Sunteți pe pagina 1din 17

Acreditarea laboratoarelor de incercari

a) Cuprins SMC pentru sudori

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL


PRIVIND POLITICA S.C. IRMEB S.A. IN DOMENIUL CALITATII
1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI
2. INTRODUCERE
2.1. APLICAREA PRINCIPIILOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
2.2. MODELUL DE PROCES
2.3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SMC
3. DEFINITII SI ABREVIERI
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITTII
4.1. ASPECTE GENERALE
4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
5.2. NECESITATI SI ASTEPTARI ALE PARTILOR INTERESATE
5.2.1. FOCALIZAREA ASUPRA CERINTELOR CLIENTULUI
5.2.2. CLIENTI SI UTILIZATORI FINALI PE PIATA
5.2.3. PERSONALUL DIN CADRUL ORGANIZATIEI
5.2.4. FURNIZORI SI PARTENERI
5.3. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII
5.4. PLANIFICAREA
5.4.1. OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITATII
5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMLUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
5.5. RESPONSABILITATE,AUTORITATE SI COMUNICARE
5.5.1. CERINTE GENERALE SI ORGANIZARE
5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI
5.5.3. COMUNICARE INTERNA
5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. ASIGURAREA RESURSELOR
6.2. RESURSE UMANE
6.2.1. GENERALITATI
6.2.2. COMPETENTA, FORMAREA, CALIFICAREA SI
SENSIBILIZAREA PERSONALULUI
6.3. INFRASTRUCTURA
6.4. MEDIUL DE LUCRU
7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENTUL
7.4. APROVIZIONARE
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE
7.4.2. INFORMATII REFERITOARE LA APROVIZIONARE
7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT
7.6. CONTROLUL EMM
8. MASURAREA, ANALIZA SI IMBUNATATIREA CALITATII
8.1. GENERALITATI
8.2. MASURARE SI MONITORIZARE
8.2.1. SATISFACTIA CLIENTILOR
8.2.2. AUDITURILE INTERNE
8.2.3. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR
8.2.4. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSELOR
8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
8.4. ANALIZA DATELOR
8.5. IMBUNATATIREA
8.5.1. IMBUNATATIREA CONTINUA
8.5.2. ACTIUNI CORECTIVE
8.5.3. ACTIUNI PREVENTIVE

Procedurile specifice pentru procedeul de sudare sunt:

1. Procedura de lucru pentru sudare oxiacetilenica

2. Procedura de sudare In arc electric

Toate probele sudate pentru autorizare se realizeaza utilizand independent variabile esentiale de sudare

Variabilele esentiale de sudare sunt:

a) procedeul de sudare;

b) tipul produsului (tabla sau teava);

c) tipul Imbinarii (cap la cap cu patrundere completa sau sudura de colt);

d) grupa de material;

e) materialul consumabil pentru sudare;

f) dimensiunile (grosimea materialului si/sau diametrul exterior al tevii);

g) pozitia de sudare;

h) detalii privind sudarea (suport la radacina, sudare dintr-o parte, sudare din ambele parti, sudare Intr-un
strat, sudare multistrat, sudare spre stanga, sudare spre dreapta).

Procedeu de sudare utilizat pentru Domeniu de autorizare functie de grosimea probei


proba Imbinare cu mai
Imbinare cu procedeuunic
multeprocedee
Conform tabelului 7 pentru Conform tabelului 7
procedeul desudare1: cut=s1+s2
t=s1
pentru procedeul desudare
2:
t=s2
Legenda:
1- procedeu de sudare1(nb)
2- procedeu de sudare2(mb)
Legenda:
Conform tabelului 7 pentru Conform tabelului 7
2- procedeu de sudare2
procedeul desudare1: cut=t1+t2
3- sudare cu suport la radacina(mb)
t=t1 procedeul de sudare
4- sudare fara suport la radacina(nb)
pentruprocedeuldesudare 1 numai pentru
2: sudarea zonei de la
t=t2 radacina

