Sunteți pe pagina 1din 1

ORAR

pentru specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR , forma de învăţământ ID, anul I de studiu, Alba Iulia
anul universitar 2018-2019, semestrul I

Ziua 28 Octombrie 18 Noiembrie 09 Decembrie 13 Ianuarie


Sala A5 Sala A5 Sala A5 Sala A5
(Duminică) (Duminică) (Duminică) (Duminică)
Ora

8-10 Întâlnire tutorială Literatura română Logică Limba română

10-12 Logică Fundamentele psihologiei Limba română Fundamentele pedagogiei

Fundamentele psihologiei
12-14 Fundamentele pedagogiei Literatura română Fundamentele pedagogiei

Elemente de psihologia
14-16 Fundamentele pedagogiei grupurilor Fundamentele psihologiei

Introducere în scrierea Limba engleză/ Limba Limba engleză/ Limba franceză Fundamentele psihologiei
16-18 franceză
academică
18 - Introducere în scrierea Limba engleză/ Limba Limba engleză/ Limba franceză Elemente de psihologia
20 academică franceză grupurilor

- Fundamentele pedagogiei, Lect. Univ. Dr. Ramona Petrovan


- Fundamentele psihologiei, Conf. Univ. Dr. Todor Ioana
- Limba română, Lect.Univ.Dr. Iuliana Wainberg
- Literatura română, Conf. Univ.Dr. Georgeta Orian
- Logică, Conf. Univ. Dr. Ioan Scheau
- Elemente de psihologia grupurilor, Conf. univ. dr. Todor Ioana
- Introducere în scrierea academică, Conf.Univ.Dr. Igna Cornel,
- Limba engleză, Lect.Univ.Dr. Maria Mureșan
- Limba franceză, Lect. univ. dr. Aura Cibian

Tutore al specializării: Conf. univ. dr. Ioan Scheau ioanscheau@yahoo.com