Sunteți pe pagina 1din 53

CONTINUT

PLAN INVESTITII

Programul de dezvoltare şi modernizare a


activitatilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piata

SECTIUNI:

1. DATE GENERALE – CERERE TIP (SE VA PRINTA SECTIUNEA DUPA COMPLETARE)


2. VIZIUNE, STRATEGIE
3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTA
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
5. ANALIZA PIETEI
6. ANALIZA OPERATIONALA - DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITATII
ACHIZITIEI
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

29
1. DATE GENERALE

1. DATE GENERALE

( Se completeaza obligatoriu toate rubricile din formularul-tip in limba româna, prin tehnoredactare)

Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in


Titlul planului de investitii:
cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L. – D.
Denumire solicitant: DRG DENTAL CARE S.R.L. – D.
Cod Unic de Inregistrare: 28062615
Nr. de inregistrare la ORC: J40/1844/21.02.2011
Bucuresti, Sector 5, Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1,
Adresa solicitant :
Bloc 1, Scara C, Ap. 9, Camera nr. 6
Judetul: Bucuresti
Cod poştal: 050064
Nr. Telefon: 0723.134.370
Nr. Fax: -
Email: raludobre@gmail.com
COD CAEN aferent activitatii principale: 8623
COD CAEN aferent planului de investitii: 8623
Locatia implementarii planului (adresa): Bucuresti, Sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 28
Gurban Raluca
Persoana de contact (denumire, telefon, email): Telefon: 0723.134.370
E-mail: raludobre@gmail.com
Da
IMM este platitoare de TVA :
Nu
Forma juridica: SRL-D
200 lei, detinut de
Capitalul social:
- persoane fizice: 100 %
- persoane juridice: 0%
Numarul mediu scriptic anual de personal (in anul fiscal
3
anterior - 2013):
Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual
110.102
aprobat- pentru 2013):lei
Valoarea totala a planului de investitii (cheltuieli 124.000
30
eligibile+neeligibile)- lei:
Valoarea eligibila a planului de investitii:lei 100.000
Procent din valoarea eligibila a
Valoarea AFN – lei: 80.000 80
planului de investitii
Valoarea contributiei proprie (doar pentru cheltuieli Procent din valoarea eligibila a
20.000 20
eligibile):lei planului de investitii

Categoria IMM
Microintreprindere
Intreprindere mica
Intreprindere mijlocie

Se va incarca in aplicatie Anexa 13 Cererea tip de acord de principiu completata, semnata şi ştampilata!
Se descarca din aplicatie Anexa 5 si 6 dupa caz şi se urca scanate, semnate şi ştampilate!

Se va incarca in aplicatie copia certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate a reprezentantului


legal al societatii solicitante / imputernicitului.

Se va incarca in aplicatie copia certificata a certificatului de inmatriculare!

2.VIZIUNE, STRATEGIE

A.
Care este esenta afacerii dvs. ? Ce anume genereaza bani şi profit ?
Detaliati activitatea principala pe care accesati programul. Factorii pe care ii considerati relevanti
pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti utiliza, experienta
anterioara a intreprinzatorului etc.).
Se va preciza modul in care intreprinderea isi utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
- Viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizatia in viitor
- analiza situatiei curente si identificarea misiunii intreprinderii, o istorie a obiectivelor,
politicilor si realizarilor sale
- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung

Esenta afacerii, ceea ce genereaza bani si profit, o reprezinta prestarea serviciilor de asistenta
stomatologica.

31
In linii mari, activitatea de asistenta stomatologica presupune totalitatea procedurilor, manevrelor,
inteventiilor si protocoalelor, efectuate de catre medicul stomatolog in scopul prevenirii, tratarii,
ameliorarii si imbunatatirii starii de sanatate dentara si implicit a starii de sanatate generala a pacientului.
Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. s-a infiintat in anul 2011 in Bucuresti, avand ca asociat
unic si administrator pe doamna Gurban Raluca-Georgiana. Activitatea principala a firmei, si totodata
activitatea pe care va fi accesat Programul este reprezentata de desfasurarea de activitati de asistenta
stomatologica (cod CAEN 8623).
Strategia de pozitionare pe piata a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este aceea de tip „one-stop-
shop”, respectiv facilitatea acordata pacientului de a beneficia de toate serviciile de asistenta
stomatologica necesare intr-un singur loc. Astfel, daca majoritatea cabinetelor stomatologice tind sa se
specializeze doar pe anumite tipuri de servicii (exemplu: Implantologie, Ortodontie, Chirurgie orala etc.),
DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a integrat toate aceste tipuri de servicii in vederea unei cresteri cat mai
rapide. Astfel, serviciile de asistenta stomatologica oferite in prezent si care genereaza profitul
intreprinderii acopera intreaga paleta de profil, putand fi grupate in 9 mari categorii:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
3. Servicii de Chirurgie Orala;
4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.
Localizare
Sediul social al firmei este situat in Bucuresti, Sectorul 5, Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1, Bloc 1,
Scara C, Ap. 9, Camera nr. 6.
Totodata, in prezent serviciile de asistenta medicala stomatologica sunt prestate in cadrul a doua
puncte de lucru autorizate ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., localizate dupa cum urmeaza:
- Bucuresti Sectorul 2, Strada Lt. Sachelarie Visarion, Nr. 12A, Parter – Spatiul C III;
- Bucuresti Sectorul 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28, Demisol.
Ambele locatii sunt situate in zone centrale ale Bucurestiului in cladiri aflate in stare foarte buna. Ele
beneficiaza de potential comercial (vad) si au acces la toate tipurile de mijloace de transport in comun,
fiind situate in apropierea unor statii importante de metrou (Piata Iancului, Piata Victoriei), dar si in
proximitatea unor statii de autobuz, tramvai si troleibuz.
Localizarea punctelor de lucru ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in Municipiul Bucuresti, in zone
cu circulatie intensa sau in zone rezidentiale, reprezinta un avantaj al afacerii. Cererea de servicii
stomatologice in Municipiul Bucuresti este ridicata, ca urmare a numarului mare de locuitori ai orasului.
De asemenea, prestarea serviciilor de asistenta medicala stomatologica in mai multe puncte de lucru,
contribuie la succesul afacerii societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., prin cresterea accesibilitatii
pacientilor la serviciile prestate de firma.
Autoevaluarea tehnologiei: In domeniul serviciilor stomatologice, nivelul de performanta al
echipamentelor utilizate este esential. Astfel, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. urmareste
dotarea la standarde superioare, cu aparatura de foarte buna calitate, recunoscuta si acceptata de
comunitatea medicala, achizitionata de la firme consacrate in domeniu. La momentul elaborarii
proiectului, societatea detine 3 unituri dentare complete.
Experienta anterioara a asociatului unic al societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D, doamna
Gurban Raluca-Georgiana, este relevanta pentru buna desfasurare a afacerii. Astfel, managerul si medicul
specialist coordonator al companiei, d-na Gurban Raluca-Georgiana, detine pregatirea academica
32
necesara, fiind licentiat ca medic stomatolog al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”,
Facultatea de Medicina Dentara Bucuresti, si totodata medic specialist - specialitatea Parodontologie, al
aceleiasi insitutii academice. De-a lungul timpului, d-na Gurban Raluca-Georgiana a activat atat in cadrul
sistemului national de sanatate (medic stomatolog la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti), cat si in
sistemul privat, din anul 2011 desfasurandu-si activitatea in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
In anul 2011, administratorul si asociatul unic al societatii a implementat cu succes un proiect finantat
prin intermediul „Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri”.
Prin pregatirea academica si profesionala, d-na Gurban Raluca-Georgiana va asigura de asemenea
expertiza necesara pentru managementul implementarii proiectului propus si administrarea eficienta a
clinicii stomatologice.
Inca de la inceput, viziunea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a fost aceea de oferire a intregii game
de servicii de stomatologie (abordare integrata), la un nivel ridicat de calitate, care sa garanteze mentinerea
pe piata, combinata cu o crestere anuala progresiva a numarului de pacienti, a dotarilor si investitiilor.
Societatea comerciala DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. urmareste sa devina o societate importanta pe
piata serviciilor medicale stomatologice din Municipiul Bucuresti, prin dezvoltarea unui lant de clinici
stomatologice dotate la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste aparatura, instrumentarul de lucru si
materialele utilizate, cu un personal de inalta calificare profesionala, elemente prin intermediul carora sa
fie oferite servicii de calitate exceptionala, concretizate in posibilitati variate de tratament, adaptate
nevoilor medicale ale pacientilor.
In prezent, misiunea firmei este aceea de a oferi servicii de inalta calitate bazate pe ultimele noutati in
domeniul tratamentelor, materialelor si tehnicilor folosite in scopul imbunatatirii starii de sanatate a
pacientilor si pentru prevenirea complicatiilor.
Strategia societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. vizeaza o dezvoltare durabila a relatiei medic-
pacient, fidelizarea pacientilor, angajarea de medici specialisti de valoare si nu in ultimul rand,
achizitionarea de noi tehnologii si specializarea in tehnici actuale de asistenta stomatologica.
Istoricul obiectivelor si realizarilor: Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a urmarit o
permanenta dezvoltare a activitatii, inca de la infiintare. Astfel, in anul 2011, societatea a obtinut un ajutor
de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul „Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un credit
bancar echivalent, a fost integral investita in aparatura performanta. Societatea a deschis un punct de lucru
situat in Bucuresti, strada Lt. Sachelarie Visarion nr. 12A, Sector 2, in cadrul caruia ofera si in prezent
servicii specializate de asistenta stomatologica.
Din punct de vedere al evolutiei cifrei de afaceri, aceasta a crescut in mod constant de la infiintarea
intreprinderii. Astfel, in al doilea an de functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii
serviciilor prestate in raport cu primul an de functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de
61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o
crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei.
In acelasi timp, in ultimul exercitiu financiar ponderea profitului din exploatare in cadrul cifrei de
afaceri a fost de aproximativ 13%.
Perspective
In acest context al cresterii progresive, dar si in vederea cresterii portofoliului de pacienti si a
veniturilor, in anul 2014 societatea a deschis un nou punct de lucru autorizat pentru activitati de asistenta
stomatologica (CAEN 8623), situat in Bucuresti, Sectorul 1, strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28, Demisol. In
cadrul acestui punct de lucru, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va realiza investitia propusa prin prezentul
proiect.
Echipamentele tehnologice care vor fi achizitionate prin intermediul prezentului proiect vor fi
incorpora tehnologii noi, vor avea performante superioare si vor oferi posibilitatea prestarii unor servicii
33
stomatologice la cele mai inalte standarde de calitate. Tehnologia care va fi utilizata va fi in deplina
concordanta cu misiunea firmei, aceea de a oferi servicii de inalta calitate bazate pe ultimele noutati in
domeniul tratamentelor, materialelor si tehnicilor folosite in scopul imbunatatirii starii de sanatate a
pacientilor si pentru prevenirea complicatiilor.
Odata cu infiintarea, firma si-a stabilit ca obiective pe termen mediu si lung cresterea constanta a
portofoliului de pacienti si a cotei de piata, concomitent cu imbunatatirea calitatii serviciilor prestate,
urmarind patrunderea in elita prestatorilor de servicii stomatologice.
Pentru realizarea obiectivelor sale, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi utilizeaza resursele
de munca, materiale si banesti cu respectarea principiilor eficientei si eficacitatii, in vederea maximizarii
rezultatelor obtinute, in conditiile unei calitati ridicate.
Resursele de munca ale intreprinderii sunt reprezentate de personal medical de inalta calificare, in
frunte cu medicul specialist coordonator al companiei, doamna Gurban Raluca-Georgiana. Personalul este
mentinut si stimulat atat prin salarii motivante, bonusuri si prime, cat si prin promovari in functie, in
concordanta cu realizarile profesionale.
Resursele materiale ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., reprezentate de spatiile de lucru cu dotari
corespunzatoare si de echipamentele medicale detinute, sunt valorificate prin intermediul personalului
calificat care activeaza in cadrul societatii.
In viitor, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune sa se extinda, prin cresterea
numarului de puncte de lucru si sa se situeze in elita prestatorilor de servicii stomatologice din Municipiul
Bucuresti.

B1.
Mentionati clientii actuali şi potentiali şi localizarea acestora.
Indicati grupurile / entitatile care beneficiaza/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Pacientii actuali ai societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt reprezentati de persoane fizice de
pe raza Municipiului Bucuresti. De la infiintare si pana in prezent, compania a dezvoltat un portofoliu de
aproximativ 500 de pacienti.
Prin prezentul proiect, portofoliul de pacienti va fi marit considerabil, avand in vedere faptul ca va
creste capacitatea de prestare a serviciilor, prin achizitia de noi echipamente stomatologice performante si
prin crearea a trei noi locuri de munca.
O segmentare de piata a pacientilor potentiali se poate dovedi a fi o sarcina dificila in cazul
serviciilor de asistenta medicala specializata, avand in vedere faptul ca, din punctul de vedere al oricarui
cabinet stomatologic, nu exista o piata tinta sau o segmentare a pacientilor pe diverse criterii (varsta, sex,
nivel de studii etc.). Practic, orice pacient se poate adresa medicului stomatolog si beneficia de servicii
medicale din partea clinicii. Viziunea promovata in dezvoltarea societatii noastre este aceeasi: respectiv
dezvoltarea unei relatii durabile medic-pacient.
Totusi, avand in vedere experienta castigata in domeniu, dar si strategia noastra de crestere, putem
contura anumite segmente de piata specifice, care vor sta la baza dezvoltarii activitatii.
In domeniul asistentei stomatologice, cea mai mare parte a pacientilor provin din recomandarile
pacientilor anteriori, acesta fiind si motivul pentru care este imperios necesar ca factorul calitativ sa
primeze in derularea actului medical. In prezent, din numarul total al pacientilor, peste 80% provin din
recomandari, si estimam ca aceasta pondere se va pastra si dupa implementarea proiectului. Asadar, din
acest punct de vedere, o prima categorie de pacienti - si cea mai importanta/constanta totodata - provine
din randul recomandarilor pacientilor existenti. O a doua categorie de pacienti e reprezentata de cei
proveniti in urma promovarii prin canale traditionale (internet, pliante etc.). O a treia categorie de pacienti
va rezulta in urma incheierii de conventii de colaborare cu diverse institutii/societati, pe baza de
34
abonamente medicale sau pe baza de promovare interna in cadrul organizatiilor partenere in schimbul unui
discount pentru servicii stomatologice oferite angajatilor respectivei organizatii (segment tip „corporate”).
De asemenea nu excludem posibilitatea ca anumiti pacienti sa provina din proximitatea clinicii, desi acest
segment de pacienti este unul inconsistent si in prezent, si nu caracterizeaza, in general, piata de servicii de
asistenta stomatologica, nici chiar in cazul cabinetelor cu o pozitie ultracentrala si un bun vad comercial.
Beneficiarul direct al proiectului este reprezentat de societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., care
va achizitiona echipamente stomatologice de ultima generatie (unit stomatologic, autoclav, micromotor
endodontie, sistem obturatie), va angaja noi persoane si isi va putea creste vanzarile datorita cresterii
capacitatii de prestare a serviciilor, concomitent cu imbunatatirea calitatii acestora.
Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului sunt pacientii actuali si potentiali, prin imbunatatirea
starii de sanatate orala si generala, care vor beneficia de servicii stomatologice la cele mai inalte standarde,
li se va reduce timpul de asteptare pentru acces la tratament si li se va reduce durata totala a tratamentului
stomatologic. Totodata, beneficiarii indirecti ai proiectului mai sunt personalul medical prin veniturile
obtinute, firmele de la care se achizitioneza aparatura, materialele, instrumentarul, consumabilele prin
cresterea vanzarilor, firmele furnizoare de servicii conexe cu care exista contracte permanente: curatenie,
eliminare deseuri, service aparate, statul prin plata contributiilor, taxelor si impozitelor ce deriva atat din
activitatea subiect al proiectului cat si din activitatle conexe (furnizori).