Legenda
1- procedeu de sudare1

Tabelul2- Sistemul de grupare a materialelor de baza din otel


Grupa Subgrupa Tip otel
Oteluri cu limita de curgere minima specificata
2 a
ReH≤ 460N/mm si cu compozitia chimica In%: C ≤
0,25
Si≤ 0,60
Mn≤ 1,8
b
Mo≤ 0,70
S≤ 0,045
P≤ 0,045
b
Cu≤ 0,40
b
Ni≤ 0,5
b
Cr≤ 0,3( 0,4 pentru turnate)
1
Nb≤ 0,06
b
V≤0,1
Ti ≤0,05
2
1.1 Oteluri cu limita de curgere minima specificata ReH ≤ 275N/mm
2
Oteluri cu limita de curgere minima specificata 275N/mm <ReH≤
1.2
360N/mm²
Oteluri cu granulatie fina,normalizate,cu limita de curgere minima
1.3 2
Specificata ReH>360N/mm
Oteluri cu rezistenta Impotriva coroziunii atmosferice, a caror
1.4 Compozitie chimica poate depasi cerintele pentru elemente singulare
care suntindicatelagrupa1
Oteluri cu granulatie fina tratate termomecanic si oteluri turnate cu
2
Limita de curgere minima specificata ReH >360N/mm
Oteluri cu granulatie fina tratate termomecanic si oteluri turnate cu
2 2.1 2 2
Limita de curgere minima specificata360N/mm <ReH ≤460N/mm
Oteluri cu granulatie fina tratate termomecanic si oteluri turnate cu
2.2 2
Limita de curgere minima specificataReH >460N/mm
4

Tabelul2(continuare)
Grupa Subgrupa Tipotel
Oteluri cu granulatie fina calite si revenite cu exceptia otelurilor
2
inoxidabileculimitadecurgere minimaspecificataReH > 360N/mm
Oteluricugranulatiefinacalitesireveniteculimitadecurgereminima
3.1 2 2
specificata 360N/mm <ReH ≤ 690N/mm
3
Oteluricugranulatiefinacalitesireveniteculimitadecurgereminima
3.2 2
specificataReH >690N/mm
Oteluri de Imbunatatire cu granulatie fina, exceptand otelurile
3.3
inoxidabile
Oteluri slabaliateCr-Mo-NicuMo≤ 0,7%siV≤ 0,1%
4 4.1 Oteluri cuCr ≤0,3%si Ni ≤ 0,7%
4.2 Oteluri cuCr ≤0,7%si Ni ≤ 1,5%
Oteluri aliateCr-Mo faravanadiucuC ≤0,35%
5.1 Oteluri cu 0,75%≤ Cr≤ 1,5%si Mo≤0,7%
5 5.2 Oteluri cu 1,5%< Cr≤ 3,5%si0,7%<Mo≤1,2%
5.3 Oteluri cu 3,5%< Cr≤ 7,0%si0,4%<Mo≤0,7%
5.4 Oteluri cu 7,0%< Cr≤ 10,0%si 0,7%<Mo≤1,2%
Oteluri Inalt aliatede tipCr-Mo-(Ni) -V
6.1 Oteluri cu 0,3%≤Cr≤0,75%,Mo≤0,7%si V≤ 0,35%
6 6.2 Oteluri cu 0,75%<Cr ≤ 3,5%, 0,7%<Mo≤1,2%si V≤ 0,35%
6.3 Oteluri cu 3,5%< Cr≤ 7,0%,Mo≤0,7%si0,45%≤V≤0,55%
6.4 Oteluri cu 7,0%< Cr≤ 12,5%, 0,7%<Mo≤1,2%si V≤0,35%
Oteluri inoxidabile autocalibile si de tip ferito-martensitic cuC≤0,35%
si10,5%≤Cr≤30%
7 7.1 Oteluri inoxidabileferitice
7.2 Oteluri inoxidabilemartensitice
7.3 Oteluri inoxidabileautocalibile
Oteluri inoxidabilede tip austenitic,Ni ≤ 31%
8.1 Oteluri inoxidabilede tip austenitic cuCr ≤ 19%
8
8.2 Oteluri inoxidabilede tip austenitic cuCr >19%
8.3 Oteluri inoxidabilede tip austeniticmanganoasecu 4%<Mn≤12%

