Sunteți pe pagina 1din 11

ACCIZE

SI
ALTE TAXE SPECIALE
- scurta trecere in revista -

2018 1
ACCIZE
Introducere

Accize – definire

 sunt impozite (taxe speciale) asupra consumului


unui număr restrâns de produse:

A) alcool si bauturi alcoolice;


B) produse din tutun prelucrat;
C) produse energetice – carburanti.

2018 2
ACCIZE
Baza legală

 Reglementari naţionale
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare
– H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 Prevederi comunitare
– Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008
privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei
Consiliului nr. 92/12/CEE
– Directive specifice pentru fiecare grupă de produse accizabile

2017
2018 3
ACCIZE
Tipuri de accize

 Armonizate
– sunt reglementate prin directive comunitare
– au o sfera de aplicare limitată
– sunt obligatorii pentru toate statele membre

 Nearmonizate
– sunt specifice legislaţiilor naţionale
– nu au o sfera de aplicare limitată
– nu sunt obligatorii pentru alte state membre

2017
2018 4
ACCIZE ARMONIZATE
Sfera de aplicare

1. Alcool şi băuturi alcoolice


- bere
- vinuri
- băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
- produse intermediare
- alcool etilic

2. Tutun prelucrat
- ţigarete
- ţigări şi ţigări de foi
- tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete
- alte tutunuri de fumat
5
2018
ACCIZE ARMONIZATE
Sfera de aplicare

3. Produse energetice
- benzine şi motorine
- kerosen
- păcură
- GPL
- gaz natural
- cărbune şi cocs

4. Energia electrica

2018 6
ACCIZE ARMONIZATE
Nivelul si calculul accizelor
 Accizele sunt exprimate in lei/UM
 Nivelul accizelor – prevazut in Anexa nr. 1 la Codul
fiscal

2018 7
ACCIZE NEARMONIZATE
Sfera de aplicare

 Produse din tutun incalzit care, prin incalzire emit


un aerosol ce poate fi inhalat, fara a avea loc
combustia amestecului de tutun, cu incadrarea
tarifara NC 2403 99 90;

 Lichide cu continut de nicotina destinate inhalarii


cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip
“Tigareta electronica”, cu incadrarea tarifara NC
3824 90 96.

2018 8
ACCIZE NEARMONIZATE
Nivelul si calculul accizelor

 Accizele sunt exprimate in suma fixa pe


U.M. (ml/kg).

 Nivelul accizelor – prevazut in Anexa nr. 2 la


Codul fiscal

2018 9
ACCIZE ARMONIZATE
Principii generale

 faptul generator - momentul producerii, inclusiv,


acolo unde este cazul, la momentul extracţiei
produselor accizabile pe teritoriul comunitar sau
momentul importului lor în acest teritoriu.

 exigibilitatea - accizele devin exigibile în statul


membru unde are loc eliberarea în consum şi în
condiţiile de exigibilitate şi la nivelul accizelor din
acel stat membru.

2018 10
ACCIZE ARMONIZATE
Obligaţiile plătitorilor de accize
Plata accizelor la bugetul de stat
 Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a
accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care accizele devin exigibile.
 Excepţii:
- în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz
natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii
următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul
final.
- in cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-
un regim suspensiv, momentul plăţii accizelor este momentul
înregistrării declaraţiei vamale de import.
- plata anticipată (produse energetice – altele decat energie
electrica si gaze naturale)
2018 11