B2.
Specificati obiectivele planului de investitii.
un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil si masurabil
Mentionati obiectivele specifice, şi optional, obiectivul general urmarite prin realizarea proiectului/
investitiei.
Obiectivele specifice reflecta rezultatele imediate ce vor fi obtinute dupa implementarea proiectului.
SMART(S – specific;M – masurabil;A – (de) atins/abordabil;R – relevant;T – incadrat in timp. )
Realizarea obiectivelor trebuie sa poata fi verificata dupa finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie
sa fie
- precise, clare (sa identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)
- cuantificabile (sa poata fi masurate)
- realizabile (se recomanda evitarea stabilirii unor obiective prea ambitioase, cu şanse reduse de a
fi atinse)
- realiste (in conditiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
- stabilite in timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investitiei)
Nu confundati obiectivele proiectului cu activitatile proiectului! „Achizitia echipamentului A” nu poate fi
obiectivul proiectului (ci o activitate/actiune). In schimb, creşterea productiei/ profitului/ cifrei de afaceri/
productivitatii cu X%, in termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv
specific al proiectului.Obiectivul general poate fi formulat in legatura cu impactul estimat al proiectului
(respectiv rezultatele pe termen lung). Având in vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu
este neaparat o consecinta directa a acestui proiect, putând fi un rezultat al mai multor proiecte,
initiative, actiuni ale solicitantului. De regula, obiectivul general este mai greu de masurat.

Prin implementarea proiectului, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune ca obiectiv
general dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de prestare servicii stomatologice din cadrul companiei
care sa conduca la dezvoltarea unei relatii durabile medic-pacient si la formarea unei baze fidele de
pacienti si care prin recomandarile facute sa asigure un flux constant si permanent de pacienti.
Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, intreprinderea are in vedere urmatoarele obiective
specifice:
35
- cresterea numarului de angajati prin crearea a 3 noi locuri de munca pana la finalizarea perioadei de
implementare a proiectului si mentinerea acestora in perioada 2015-2017, alaturi de locurile de munca
existente anterior implementarii proiectului;
- cresterea cifrei de afaceri cu aproximativ 108% in primul an dupa implementarea proiectului;
- cresterea numarului de servicii prestate de aproximativ 1,9 ori in primul an dupa implementarea
proiectului, comparativ cu anul 2014;
- cresterea profitului cu minim 237% in primul an dupa implementarea proiectului;
- mentinerea unui profit de minim 15% din cifra de afaceri in perioada 2015-2017.

Obiective (Indicatori tinta) UM 2015 2016 2017


Cifra de afaceri LEI 809682,00 801306,00 801306,00
Profit LEI 140994,00 128187,00 128031,00
Numar de salariati Numar persoane 6 6 6

Obiectivele conexe ale proiectului sunt reprezentate de implementarea de tehnologii si tehnici noi
acceptate de comunitatea stiintifica medicala, mentinerea unei conduite astfel incat activitatea sa nu aiba
impact asupra mediului inconjurator, mentinerea unei eficiente energetice superioare.

B3
17. Activitatea Codului CAEN pe care se solicita AFN:
2Servicii
3Comert
C.
In aceasta sectiune faceti analiza SWOT a acesteia.

Puncte tari
Serviciile oferite de DRG DENTAL CARE SRL, se bucura de urmatoarele puncte tari, concretizate in
avantaje competitive de ordin tehnic, organizationali şi operationali fata de concuretii de pe piata:
 Multifunctionalitate/Abordare integrata. DRG DENTAL CARE SRL propune o clinica
stomatologica multifunctionala. Inca de la inceput, strategia societatii a fost aceea de abordare
integrata a serviciilor de asistenta stomatologica. In general cabinetele de capacitate medie, cu o
anumita vechime pe piata, tind sa se specializeze pe anumite servicii mai rentabile din punct de
vedere financiar, in vederea maximizarii profitului. O astfel de directie nu va fi abordata de DRG
DENTAL CARE- cel putin nu pe termen mediu (5 ani)- ceea ce ii va permite sa se pozitioneze
activ in randul jucatorilor medii de pe piata si sa se individualizeze prin multifunctionalitate si
abordare integrata.
 Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect
sunt cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va
exista un astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite
societatii sa fidelizeze un numar nou de pacienti.
 Facilitatea acordata clientilor de tip operatori economici de a negocia contracte la preturi
preferentiale (clientii de tip corporate). In general, jucatorii medii de pe piata, promoveaza mai
rar acest tip de serviciu, intrucat el are si o marja mai scazuta de profit. Pentru societatea noastra
insa, promovarea acestei directii va constitui si un element de diferentiere, intrucat scopul, va fi in
prima instanta fidelizarea de noi pacienti, ci nu neaparat marjele de profit mai ridicate.
 Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul
36
promovat va fi mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului
vanzarilor
 Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate. Aspectul este cu atat mai
important cu cat prin prezentul proiect se propune si crearea de noi locuri de munca
 Proximitatea fata de pacienti, prin prestarea serviciilor stomatologice in cadrul a doua puncte de
lucru situate in zone rezidentiale sau cu circulatie intensa.
Totodata un avantaj competitiv al DRG DENTAL CARE SRL va fi generat de implementarea
proiectului. Astfel, echipamentele tehnologice performante achizitionate, vor face posibila prestarea
serviciilor propuse in conditii de maxima eficienta şi fiabilitate.

Puncte slabe
Punctele slabe ale intreprinderii in prezent se refera la:
- Nivelul de promovare scazut la nivelul pietei pe care activeaza, in Muncipiul Bucuresti;
- Capacitate inca relativ redusa de prestare a serviciilor de asistenta stomatologica, din punct de
vedere cantitativ, ca urmare a numarului restrans de echipamente.

Oportunitati
Oportunitatile firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:
- Cresterea numarului de pacienti potentiali de pe piata de profil, ca urmare a cresterii constante a
numarului de locuitori ai Muncipiului Bucuresti;
- Posibilitatea accesarii unor finantari nerambursabile pentru realizarea de investitii care vor conduce
la cresterea numarului de pacienti, la imbunatatirea calitatii serviciilor prestate si la scaderea timpilor de
asteptare ai pacientilor pentru accesul la serviciile de asistenta stomatologica;

Amenintari
Amenintarile firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:
- Cresterea nivelului taxelor si impozitelor datorate;
- Noii concurenti intrati pe piata serviciilor de asistenta stomatologica;
- Scaderea ofertei de munca in randul personalului medical, ca urmare a fenomenului de emigrare;
- Cresterea preturilor la materialele medicale;
- Noi reglementari legislative nefavorabile in domeniul serviciilor de asistenta stomatologica.

3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTA

3.1.Istoric
Cum a aparut ideea Dvs. de afacere?
Scurta descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, daca exista un studiu relevant pe
baza caruia s-a initiat acest tip de afacere, etc

Istoric SC DRG DENTAL CARE SRL-D este o societate noua pe piata serviciilor de asistenta
stomatologica din Municipiul Bucuresti, infiintata la inceputul anului 2011, din dorinta asociatului unic de
a-si infiinta propria firma si de a incepe o activitate pe cont propriu, pentru valorificarea la un nivel
superior a pregatirii profesionale dobandite in domeniul medical. Initial, pentru asociatul unic activitatea
de medic stomatolog nu reprezinta un business, ci profesia in sine, societatea reprezentand forma de
exercitare a profesiei. Domeniul de activitate a fost ales in deplina concordanta cu pregatirea anterioara si
experienta intreprinzatorului, care detine pregatirea academica necesara, fiind licentiat ca medic
37
stomatolog al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Medicina Dentara
Bucuresti, si totodata medic specialist - specialitatea Parodontologie, al aceleiasi insitutii academice. De-a
lungul timpului, asociatul unic a activat atat in cadrul sistemului national de sanatate (medic stomatolog la
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti), cat si in sistemul privat, din anul 2011 desfasurandu-si
activitatea in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.

Desi deseori considerata o piata saturata (in Bucuresti exista un medic stomatolog la 500 de
pacienti), asistenta stomatologica este in acelasi timp o piata pe care se pot pozitiona activ noi afaceri,
atata vreme cat factorul care face diferenta este cel calitativ. Sesizand aceasta oportunitate si beneficiiind
de experienta dobandita in cadrul punctului de lucru situat in Bucuresti Sectorul 2, Strada Lt. Sachelarie
Visarion, Nr. 12A, in anul 2014, s-a deschis punctul de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, strada Dr.
Iacob Felix, Nr. 28.

Cifra de Afaceri in exercitiul finaciar anterior:


110.102 lei
Cifra de afaceri este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2013, din
DA
domeniul(servicii/comert) pentru care se acceseaza Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2013, din
domeniul(servicii/comert) pentru care se acceseaza Programul (sub 50%)

Profitul net obtinut in exercitiul financiar anterior


3.030 lei

Se va puncta daca suma introdusa este >0


Se vor incarca in aplicatie bilantul la 2013, datele informative, contul de profit şi pierdere şi balanta la
31.12.2013!

Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastra pâna in prezent?/ Actiuni
intreprinse pâna la solicitarea AFN (daca este cazul).
Dezvoltarea si evolutia produselor/serviciilor precum si evolutia vanzarilor, profiturilor. Descrieti evolutia
resurselor umane, a investitiilor realizate, etc.

Etape Inca de la infiintarea societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in anul 2011, managementul
firmei a avut o strategie de dezvoltare clara, pe care a implementat-o cu succes.
Astfel, in anul 2011 societatea a obtinut un ajutor de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul
„Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii
tineri”. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un credit bancar echivalent, a fost integral investita in
aparatura performanta.
Societatea a deschis un punct de lucru situat in Bucuresti, strada Lt. Sachelarie Visarion nr. 12A,
Sector 2, in cadrul caruia ofera si in prezent servicii specializate de asistenta stomatologica.

Dezvoltarea si evolutia produselor/serviciilor Pe parcursul dezvoltarii afacerii, societatea a reusit sa-


si diversifice gama de servicii prestate, oferind in prezent servicii stomatologice care acopera intreaga
paleta de profil:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
3. Servicii de Chirurgie Orala;
38
4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.

Evolutia vanzarilor, profiturilor


Cifra de afaceri a societatii a crescut in mod constant de la infiintare. Astfel, in al doilea an de
functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii serviciilor prestate in raport cu primul an de
functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de 61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri
a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla
fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei. In acelasi timp, in ultimul exercitiu financiar ponderea profitului
din exploatare in cadrul cifrei de afaceri a fost de aproximativ 13%.
Evolutia resurselor umane
In anul infiintarii, numarul mediu de salariati a fost de 2. Ca urmare a cresterii volumului de
activitate, managementul firmei a decis cresterea numarului de salariati. Astfel, in anii 2012 si 2013,
intreprinderea a avut un numar mediu de 3 salariati.
Evolutia investitiilor realizate
In contextul dezvoltarii progresive a activitatii societatii, in anul 2014 compania DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. a deschis un nou punct de lucru autorizat pentru activitati de asistenta stomatologica
(CAEN 8623), situat in Bucuresti, Sectorul1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28. Punctul de lucru a fost amenajat
si dotat cu aparatura medicala din fonduri proprii si un credit bancar.
Pentru extinderea activitatii in cadrul acestui punct de lucru, in vederea prestarii unor servicii
stomatologice la cele mai inalte standarde, societatea doreste accesarea unei finantari prin intermediul
„Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de
piata”. Prin realizarea acestei investitii, firma va crea trei noi locuri de munca, si va ajunge astfel la un
numar total de 6 angajati.

Ce activitati genereaza astazi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?


Afacerea/activitatea curenta . Descrieti pe scurt produsele si/sau serviciile oferite. Precizati sursele de
dezvoltare ale afacerii (ex. proprii, credit bancar, finantari nerambursabile, etc.)

In prezent, profitul firmei este generat de activitatile de asistenta stomatologica desfasurate. La


momentul actual, firma are un portofoliu de aproximativ 500 de pacienti persoane fizice, la nivelul
Municipiului Bucuresti. In acest context, principalele servicii prestate de catre societatea DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. sunt:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie – Profilaxia stomatologica - terapiile de prevenire a bolilor -
reprezinta baza ingrijirii dintilor, si un mijloc de a evita multe dintre neplacerile ce tin de sfera dentara.
Beneficiile profilaxiei sunt de ordin medical, dar si estetic. Odontologia este specialitatea stomatologica ce
trateaza leziunile carioase si cele necarioase - fracturi, distrofii, leziuni de uzura dentara.
2. Servicii de Endodontie - Endodontia este o specialitate stomatologica ce are in vedere prevenirea,
diagnosticul si tratamentul afectiunilor pulpei dentare si a regiunii apicale.
3. Servicii de Chirurgie Orala - Chirurgia orala si maxilo-faciala este specialitatea stomatologica ce
are in vedere cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului si profilaxiei
afectiunilor teritoriului oro - maxilo - facial ce solicita metode de tratament chirurgical si totodata se
preocupa de elaborarea acestor metode.

39
4. Servicii de Ortodontie - Ortodontia este specialitatea stomatologica de indreptare a dintilor si
aliniere a maxilarelor cu scopul de a imbunatati functia si estetica dintilor si a fetei.
5. Servicii de Protetica Dentara - Protetica dentara este specialitatea stomatologica ce se ocupa de
diagnosticul, tratamentul, reabilitarea si mentinerea morfo-functionala si estetica a aparatului dento-
maxilar al pacientului prin inlocuirea dintilor si tesuturilor maxilo-faciale pierdute cu substitute artificiale
- proteze.
6. Servicii de Parodontologie - Parodontologia este specialitatea stomatologica ce include
diagnosticarea, profilaxia si tratamentul bolilor care afecteaza parodontiul - tesuturile care mentin dintele
pe creasta alevolara: gingie, os, ligament dento-alveolar, cement si dintele in sine.
7. Servicii de Pedodontie - Pedodontia este specialitatea stomatologica ce are in vedere profilaxia si
tratamentul afectiunilor specifice dentitiei temporare la copil.
8. Servicii de Estetica Dentara - Estetica dentara este o specialitate stomatologica ce inregistreaza
un succes tot mai mare, pe masura ce serviciile acestei specialitati devin tot mai accesibile si, pe langa
reabilitarea estetica, imbunatatesc functiile aparatului dento-maxilar.
9. Servicii de Implantologie - Implantologia este specialitatea stomatologica chirurgicala ce include
interventiile prin care dintii pierduti sau grav deteriorati sunt inlocuiti cu implanturi dentare, in scopul
reabilitarii morfo-functionale si estetice a aparatului dento-maxilar.
Dezvoltarea afacerii se realizeaza atat din surse proprii, cat si din surse externe. Sursele proprii sunt
reprezentate de profitul inregistrat de firma, care este reinvestit. Sursele externe sunt reprezentate de
creditele bancare si de finantarile nerambursabile obtinute de societate. In anul 2011, societatea a obtinut
un ajutor de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul „Programului pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un
credit bancar echivalent, a fost integral investita in aparatura performanta. Pentru extinderea activitatii,
societatea doreste accesarea unei finantari prin intermediul „Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2014”.

3.2.Management, Resurse umane


Management:

Nume, prenume şi Functia in societate şi Experienta in domeniu Studii/Specializari cu


vârsta principalele impact asupra afacerii
responsabilitati pe scurt propuse
Gurban Raluca- Functia: D-na Gurban Perioada: 2010-2013
Georgiana, 29 ani Administrator /Medic Raluca-Georgiana Calificarea/diploma
stomatolog are o experienta obtinuta: Medic
Responsabilitati bogata in domeniul Specialist
administrator: serviciilor de Specialitatea
- organizarea afacerii, asistenta PARODONTOLOGIE
stabilirea obiectivelor si stomatologica, Institutia de
urmarirea indeplinirii activand atat in invatamant:
acestora; cadrul sistemului Universitatea de
- reprezentarea societatii national de sanatate Medicina si Farmacie
in relatia cu institutiile (medic stomatolog la “Carol Davila”,
statului; Spitalul Universitar Facultatea de
-negocierea contractelor de Urgenta Medicina Dentara
individuale de munca; Bucuresti), cat si in Bucuresti
-urmarirea indeplinirii sistemul privat, din
40
conditiilor igienico- anul 2011 Perioada: 2003-2009
sanitare, de protectie a desfasurandu-si Calificarea/diploma
muncii, de prevenire si activitatea in cadrul obtinuta: Medic
stingere a incendiilor si DRG DENTAL stomatolog/Diploma
de protectie a mediului, CARE S.R.L.-D. de licenta
prevazute de Prin pregatirea Institutia de
reglementarile si academica si invatamant:
normele legislative in profesionala, d-na Universitatea de
vigoare; Gurban Raluca- Medicina si Farmacie
-preocuparea pentru Georgiana va asigura “Carol Davila”,
conservarea si expertiza necesara Facultatea de
dezvoltarea bazei pentru Medicina Dentara
materiale a cabinetului; managementul Bucuresti
-controlul si implementarii
supervizarea activitatii proiectului propus si
medicilor colaboratori. administrarea
eficienta a clinicii
Responsabilitati medic stomatologice.
stomatolog:
-consultatia primara,
intocmirea fisei
medicale cu toate
afectiunile generale si
dentare ale pacientului,
depistarea factorilor de
risc ce pot contribui la
deteriorarea sanatatii
orale, stabilirea unui
diagnostic si elaborarea
planului de tratament;
-efectuarea tuturor
manoperelor necesare
pentru a ajunge la o
stare de sanatate orala
buna conform
diagnosticelor si
planului de tratament;
-dispensarizarea
pacientilor (controale
periodice la 6 luni).
Ataşati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoana din conducerea executiva şi orice alta persoana
relevanta.
De asemenea ataşati documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu şi experienta.