5
Tabelul2(sfarsit)
Grupa Subgrupa Tipotel
Oteluri aliatecu nichel,cuNi ≤ 10,0%
9.1 Oteluri aliatecu nichel,cuNi ≤ 3,0%
9
9.2 Oteluri aliatecu nichel,cu 3,0%<Ni ≤ 8,0%
9.3 Oteluri aliatecu nichel,cu 8,0%<Ni ≤ 10,0%
Oteluri inoxidabileaustenito-feritice(duplex)
10 10.1 Oteluri inoxidabileaustenito-feriticecuCr ≤ 24%
10.2 Oteluri inoxidabileaustenito-feriticecuCr > 24%
c
Oteluri cuprinseIngrupa1 ,exceptand0,25%<C ≤ 0,85%
11.1 Oteluri care suntindicatelagrupa11,cu0,25%<C ≤ 0,35%
11
11.2 Oteluri care suntindicatelagrupa11,cu0,35%<C ≤ 0,5%
11.3 Oteluri care suntindicatelagrupa11,cu0,5%<C ≤ 0,85%
NOTA:Pe baza compozitiei chimice realerezultata,otelurile din grupa 2 pot fi considerate ca
oteluri dingrupa1.
a
In conformitate cu specificatiile de material si standardele de produs,ReHpoate fi Inlocuit cu
Rp0,2sauRt0,5.
b
Este acceptata o valoare mai mare cu conditiaca:Cr+ Mo+ Ni+ Cu+V≤0,75%.
c
Este acceptata o valoare mai mare cu conditiaca:Cr+ Mo+ Ni+ Cu+V≤0,1%.

Tabelul3-Sistemul de grupare a materialelor de baza din aluminiu si a aliaje de


aluminiu
Grupa Subgrupa Tipulde aluminiusialiajedealuminiu
21 Aluminiupur cucontinutdeimpuritati saudeelementede aliere≤ 1 %
Aliaje dealuminiucarenupotfitratate termic
22.1 AliajeAl-Mn
22 22.2 AliajeAl-MgcuMg1,5%
22.3 AliajeAl-Mgcu 1,5%<Mg 3,5%
22.4 AliajeAl-MgcuMg>3,5%
Aliaje dealuminiucarepotfitratate termic
23 23.1 AliajeAl-Mg-Si
23.2 AliajeAl-Zn-Mg

6
Tabelul3(sfarsit)
Grupa Subgrupa Tipulde aluminiusialiajedealuminiu
AliajeAl-Si cuCu 1%
24 24.1 AliajeAl-Si cuCu 1%si 5%<Si15%
24.2 AliajeAl-Si-MgcuCu1%;5%<Si15%si 0,1%<Mg 0,80%
25 AliajeAl-Si-Cucu5%<Si14%; 1%< Cu5%si Mg 0,80%
26 AliajeAl-Cucu2%<Cu6%
NOTA:Grupele24, 25, 26dintabelul3serefera lamaterialeturnate

Tabelul4-Domeniul de autorizare functie de sistemul de grupare a materialelor de


Baza din otel
Domeniu de autorizare
Grupade
1.1 9
materialea
1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 10 11
probei 9.1 9.2+9.3
1.4
1.1.1.2.1.4 x - - - - - - - - - - - -
1.3 x x x x - - - - - x - - x
2 x x x x - - - - - x - - x
3 x x x x - - - - - x - - x
4 x x x x x x x x - x - - x
5 x x x x x x x x - x - - x
6 x x x x x x x x - x - - x
7 x x x x x x x x - x - - x
8 - - - - - - - - x - x x -
9.1 x x x x - - - - - x - - x
9
9.2+9.3 x - - - - - - - - - x - -
10 - - - - - - - - x - x x -
11 x x - - - - - - - - - - x
x- indica grupele de material pentru care sudorul este autorizat.
- indica grupele de material pentru care sudorul nu este autorizat.

