Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Citește textul “Acvariul”, apoi rezolvă cerințele.

1. Incercuiește răspunsul corect.

 Numele autorului este:


a) Marin Sorescu b) Sorescu c) Acvariul
 Poetul se adresează:
a) unor băieți b) peștișorilor din acvariu c) iernii
 In poezie se vorbește despre anotimpul:
a) iarna b) primăvara c) vara

2. Adevărat sau Fals?

 Poezia este alcătuită din două strofe.


 Fiecare strofă este compusă din patru versuri.
 Cuvintele din finalul versurilor rimează.
 Măsura ultimului vers al poeziei este de 8 silabe.

3. Alcătuiește cȃte o propoziție cu fiecare cuvȃnt explicat la vocabular.

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

4. Alege din listă cuvintele care completează enunțurile date.

 Adjectivul din text cu înțeles opus pentru reci este ……………


 Un cuvȃnt din text sinonim cu frig este ……………..
 Un substantiv din text înrudit cu pește este ……………
 Un substantiv din text care are trăsături de sens comune cu iarna este ……………

( fierbinți, gerul, calde, clește, zăpadă, peștișori )

5. Analizează cuvintele “geam”, “băieți”, “cuminți” din text:

geam = ………………………………...., gen……………………..număr………………………...

băieți = …………………………………, gen……………….…....număr………………………...

cuminți = ………………………………., gen……………………număr…………………………


6. Realizează corespondența între citat și regula de folosire a virgulei care a fost
respectată în fiecare caz.

 “peștișori frumoși, scalari” •Virgula separă cuvintele poetului de restul


propoziției.

 “veniți la geam, voi pești cuminți” •Virgula separă cuvintele într-o enumerare.

 “Afară-i foarte frig, spune poetul.” •Virgula separă cuvȃntul strigat de restul
propoziției.

7. Incercuiește, în enunțurile de mai jos, forma corectă.

Prietenul meu

Cea / Ce-a mai mare dorință a mea era să am un animal de companie.


Intruna / Intr-una din zile, am primit în dar un peștișor. Era cel / ce-l mai frumos pește pe
care îl văzusem pȃnă atunci. L-am numit Blue.
Peștișorul era foarte vioi. Inota întruna / într-una prin micul său acvariu.
Nul / Nu-l lăsam niciodată singur. Cȃnd plecam la școală, așezam lȃngă acvariu o jucărie,
să-i țină de urȃt. La întoarcere, îi povesteam tot ce făcusem în ziua respectivă. Mă
supraveghea răbdător la teme, apoi ne jucam împreună.
Am devenit cei mai buni prieteni. Eram foarte fericit.

8. Recitește textul și încercuiește A, dacă afirmația este adevărată și F, dacă afirmația


este falsă.

 Titlul este adecvat compunerii. A F


 Compunerea are introducere, cuprins și încheiere. A F
 Compunerea este scrisă clar și corect. A F