Se vor ataşa documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu şi experienta.

41
Evidentiati felul in care cunoştintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri influenteaza in
mod pozitiv evolutia firmei.
Descrieti şi explicati in detaliu atributiile, responsabilitatile, calificarile si expertiza managerilor,
relevante pentru derularea in conditii optime a activitatii firmei.

Managerul firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este d-na. Gurban Raluca-Georgiana, ea fiind si
reprezentantul legal, administratorul si asociatul unic al companiei.
Administratorul societatii si medicul specialist coordonator, d-na Gurban Raluca-Georgiana, detine
cunostintele, specializarile si experienta necesare pentru realizarea unui management care sa permita o
evolutie pozitiva a firmei pe piata serviciilor stomatologice din Bucuresti. Acest aspect este demonstrat de
indicatorii financiari favorabili pentru exercitiile incheiate de la infiintarea societatii.
Cifra de afaceri a societatii a prezentat o crestere anuala sustinuta. Astfel, in al doilea an de
functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii serviciilor prestate in raport cu primul an de
functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de 61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri
a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla
fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei.
Doamna Gurban Raluca-Georgiana a absolvit Facultatea de Medicina Dentara Bucuresti, din cadrul
Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, obtinand diploma de licenta cu media 9,75 si
calificarea de Medic Stomatolog. De asemenea, administratorul societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-
D. a obtinut in anul 2013, in cadrul aceleasi universitati, diploma de Medic Specialist Specialitatea
Parodontologie.
Calificarile detinute de catre asociatul unic si administratorul intreprinderii sunt esentiale pentru
activitatea firmei, deoarece prestarea serviciilor stomatologice este o activitate deosebit de complexa, care
nu poate fi coordonata fara existenta unor cunostinte temeinice de specialitate. De asemenea, experienta d-
nei Gurban Raluca-Georgiana ca medic stomatolog in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti
constituie un avantaj semnificativ pentru companie, aceasta bucurandu-se de o incredere ridicata din
partea pacientilor si furnizorilor, conducand astfel la relatii profitabile.
Managerul general conduce toate departamentele firmei si monitorizeaza in permanenta modul de
desfasurare a activitatii, impunand solutii corective in situatia in care se justifica acest lucru.
Responsabilitatile managerului sunt:
- organizarea afacerii, stabilirea obiectivelor si urmarirea indeplinirii acestora;
- reprezentarea societatii in relatia cu institutiile statului;
- negocierea contractelor individuale de munca;
- urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a
incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
- preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a cabinetului;
- controlul si supervizarea activitatii medicilor colaboratori.

Resurse umane:
Numar de locuri de munca la momentul inscrierii online

Nota: Se va puncta automat conform grilei de mai jos:

Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la


31.12.2013 10
42
Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.2013 5
Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2013 0

Numar de locuri de munca NOU create in urma implementarii proiectului


2014* 2015 2016 2017
Total 3 0 0 0
* Se va face dovada angajarii persoanelor cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma
intreaga, la momentul depunerii documentatiei de decont.
Atentie! Punctajul este calculat in functie de locurile de munca nou create in anul 2014!
Se va calcula automat de catre aplicatie conform grilei pentru contractele de munca noi incheiate in anul
2014 in perioada dintre semnarea contractului de finantare si depunerea decontului!

X ≥ 3 = 15 puncte

X = 2 = 10 puncte

X =1 = 5 puncte

Minim un loc de munca creat prin ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de
somaj.
DA NU
Nota: Se acorda 5 puncte suplimentar pe DA pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat prin
ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

3.3.Activitatea curenta

3.3.1.Produsele/serviciile actuale
Descrieti tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de
preturi, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje in raport cu
concurenta.

Produs/Serviciu Cantitatea UM Pret unitar Valoare - lei Pondere in


vânduta la ultima mediu - lei vânzarile totale
raportare
financiara
Servicii de Profilaxie si 80 Consultatie 150,00 12000,00 12,3%
Odontologie
Servicii de Endodontie 60 Consultatie 200,00 12000,00 12,3%
Servicii de Chirurgie Orala si 30 Interventie 300,00 9000,00 9,2%
maxilo-faciala de
chirurgie
orala
Servicii de Ortodontie 4 Aparat 1500,00 6000,00 6,2%
Servicii de Protetica Dentara 35 Interventie 300,00 10500,00 10,8%
Servicii de Parodontologie 15 Interventie 300,00 4500,00 4,6%
Servicii de Pedodontie 15 Consultatie 100,00 1500,00 1,5%
43
Servicii de Estetica Dentara 15 Interventie 800,00 12000,00 12,3%
Servicii de Implantologie 15 Implant 2000,00 30000,00 30,8%
dentar
TOTAL 97.500,00 100%

Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. presteaza o gama larga de servicii stomatologice, grupate
pe categoriile prezentate in tabelul anterior (profilaxie, endodontie, chirurgie orala si maxilo-faciala,
ortodontie, protetica dentara, parodontologie, pedodontie, estetica dentara, implantologie). Caracteristicile
serviciilor stomatologice difera de la o categorie la alta, in functie de complexitate, gradul de risc, durata
interventiilor etc. Caracteriticile sund descrise la punctul 3.2.
In prezent, cea mai mare pondere in vanzarile totale ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. o au
serviciile de implanturi dentare, care acumuleaza peste 30% din cifra de afaceri.
Principalul avantaj al serviciilor societatii este reprezentat de calitatea superioara a acestora, datorita
faptului ca firma detine echipamente stomatologice de ultima generatie, utilizeaza instrumentar modern si
colaboreaza cu furnizori cu experienta vasta pe piata de profil. Un alt avantaj este constituit de abordarea
de tip „one-stop-shop” a intreprinderii, care acorda clientului posiblitatea de a beneficia de toate serviciile
de asistenta stomatologica necesare intr-un singur loc.
Un avantaj considerabil al serviciilor de asistenta stomatologica in comparatie cu alte tipuri de
activitati economice este comprimat de insusi caracterul lor de necesitate, in ceea ce priveste mentinerea
unei stari optime de sanatate dentara si, implicit, de sanatate generala a pacientului. Nevoile pe care le
satisface acest tip de serviciu sunt asadar sinonime cu sanatatea si pot fi rezumate atat in termeni de
prevenire (profilaxie), cat si in termeni de ameliorare si tratare. Nu este surprinzator faptul ca, in randurile
medicilor dentisti, exista anumite principii deontologice simple care reliefeaza necesitatea ca pacientii sa
mearga la un medic dentist cu o frecventa cat mai ridicata. Astfel, in aceasta bransa profesionala, se afirma
deseori faptul ca „la dentist este bine sa mergi atunci cand inca nu doare nimic”, continuarea logica fiind
aceea ca: „atunci cand doare ceva, poate fi deja prea tarziu”. Astfel, apelarea la servicii de asistenta
stomatologica cu o frecventa ridicata (de cel putin doua ori pe an), poate releva oricarui pacient, probleme
de sanatate orala pe care inca nu le-a luat in considerare, precum: tartru dentar, care, neindepartat, duce
frecvent la boala parodontala (asa-numita paradontoza); carii dentare, care la suprafata par mici, sau nu
sunt vizibile, dar in interior au o extensie considerabila ce poate duce la pierderea dintelui; dinti inghesuiti
care necesita tratament ortodontic de indreptare/aliniere, astfel incat problemele sa nu se agraveze etc.
Un important dezavantaj al companiei, comparativ cu firmele concurente, este reprezentat de
capacitatea limitata de prestare a serviciilor, din punct de vedere cantitativ, in raport cu cererea din partea
pacientilor. Se impune astfel achizitionarea unor echipamente stomatologice suplimentare fata de cele
detinute de catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in prezent, pentru a putea creste capacitatea
de prestare a serviciilor si pentru a face fata tuturor solicitarilor venite din partea clientilor, fara ca acestia
sa fie nevoiti sa astepte o perioada indelungata pana la furnizarea serviciului medical.
Prin proiectul propus pentru finantare nu se doreste oferirea de noi servicii de asistenta stomatologica
(practic singurul serviciu neacoperit in prezent fiind acela de radiologie dentara), ci se urmareste cresterea
capacitatii de prestare a serviciilor actuale, prin achizitionarea de aparatura performanta.

3.3.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

Furnizori Forma juridica şi Cantitatea anuala şi Valoarea anuala a Frecventa


localitate % in total necesar achizitiilor (LEI) aprovizionarii
aprovizionare materie şi Termene de
prima plata

44
Servicii (Medic PFA PFA, Bucuresti 60,9% 24000,00 Lunar/la data
colaborator Alexandra emiterii facturii
/ Tehnica Sovaiala
dentara) Cabinet de CPI, Popesti- 30,5% 12000,00 Lunar/la data
practica Leordeni, Ilfov emiterii facturii
individual
(CPI) Voicu
M. Ciprian
Mircea
S.C. SRL, Braila 40% 8652,00 Lunar/la data
Materii prime TEHNICAL emiterii facturii
si materiale DENT S.R.L.
consumabile S.C. Timisoara 40% 8652,00 Lunar/la data
TEHNODENT emiterii facturii
POKA S.R.L.

Cel mai important furnizor al societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este PFA Alexandra
Sovaiala, din Bucuresti, ale carei servicii au o pondere de 60,9% din valoarea anuala a cheltuielilor cu
prestatiile externe (serviciile) contractate de catre firma si o pondere de o pondere de 39,3% din totalul
achizitiilor.
Serviciile de tehnica dentara insumeaza o pondere de aproximativ 30,5% din valoarea anuala a
cheltuielilor cu prestatiile externe (serviciile) contractate de catre firma si o pondere de 9,7% din totalul
achizitiilor anuale realizate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
Cei doi furnizori principali de materii prime si materiale consumabile pentru activitatea de asistenta
stomatologica detin fiecare o pondere egala de aproximativ 40% din totalul achizitiilor de de materii prime
si materiale consumabile si o pondere de 14,2% din totalul achizitiilor.

3.3.3.Descrierea procesului tehnologic actual


Prezentati fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate in procesul tehnologic
(se vor prezenta principalele activitati necesare de la aprovizionarea cu materie prima pâna la vânzarea
produselor şi echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea
de productie şi gradul de incarcare existent).
Evidentiati principalele probleme existente in fluxul tehnologic.

Activitatea de asistenta stomatologica presupune totalitatea procedurilor, manevrelor, interventiilor si


protocoalelor, efectuate de catre medicul stomatolog in scopul prevenirii, tratarii, ameliorarii si
imbunatatirii starii de sanatate dentara si implicit a starii generale a pacientului.
Procedura de lucru aferenta prestarii serviciilor de asistenta stomatologica se compune din 3 etape
majore, fiecare fiind impartita intr-o serie de subetape. Acestea fac posibila prestarea serviciilor de
asistenta stomatologica, ce fac obiectul prezentului proiect.

Etapa 1. Analiza diagnostic


Prima etapa se materializeaza printr-o consultatie primara, ce presupune: intocmirea fisei medicale cu
toate afectiunile generale si dentare ale pacientului, depistarea factorilor de risc ce pot contribui la
deteriorarea sanatatii orale. La finalul primei etape se stabileste un diagnostic si se elaboreaza un plan de
tratament.
Echipamente tehnologice utilizate in prezent in realizarea etapei 1: nu este cazul - etapa presupune
doar implicarea resurselor umane.

45
Etapa 2. Manopera specializata
Cea de-a doua etapa presupune efectuarea tuturor manoperelor de asistenta specializata efectuate
asupra pacientului conform diagnosticului si planului de tratament, astfel incat acesta sa ajunga la o stare
de sanatate orala optima. Manoperele specializate sunt impartite pe categorii in corelatie cu tipul de
afectiune, distingundu-se astfel 9 tipuri de astfel de manopere (conform tipurilor de servicii evidentiate la
cap. 3.2).
Echipamente tehnologice utilizate in prezent in realizarea etapei 2: unit dentare, autoclav,
micromotor endodontie, fiziodispenser, lampa albire. Echipamentele au un grad inalt de automatizare.

Etapa 3. Dispensarizarea pacientilor


Etapa a treia presupune controale periodice efectuate la fiecare 6 luni, astfel incat rezultatele obtinute
in urma aplicarii planului de tratament sa fie mentinute corespunzator.
Echipamente tehnologice propuse necesare in realizarea etapei 3: aceleasi echipamente necesare in
cadrul etapei 2.

In prezent, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. se confrunta cu o capacitate limitata din punct
de vedere cantitativ pentru prestarea serviciilor medicale de asistenta stomatologica. Astfel, desi
echipamentele detinute in prezent sunt performante, cererea din partea clientilor depaseste capacitatea de
deservire, ceea ce conduce la un grad de incarcare ridicat, astfel incat principala problema existenta in
fluxul tehnologic devine timpii mari de asteptare pentru a beneficia de servicii stomatologice. In acest
context, se impune realizarea unor investitii pentru suplimentarea numarului echipamentelor
stomatologice din cadrul societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., in vederea cresterii capacitatii de
prestare a serviciilor.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1.Descrierea proiectului de investitii


Precizati in ce consta proiectul şi care sunt principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia.
Detaliati investitiile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului şi activitatile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliati activitatile şi subactivitatile prin care se va realiza proiectul de investitii, mentionând etapele de
derulare ale acestuia.

Prin implementarea proiectului propus spre finantare, societatea urmareste extinderea activitatii de
asistenta stomatologica, prin dotarea cu echipamente stomatologice performante a punctului de lucru al
DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28.
Astfel, proiectul „Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE
S.R.L. – D.” consta in achizitionarea de echipamente stomatologice specializate, dupa cum urmeaza:

1. Unit stomatologic complet – 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:


Fotoliu pacient:
-fotoliul electromecanic. Tetiera dublu articulata
-tapiteria fara cusaturi.
Blocul scuipator:
-dotat cu sistem de aspiratie
-sistem apa la pahar
-vas scuipator ceramic
46
Masa medicului:
-masa medic cu furtunuri "pe jos"
-furtun pentru micromotor pneumatic
-2 furtunuri pentru turbina
- negatoscop
Lampa scialitica:
-lampa scialitica cu 2 intensitati
 Prezinta urmatoarele dotari:
-scaun medic
-compresor: uscat
-turbina cu turatie de lucru min. 360.000 rot/min
-micromotor electric fibra optica: cu LED
-piesa dreapta: raport de transmisie directa de 1 la 1
-piesa contraunghi titan fibra optica: raport de transmisie directa de 1 la 1
-lampa fotopolimerizare: led de putere min 1000 mW/cm2,
-modul detartraj: Min 3 anse
-camera intraorala
-air flow
Unit-ul stomatologic complet reprezinta cel mai important tip de echipament tehnologic,
indispensabil desfasurarii activitatii oricarei clinici stomatologice. Avand in vedere strategia de crestere a
activitatii societatii (respectiv crearea a 3 noi locuri de munca), necesitatea achizitionarii unui astfel de
unit stomatologic devine primordiala. Totodata, este de mentionat faptul ca tipul de echipament propus
corespunde celor mai intalte standarde tehnologice, astfel incat serviciile sa fie prestate la un nivel optim
de calitate
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 – Manopera specializata si in
Etapa 3 – Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.

2. Autoclav – 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:


- Dimensiuni exterioare: Latime: min. 40 cm x Adancime: min 60 cm x Inaltime: min 40 cm
- Volum minim: 22 litri
- Greutate: max 70 kg
- Tensiune alimentare:230 Volt / 50 Hz / 2,100 Watt
Autoclavul reprezinta un dispozitiv folosit pentru a steriliza echipamentele si instrumentarul, prin
expunerea acestora la abur cu presiune si temperatura ridicata (circa 121 °C), pentru o perioada de
aproximativ 30-45 de minute. Practic, orice activitate de asistenta stomatologica are ca cerinta folosirea
acestui echipament, astfel incat manoperele sa se deruleze in conditii stricte de igiena. Practic,
functionarea clinicii stomatologice nu ar fi posibila fara echipamentul care garanteaza sterilizarea
intregului instrumentar
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 – Manopera specializata si in
Etapa 3 – Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.

