Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA: a V-a

Profesor: Berar Antoniu


Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” Luduş
DISCIPLINA: Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.12.2017
MANUAL: Educație socială – Gândire critică și drepturile copilului pentru clasa a V-a, Editura LITERA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I


Anul școlar 2018–2019
Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Număr Săptămâna Observații
specifice de ore
alocate
1.1, 1.3, 2.1. Dreptul la informare. Ne mirăm! 1 1
Formularea de Ne întrebăm!
întrebări Ne informăm responsabil. 1 2
Pe cine și cum întrebăm?

Recapitulare. Evaluare 1 3
Argumentarea unui 1.2, 1.3, 2.2, 2.3. Fapte și opinii 1 4
punct de vedere
personal Copiii au dreptul la opinie! 1 5
Schimbăm, comparăm, respectăm opinii
diferite!

Cum ne formulăm opiniile? 1 6

Susținem opinii, cântărim argumente. 1 7


Condiții de acceptare a unui argument

Fii liber! Fără prejudecăți, fără 1 8


discriminare!

Recapitulare. Evaluare 1 9
1
Drepturi și 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2. De ce avem nevoie 1 10
responsabilități ale de drepturi pentru copii?
copilului Convenția cu privire la drepturile
copilului

Cine sunt eu? 1 11


Dreptul la identitate

Am drepturi și responsabilități în familie. 1 12


Dreptul la familie

Dreptul la educație 1 13

Dreptul la joc și la activități recreative 1 14

Dreptul la securitate 1 15
și protecție socială

Nu violenței! 1 16
Dreptul la protecție împotriva
violenței,abuzului și exploatării

Protecția mediului, condiție a vieții 1 17

Copiii, promotori ai propriilor drepturi 1 18

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL al II-lea
Anul școlar 2018–2019
Școala ca spațiu de exprimare, exercitare 1 1
și asumare de către copii a drepturilor
și responsabilităților

Recapitulare. Evaluare 1 2

Respectarea, apărarea 1.2, 2.1, 2.2. Copiii în situații de risc 1 3


și promovarea
drepturilor copilului
Instituții guvernamentale 1 4
și interguvernamentale – rolul statuluiîn
realizarea securității și protecției sociale
Organizații nonguvernamentale – 1 5
rolul societății civile

Recapitulare. Evaluare 1 6
Proiectul educațional 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, Tema proiectului – 2 7-8 Proiectul poate
3.2. Pe cine, de ce și cum ajutăm? fi desfășurat în
Cum scriem un proiect de sprijinirea 2 9-10 orice perioadă a
drepturilor copiilor? anului școlar și
Derularea proiectului. 4 11–14 poate fi
Activități concrete și modalități de a le continuat în
evalua activități
Evaluarea finală și promovarea proiectului 2 15–16 extracurriculare,
mai ales că una
dintre
săptămânile din
proiect ar trebui
prinse în
„Școala altfel”.

S-ar putea să vă placă și