7
Tabelul5-Domeniul de autorizare functie de sistemul de gruparea materialelor de
Baza din aluminiu si aliaje de aluminiu
Grupa de Domeniulde autorizare
Material a
21 22 23 24 25 26
probei
21 x x - - - -
22 x x - - - -
23 x x x - - -
24 - - - x x x
25 - - - x x -
26 - - - x x x
xindicagrupelede materialepentrucaresudorul esteautorizat.
- indicagrupelede materialepentrucaresudorul nu esteautorizat.

Tabelul6- Domeniulde autorizarefunctiedematerialele consumabilepentru sudare


Procedeu Materiale pentru Domeniude autorizare
de sudare sudare utilizate la A,RA,RB,RC,RR,
B C
sudarea probei R
A,RA,RB,RC,RR,R x - -
111 B x x -
C - - x
Sarma Miezde Miezde Miezde electrod
- - plina electrod electrod tubular
(S) tubular (M) tubular (B) (R,P,V,W, Z,Y)
131 SarmaplinaS x x - -
135
Miezde electrodtubular
136 x x - -
(M)
141
Miezde electrodtubular
136 - - x X
(B)
114 Miezde electrodtubular
- - - X
136 (R,P,V,W, Z,Y)
xindica materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul este autorizat.
-indica materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul nu este autorizat.

8
Tabelul7-Domeniul de autorizare functie de grosimea materialului de baza la probe sudate cap
la cap cu patrundere completa
a
Grosimeat Domeniude autorizare
b
t<3 tpanala2xt
c
3≤t≤12 3panala2xt
t>12 >5
a
pentrusudareamultiprocedeu,seaplicas1sis2dintabelul 1.
b
pentrusudareaoxiacetilenica(311): tla1,5 xt.
c
pentrusudareaoxiacetilenica(311):3mmla 1,5xt.
b c
si serefera laprobesudate dinotel.

Tabelul8- Domeniul de autorizare functie de diametrul exterioral tevii


Diametrul probeiD Domeniul de valabilitate al aprobarii
D25 Dpanala 2D
25<D ≤50 min25panala2D
50<D ≤168.3 0,5D panala 2D
D>168.3 >0.5D si table
1) D este diametrulexterior al teviisau diametrul exterior al teviiracordului.
2) D reprezinta dimensiunea cea mai mica, In cazul structurilor tubulare cu tevi
rectangulare.

)
Tabelul9-Domeniul de autorizare functie de grosimea materialului la probe cu sudura de colt¹
Grosimea materialului probei
Domeniude autorizare
t
t<3 tpanala3
t≥ 3 ≥3
)
¹ :Asevedeasi tabelul 12.

9
Tabelul10- Domeniul de autorizare functie de pozitiile de sudare
Pozitia de Domeniu de autorizare
sudarea
PF PF PG PG H-
probei de PA PB PC PD PE J-L045
(tabla) (teava) (tabla) (teava) L045
Incercare
PA x x - - - - - - - - -
PB x x - - - - - - - - -
PC x x x - - - - - - - -
PD x x - x - x - - - - -
PE x x x x x x - - - - -
PF(tabla) x x - - - x - - - - -
PF(teava) x x - x x x x - - - -
PG(tabla) - - - - - - - x - - -
PG(teava) x x - x x - - x x - -
H-L045 x x x x x x x - - x -
J-L045 x x x x x - - x x - x
xindicapozitiile desudare pentrucare sudorul esteautorizat.
-indicapozitiile desudare pentrucare sudorul nuesteautorizat. Pozitia J-
L045serefera doar la probelesudate dinotel.