3. Micromotor endodontie – 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:


- Alegerea sistemului de pile endo;
- Controlul inteligent al aparatului prin functii de siguranta automata;
- Determinarea separata a lungimii canalului radicular prin apex locator cu preparare rotativa sau
manuala;
Echipamentul este folosit in endodontie la tratarea canalelor radiculare ale dintilor. Este un aparat
indispensabil in cabinetul stomatologic daca se doreste un tratament endodontic modern, eficient si
47
calitativ. Instrumentele rotative special folosite (acele din Ni-Ti) au un grad mai ridicat de flexibilitate
comparativ cu cele din otel inox. Acest fapt permite abordarea canalelor extrem de curbe, respectarea
formei conice naturale a canalelor si largirea si preparea optime a acestora in vederea spalaturilor si
obturatiilor. Eficienta acestui sistem duce la un timp de lucru cu mult scurtat si la o practica moderna si
precisa.
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 – Manopera specializata si in
Etapa 3 – Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.

4. Sistem obturatie – 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:


- Testarea sensibilitatii pulpei dentare;
- Inlocuirea rapida a cartuselor;
- Varf cu indicare termica a sensibilitatii pulpei dentare.
Echipamentul permite obturarea canalelor printr-o tehnica moderna, nedureroasa, neinvaziva. In
prezent, sistemul de obturatie reprezinta cea mai avansata optiune din punct de vedere tehnologic pentru
obturarea unui canal din radacina.
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 – Manopera specializata si in
Etapa 3 – Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.

Pentru implementarea proiectului este necesara parcurgerea urmatoarelor activitati in teremen de 30


de zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare:
1. Pregatirea procedurilor de achizitie: redactarea cererilor de oferta pentru achizitia echipamentelor
stomatologice prevazute si transmiterea acestora catre firmele identificate ca potentiali ofertanti;
2. Primirea ofertelor din partea firmelor ofertante, desemnarea ofertei castigatoare;
3. Realizarea platii bunurilor achizitionate;
4. Receptionarea activelor corporale achizitionate;
5. Intocmirea fiselor de post si a profilului candidatilor pentru cele 3 noi locuri de munca (o persoana
va fi angajata prin ANOFM, din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
6. Recrutarea/interviul si selectia;
7. Angajarea celor 3 noi persoane, intocmirea formalitatilor (contracte de munca, ITM etc.);
8. Realizarea dosarului de decont conform prevederilor procedurii de implementare.

4.2 Adresa la care va fi implementat proiectul:


Mentionati adresa la care va fi implementat proiectul de investitii, detaliind caracteristicile spatiului din
perspectiva investitiilor ce vor fi realizate prin proiect (inclusiv utilitati şi facilitati disponibile).

Proiectul „Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L. –
D.” va fi implementat la punctul de lucru al societatii, situat la adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Strada Dr.
Iacob Felix, Nr. 28, Demisol.
Caracteristicile spatiului. Spatiul are o suprafata de 155,35 mp si dispune de urmatoarele facilitati:
• O sala de asteptare pacienti;
• 4 sali de tratamente;
• Spatiu destinat sterilizarii;
• Un grup sanitar pacienti;
• Un grup sanitar personal medical;
• Un vestiar personal.
In ceea ce priveste utilitatile spatiului unde se va implementa proiectul, acestea sunt:
• Apa potabila rece;
48
• Apa calda menajera;
• Canalizare;
• Gaze;
• Energie electrica;
• Spatiu pentru depozitarea deseurilor infectioase.
In prezent, punctul de lucru din Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28 este dotat cu urmatoarele echipamente:
• 2 unit-uri stomatologice;
• 1 autoclav;
• 1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
• 1 micromotor endodontie cu apex locator;
• Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Spatiul este dotat cu mobiler medical fabricat din PAL prevazut cu blat de lucru lipsit de porozitati,
rezistent la agenti chimici si usor de sterilizat, avand incastrata o chiuveta cu o cuva de inox.
Alte facilitati ale spatiului:
• Instalatie cablu TV;
• Instalatie cablu Internet;
• Telefon;
• Stingator incendiu.

RURAL*
URBAN

*Se va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului (minim 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii AFN)

4.3.Modificarile necesare a fi operate in structura şi numarul personalului angajat

(Prezentati numarul de posturi create, tipul postului, calificarea necesara, salariul lunar propus.
Noua organigrama poate fi ataşata, daca e cazul).
Pentru posturile nou create, in urma implementarii proiectului de investitii, evidentiati modul in care
cunoştintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre angajati va aduce plus valoare firmei. Descrieti
atributiile, responsabilitatile, strategia de dezvoltare a resurselor umane.

Ca urmare a implementarii proiectului „Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul


DRG DENTAL CARE S.R.L. – D.” va fi necesara crearea a 3 noi locuri de munca in cadrul societatii,
dupa cum urmeaza:
- 1 asistent de medicina dentara, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studiile unei scoli sanitare
postliceale. Postul va fi ocupat pe baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada
nedeterminata, iar salariul net lunar propus este in cuantum de 850 de lei.
- 1 registrator medical, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studii medii. Postul va fi ocupat pe
baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, iar salariul net lunar
propus este in cuantum de 850 de lei.
- 1 femeie de serviciu, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studii primare. Postul va fi ocupat pe
baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, iar salariul net lunar
propus este in cuantum de 850 de lei.
Unul din aceste locuri de munca va fi ocupat de o persoana angajata prin intermediul AJOFM, din
categoria beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
49
Rolul asistentului de medicina dentara va fi de suport in activitatea desfasurata de medicii stomatologi
din cadrul clinicii. In cadrul fluxului tehnologic, acesta va furniza medicului instrumentarul si materialele
solicitate, va nota observatiile medicului in fisa pacientului si va igieniza suprafetele de lucru. De
asemenea, va avea atributia pregatirii instrumentarului pentru sterilizare si sterilizarea acestuia, precum si
gestionarea stocului de materiale si comunicarea necesarului ori de cate ori se impune. Asistentul de
medicina dentara, prin cunoştintele/specializarile/experienta sa, va aduce plus valoare firmei, prin
eficientizarea procesului de prestare a serviciilor stomatologice, imbunatatirea gradului de satisfactie a
pacientilor si cresterea numarului de pacienti.
Rolul registratorului medical este de a participa la activitatea administrativa din cadrul clinicii. Acesta
va avea in atributie gestiunea activitatii de receptie – gestiunea programarilor, primirea pacientilor,
indrumarea lor catre cabinetul potrivit. De asemenea, va avea atributia introducerii fisei pacientului in
aplicatia informatica de gestiune a pacientilor, comanda necesarului de materiale solicitate de asistentul de
medicina dentara, plata si receptia/verificarea acestora. Registratorul medical, prin
cunoştintele/specializarile/experienta sa, va aduce plus valoare firmei, prin eficientizarea procesului de
prestare a serviciilor stomatologice, imbunatatirea gradului de satisfactie a pacientilor si cresterea
numarului de pacienti.
Rolul femeii de servicu este de a mentine igiena in spatiile de lucru si in spatiile adiacente din cadrul
clinicii. De asemenea, aceasta va avea grija ca in cadrul clinicii sa existe toate echipamentele si materialele
de curatenie necesare. Femeia de serviciu, prin cunoştintele si experienta sa, va aduce plus valoare firmei,
prin asigurarea conditiilor sanitare optime, necesare pentru derularea procesului de prestare a serviciilor
stomatologice.
Strategia de dezvoltare a resurselor umane vizeaza formarea unei echipe pe termen lung, crearea
unei culturi organizationale solide si implemantarea valorilor societatii in cadrul procesului de prestare a
serviciilor de asistenta stomatologica. In vederea implementarii strategiei se vor organiza cursuri atat in
cadrul societatii, cat si cursuri externe societatii. Strategia va urmari de asemenea un proces continuu de
instruire pentru medicii colaboaratori, prin facilitarea si suportul acordat acestora in vederea participarii la
cursuri de perfectionare si conferinte de prestigiu.

MEDIC
STOMATOLOG
COORDONATOR

ASISTENT 2 FEMEIE DE
DIRECTOR SERVICIU
MEDICINA REGISTRATOR
COMERCIAL
DENTARA MEDICAL
Nota: Se va incarca organigrama in aplicatie.
4.4.Dimensionare valoare de investitie

Element de Numar Valoarea Valoare Document de Durata de


investitie Bucati totala fara eligibila fundamentare amortizare
TVA - lei valoare (ani)
Unit 1 42750,00 42750,00 Oferta 8

50
stomatologic
complet
Autoclav 1 28125,00 28125,00 Oferta 8
Micromotor 1 11250,00 11250,00 Oferta 8
endodontie
Sistem 1 13500,00 13500,00 Oferta 8
obturatie
Consultanta 1 4375,00 4375,00 Contract de -
pentru prestari servicii
accesarea
finantarii
TOTAL - 100000 100000 - -

Nota: Se vor incarca oferte ale elementelor de investitii care se doresc a fi achizitionate in cadrul
proiectului.

4.5 Activitatea autorizata pe codul CAEN pe care se acceseaza este desfaşurata din data de :

05.04.2012

Desfaşoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care


acceseaza 15
Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni 15
Vechime activitate autorizata 6-12 luni 10
Vechime activitate autorizata 3-6 luni 5

4.6.Plan de finantare a proiectului


Structura de finantare a proiectului de investitii:

Sursa de finantare Fara TVA


RON %
AFN 80.000,00 80%
Aport propriu 20.000,00 20%
TOTAL valoare de investitie 100.000,00 100%

4.7. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicita finantarea in cadrul Programului:

Denumirea bunului/serviciului1 Codul de Valoarea Valoarea


clasificare estimata a finantarii
51
(daca este cheltuielilor
nerambursabile4
cazul)2 eligibile3
a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de
calcul (tip PC, format din: unitate centrala, ......................... .........................
server, monitor, imprimanta / copiator /
multifunctionala, inclusiv sisteme portabile,
licente necesare desfaşurarii activitatii, sisteme
audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai
multe echipamente IT, din fiecare tip, decât
numarul total de angajati dupa implementarea
investitiei cu componenta nerambursabila cu
exceptia activitatilor care necesita acest lucru
(Ex: Internet café, instruire in domeniul
calculatoarelor, etc.)
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
b)achizitionarea de cititoare pentru cod de
bare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
c) achizitionarea de cântare electronice
cu/fara printer pentru etichetare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-..................................................................
d) achizitionarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
e) achizitionarea de echipamente tehnologice 2.1.25.1 95.625,00 76.500,00
maşini, utilaje şi instalatii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate şi instalatii de
masurare, control şi reglare necesare
desfaşurarii activitatilor pentru care a solicitat
finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice,
electrice, electronice, mese de biliard,
instrumente şi automate muzicale;

1
Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
2
Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/ 2004 pentru
aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
3
Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA
4
80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor
eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform Anexei nr.2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială
eligibilă

52
1-Unit stomatologic complet – 1 bucata;
2-Autoclav – 1 bucata;
3-Micromotor endodontie – 1 bucata;
4-Sistem obturatie – 1 bucata.
f) achizitionarea de electro şi motostivuitoare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
g) investitiile in active necorporale referitoare la
brevete de inventie, marci de produse si servicii
(etichetare ecologica, licente), software pentru
comertul on line software necesar desfaşurarii
activitatilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piata;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
h) achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica
şi 3.3 Sisteme de protectie a valorilor umane şi
materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe, cu completarile şi modificarile ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
i) Achizitionarea de mijloace de transport marfa
(autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
exceptia vehiculelor de teren simbol G conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile şi
completarile ulterioare) sau microbus transport
persoane in legatura directa cu activitatile
codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
1-....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
j) certificarea unui sistem de management al
calitatii/ mediului/sanatatii şi securitatii
ocupationale/sigurantei alimentelor, in
conformitate cu unul din standardele: SR-EN-
ISO 9001:2008(sistem de management al
calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de
management de mediu); SR-EN-ISO
22000:2005 (sistem de management al
sigurantei alimentelor); OHSAS 18001:
2007(sistem de management al sanatatii şi
securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
53
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
k) Realizarea unui site pentru prezentarea
activitatii solicitantului şi a produselor sau
serviciilor promovate5, (inclusiv cheltuieli
inregistrare domeniu, fara hosting), pentru
operatorii care nu au alt site;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….

l) achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizeaza surse
regenerabile/alternative de energie6 pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat
finantare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
m) Promovarea on-line a activitatilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de
piata, elaborarea şi productia de materiale
tiparite de promovare a activitatilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de
piata, pe suport hârtie şi pe suport electronic7;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….

n) participarea la cursuri de instruire pentru


formare / calificare profesionala / specializare /
perfectionare profesionala in domeniul
activitatilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piata pentru care a solicitat
finantare, participarea la cursuri privind notiuni
fundamentale de igiena necesare in activitatile
de comercializare a produselor şi serviciilor de
piata;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
5
Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
6
Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

7
Materialele promoţionale vor fi realizate şi în limbi de largă circulaţie internaţională.
54
o) consultanta pentru obtinerea finantarii in 4.375,00 3.500,00
cadrul programului
1-Servicii (contract) de consultanta pentru
obtinerea finantarii in cadrul programului
p) consultanta privind intocmirea documentatiei
de implementare a sistemelor de management
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-……………………………………………
TOTAL8 100.000,00 80.000,00

5.ANALIZA PIETEI
Descrierea principalilor clienti-segmentul societatii de piata, a principalilor furnizori, concurenti, a
pozitiei produselor /serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei.
Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc) – daca este cazul:

Clientii principali ai societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt reprezentati de persoane fizice
(clienti individuali) de pe raza Municipiului Bucuresti. De la infiintare si pana in prezent, compania a
dezvoltat un portofoliu de aproximativ 500 de clienti.
O segmentare de piata se poate dovedi a fi o sarcina dificila in cazul serviciilor de asistenta medicala
specializata, avand in vedere faptul ca, din punctul de vedere al oricarui cabinet stomatologic, nu exista o
piata tinta sau o segmentare a pacientilor pe diverse criterii (varsta, sex, nivel de studii etc.). Practic, orice
pacient se poate adresa medicului stomatolog si beneficia de servicii medicale din partea clinicii. Viziunea
promovata in dezvoltarea societatii noastre este aceeasi: respectiv dezvoltarea unei relatii durabile medic-
pacient.
Totusi, avand in vedere experienta castigata in domeniu, dar si strategia noastra de crestere, putem
contura anumite segmente de piata specifice, care vor sta la baza dezvoltarii activitatii.
Segmentare dupa strategia de atragere a clientului
In domeniul asistentei stomatologice, cea mai mare parte a clientilor (pacientilor) provin din
recomandarile pacientilor anteriori, acesta fiind si motivul pentru care este imperios necesar ca factorul
calitativ sa primeze in derularea actului medical. In prezent, din numarul total al clientilor companiei,
peste 80% provin din recomandari, si estimam ca aceasta pondere se va pastra si dupa implementarea
proiectului. Asadar, din acest punct de vedere, o prima categorie de pacienti - si cea mai
importanta/constanta totodata - provine din randul recomandarilor pacientilor existenti. O a doua categorie
de pacienti este reprezentata de cei proveniti in urma promovarii prin canale traditionale (internet, pliante
etc.). O a treia categorie de pacienti va rezulta in urma incheierii de conventii de colaborare cu diverse
institutii/societati, pe baza de abonamente medicale sau pe baza de promovare interna in cadrul
organizatiilor partenere in schimbul unui discount pentru servicii stomatologice oferite angajatilor
respectivei organizatii (segment tip „corporate”). De asemenea nu excludem posibilitatea ca anumiti
pacienti sa provina din proximitatea clinicii, desi acest segment de clienti este unul inconsistent si in
prezent, si nu caracterizeaza, in general, piata de servicii de asistenta stomatologica, nici chiar in cazul
cabinetelor cu o pozitie ultracentrala si un bun vad comercial.
Segmentarea dupa tipologia serviciilor prestate

8
Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 80.000 lei.
55
Din punctul de vedere al tipologiei serviciilor prestate, estimam o segmentare in care cele patru tipuri
de servicii: protetica dentara, chirurgie orala si maxilo-faciala, endodontie si profilaxiei/odontologie vor fi
prestate catre cei mai multi clienti, in timp ce serviciile de nisa (precum implantologia, estetica dentara),
desi mai rentabile din punct de vedere financiar, vor fi prestate la un nivel mai scazut, avand in vedere
cererea previzionata mai scazuta pe aceste segmente. Aceasta segmentare va avea impact direct in strategia
de promovare clinicii, accentul punandu-se pe promovarea segmentelor cu o cota ridicata. Pe termen
mediu si lung se intentioneaza insa si cresterea segmentelor de nisa precum cel de implantologie, avand in
vedere ca acestea au capacitatea de a genera marje de profit mai ridicate.
Compania se adreseaza intregului segment de piata, atat cu venituri mici, cat si medii sau mari, oferta
de servicii stomatologice fiind suficient de variata incat sa satisfaca cerintele clientilor actuali si ale celor
potentiali.
Furnizorii societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt companii din Romania, care ofera produse
de cea mai inalta calitate pe piata de profil. Cei mai importanti furnizori de materii prime si materiale
consumabile pentru intreprindere sunt Tehnical Dent S.R.L. Braila, Tehnodent Poka S.R.L. Timisoara si
Dentex Trading S.R.L. Bucuresti.
Din punct de vedere al analizei concurentei, piata serviciilor de asistenta stomatologica este una
atipica, cu anumite caracteristici ce o diferentiaza in raport cu alte piete. Astfel, in prezent, in Bucuresti
exista aproximativ 2500 de cabinete stomatologice. Din punct de vedere medical insa, concurenta nu este
acceptata, in sensul ca nu se incearca captarea pacientilor, atragerea lor de la un alt coleg medic sau
defaimarea medicului anterior in fata pacientilor. Totodata, cabinetele/clinicile din proximitate nu
reprezinta o eventuala concurenta, intrucat pacientii provin majoritar din recomandari. Exista, asadar, alti
factori decat cei clasici, care definesc concurenta pe piata serviciilor de stomatologie, cel mai important
fiind cel calitativ, in speta calitatea actului medical.
Un alt factor de diferentiere a concurentei este capacitatea acestuia de deservire a pacientilor (mai
concret: marimea cabinetului). In prezent cabinetul stomatologic apartinand DRG DENTAL CARE este
unul de capacitate mica, dar, odata cu finalizarea investiei propuse prin proiect, va fi introdusa pe piata o
clinica de capacitate medie echipata la cele mai inalte standarde. Aceasta va presupune implicit si o
schimbare a concurentei, respectiv raportarea noastra la clinicile din Municipiul Bucuresti de capacitate
medie, cu retea dezvoltata de distributie. In acest context, societatea se va incadra in randul jucatorilor
medii din punctul de vedere al retelei de clinici, dintre care enumeram principalele societati: SC DENT
ESTET CLINIC SRL, SC NEOCLINIQUE SRL, LIFE DENTAL CARE SRL.

Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei (Descrieti


principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra comparativ cu cele oferite de
concurenta).

Serviciile oferite de DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. se bucura de urmatoarele puncte tari,
concretizate in avantaje competitive de ordin tehnic, organizational si operational fata de concurentii de pe
piata:
• Multifunctionalitate/Abordare integrata. DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. propune o clinica
stomatologica multifunctionala. Inca de la inceput, strategia societatii a fost aceea de abordare integrata a
serviciilor de asistenta stomatologica. In general cabinetele de capacitate medie, cu o anumita vechime pe
piata, tind sa se specializeze pe anumite servicii mai rentabile din punct de vedere financiar, in vederea
maximizarii profitului. O astfel de directie nu va fi abordata de DRG DENTAL CARE - cel putin nu pe
termen mediu (5 ani) - ceea ce ii va permite sa se pozitioneze activ in randul jucatorilor medii de pe piata
si sa se individualizeze prin multifunctionalitate si abordare integrata.

56
• Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect sunt
cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va exista un
astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite societatii sa fidelizeze
un numar nou de clienti.
• Facilitatea acordata clientilor de tip operatori economici de a negocia contracte la preturi
preferentiale (clientii de tip corporate). In general, jucatorii medii de pe piata, promoveaza mai rar acest
tip de serviciu, intrucat el are si o marja mai scazuta de profit. Pentru societatea noastra insa, promovarea
acestei directii va constitui si un element de diferentiere, intrucat scopul, va fi in prima instanta fidelizarea
de noi clienti, ci nu neaparat marjele de profit mai ridicate.
• Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul promovat va fi
mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului vanzarilor.
• Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate. Aspectul este cu atat mai important cu
cat prin prezentul proiect se propune si crearea de noi locuri de munca.
• Proximitatea fata de pacienti, prin prestarea serviciilor stomatologice in cadrul a doua puncte de
lucru situate in zone rezidentiale sau cu circulatie intensa.
• Totodata un avantaj competitiv al DRG DENTAL CARE SRL va fi generat de implementarea
proiectului. Astfel, echipamentele tehnologice performante achizitionate vor face posibila prestarea
serviciilor propuse in conditii de maxima eficienta si fiabilitate.

Dezavantajele se refera la:


- Nivelul de promovare relativ scazut la nivelul pietei pe care activeaza, in Muncipiul Bucuresti;
- Capacitate relativ redusa de prestare a serviciilor de asistenta stomatologica, din punct de vedere
cantitativ, ca urmare a numarului inca restrans de echipamente.

Descrierea exacta a produsului:


- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga
la ce servesc serviciile prestate de dvs.

Principalele servicii prestate in prezent si care vor fi prestate si dupa implementarea proiectului de
catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:

1. Servicii de Profilaxie si Odontologie – Profilaxia stomatologica - terapiile de prevenire a bolilor -


reprezinta baza ingrijirii dintilor, si un mijloc de a evita multe dintre neplacerile ce tin de sfera dentara.
Beneficiile profilaxiei sunt de ordin medical, dar si estetic. Odontologia este specialitatea stomatologica ce
trateaza leziunile carioase si cele necarioase - fracturi, distrofii, leziuni de uzura dentara.
Serviciul include:
- detartraj/periaj;
- fluorizare;
- air flow;
- obturatie (plomba).

2. Servicii de Endodontie - Endodontia este o specialitate stomatologica ce are in vedere prevenirea,


diagnosticul si tratamentul afectiunilor pulpei dentare si a regiunii apicale.
Serviciul include:
- extirpare vitala (extirpare nerv);
- obturatie canal;
57
- tratament canal.

3. Servicii de Chirurgie Orala - Chirurgia orala si maxilo-faciala este specialitatea stomatologica ce


are in vedere cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului si profilaxiei
afectiunilor teritoriului oro - maxilo - facial ce solicita metode de tratament chirurgical si totodata se
preocupa de elaborarea acestor metode.
Serviciul include:
- extractie dinte;
- extractie molar de minte;
- rezectie apicala.

4. Servicii de Ortodontie - Ortodontia este specialitatea stomatologica de indreptare a dintilor si


aliniere a maxilarelor cu scopul de a imbunatati functia si estetica dintilor si a fetei.
Serviciul include:
-montaj aparat ortodontic fix.

5. Servicii de Protetica Dentara - Protetica dentara este specialitatea stomatologica ce se ocupa de


diagnosticul, tratamentul, reabilitarea si mentinerea morfo-functionala si estetica a aparatului dento-
maxilar al pacientului prin inlocuirea dintilor si tesuturilor maxilo-faciale pierdute cu substitute artificiale
- proteze.
Serviciul include:
- coroana metalo-ceramica/integral ceramica/zirconiu;
- proteza scheletata.

6. Servicii de Parodontologie - Parodontologia este specialitatea stomatologica ce include


diagnosticarea, profilaxia si tratamentul bolilor care afecteaza parodontiul - tesuturile care mentin dintele
pe creasta alevolara: gingie, os, ligament dento-alveolar, cement si dintele in sine.
Serviciul include:
- chiuretaj parodontal;
- operatie cu lambou.

7. Servicii de Pedodontie - Pedodontia este specialitatea stomatologica ce are in vedere profilaxia si


tratamentul afectiunilor specifice dentitiei temporare la copil.
Serviciul include:
-servicii stomatologice destinate copiilor.

8. Servicii de Estetica Dentara - Estetica dentara este o specialitate stomatologica ce inregistreaza un


succes tot mai mare, pe masura ce serviciile acestei specialitati devin tot mai accesibile si, pe langa
reabilitarea estetica, imbunatatesc functiile aparatului dento-maxilar.
Serviciul include:
- albire;
- fatetare;
- aplicare bijuterii dentare.

9. Servicii de Implantologie - Implantologia este specialitatea stomatologica chirurgicala ce include


interventiile prin care dintii pierduti sau grav deteriorati sunt inlocuiti cu implanturi dentare, in scopul
reabilitarii morfo-functionale si estetice a aparatului dento-maxilar.
Serviciul include:
58
- implant dentar.

Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe,
comisioane, marja importatorului etc).
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra comparativ cu cele
oferite de concurenta).

Pretul serviciilor prestate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. difera in functie de tipul
serviciului si complexitatea acestuia, incepand de la 100 de lei pentru servicii de pedodontie si ajungand la
2000 de lei pentru servicii de implantologie.
Costul unitar al serviciilor prestate include cheltuielile unitare cu prestatiile externe (medici,
tehnicieni), cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile, dar si alte cheltuieli. In functie de tipul
de serviciu prestat, costul unitar are o pondere aproximativa intre 40% si 75% din tariful unitar al
serviciului.

Serviciu UM Pret unitar - Cost unitar - Marja de


lei lei profit - lei
Servicii de Profilaxie si Odontologie Consultatie 150,00 82,50 67,50
Servicii de Endodontie Consultatie 200,00 112,00 88,00
Servicii de Chirurgie Orala si maxilo- Interventie de 300,00 165,00 135,00
faciala chirurgie orala
Servicii de Ortodontie Aparat 1.500,00 930,00 570,00
Servicii de Protetica Dentara Interventie 300,00 225,00 75,00
Servicii de Parodontologie Interventie 300,00 165,00 135,00
Servicii de Pedodontie Consultatie 100,00 70,00 30,00
Servicii de Estetica Dentara Interventie 800,00 312,00 488,00
Servicii de Implantologie Implant dentar 2.000,00 1.440,00 560,00

Avantajele serviciilor oferite de firma sunt reprezentate de abordarea integrata, natura tehnologica,
tariful redus, resursele umane calificate si proximitatea.
Dezvantajele serviciilor oferite de firma sunt reprezentate de nivelul de promovare relativ scazut si
capacitate relativ redusa.

Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de


piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc)

Societatea comerciala DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. activeaza pe piata serviciilor medicale
stomatologice din Romania, piata care se afla in continua evolutie de la an la an. Compania ofera o gama
larga de servicii stomatologice, acoperind aproape in totalitate paleta de profil.
Principalii clienti sunt persoane fizice, care provin din Muncipiul Bucuresti.
Un avantaj considerabil al serviciilor de asistenta stomatologica in comparatie cu alte tipuri de
activitati economice este comprimat de insasi caracterul sau de necesitate, in ceea ce priveste mentinerea
unei stari optime de sanatate dentara si, implicit, de sanatate generala a pacientului. Nevoile pe care le
satisface acest tip de serviciu sunt asadar sinonime cu sanatatea si pot fi rezumate atat in termeni de
prevenire (profilaxie), cât si in termeni de ameliorare si tratare. Nu este surprinzator faptul ca, in randurile
medicilor dentisti, exista anumite principii deontologice simple care reliefeaza necesitatea ca pacientii sa

59
mearga la un medic dentist cu o frecventa cat mai ridicata. Astfel, in aceasta bransa profesionala, se afirma
deseori faptul ca “la dentist este bine sa mergi atunci cand inca nu doare nimic”, continuarea logica fiind
aceea ca: “atunci când doare ceva, poate fi deja prea târziu”. Astfel, apelarea la servicii de asistenta
stomatologica cu o frecventa ridicata (de cel putin doua ori pe an), poate releva oricarui pacient, probleme
de sanatate orala pe care inca nu le-a luat in considerare, precum: tartru dentar, care, neindepartat, duce
frecvent la boala parodontala (asa-numita paradontoza); carii dentare, care la suprafata par mici, sau nu
sunt vizibile, dar in interior au o extensie considerabila ce poate duce la pierderea dintelui; dinti inghesuiti
care necesita tratament ortodontic de indreptare/aliniere, astfel incât problemele sa nu se agraveze etc.

Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala, nationala,


internationala etc – cu detalii, daca sunteti in posesia lor):

Serviciile de asistenta medicala stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. au, in
general, o adresabilitate locala. Pe plan local aria geografica de acoperire a serviciilor se limiteaza la zona
Municipiului Bucuresti. Serviciile pot avea si o adresabilitate zonala, in special in cazul serviciilor
specializate (precum implantologie sau chirurgie maxilo-faciala), la care, in mod traditional, apeleaza si
clienti din afara mun. Bucuresti, respectiv din zone in care pentru aceste tipuri de servicii nu exista
acoperire de piata.

Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului
dumneavoastra – declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):

Piata de asistenta medicala stomatologica cunoscut o emergenta semnificativa in perioada 2000-2008,


urmata de un usor recul in contextul crizei economice incepand cu anul 2008.
Una dintre tendintele actuale de evolutie a pietei este micsorarea timpului de prestare a serviciului si
apropierea fata de client. Daca in trecut timpul mediu de efectuare a unei lucrari de stomatologie putea sa
depaseasca si 30 de zile, in prezent, datorita evolutiei tehnologiei din domeniu, majoritatea lucrarilor se
efectueaza in timpi mai redusi.
Dotarea cu echipamente tehnologice de utima generatie este o alta tendinta ce caracterizeaza evolutia
pietei. In prezent exista tot mai multe echipamente de tip unit dentar ce inlocuiesc metodele clasice de
prestare a serviciilor de asistenta medicala stomatologica. Fara o dotare corespunzatoare, cabinetele
stomatologice nu pot supravietui pe piata. Acesta este si motivul pentru care DRG DENTAL CARE
S.R.L.-D. propune spre implementare prezentul proiect prin care se vor achizitiona echipamente moderne
de stomatologie.
Din punct de vedere al caracteristicilor pietei locale, pe care activam si in prezent, in Bucuresti exista
aproximativ 2500 de cabinete stomatologice si aproximativ 4000 de medici stomatologi care lucreaza in
propiile cabinete particulare, in clinici, in policlinici, in spitale sau in cabinete scolare, ceea ce inseamna
aproximativ 1 medic la 500 de pacienti. Serviciile medicale, prin natura lor, sunt standardizate in privinta
protocoalelor, tehnicilor si manevrelor de tratament si sunt acceptate de comunitatea stiintifica medicala.
Factorul care face diferenta este cel calitativ.
Cabinetele medicale existente pe piata se diferentialaza in principal dupa dimensiunea lor (numarul de
posturi de lucru simultane) si dupa localizarea in cadrul orasului (cabinete „de cartier” sau cabinete
centrale/ultracentrale). Astfel, din punct de vedere al dimensiunii, peste 90% din unitatile de asistenta
stomatologica sunt cele de dimensiuni mici, respectiv cu unul sau doua posturi de lucru. In acelasi timp
exista un numar relativ limitat de cabinete de capacitate medie (4-6 posturi de lucru), si doar cateva
cabinete cu o capacitate mare de deservire (peste 7 posturi de lucru), motivele fiind reprezentate atat de
necesitatea unor investitii masive in aparatura performanta, cat si de constrangerile legate de spatiu,
60
respectiv de necesitatea unor spatii de prestare a serviciilor cu suprafete de deservire mari. De asemenea,
din punct de vedere al pozitionarii spatiale, majoritatea cabinetelor medicale din Bucuresti, sunt cele de tip
„cabinet de cartier”, un numar mai mic de unitati stomatologice fiind localizate in zone
centrale/ultracentrale.

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in
ultimii ani si cea previzibila):
Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul dumneavoastra?

Cererea pentru serviciile prestate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. intervine, de regula,
periodic, atunci cand pacientul resimte o durere/problema medicala. Cererea mai intervine si in cazul
pacientilor fara probleme medicale, atunci cand acestia vor sa beneficieze de servicii de igienizare/estetica
dentara.
Clientii vor fi determinati sa cumpere serviciile firmei datorita avantajelor pe care acestea le ofera:
raport calitate-pret, rapiditate in prestare, profesionalism.
1
2Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. pret, calitate, caracteristici noi,
servicii post-vanzare):

Principalele avantaje ale serviciilor stomatologice care vor fi prestate ca urmare a implementarii
proiectului sunt reprezentate de:
- Calitatea ireprosabila, ca urmare a utilizarii unor echipamente stomatologice performante;
- Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect sunt
cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va exista un
astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite societatii sa fidelizeze
un numar nou de clienti;
- Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul promovat va fi
mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului vanzarilor.
- Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate.

