marele Mir trebuie sfin?it numai de
episcop pentru a arata ca aceasta taina era ini?ial legata de episcop, ca unic
sav�r?itor. Mai t�rziu prin tradi?ia bisericeasca s-a stabilit ca Sf�ntul ?i marele
Mir sa fie sfin?it numai de catre un sinod al unei Biserici autocefale.
Canonul 57 Trulan prevede ca locul sav�r?irii este legat de locul botezului, adica
Biserica.
Clava 141 din Pravila Mare prevede ca mirungerea se face cu trei degete sau doar cu
degetul mare.
Canonul 47 apostolic prevede ca botezul nu se repeta de aici ?i mirungerea. Ea este
o taina care se administreaza o singura data �n via?a. Totu?i pot aparea situa?ii
de excep?ie, mirungerea aposta?ilor care revin la Biserica Ortodoxa a?a cum prevede
canonul 1 al Sf. Ioan Postitorul.
Canonul 7 al sinodului II ecumenic prevede mirungerea arienilor care se �ntorc la
Biserica dreptmaritoare. Prin urmare mirungerea se administreaza o singura data dar
�n situa?ii de excep?ie ea poate fi administrata din nou. La administrarea
mirungerii �n Biserica primara un rol important l-au avut diaconi?ele. Acestea
purtau m�na preotului pe trupul femeilor, pentru a evita orice ispita. Odata cu
generalizarea pedobaptismului rolul diaconi?elor a disparut. Ele nu au fost
interzise ci au disparut �n mod firesc. Daca ele ar fi fost hirotonite misiunea lor
s-ar fi continuat p�na azi, legat de sf�nta liturghie.