Tabelul11-Domeniul de autorizare pentru probe sudate cap la cap,cu patrundere


completa
Domeniude autorizare
Sudare dintr-o Sudare dintr-o
Detalii privind sudarea Sudare pe
parte/sudarefara parte/sudarecu
probei de verificare ambeleparti
suport laradacina suport laradacina
(bs)
(ss, nb) (ss, mb)
Sudare dintr-oparte/sudare
x x x
fara suport laradacina(ss, nb)
Sudare dintr-oparte/sudare cu
- x x
suport laradacina(ss,mb)
Sudare pe ambeleparti (bs) - x X
xindicasudurilepentrucare sudorulesteautorizat.
-indicasudurilepentrucare sudorulnueste autorizat.

10

Tabelul12- Domeniul de autorizare pentru probe cu sudura decolt, functie de numarul


De straturi

a)
Domeniu de autorizare
Proba de verificare
monostrat(sl) multistrat(ml)
monostrat(sl) x -
multistrat(ml) x X
a)
grosimea sudurii trebuiesafieIndomeniul 0,5xt≤a≤0,7xt.
Xindica tehnica de depunere a stratului pentru care sudorul este autorizat
-indica tehnica de depunere a stratului pentru care sudorul nu este autorizat
b) Criteriile RENAR de acreditare reprezinta ansamblul cerintelor, pe care
organismele deevaluare a conformitatii ce solicita acreditarea este necesar a le
Indeplini pentru a fiacreditate si pe care trebuie sa le Indeplineasca pe toata perioada
acreditarii.
Criteriile RENAR de acreditare sunt alcatuite din: cerinte de acreditare
(standardeinternationale, directive), ghiduri de Indrumare si cerinte suplimentare (reguli
stabilite decomun acord cu autoritatile, reguli privind utilizarea marcii nationale de
acreditare, siglei silogo-ului RENAR, tarife, reguli pentru acreditare, politici etc.).

1. Initierea acreditarii
2. Cererea pentru acreditare
3. Vizita preliminara
4. Contractul de Acreditare
5. Echipa de evaluare
6. Analiza documentelor si Inregistrarilor
7. Planificarea evaluarii
9. Evaluarea la fata locului
10. Evaluare asistata
11. Raportarea evaluarii
12. Evaluare de urmarire
13. Decizia de acreditare
14. Utilizarea Marcii Nationale de Acreditare/ siglei RENAR
15. Supravegherea
16. Reevaluarea
17. Evaluare extraordinara
18. Extinderea acreditarii
19. Suspendarea acreditarii
20. Retragerea acreditarii
21. Restrangerea acreditarii
22. Apeluri
23. Reclamatii
24. Teste de competenta si alte comparatii interlaboratoare

Documente pentru acreditare

Laboratorul care solicita acreditarea conform SR EN ISO/CEI 17025 trebuie sa


prezintedate de identificare care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
· Nume complet, conform statutului de functionare
· Numele scurt sau initialele, unde este cazul
· Statutul juridic al laboratorului si/sau al organizatiei din care face parte (dupa caz)

· Numar de Inregistrare la Registrul Comertului/ Numarul codului unic de


identificare(CUI) numarul sentintei judecatoresti de aprobare a statutului pentru
asociatii, etc.
· Adresa sediului central
· Adresa postala
· Telefon/ fax/ e-mail/ web site
Daca laboratorul are mai multe sedii trebuie date aceste informatii pentru toatesediile
pentru care se solicita acreditarea
Documente aplicabile In care se prezinta datele de identificare ale laboratorului
lasolicitarea acreditarii:
· Cerere pentru acreditare (prezentata de laborator la solicitarea acreditarii)
· Manualul de management