3
Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul commercial,
ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc):
Politica de produs reprezinta conduita pe care o adopta firma referitor la dimensiunile, structura si
evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul propriei sale activitati, atitudine ce se raporteaza
permanent la cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti concurenti.
In centrul strategiei de marketing sta „produsul”, in speta, toata gama de servicii de asistenta
stomatologica pe care societatea isi propune sa le presteze in urma implementarii prezentului proiect.
Astfel, in procesul de pozitionare a produsului, prin care acesta sa capete un spatiu bine definit pe piata-
tinta, societatea a luat in considerare mai multe premise/variabile, din care cele mai importante sunt:
Pozitionarea având la baza anumite caracteristici ale produsului.
Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va oferi intreaga gama de servicii de asistenta
stomatologica, formata din cele 9 categorii mentionate. In acest sens, in strategia de pozitionare, va fi

61
folosit ca un atu abordarea integrata, respectiv faptul ca societatea va avea o capacitate medie de deservire
pe toate palierele, ci nu specializata doar pe anumite segmente.
Pozitionarea in functie de segmentele de piata identificate
Un alt criteriu important de pozitionare va fi in functie de modul de provenienta a clientelei
(pacientilor). Intrucat, societatea se bazeaza in principal pe fidelizare si pe atragerea de noi clienti din
recomandari (peste 80%), pozitionarea va lua in considerare dezvoltarea unei relatii durabile medic-
pacient, care sa potenteze recomandarile si astfel cresterea vanzarilor.
Pozitionarea in functie de criteriile de pret si calitate
Cei mai importanti parametri care vor influenta procesul de pozitionare sunt pretul si calitatea. In
acest sens, firma se va distinge prin servicii de calitate la un pret rezonabil (adoptat din considerentul
penetrarii pietei). Este o strategie care are potentialul de a oferi un numar crescut de clienti, o fidelizare
puternica a acestora si o imagine favorabila in industrie.

Politica de preturi (precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca sic and veti
oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):

In fundamentarea unei politici fezabile de pret, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a parcurs 2 etape:
a) definirea pretului pentru serviciile propuse;
b) stabilirea strategiei de pret in functie de situatia pietei previzionate

Definirea pretului pentru serviciile propuse


In fundamentarea pretului, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a luat in calcul 3 metode cantitative,
respectiv:
a) fixarea pretului in functie de costul unitar;
b) definirea pretului in functie de cerere;
c) fixarea pretului in functie de concurenta.
Firma a facut calculatii de costuri astfel incat prin tarifele percepute sa poata fi acoperite cheltuielile
dar si marja de profit. De asemenea s-a luat in calcul si faptul ca pe piata locala exista o cerere
semnificativa de servicii de asistenta stomatologica. Din punct de vedere al concurentei existente pe piata
locala, DRG DETAL CARE S.R.L.-D. va practica un pret mai redus (in medie cu circa 5%), dar care sa
acopere cheltuielile si sa asigure marja de profit.
Luand in calcul toti acesti parametrii, firma a ajuns la tarifele mentionate la punctul „Parametrii
economici ai produsului”.

Analiza strategiei de pret


Alegerea unei strategii eficiente de pret, este o sarcina primordiala pentru firma, deoarece are
implicatii majore in toate resorturile manageriale (rentabilitate, eficienta investitiilor, cifra de afaceri,
dezvoltarea firmei etc.).
Tipul general de strategie de pret adoptata de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. pentru serviciile
prestate este cel de penetrare pe piata, avand in vedere ca in urma implementarii proiectului firma va intra
in randul jucatorilor medii, cu o experienta mai solida in aceasta pozitie. In acest sens firma va practica un
pret suficient de scazut (acoperitor desigur fata de costurile medii unitare), avand ca obiective majore
securizarea unei parti din piata locala. De asemenea, prin aceasta strategie firma va urmari maximizarea
volumului vanzarilor (CA).
Avantajele acestei strategii de pret adoptate vor fi:
• volumul vanzarilor (CA) fixate ca tinta este important, permitand serviciilor sa obtina o cota mare
pe piata locala, inclusiv o pozitie de forta fata de concurenta existenta;

62
• aceasta strategie impune bariere la intrarea pe piata locala pentru noii concurenti (ei trebuie sa
adopte o politica de pret scazuta).

Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vanzari directe, cu
ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):

Politica de distributie are o importanta redusa, avand in vedere ca serviciul se presteaza la locatia
clinicii medicale. Astfel, in urma implementarii proiectului, reteaua de distributie, va fi alcatuita din trei
puncte (cele 3 puncte de lucru ale societatii). Din punctul de vedere al organizarii logistice a distributiei,
este de mentionat faptul ca in situatiile cele mai frecvente clientii se vor deplasa la prestator (respectiv la
clinica stomatologica), fara a exclude insa nici posibilitatea unor interventii de urgenta la domiciliul
pacientului.
Inseparabilitatea serviciilor face ca tipul de canal de distributie intalnit sa fie unul scurt de tipul P-C
(Prestator-Consumator), caz in care toate fluxurile si activitatile incluse in distributie se desfasoara la locul
de prestatie intr-o succesiune de operatii inclusa in cadrul sistemului de creare si livrare a serviciilor.
Pentru crearea unui sistem eficient de livrare a serviciilor, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va
implementa o serie de proceduri si instrumente de administrare, astfel incat procesul sa decurga in mod
optim iar timpii de aşteptare din partea clientului sa fie redusi la maxim. Pentru anumite tipuri de servicii
prestate este promovat un sistem de rezervari, astfel incat toate resursele sa fie organizate in mod optim.
De asemenea, exista o baza informatizata de clienti.
Plata serviciilor se va putea efectua atat cash dar si prin carte de credit, ordin de plata, decontare (in
cazul clientilor tip corporate).

Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor


dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face
export etc):

Vanzarea (prestarea) serviciilor stomatologice se realizeaza direct la punctele de lucru ale DRG
DENTAL CARE S.R.L.-D., situate in Municipiul Bucuresti.

Activitati de promovare a vanzarilor (de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante, broşuri, plata in rate):

Pentru conturarea unei strategii promotionale eficiente a societatii au fost luati in calcul mai multi
parametri, astfel incat serviciile oferite sa castige intr-un timp cat mai scurt o imagine favorabila pe piata.
Cea mai importanta forma de promovare pe care societatea o utilizeaza in prezent si o va utiliza in
continuare este cea pasiva, prin calitatea serviciilor oferite. Avand in vedere si domeniul de activitate,
acesta metoda este si cea mai prolifica, intrucat permite fidelizare si atragere de noi clienti din
recomandari.
Totusi, societatea isi propune sa atraga o noua clientela si prin mijloacele de promovare clasice.
Astfel, in functie de mediile de publicitate folosite, societatea va apela in special la metode
traditionale specifice sectorului de asistenta medicala stomatologica:
• Publicarea de machete de promovare in reviste de specialitate. Avand in vedere strategia de
patrundere pe piata jucatorilor de capacitate medie, se va aloca un buget superior pentru o plasare
favorabila a mesajelor de promovare in cadrul acestor publicatii (prima si ultima pagina, etc.);

63
• Participarea la targuri de specialitate pentru promovarea serviciilor si realtionarea cu noi posibili
clienti;
• Publicitatea directa: transmiterea controlata de mesaje unui anumit grup de potentiali clienti prin
intermediul postei (in forma sa clasica sau electronica);
• Publicitatea exterioara: se va realiza in general pe plan local (Municipiul Bucuresti) prin
intermediul bannerelor amplasate atat la locul de prestare al serviciului cat si in exteriorul altor cladiri;
• Publicitatea on-line: prin intermediul propriului site web.
De asemenea pe termen scurt vor fi realizate si cataloage de prezentare a serviciilor in vederea
distribuirii in medii relevante.
In functie de obiectivul de baza al promovarii intreprinse si de continutul mesajului, se va opta in
special spre o publicitate informativa si mai putin catre una de tip persuasiv. Mesajele promovate vor vor
fi orientate in speciale catre:
• comunicarea aparitiei unui noi clinici cu capacitate medie de deservire;
• descrierea caracteristicilor serviciilor prestate;
• informarea asupra pretului;
• crearea unei imagini a intreprinderii.
In functie de segmentarea pietei abordate, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va adopta o strategie
diferentiata, respectiv un mix promotional individualizat pentru fiecare segment de piata deservit.

6.ANALIZA OPERATIONALA - dupa implementarea proiectului

6.1.Descrierea procesului tehnologic

Descrieti pe scurt fluxul tehnologic dupa implementarea proiectului.


Evidentiati modificarile/imbunatatirile aduse de implementarea proiectului in flux.
Descrieti explicit fiecare bun sau serviciu achizitionat şi modul de integrare in fluxul tehnologic/fluxul
afacerii

Proiectul propus spre finantare vizeaza prestarea celor 9 tipuri de servicii care constituie gama oferita
de societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
3. Servicii de Chirurgie Orala;
4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.
Fluxul tehnologic aferent prestarii serviciilor de asistenta stomatologica se compune din 3 etape
majore, fiecare fiind impartita intr-o serie de subetape. Acestea fac posibila prestarea serviciilor de
asistenta stomatologica, ce fac obiectul prezentului proiect.
Etapa 1. Analiza diagnostic
Prima etapa se materializeaza printr-o consultatie primara, ce presupune: intocmirea fisei medicale cu
toate afectiunile generale si dentare ale pacientului, depistarea factorilor de risc ce pot contribui la

64
deteriorarea sanatatii orale. La finalul primei etape se stabileste un diagnostic si se elaboreaza un plan de
tratament.
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: nu este cazul - etapa presupune doar implicarea resurselor umane.
Etapa 2. Manopera specializata
Cea de-a doua etapa presupune efectuarea tuturor manoperelor de asistenta specializata efectuate
asupra pacientului conform diagnosticului si planului de tratament, astfel incat acesta sa ajunga la o stare
de sanatate orala optima. Manoperele specializate sunt impartite pe categorii in corelatie cu tipul de
afectiune, distingandu-se astfel 9 tipuri de astfel de manopere (conform tipurilor de servicii evidentiate la
cap. 3.3.1).
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: unit dentar, autoclav, micromotor endodontie, sistem obturatie.
Etapa 3. Dispensarizarea pacientilor
Etapa a treia presupune controale periodice efectuate la fiecare 6 luni, astfel incat rezultatele obtinute
in urma aplicarii planului de tratament sa fie mentinute corespunzator.
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: aceleasi echipamente necesare in cadrul etapei 2.
Ca urmare a implementarii planului de investitii propus pentru finantare se va imbunatati fluxul
tehnologic reprezentat anteriror, iar solicitantul va putea presta la standarde de inalta calitate gama celor
noua servicii de asistenta stomatologica specializata. Noile echipamente stomatologice achizitionate vor
determina imbunatatirea activitatii companiei prin cresterea capacitatii de prestare a serviciilor, element
care va conduce la scaderea timpilor de asteptare ai clientilor si implicit, la cresterea satisfactiei acestora.
Bunurile achizitionate sunt descrise detaliat in cadrul punctului 4.1.Descrierea proiectului de
investitii. Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentele achizitionate sunt necesare in Etapa 2 –
Manopera specializata si in Etapa 3 – Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
Serviciul achizitionat prin proiect, Consultanta pentru accesarea finantarii, nu se incadreaza in
fluxul tehnologic si reprezinta o activitate conexa.

6.2.Prezentati output-urile generate prin implementarea planului de investitii in termeni de profit,


CA şi cota de piata
Descrie pe fiecare bun achizitionat output-urile generate prin implementarea planului de investitii in
termeni de profit, CA şi cota de piata, cu pozitionarea echipamentelor inainte de investitie şi dupa
realizarea investitiei (cu mentionarea exacta a locului fiecarui utilaj achizitionat prin proiect in flux -
pentru fundamentarea necesitatii achizitiei acelor echipamente şi justificarea utilizarii lor);
Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare in parte)
in flux. Argumentati cele prezentate anterior.

In cadrul punctului de lucru unde se va realiza implementarea investitiei, societatea DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. detine in prezent:
• 2 unit-uri stomatologice;
• 1 autoclav;
• 1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
• 1 micromotor endodontie cu apex locator;
• Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Ca urmare a implementarii proiectului „Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul
DRG DENTAL CARE S.R.L. – D.”, in cadrul punctului de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr.
Iacob Felix, Nr. 28, vor fi instalate noi echipamente stomatologice, alaturi de cele existente anterior, dupa
cum urmeaza:
65
- 1 unit stomatologic complet;
- 1 autoclav;
- 1 micromotor endodontie;
- 1 sistem obturatie.
Noile echipamente stomatologice vor fi amplasate in fluxul de prestare a serviciilor, alaturi de cele
existente initial, contribuind la cresterea capacitatii de prestare a serviciilor cu aproximativ 50% pentru
punctul de lucru.
Fundamentarea necesitatii achizitiei acelor echipamente şi justificarea utilizarii lor
Unit-ul stomatologic complet reprezinta cel mai important tip de echipament tehnologic,
indispensabil desfasurarii activitatii oricarei clinici stomatologice. Avand in vedere strategia de crestere a
activitatii societatii (respectiv crearea a 4 noi posturi de lucru), necesitatea achizitionarii a 4 astfel de unit-
uri stomatologice devine primordiala. Totodata, este de mentionat faptul ca tipul de echipament propus
corespunde celor mai intalte standarde tehnologice, astfel incat serviciile sa fie prestate la un nivel optim
de calitate. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Autoclavul reprezinta un dispozitiv folosit pentru a steriliza echipamentele si instrumentarul, prin
expunerea acestora la abur cu presiune si temperatura ridicata (circa 121 °C), pentru o perioada de
aproximativ 30-45 de minute. Practic, orice activitate de asistenta stomatologica are ca cerinta folosirea
acestui echipament, astfel incat manoperele sa se deruleze in conditii stricte de igiena. Practic,
functionarea clinicii stomatologice nu ar fi posibila fara echipamentul care garanteaza sterilizarea
intregului instrumentar. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Micromotor endodontie este folosit in endodontie la tratarea canalelor radiculare ale dintilor. Este un
aparat indispensabil in cabinetul stomatologic daca se doreste un tratament endodontic modern, eficient si
calitativ. Instrumentele rotative special folosite (acele din Ni-Ti) au un grad mai ridicat de flexibilitate
comparativ cu cele din otel inox. Acest fapt permite abordarea canalelor extrem de curbe, respectarea
formei conice naturale a canalelor si largirea si preparea optime a acestora in vederea spalaturilor si
obturatiilor. Eficienta acestui sistem duce la un timp de lucru cu mult scurtat si la o practica moderna si
precisa. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Sistemul obturatie permite obturarea canalelor printr-o tehnica moderna, nedureroasa, neinvaziva. In
prezent, sistemul de obturatie reprezinta cea mai avansata optiune din punct de vedere tehnologic pentru
obturarea unui canal din radacina. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Corelate cu obiectivele planului de investitii, output-urile generate de implementarea proiectului
includ o crestere a cifrei de afaceri in anul 2015 fata de 2014 cu aproximativ 108%.
Avand in vedere dimensiunea si dinamica pietei de servicii stomatologice, cota de piata se va mentine
constanta.
Deoarece in anul 2014 echipamentele achizitionate prin proiect vor fi utilizate aproximativ 3 luni, se
considera ca acestea vor genera aproximativ 10% din cifra de afaceri inregistrata de intreprindere in anul
2014. Pentru perioada 2015-2017, se considera ca echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect vor
genera aproximativ 25% din cifra de afaceri anuala a societatii, acestea fiind folosite la capacitatea
maxima in perioada mentionata.
Dintre echipamentele achizitionate, se preconizeaza ca cea mai importanta pondere in cresterea cifrei
de afaceri o va avea unit-ul stomatologic complet. Se estimeaza ca aproximativ 75% din cifra de afaceri
generata de echipamentele achizitionate prin proiect se va datora utilizarii acestui echipament, deoarece
unit-ul stomatologic este echipamentul central al oricarui cabinet de specialitate. Autoclavul va contribui
cu 5%, in timp ce micromotorul endodontie si sistemul de obturatie vor contribui fiecare cu aproximativ
10% la cifra de afaceri generata ca urmare a implementarii proiectului propus.
In ceea ce priveste profitul, echipamentele vor contribui cu aceleasi ponderi la generarea profitului, ca
si in cazul contributiei la cifra de afaceri.

