Sunteți pe pagina 1din 1

Aviz Părinte Director Departament: Aviz Părinte Decan:

Preacucernice Părinte Decan,

Subsemnatul, ..................................................................................., masterand/absolvent


al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”, Universitatea din București, promoția
..............................., programul de studii universitare de master...............................................
............................................................... cu fiască supunere vă rog să binevoiți a-mi aproba
prezenta cerere prin care solicit înscrierea la examenul disertație cu lucrarea având ca titlu
............................................................................................................................................................
.......... sub coordonarea științifică a................................................................................................. .

Data Semnătura

Aviz îndrumator

Preacucernicului Părinte Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”,


Universitatea din București.