Statut juridic
· Statutul juridic al laboratorului sau organizatiei din care face parte, trebuie sa fie
claridentificat (persoana juridica de drept privat sau apartinand statului) si
demonstratprin documente relevante.
· Statutul de organizatie, apartinand statului, trebuie sa reiasa dintr-un
documentlegislativ adecvat (Hotarare de guvern, ordonanta, lege).
· In cazul In care laboratorul solicita acreditarea ca laborator de secunda sau terta
parte, In statut trebuie sa fie mentionat clar obiectul de activitate corespunzator(CAEN
7120 - activitati de testari si analize tehnice)
· Responsabilitatea juridica se considera fata de legislatia din Romania.
· La acreditarea de laboratoare aflate sub jurisdictia altor state, cerinta
deresponsabilitate juridica trebuie asiguratasi evaluata de o persoana juridica
competenta In legislatia statului respectiv, care poate sustine adecvat
Indeplinireaacestei cerinte.

Asigurare
· Laboratorul trebuie sa aiba o asigurare de raspundere civila valida cu exceptia
cazurilor In care laboratorul este asigurat de stat prin efectul legii
· Asigurarea trebuie sa fie atat contractuala cat si de raspundere civila · Valoarea
asigurata trebuie corelata cu tipul, domeniul si volumul
activitatiilaboratorului/organizatiei si trebuie sa fie credibila fiind o dovada a puterii
financiarea acestuia. Aceasta valoare trebuie sa rezulte din asigurarea de raspundere
civila.
· Daca laboratorul nu are personalitate juridica proprie obligatia asigurarii
revine(asigurarea trebuie sa acopere Intregul domeniu acreditat/solicitat pentru
acreditareal laboratorului) organizatiei de care acesta apartine (organizatia mama).
Documentele relevante care trebuie prezentate de solicitant pentru a confirma
Indeplinireacerintelor sunt cele precizate In cererea pentru acreditare.

Mod de functionare si domeniul tehnic de activitate


Documentele sistemului de management trebuie sa descrie modul de functionare
allaboratorului solicitant de acreditare precizand urmatoarele elemente:
· tipurile de activitati inclusiv alte activitati In afara celor pentru care se solicita
saupentru care a fost acordata acreditarea
· locatiile unde se desfatoara aceste activitati trebuie prezentate suficient de detaliat
· domeniul tehnic al laboratorului trebuie descris sub aspectul metodelor si
procedurilor utilizate
· limitele performantelor tehnice ale laboratorului (domeniu de m_surare, limita
dedetectie, exactitate, etc.)
Daca laboratorul se declara competent sa efectueze Incercari In domenii
reglementatetrebuie ca suplimentar fata de cerintele SR EN ISO/CEI 17025, sa aplice si
cerintelelegislatiei In domeniu sau ale autoritatilor de reglementare.
Atunci cand efectueaza activitati In localuri temporare, pe teren sau cu mijloace
mobile,trebuie sa existe prevederi de management, competenta tehnicasi proceduri
specificepentru aceste activitati.
Documente utilizabile:
· Lista de definire a Incercarilor
· Manualul de management

Relatiile cu organizatiile Inrudite sau din care face parte laboratorul


Daca laboratorul face parte dintr-o organizatie mai mare, dar are personalitate juridica
trebuie furnizate informatii privind relatiile cu aceasta organizatie. In plus fata
deinformatiile generale trebuie prezentate:
· Principalele domenii de activitate/ tipuri de produse ale organizatiei mama
· O organigrama a organizatiei mama cu precizarea pozitiei laboratorului
· Toate nivelurile organizatorice dintre laborator si managementul de varf cu numele si
functiile personalului de conducere
· O evaluare a masurii In care organizatia mama influenteaza functionarealaboratorului
In ceea ce priveste sistemul de management, investitii, resurse
umane, aprovizionare, etc.
Daca laboratorul nu are personalitate juridica contractul de acreditare se Incheie
cuorganizatia mama. In acest caz managementul organizatiei mama trebuie sa
actioneze Innumele laboratorului In probleme legate de acreditare.
In plus organizatia mama trebuie sa garanteze ca nu va exercita presiuni de nici
un felasupra laboratorului sau personalului sau si Ii va lasa deplina libertate In probleme
tehnicesi stiintifice.
Documente utilizabile:
· Manualul de management,
· Organigrame relevante
· Fise de post
· Declaratia de politica
· Angajamentul managementului

