Sunteți pe pagina 1din 2

PRECIZĂRI

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA


1. Obiectivele practicii de vară pentru anul V FACULTATEA DE MEDICINĂ
sunt concentrate asupra dezvoltării
deprinderilor practice elementare din
FIŞA DE PRACTICĂ MEDICALĂ
domeniile medicinei interne si chirurgiei.
2. Baremul este minimal şi obligatoriu. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ
3. Se recomandă efectuarea practicii în servicii
medicale, chirurgicale sau de urgenţă.
4. Practica se va desfăşura sub îndrumarea Student:_____________________________________
directă a unui medic practician (medic primar anul de studii: V, an universitar___________________
sau medic specialist) care va certifica prin
practica de vară efectuată în
semnatură şi parafă.
5. Pregatirea practică a studenţilor va fi Spitalul (Clinica):_____________________________
controlată prin testare practică în perioada 10- in perioada:__________________________________
11.09.2018.
Indrumător de practică:_________________________
____________________________________________
Rezultat testare:

Şef comisie:
Data:____________ Semnătura
ANUL V NB: Dacă studentul nu a efectuat numărul minim de
BAREM DE PRACTICA manevre medicale prevăzute în barem, îndrumatorul
de practică este rugat să precizeze acest fapt.
1. Reguli generale de administare a
medicamentelor Observaţii ale îndrumătorului de practică (cu referire
2. Supravegherea şi notarea parametrilor vitali la implicare profesională, frecvenţă, etc):
3. Resuscitarea cardiorespiratorie
4. Tratamente parenterale si perfuzabile ___________________________________________
5. Transfuzia ___________________________________________
6. Puncţia pleurală, pericardică şi abdominală – ___________________________________________
tehnică, incidente, accidente ___________________________________________
7. Incizii şi suturi chirurgicale ___________________________________________
8. Pansamente ___________________________________________
9. Aparate gipsate ___________________________________________
10. Primul ajutor în urgenţe ___________________________________________
11. Intocmirea unei reţete ___________________________________________
12.Completarea evolutiei si a parametrilor ___________________________________________
biologici in foile pacientilor

Data:___________ Semnătura

S-ar putea să vă placă și