66
Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare in
parte)

Output-uri generate 2013-


- lei inainte de 2014 2015 2016 2017
investitie
Unit-ul Cifra de afaceri - 29166,23 151815,38 150244,88 150244,88
stomatologic Profit - 3135,23 26436,38 24035,06 24005,81
Autoclavul Cifra de afaceri - 1944,42 10121,03 10016,33 10016,33
Profit - 209,02 1762,43 1602,34 1600,39
Micromotor Cifra de afaceri - 3888,83 20242,05 20032,65 20032,65
endodontie Profit - 418,03 3524,85 3204,68 3200,78
Sistemul obturatie Cifra de afaceri - 3888,83 20242,05 20032,65 20032,65
Profit - 418,03 3524,85 3204,68 3200,78
Total contributie Cifra de afaceri - 38888,30 202420,50 200326,50 200326,50
echipamente proiect Profit - 4180,30 35248,50 32046,75 32007,75
Total activitate Cifra de afaceri 110102,00 388883,00 809682,00 801306,00 801306,00
Profit 3030,00 41803,00 140994,00 128187,00 128031,00

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII NERAMBURSABILE ŞI A


OPORTUNITATII ACHIZITIEI
Beneficiile aduse de finantare şi modul in care finantarea va incerca sa solutioneze problemele
beneficiarului; ce aduce finantarea in plus fata de situatia deja existenta; de ce este necesara
finantarea .
In vederea obtinerii unor avantaje competitive si imbunatatirii activitatii companiei DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. s-a luat decizia implementarii acestui proiect din dorinta de a dezvolta intreprinderea si
de a atinge rezultate financiare pozitive superioare.
Beneficiile oferite de Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a
produselor si serviciilor de piata, prin intermediul caruia se acorda finantare nerambursabila in vederea
efectuarii de investitii in cadrul IMM-urilor, au reprezentat factorul fundamental pentru decizia de a aplica
in cadrul acestui program si de a implementa acest proiect.
Finantarea nerambursabila va conduce la cresterea competitivitatii beneficiarului pe piata serviciilor
de asistenta stomatologica din Municipiul Bucuresti. Intreprinderea va achizitiona echipamente
performante, care vor oferi posibilitatea prestarii unor servicii la standarde superioare de calitate, in
conditiilor unor costuri scazute. In acest context, se va imbunatati imaginea societatii in randul clientilor,
aspect care va conduce la cresterea numarului de servicii prestate, a incasarilor si a profitului.
Alocatia financiara nerambursabila solicitata de catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este
esentiala pentru realizarea investitiei in echipamente stomatologice performante pentru dotarea punctului
de lucru situat in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28. In lipsa acestei finantari
nerambursabile, firma nu ar putea efectua achizitiile din lipsa fondurilor proprii.

8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Solicitantul va completa obligatoriu urmatoarele date:

67
 Descrierea punctelor tari care demonstreaza ca proiectul işi va atinge obiectivele asa cum au fost
ele formulate;
 Se vor corela proiectiile financiare pentru urmatorii trei ani;
 Va fi descris aportul asociatului in planul de investitii (active existente sau care urmeaza a fi
angajate de catre beneficiar in activitatea curenta a societatii : ex. autoutilitara, sediul social
etc.);
 Va fi descris modul in care va reactiona societatea la eventualele mişcari de pe piata;
 Va fi descris mixul de marketing care va asigura succesul afacerii.

* Se vor incarca in aplicatie urmatoarele : cash flow previzionat, contul de profit si pierdere, bilantul
previzionat.
Aceste puncte sunt obligatorii, sub sanctiunea respingerii planului de afaceri.

Sustenabilitatea financiara este asigurata prin intermediul previziunilor contului de profit si pierdere
si ale fluxului de numerar, care raman pozitive si vor permite continuarea activitatilor in urma
implementarii proiectului.

Punctele tari care demonstreaza ca proiectul işi va atinge obiectivele:


- Avantaje de natura tehnologica – calitativ si cantitativ. Echipamentele si utilajele propuse a fi
achizitioante prin proiect sunt cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Avand in
vedere cresterea capacitatii de deservire, va permite societatii sa fidelizeze un numar nou de clienti;
- Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, prin faptul ca pretul echipamenetelor achizitionate nu va fi suportat integral de catre
ascociat, pretul promovat va fi mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea
volumului vanzarilor;
- Experienta dobandita pana in prezent in activitatea de asistenta stomatologica.

Pe baza elementelor principale ale bilantului si contului de profit si pierdere au fost realizate
previziunile aferente perioadei de implementare a proiectului si 3 ani de la finalizarea proiectului. In
vederea realizarii unor previziuni cat mai corecte si realiste, s-a tinut cont de anumite ipoteze de lucru.

1. Bilant
Pentru realizarea proiectiilor bilantului contabil in perioada 2014-2017 s-au luat in considerare
urmatoarele ipoteze:
- Pentru estimarea valorii imobilizarilor corporale s-a tinut cont de soldul anual anterior al acestora din
care s-a scazut amortizarea inregistrata in anul in curs. In anul 2014, soldul imobilizarilor a crescut cu
valoarea de intrare a activelor achizitionate in anul 2014, din care s-a redus amortizarea aferenta acestora in
anul in curs.
- Se considera ca imobilizarile necorporale au valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind
influentate de investitia din proiect.

68
- Se considera ca imobilizarile financiare au valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind
influentate de investitia din proiect.
- Stocurile se considera a avea valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind influentate de proiect.
- Creantele au fost previzionate ca avand o pondere de aproximativ 5% din valoarea productiei vandute
in fiecare an.
- Soldul privind casa si conturile la banci a fost preluat din previziunile fluxului de numerar, pornind de
la datele financiare din documentele contabile si modificarile de numerar din perioada de analiza.
- Cheltuielile in avans se considera a avea valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind influentate
de proiect.
- Datoriile pe termen scurt au fost calculate prin insumarea rambursarilor de credite pe anul urmator, a
salariilor si contributiilor angajatorului aferente ultimei luni din anul pentru care se realizeaza previziunea si
a impozitului pe profit aferent ultimului trimestru din an.
- Datoriile pe termen lung au fost previzionate prin insumarea sumelor aferente rambursarilor de credite
care urmeaza a fi platite incepand cu al 2-lea an dupa anul pentru care se realizeaza previziunea.
- Din anul 2014 sunt inregistrate subventiile pentru investitii realizate prin intermediul prezentului
proiect. In anii 2014-2017, subventiile inregistreaza scaderi odata cu trecerea acestora pe venituri din
subventii pentru investitii.
- Sumele de reluat intr-o perioada de pana la un an se considera a avea valoarea 0 in perioada 2014-
2017, pornind de la situatia din anul 2013.
- Pentru capitalul subscris varsat si rezerve se previzioneaza in perioada 2014-2017 o valoare constanta.
- In perioada 2014-2017, din profit vor fi acordate dividende in valoare de 10.000 de lei, iar profitul
nerepartizat va fi reportat in anul urmator.

Bilantul Contabil Previzionat


-lei-
Exercițiul
Denumirea elementului de Proiecţii
referință
LEI Rd. 2013 2014 2015 2016 2017
A. ACTIVE IMOBILIZANTE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
0 0 0 0 0
+ 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 2
78.608 205.201 175.285 145.369 115.453
214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 3
0 0 0 0 0
+ 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 78.608 205.201 175.285 145.369 115.453

69
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 5
308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351
+ 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 0 0 0 0 0
327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 -
396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)
II. CREANŢE 6 31.871 18.816 40.065 40.065 40.065
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 7
0 0 0 0 0
506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8
46.107 24.303 118.997 226.593 339.912
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 9 77.978 43.119 159.062 266.658 379.977
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 7.619 0 0 0 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 11
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426
66.586 39.365 42.671 36.785 34.284
+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII 12
19.011 3.754 116.391 229.873 345.693
CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 13
04 + 12) 97.619 208.955 291.676 375.242 461.146

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 14


ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426
70.000 77.984 47.641 22.574 0
+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 0 0 0 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16 20.939 82.488 64.558 55.004 45.451
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 20.939 82.488 64.558 55.004 45.451
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total 18
0 0 0 0 0
(rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 19
0 0 0 0 0
(ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 20
0 0 0 0 0
(ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21 0 0 0 0 0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22 200 200 200 200 200
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 200 200 200 200 200
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24 0 0 0 0 0
-patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 0 0 0 0 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26 0 0 0 0 0

70
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27 0 0 0 0 0
IV. REZERVE (ct. 106) 28 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
Acţiuni proprii (ct. 109) 29 0 0 0 0 0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 30
0 0 0 0 0
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 31
0 0 0 0 0
149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 32
REPORTAT(Ă) 0 3.030 34.833 165.827 284.014
(ct. 117)
SOLD D 33 0 0 0 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 34 3.030 41.803 140.994 128.187 128.031
EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 35 0 0 0 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 36 0 0 0 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 37
6.680 48.483 179.477 297.664 415.695
28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016) 38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) 39 6.680 48.483 179.477 297.664 415.695

2. Contul de profit si pierdere


Pentru realizarea proiectiilor contului de profit si pierdere in perioada 2014-2017 s-au luat in
considerare urmatoarele aspecte:
- In anul 2014 (anul depunerii Cererii de finantare), avand in vedere noile active care vor fi
achizitionate, s-a considerat o crestere de aproximativ 3,23 ori a numarului de servicii prestate de catre
societate, comparativ cu anul 2013. Totodata, in anul 2014 s-a avut in vedere majorarea tarifelor practicate
cu aproximativ 20% fata de anul 2013. De asemenea, in anul 2015 s-a considerat o crestere de aproximativ
1,94 ori a numarului de servicii prestate comparativ cu anul 2014, coroborata cu o majorare a tarifelor
practicate cu 10% fata de anul 2014. In perioada 2016-2017 s-a mentinut numarul de servicii prestate,
precum si tarifele aferente acestora, la nivelul celor din anul 2015.
- Incepand cu anul 2014, intreprinderea inregistreaza si venituri din subventii pentru investitii, care se
inregistreaza odata cu cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor achizitionate prin proiect, corespunzator
cu procentul de finantare nerambursabila din valoarea fara TVA a investitiilor.
- Pentru cheltuielile cu materii prime si materiale se previzioneaza o pondere a valorii acestora de
aproximativ 14% din productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Pentru alte cheltuieli materiale s-a luat in considerare o pondere a acestora de aproximativ 5% din
productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Pentru cheltuielile cu energia si apa s-a luat in considerare o pondere a acestora de aproximativ 1%
din productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Cheltuielile privind marfurile se considera a avea valoarea 0 pe toata perioada previzionata.
- Cheltuielile salariale inregistreaza in anul 2014 o crestere aferenta inregistrarii salariilor noilor
angajati si a contributiilor aferente acestora. Pana la data de 31.12.2014, intreprinderea nu datoreaza CAS
pentru prinii 4 salariati.
- Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale includ amortizarile activelor
actuale. Incepand cu anul 2014 cheltuielile cresc, adaugandu-se amortizarile aferente noilor imobilizari
achizitionate prin proiect. Echipamentele tehnologice au durata de amortizare de 8 ani. Toate
echipamentele au fost amortizate liniar la valoarea activului cu TVA, intreprinderea nefiind platitoare de
TVA.
71
- In perioada 2014-2017, cheltuielile privind prestatiile externe au fost estimate la o valoare de
aproximativ 40% din productia vanduta, la care a fost adaugata valoarea chiriilor pentru anul previzionat.
Pentru anul 2014 a fost inclusa si valoarea contributiei proprii a solicitantului si a TVA-ului aferent
achizitionarii serviciilor de consultanta pentru obtinerea finantarii nerambursabile in cadrul Programului.
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate se estimeaza a a avea valori constante in
perioada 2014-2017, conform situatiei din anul 2013.
- Pentru categoria Alte cheltuieli se previzioneaza valoarea 0 in perioada 2014-2017, conform situatiei
din anul 2013.
- Pentru veniturile din dobanzi se previzioneaza valoarea 0 in perioada 2014-2017.
- Cheltuielile cu dobanzile vor inregistra o scadere datorita rambursarii creditelor detinute in prezent
de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
- Pentru calcularea valorii impozitului pe profit s-a aplicat un procent de 16% la valoarea profitului
inregistrat.

Contul de Profit si Pierdere Previzionat


-lei-
An de
Nr. Proiecții
Denumirea indicatorilor referință
rd.
2013 2014 2015 2016 2017
A B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 110.102 388.883 809.682 801.306 801.306
Producţia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 2
97.539 376.320 801.306 801.306 801.306
705 + 706 + 708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 0 0 0 0 0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 0 0 0 0 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile 5
radiate din Registrul general şi care mai au în 0 0 0 0 0
derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente 6
cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 12.563 12.563 8.376 0 0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de 7
execuţie (ct. 711 + 712) 0 0 0 0 0
Sold C
Sold D 8 0 0 0 0 0
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile 9
sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) 0 0 0 0 0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 10 0 2.388 9.554 9.554 9.554
7815)
- din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0 0 0 0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 12 110.102 391.271 819.236 810.860 810.860
07 - 08 + 09 + 10)
5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 13
consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 11.601 52.685 112.183 112.183 112.183
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 14
10.029 18.816 40.065 40.065 40.065
608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 15
0 3.763 8.013 8.013 8.013
605 - 7413)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16 0 0 0 0 0
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0 0 0 0

72
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18 21.452 32.766 67.362 67.362 67.362
a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 19
20.099 29.370 52.320 52.320 52.320
644 - 7414)
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 20
1.353 3.396 15.042 15.042 15.042
(ct. 645 - 7415)
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările 21
corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 13.071 18.534 29.916 29.916 29.916
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22 13.071 18.534 29.916 29.916 29.916
a.2) Venituri (ct. 7813) 23 0 0 0 0 0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante 24
(rd. 25 - 26) 0 0 0 0 0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25 0 0 0 0 0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26 0 0 0 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 39.432 200.171 385.986 393.996 397.334
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 28
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 39.383 200.122 385.937 393.947 397.285
624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 29
vărsăminte asimilate (ct. 635) 49 49 49 49 49
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare 31
înregistrate de entităţile radiate din Registrul
0 0 0 0 0
general şi care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0 0 0 0
- Cheltuieli (ct. 6812) 33 0 0 0 0 0
- Venituri (ct. 7812) 34 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 35
95.585 326.735 643.525 651.535 654.873
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 14.517 64.536 175.711 159.325 155.987
- Profit (rd. 12 - 35) 36 14.517 64.536 175.711 159.325 155.987
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0 0 0 0
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 38
0 0 0 0 0
7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 39
0 0 0 0 0
afiliate
1 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac 40
0 parte din activele imobilizate (ct. 763) 0 0 0 0 0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 41
0 0 0 0 0
afiliate
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 90 0 0 0 0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 43
0 0 0 0 0
afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 44
0 0 0 0 0
767 + 768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 45
90 0 0 0 0
+ 44)
1 Ajustări de valoare privind imobilizările 46 0 0 0 0 0
2 financiare şi investiţiile financiare deţinute ca
active circulante
(rd. 47 - 48)

73
- Cheltuieli (ct. 686) 47 0 0 0 0 0
- Venituri (ct. 786) 48 0 0 0 0 0
1 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 49 8.425 12.434 6.103 5.674 3.068
3 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile 50
0 0 0 0 0
afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 51
226 2.337 1.758 1.047 501
667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 52
8.651 14.771 7.861 6.721 3.569
51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): -8.561 -14.771 -7.861 -6.721 -3.569
- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0 0 0 0
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 8.561 14.771 7.861 6.721 3.569
1 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): 5.956 49.765 167.850 152.604 152.418
4 - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 5.956 49.765 167.850 152.604 152.418
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0 0 0 0
1 Venituri extraordinare (ct. 771) 57
0 0 0 0 0
5
1 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
0 0 0 0 0
6
1 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
7 ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: 0 0 0 0 0
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0 0 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0 0 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 110.192 391.271 819.236 810.860 810.860
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 104.236 341.506 651.386 658.256 658.442
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 5.956 49.765 167.850 152.604 152.418
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0 0 0 0
1 Impozitul pe profit (ct. 691) 65
0 7.962 26.856 24.417 24.387
8
1 Alte impozite neprezentate la elementele de 66
9 mai sus 2.926 0 0 0 0
(ct. 698)
2 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
0 EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 3.030 41.803 140.994 128.187 128.031

- Profit (rd. 63 - 65 - 66) 67 3.030 41.803 140.994 128.187 128.031


- Pierdere 68
(rd. 64 + 65 + 66); 0 0 0 0 0
(rd. 65 + 66 - 63)

3. Fluxul de numerar
Pentru realizarea proiectiilor fluxului de numerar in perioada 2014-2017 s-au luat in considerare
urmatoarele aspecte:
- Pentru Soldul intial disponibil a fost luata in considerare valoarea casei si a conturilor la banci
inregistrata la 31.12.2013, conform Bilantului.
- Intrarile de lichiditati din vanzari au fost preluate din contul de profit si pierdere, prin intermediul
sumelor aferente productiei vandute, din care a fost scazuta valoarea creantelor previzionate pentru anul
respectiv si la care a fost insumata valoarea creantelor incasate din anul anterior.
74
- In 2014 a fost inregistrata valoarea subventiei nerambursabile primita ca urmare a implementarii
proiectului.
- Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile, utilitaţile, serviciile cu terţii, impozitele,
taxele şi varsaminte asimilate, alte cheltuieli, au fost preluate din contul de profit si pierdere.
- Pentru salarii a fost luata in calcul valoarea acestora si a contributiilor aferente pentru primele 11
luni ale anului, la care a fost adaugata valoarea din ultima luna a anului anterior.
- Cheltuielile pentru investitii includ atat investitiile realizate prin prezentul proiect, cat si alte
investitii in echipamente realizate de catre societate in anul 2014.
- S-au luat in considerare rambursarile de credit pentru creditele pe termen lung pe care firma le
detine.
- Dobanzile si comisioanele au fost preluate din contul de profit si pierdere.
- Impozitul pe profit a fost preluat din contul de profit si pierdere, respectiv valoarea aferenta primelor
3 trimestre din anul in curs si a ultimului trimestru din anul anterior.
- In perioada 2015-2017 se obtine un flux de numerar pozitiv si crescator de la un an la altul ceea ce
demonstreaza profitabilitatea investitiei realizate prin intermediul prezentului proiect.