Independenta si impartialitate
Personalul cheie din organizatie avand implicare sau influente asupra
activitatiilaboratorului poate fi considerat a fi format din:
· manageri In subordinea carora se afla laboratorul,
· manageri care asigura resursele laboratorului (inclusiv plata salariilor),
· manageri care comercializeaza serviciile de Incercare sau produseleIncercate.
In organizatii mici, In care functia de management careia i se subordoneazaseful
delaborator cumuleazasi responsabilitati de alocarea resurselor de contractare si livrare
aproduselor Incercate sau serviciilor de Incercare, trebuie sa existe angajamente,
dispozitiiorganizatorice, proceduri, responsabilitati si Inregistrari privind evitarea unor
conflicte deinterese si In special privind independenta de decizie tehnica a laboratorului
referitoare la
rezultatele Incercarilor.
· Personalul de management trebuie numit prin decizie In care sa se specifice
delegarea de autoritate necesara realizarii sarcinilor si alocarii resurselor
necesareactivitatii laboratorului,
· Personalul de management si tehnic trebuie sa aiba mentionate In fisele
posturilorlimitele de autoritate In special In identificarea aparitiei de abateri In sistemul
demanagement si initierii de actiuni corective, preventive.
· Laboratorul trebuie sa aiba identificate, documentate, resursele necesare
realizariisarcinilor (materiale si umane) si sa demonstreze documentat ca acestea
exista.
Documente aplicabile pentru a demonstra competenta/Indeplinirea cerintei
· Manualul de management,
· Fise de post
· Declaratia de politica

Confidentialitate
Laboratorul trebuie sa-si declare modalitatea de asigurare a confidentialitatii si
derespectare a drepturilor de proprietate care trebuie sa fie adecvata clauzelor
contractuale si Intelegerilor Intre el si clientii sai.
Este recomandabil sa existe un sistem documentat de clasificare a informatiilor,
fiecareiclase corespunzandu-i un set de masuri de protectie.
Persoanele autorizate sa aiba In posesie sau sa utilizeze documente/
Inregistrariclasificate trebuie declarate In scris, iar documentele respective listate.
Personalul poate In cursul activitatii sa intre In posesia unor informatii
confidentiale sausecrete (ex. Informatii privind produse, procese, date comerciale, date
personale si desanatate, etc.). Confidentialitatea referitoare la acestea trebuie
asigurata.
Contractele de munca trebuie sa stipuleze obligativitatea respectarii
confidentialitatii
Trebuie declarat dacasi In ce conditii se pot scoate din incinta laboratorului
documente siInregistrari clasificate (de exemplu pentru a termina un raport acasa).

Sistemul de protectie a datelor computerizate trebuie documentat.


Documente aplicabile pentru a demonstra competenta/Indeplinirea cerintei
· Manualul de management
· Proceduri de securitate si acces, daca nu reprezinta informatii clasificate
· Cod etic, etc.

