Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ STUDENT ERASMUS+ 2018-2019

Toate informaţiile solicitate sunt obligatorii

DATE PERSONALE

Nume, prenume (complet):

Naţionalitate:

Data naşterii: ____ /____ /_____

Mediul de proveniență conform actului de identitate (rural/ urban):

Telefon mobil:

E-mail:
DATE ACADEMICE LA UAIC

Facultatea: Nivel de studiu: licență/ master/ doctorat

Specializare/ Departament (dacă este cazul):

Anul de studiu în care se va derula stagiul (I, II sau III):

Subsemnatul/ a,

___________________________________________________(nume, prenume)

- declar pe proprie răspundere că am consultat oferta academică a universității gazdă și că limba principală de
studiu pe care o voi folosi pe durata stagiului de studiu Erasmus+ este limba ___________________, astfel solicit
testarea lingvistică obligatorie -Linguistic Online Tool- (OLS) în limba ________________. În cazul în care voi
obține un calificativ de maxim B1, mă oblig să frecventez cursul lingvistic online care va fi generat de OLS.

- în cazul apariției unei situații speciale sau de forță majoră, mă angajez să anunț imediat, în scris și sub
semnătură, Biroul Erasmus+ și coordonatorul Erasmus+ UAIC la nivel de facultate.

Data ________________________ Semnătura studentului: ________________________

S-ar putea să vă placă și