Flux de Numerar Previzionat


-lei-
Nr. AN AN AN
Indicator AN 2017
crt. 2014 2015 2016
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 46.107 24.303 118.997 226.593
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 469.375 780.057 801.306 801.306
1 din vânzări 389.375 780.057 801.306 801.306
2 din credite primite 0 0 0 0
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0 0 0 0
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 80.000 0 0 0
Total disponibil (I+A) 515.482 804.360 920.303 1.027.899
B
Utilizari numerar din exploatare 1+2+3+4+5+6 304.659 613.055 621.619 624.957
Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente
1 activităţii desfaşurate 71.501 152.248 152.248 152.248
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 27.706 66.808 67.362 67.362
3 Utilităţi 3.763 8.013 8.013 8.013
4 Servicii cu terţii 196.003 385.937 393.947 397.285
5 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 49 49 49 49
6 Alte cheltuieli (utilizari) 5.637 0 0 0
C Cheltuieli pentru investiţii 145.127 0 0 0
D Credite (1+2) 35.422 40.175 37.064 28.636
1 Rambursări rate de credit scadente 20.651 32.314 30.343 25.067
2 Dobânzi şi comisioane 14.771 7.861 6.721 3.569
E
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 5.971 22.133 25.027 24.394
1 Plăţi TVA 0 0 0 0
2 Rambursări TVA 0 0 0 0
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 5.971 22.133 25.027 24.394
F Dividende 0 10.000 10.000 10.000

75
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 491.179 685.363 693.710 687.987
H Flux net de lichidităţi (A-G) -21.804 94.694 107.596 113.319
II Sold final disponibil (I+H) 24.303 118.997 226.593 339.912

Pentru evidentierea sustenabilitatii proiectului, au fost analizati indicatorii de solvabilitate,


profitabilitate ai intreprinderii dupa implementarea investitiei.

1. INDICATORI DE SOLVABILITATE
Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor pe care le-a angajat, respectiv de a-si
onora platile la termenele scadente. Spre deosebire de lichiditate, care caracterizeaza o situatie pe termen scurt,
solvabilitatea se refera la un orizont temporal mai lung.
Prin reducerea indatorarii globale si cresterea solvabilitat ii generale se reduce riscul de blocaj financiar.
Anul de Anul de Operare si mentinere a
referința implementare investitiei
Indicatori de
solvabilitate Formula 2013 2014 2015 2016 2017
Rata de solvabilitate Active totale/
generala Datorii Totale 1,20 2,12 3,70 6,94 14,45
(Datorii
Rata de indatorare Totale/Active 83,18% 47,26% 27,01% 14,41% 6,92%
globala totale)*100

In concluzie, se constata lipsa unui risc de insolvabilitate, societatea dispunand de un grad ridicat de acoperire
a datoriilor pe seama activelor totale. Solvabilitatea companiei se va imbunatati treptat din perioada de
implementare pana la finalul celui de al treilea an de operare si mentinere a investitiei.

2. INDICATORI DE PROFITABILITATE

Ratele de profitabilitate exprima capacitatea firmei de dezvoltare si de a obtine profituri din activele pe care le
are la dispozitie.
Profitabilitatea S.C. DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in perioada 2014-2017 este reprezentata de rentabilitatea
cifrei de afaceri si rentabilitatea economica dupa cum urmeaza:

Anul de Anul de Operare si mentinere a


referinta implementare investitiei
Indicatori de risc Formula 2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilitatea cifrei de (Profit net/Cifra
afaceri de afaceri)* 100 2,75% 10,75% 17,41% 16,00% 15,98%
(Profit net/Active
Rentabilitate economica totale)* 100 1,85% 16,83% 42,17% 31,11% 25,84%

76
Se constata o rentabilitate crescuta a cifrei de afaceri in perioada 2014-2017, ca urmare a realizarii investitiei
propuse prin proiect. Aceasta crestere se va datora intensificarii activitatii societatii, prin cresterea numarului de
servicii prestate.
In acelasi timp, rentabilitatea economica a intreprinderii va inregistra valori crescute in perioada de
implementare si post implementare, comparativ cu anul de referinta.

3. INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani, acesta fiind si unul din
criteriile de grupare a pozitiilor bilantiere.
Indicatorii de lichiditate reflecta capacitatea companiei de a face fata cheltuielilor si de a-si onora obligatiile pe
termen scurt, pe masura ce acestea devin exigibile.
Lichiditatea generala, sau „rata curenta” este apreciata de analisti ca fiind acceptabila in raport de 2/1.
Lichiditatea imediata, sau „testul acid” are o relevanta mai mare si reprezinta o modalitate mai buna de estimare
a lichiditatii, in raport cu rata curenta, mai ales pentru companiile care detin stocuri ce nu pot fi transformate rapid in
numerar. Un raport de 1/1 indica o lichiditate buna.

Anul de Anul de Operare si mentinere a


referinta implementare investitiei
Indicatori lichiditate Formula 2013 2014 2015 2016 2017
Active circulante/
Rata lichiditatii curente Datorii Curente 1,17 1,10 3,73 7,25 11,08
Active circulante-
Stocuri/ Datorii
Lichiditate imediata Curente 1,17 1,10 3,73 7,25 11,08

Asa cum se poate observa compania nu va intampina probleme de lichiditate, avand acces imediat la cash care
va permite onorarea obligatiilor pe termen scurt.
Prin implementarea proiectului se va asigura un echilibru al indicatorilor economico-financiari, aspect care este
esential in stabilitatea economica a firmei pe termen mediu si lung.
Data fiind complexitatea activitatii de analiza economico-financiara, s-au avut in vedere cei mai relevanti
indicatori pe principalele categorii de analiza: lichiditate, risc, profitabilitate si viabilitate.
Analiza lichiditate-exigibilitate numita si analiza patrimoniala are in vedere riscul de insolvabilitate, adica riscul
de a prezenta datorii cu o valoare superioara celei a activelor.
Resursele utilizate pentru finantarea activelor trebuie sa ramana la dispozitia intreprinderii pe o perioada cel
putin egala cu cea a activelor, prin urmare activele peste un an nu pot fi finantate decat din capitalurile permanente,
iar activele circulante - din datoriile sub un an.
Riscul de insolvabilitate
Rata de indatorare globala scade de la 83,18% in 2013 la 6,92% in 2017 in conditiile in care solvabilitatea
generala creste de la 1.20 (in 2013) la 14.45 (in 2017) - analiza specifica indica lipsa unui risc de insolvabilitate. De
asemenea, societatea va dispune de un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale.

77
Cu o buna gestiune a vitezei de rotatie a debitelor clienti, a creditelor furnizori si a stocurilor, precum si
rambursarea treptata a creditelor contractate in prezent, solvabilitatea companiei va creste treptat, acoperind riscul
de neonorare a obligatiilor de plata.
Profitabilitatea
In conditiile crearii a 3 noi locuri de munca, aditional fata de situatia existenta, veniturile anuale vor creste
considerabil in perioada de post-implementare a proiectului. Cresterea veniturilor corelata cu un bun control al
cheltuielilor de exploatare si scaderea cheltuielilor financiare ca urmare a rambursarii creditelor actuale vor contribui
la cresterea profitabilitatii companiei in perioada de mentinere a investitiei, inregistrandu-se o rentabilitate
economica de 25,84% in 2018 si o rentabilitate a cifrei de afaceri de 15,98%.
Riscul de lichiditate
Rata lichiditatii imediate de 11,8 in 2017, fata de 1,17 in 2013, va asigura o acoperire integrala a datoriilor
curente din activele circulante.
Specificul activatii desfasurate de societate presupune o viteza rapida de rotatie a debitelor clienti, plata pentru
serviciile prestate facundu-se in cea mai mare parte odata cu prestarea serviciului. Astfel, compania va avea acces
rapid la cash care va permite onorarea obligatiilor pe termen scurt.
Avand in vedere toate aspectele prezentate, precum si rezultatele analizei economico-financiare,
consideram ca proiectul este viabil si il propunem spre implementare de catre S.C. DRG DENTAL CARE
S.R.L.-D.
Sustenabilitatea organizationala se refera la resursele umane ale firmei. Atat personalul actual al
firmei cat si persoanele nou angajate vor trebui sa se adapteze schimbarilor si vor fi instruiti de cate ori va
fi necesar in vederea eficientizarii muncii.
Sustenabilitatea tehnica va fi asigurata de catre companie prin mentenanta continua a echipamentelor
stomatologice, verificari si reparatii conform specificatiilor tehnice.

Pentru sustinerea planului de investitii, asociatul unic va contribui cu un aport care va fi constituit din
20.000 de lei, reprezentand 20,00% din valoarea eligibila a proiectului. De asemenea, asociatul va sustine
si contravaloarea TVA-ului aferent achizitiilor din proiect.
Totodata, societatea dispune de spatiul aferent punctului de lucru unde va fi implementat proiectul, cu
facilitatile necesare desfasurarii activitatii. Printre activele detinute de DRG DENTAL CARE S.R.L.-D la
punctul de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28, se numara:
• 2 unit-uri stomatologice;
• 1 autoclav;
• 1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
• 1 micromotor endodontie cu apex locator;
• Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Datorita implementarii proiectului, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va atrage noi clienti,
crescandu-si astfel cifra de afaceri, cu efecte asupra majorarii profitului. Acesta va fi distribuit in vederea
reinvestirii in alte echipamente necesare firmei.
Compania va depune toate eforturile pentru a avea o evolutie cel putin la fel de buna in urmatorii ani,
acest lucru fiind sustinut de portofoliul de clienti deja existenti si de capacitatea companiei de a creste
numarul acestora.
In situatia scaderii drastice a cererii, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va realiza campanii de
promovare in Municipiul Bucuresti si in zonele limitrofe in vederea atragerii unor noi pacienti. In situatia

78
crsterii cererii, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune marirea capacitatii de prestare a serviciilor
de asistenta stomatologica prin deschiderea de noi puncte de lucru pentru a veni in intampinarea cererii
pietei.
Mixul de marketing al companiei este alcatuit din politica de produs, politica de pret, politica de
distributie si politica de promovare.
- Politica de produs - Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va oferi intreaga gama de servicii
de asistenta stomatologica, formata din cele 9 categorii mentionate. In acest sens, in strategia de
pozitionare, va fi folosit ca un atu abordarea integrata, respectiv faptul ca societatea va avea o capacitate
medie de deservire pe toate palierele, ci nu specializata doar pe anumite segmente.
- Politica de pret - Tipul general de strategie de pret adoptata de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-
D. pentru serviciile prestate este cel de penetrare pe piata, avand in vedere ca in urma implementarii
proiectului firma va intra in randul jucatorilor medii, cu o experienta mai solida in aceasta pozitie. In acest
sens firma va practica un pret suficient de scazut (acoperitor desigur fata de costurile medii unitare), avand
ca obiective majore securizarea unei parti din piata locala. De asemenea, prin aceasta strategie firma va
urmari maximizarea volumului vanzarilor (CA).
- Politica de distributie - In urma implementarii proiectului, reteaua de distributie, va fi alcatuita din
trei puncte (cele 3 puncte de lucru ale societatii). Din punctul de vedere al organizarii logistice a
distributiei, este de mentionat faptul ca in situatiile cele mai frecvente clientii se vor deplasa la prestator
(respectiv la clinica stomatologica), fara a exclude insa nici posibilitatea unor interventii de urgenta la
domiciliul pacientului.
Inseparabilitatea serviciilor face ca tipul de canal de distributie intalnit sa fie unul scurt de tipul P-C
(Prestator-Consumator), caz in care toate fluxurile si activitatile incluse in distributie se desfasoara la locul
de prestatie intr-o succesiune de operatii inclusa in cadrul sistemului de creare si livrare a serviciilor.
Pentru crearea unui sistem eficient de livrare a serviciilor, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va
implementa o serie de proceduri si instrumente de administrare, astfel incat procesul sa decurga in mod
optim iar timpii de aşteptare din partea clientului sa fie redusi la maxim. Pentru anumite tipuri de servicii
prestate este promovat un sistem de rezervari, astfel incat toate resursele sa fie organizate in mod optim.
De asemenea, exista o baza informatizata de clienti.
Plata serviciilor se va putea efectua atat cash dar si prin carte de credit, ordin de plata, decontare (in
cazul clientilor tip corporate).
- Politica de promovare - Cea mai importanta forma de promovare pe care societatea o utilizeaza in
prezent si o va utiliza in continuare este cea pasiva, prin calitatea serviciilor oferite. Avand in vedere si
domeniul de activitate, acesta metoda este si cea mai prolifica, intrucat permite fidelizare si atragere de noi
clienti din recomandari.
Argumentele mai sus prezentate demonstreaza faptul ca societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
are capacitatea de a implementa acest proiect de investitii. De asemenea, achizitia care se doreste a fi
realizata prin intermediul proiectului este sustenabila si necesara in cadrul companiei, in vederea
eficientizarii activitatii si a dezvoltarii afacerii.

79
GRILA EVALUARE PLAN AFACERI *** Intreprinderi cu activitate**

Categoria IMM 15
Microintreprindere 15
Intreprindere mica 10
Intreprindere mijlocie 5
Obs.: La incadrarea intreprinderii se vor avea in vedere calculele facute conform anexelor 5 şi 6 din
procedura de implementare, conform situatiilor financiare la 31.12.2013.
Sectorul pe care aceseaza 10
Servicii 10
Comert 5
Ponderea sectorului de activitate pe care se acceseaza
programul in cifra de afaceri 10
Cifra de afaceri este realizata preponderent din veniturile realizate
in anul 2013, din domeniul(servicii/comert) pentru care se 10
acceseaza Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizata preponderent din veniturile
realizate in anul 2013, din domeniul(servicii/comert) pentru care se 0
acceseaza Programul (sub 50%)
Obs.: Se regasesc in bilantul contabil şi balanta la 31.12.2013
Istoric 10
Intreprinderea a obtinut profit net in exercitiul financiar anterior 10
Intreprinderea NU a obtinut profit net in exercitiul financiar
anterior 0
Management, resurse umane 10
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la
31.12.2013 10
Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.2013 5
Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2013 0
Rezultate aşteptate dupa implementarea planului de investitii * 20
locuri de munca create ≥ 3 15
locuri de munca create = 2 10
locuri de munca create = 1 5
Obs: Se acorda 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat prin
ANOFM din categoria persoanelor cu indemnizatie de somaj.

Locatia implementarii proiectului 10


Implementare proiect in mediul rural 10

80
Implementare proiect in mediu urban 0
Desfaşoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care
acceseaza 15
Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni 15
Vechime activitate autorizata 6-12 luni 10
Vechime activitate autorizata 3-6 luni 5
Obs: Vechimea activitatii autorizate se verifica istoricul pe obiect de activitate din anexa la
certificatul constatator

TOTAL 100
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
**Intreprindere cu activitate – are cel putin un an calendaristic cu conditia cumulativa a existentei unui an fiscal
complet (01.01-31.12) pentru care se va prezenta bilant contabil, la momentul inscrierii online a planului de
investitii
*** In cazul in care nu sunt completate / nu sunt completate coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecarei
sectiuni a planului de investitii , aplicantul va primi scrisoare de respingere.

81