Structura organizatorica
Trebuie sa existe o organigrama oficiala a laboratorului si daca acesta face parte
dintr-oorganizatie si o organigrama oficiala a organizatiei cu identificarea locului
laboratorului.
Este necesara o explicitare documentata a responsabilitatilor, autoritatii si
relatiilor dintrefunctiile si persoanele laboratorului.Trebuie sa fie prezentate In mod
documentat:
· relatiile laboratorului cu departamentele de productie, resurse umane,
comercial,administrativ, etc.
· Nivelurile organizatorice din organizatie (daca este cazul)
· Limitele de autoritate si responsabilitate
· Gradul de centralizare si de delegare
· Responsabilitatile pentru personalul permanent si/sau colaborator
Documente aplicabile din care sa rezulte competenta/Indeplinirea cerintei
· Manualul de management
· Organigrame
· Fise de post

Supervizarea
Persoanele care asigura supervizarea, trebuie sa fie identificate, sarcinile de
supervizareprecizate In scris (fisa a postului, etc) si trebuie sa aiba competenta
adecvata unei bunesupervizari.
Supervizarea are ca scop:
· monitorizarea mentinerii competentei tehnice a personalului laboratorului
· monitorizarea activitatilor tehnice efectuate de personal In perioada de proba, Incurs
de calificare sau instruire, etc.
Functiile care au responsabilitatea supervizarii trebuie sa fie identificabile In
organigrama.Modul de efectuare a supervizarii trebuie documentat.
Documente aplicabile din care sa rezulte competenta/Indeplinirea cerintelor
· Manualul de management
· Organigrame
· Fise de post

Management Tehnic
Managementul tehnic se refera la asigurarea resurselor de personal, cunostinte,
abilitati,metode si proceduri pentru a mentine si Imbunatati standardul de servicii oferit
delaborator.
Persoana care are responsabilitatea tehnica trebuie sa fie identificabila In
documenteleorganismului.
Calificarea si experienta trebuie sa fie relevante pentru aceasta responsabilitate
si trebuiesa fie In concordanta cu fisa postului.
In organizatiile mari cu activitati tehnice multiple pot fi mai multe persoane numite
camanageri tehnici.In acest caz entitatile vor functiona separat unele de celelate si
acest lucru va trebui sarezulte din organigrama.
Liniile de demarcare Intre entitati trebuie sa fie foarte clare din descrierea
activitatii entitatilor.Fiecare manager tehnic trebuie sa satisfaca cerintele postului
relevante pentru entitatea sa.
Documente aplicabile din care sa rezulte competenta/Indeplinirea cerintelor:
· Manualul de management
· Organigrame
· Fise de post

Responsabilul Calitatii
Managerul/Responsabilul calitatii trebuie sa aiba acces direct la managementul
de varf.Functia de manager/responsabil al calitatii poate fi cu norma Intreaga sau
partiala, Infunctie de marimea laboratorului.
Pozitia sa independenta ar trebui sa fie evidentiata In organigrama, acolo unde
esteposibil.
Responsabilitatile managerului/responsabilului calitatii:
· efectuarea auditurilor interne
· mentinerea adecvarii sistemului fata de cerintele standardelor de referinta
· actualizarea documentelor sistemului de management
· identificarea problemelor de calitate si initierea actiunilor corective
· asigurarea datelor de intrare ale analizei de management
Documente aplicabile din care sa rezulte competenta/Indeplinirea cerintelor:
· Manualul de management
· Organigrame
· Fise de post
· Declaratia de politica
· Angajamentul managementului

Loctiitori
In desemnarea loctiitorilor trebuie avute In vedere si considerente juridice. De
aceea estede dorit ca loctiitorii sa aiba aceeasi calificare si experienta ca si titularul
postului.
Laboratorul trebuie sa prezinte o lista cu loctiitorii si deciziile de numire ale
acestora.Documente aplicabile din care sa rezulte competenta/Indeplinirea cerintelor:
· Manualul de management
· Decizii de numire a loctiitorilor

Constientizare si comunicare
Managementul laboratorului trebuie sa se asigure ca fiecare membru al
personaluluiIntelege rolul pe care Il are In sistem si masura In care contribuie la
atingerea obiectivelorde management fixate.
Managementul de varf trebuie sa asigure o circulatie adecvata a informatiei si deciziei
Inorganizatie si un sistem de comunicare eficace pentru toate aspectele sistemului de
management.