Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Prin prezenta ASOCIATIA UMANITARA STEFANOS cu sediul in Braila, str.


Progresului nr.17 bl. D13 sc. 3 ap. 35, identificata prin CIF 31486246
imputernicim pe dl/d-na....................................................................................
legitimat cu CI serie....... nr............................CNP..............................................
pentru a depune formulare 230 de redirectionare a 2% din impozitul pe salariu
in anul 2017, aferente contului cu nr RO36EGNA1010000000399377 deschis la
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

ASOCIATIA UMANITARA STEFANOS

PRESEDINTE
Mogos Gretel

IMPUTERNICIRE

Prin prezenta ASOCIATIA UMANITARA STEFANOS cu sediul in Braila, str.


Progresului nr.17 bl. D13 sc. 3 ap. 35, identificata prin CIF 31486246
imputernicim pe dl/d-na....................................................................................
legitimat cu CI serie....... nr............................CNP..............................................
pentru a depune formulare 230 de redirectionare a 2% din impozitul pe salariu
in anul 2017, aferente contului cu nr RO36EGNA1010000000399377 deschis la
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

ASOCIATIA UMANITARA STEFANOS

PRESEDINTE
Mogos Gretel