Sunteți pe pagina 1din 27
CONSULTANTA, ORGANIZARE $I CIBERNETICA IN CONSTRUCTIL GHID PENTRU {NTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI Editie revizuita mai 2003 es © Toate drepturile acestei editii sunt rezervate S.C. COCC-S@ SS Consultants, Organizare si Ciberneticd in Construct 010731 — Bucuresti, Calea Grivifei 8-10, sector 1 Telefon: +40-021-212.98 41: 212.98.37, Fax: |40-021-312.56.41 CUPRINS |. Introducere \\. Continutul Cartii Tehnice a Constructilor Figa de date sintetice Cap. A - Documentatia privind proiectarea Cap. B - Documentatia privind executia Cap. C - Documentatia privind receptia Cap. D - Documentatia privind exploatarea Jurnalul evenimentelor Ill. Modul de intocmire a Cartii Tehnice IV. Aspecte particulare la intocmirea Cartii Tehnice pentru constructii existente V. Obligatii si raspunderi ale partilor implicate in realizarea crtii tehnice a constructiei VI. Formulare Ordin de incepere lucrari Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere Proces-verbal de trasare a lucrarilor Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse Proces-verbal de receptie a structurii de rezistenta Proces-verbal de control al calitatii lucrarilor in fazele determinante Proces-verbal de receptie calitativa Proces-verbal al aspectului betonului dupa decofrare Condica de betoane Proces-verbal energie electrica Proces-verbal instalatil termice Proces-verbal instalatii gaze Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexe 1 HG 273/1004) Proces-verbal de receptie finala (Ia cladiri mai mici de P+1) (Anexa 2G 273/1994) 3 31 32 33 34 36 36 37 39 40 42 43 44 45 46 48 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 3 HG 273/1994) Proces-verbal de receptie finala (Anexa 4 HG 273/1994) VII. Legislatie de referinta 50 51 52 ' I INTRODUCERE Lucrarea prezinté documentatille necesare intocmirii cArtii tehnice a constructiei si. contine formularele necesare pentru a fi completate in activitatea de executie, la receptia lucr&rilor gi in timpul exploatari. Lucrarea contribuie la implementarea si aplicarea sistemului calitatii in constructii respectiv la activitatea de intocmire a cri tehnice a constructiei, care se alcatuieste pe masura realizarii ei Lucrarea este necesara pentru toti factoril implicati in activitatea de proiectare, executie si urmarire in exploatare a constructiei $i detaliazé obligatiile si raporturile dintre proiectant, executant si beneficiar. in bibliografie sunt prezentate reglementarile tehnice $i actele normative de referint Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp 2 constructiei, Ea cuprinde documentatia de baza structurata in patru capitole si doua anexe care, prin completarea lor, formeaza, in final, Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu HG nr. 273/1994. si anume: Fisa de date sintetice Capitolul A: Documentatia privind proiectarea Capitolul B: Documentatia privind executia Capitolul C: Documentatia privind receptia Capitotul D: Documentatia privind exploatarea, intreti- nerea, repararea i urmarirea comportarii in timp Jurnalul evenimentelor

S-ar putea să vă placă și