Sunteți pe pagina 1din 3

Painginiș pentru luna septembrie

I Evaluarea inițială.

Din vacanță adunate II Educatoarea mea

LA GRĂDINIȚĂ

IV Jucăriile mele.
Mobilierul
III În curtea grădiniței
Subteme I săptămînă II Săptămînă III săptămînă IV săptămînă Jucăriile mele.
Din vacanță adunate Educatoarea mea În curta grădiniței Mobilierul
Arii curiculare
Dezvoltarea personală și Conversație: Conversație: Conversație: Lectură după imagini:
socială, educația pentru Povestește întîmplări din „Cum este educatoarea ta?” „ Cu cine îmi place să merg la „ Ce veselă avem la grădiniță?”
familie și societate vacanță -Să respecte personalitatea gradiniță?” -Să manifeste interes și
-să manifeste încredere în umană, să respecte -Să formeze abilități tendinte de participare
sine și independență drepturile, altor copii și deprinderi de comunicare permanentă în familie,
persoane mature, obligații familială eficientă și de gradiniță, comunitate.
drepturile proprii. comportare civilizată în
mediul familial și cel social.
Dezvoltarea limbajului și „Eu vorbesc”- fișa din p.17 Conversație: Lectură după imagini: Lectură după imagini:
a comunicării. Formare caietul „Eu cresc” „Cu cine mă joc la „Copii în curtea grădiniței” „Mobilă pentru grupa noastră”
premiselor citirii și -Să-și exprime gîndurile, grădiniță?” -Să exprime verbal conținutul -Să valorifice în vorbire
scrierii dorințele, sentimentele, -Să respecte reguli de tabloului. cuvinte ce desemnează
emoțiile prin cuvinte. comunicare cu alte materiale din care sint
persoane. confecționate obiectele.
Științe, cunoașterea „Curcubeul culorilor” Construim mobilă pentru Plimbare pe terenul grădiniței Clasifică obiecte cu însușiri
mediului și cultura -Să efectueze operații cu educatoare -Să identifice relații spațiale comune (scaune, mese,
ecologică. obiectele, orientîndu-se la -Să separe obiectele dintr-un dintre diferite grupe de dulapuri) p.6 carte.
însușirile lor( culoare ). grup și să formeze din ele obiecte în raport cu sine. -Să efectueze operații cu
alt grup aparte. obiecte, orientîndu-se la
însușirile lor (formă, culoare,
dimensiune)
Educația Educația Mers unul după altul, și Sărituri de pe loc pe ambele Rostogolirea mingii la sol cu Exerciții pentru dezvoltarea
fizică fizică formarea cercului picioare ambele mîini fizică personală
-Să formeze deprinderi de -Să manifeste interes pentru -Să-și dezvolte coordonarea „Ceasurile”
bază- mers. activitatea motorie. mișcărilor -Să manifeste emoții pozitive și
curiozitate în cadrul jocurilor
de mișcare.
Educația Joc de mișcare„Trenul pe Joc de mișcare„Aleargă la Lectură după imagini: Conversație:
pentru sub pod”. educatoare” Singurel mă îngrijesc „Și jucăriile iubesc să facă
sănătate -Formarea unor deprinderi -Să identifice factorii ce -Să identifice elementele unui baie”
de securitate socială și fizică mențin sănătatea acțiunile, mod de viață sănătos. -să respecte reguli de igienă
personală pe care le poate întreprinde personală și colectivă.
personal pentru a fi sănătos.
Educația Literatura Repetarea poeziilor învățate Poezie:Scumpa mea Joc simbolic:„La plimbare cu Joc simbolic:„De-a gospodina”
prin artă artistică -Să recite expresiv poezii educatoare. păpușa Ruxandra” Să redea prin mijloace
simple. -Să manifeste dorința de a -Să poată compune pe baza dramatice conținutul
audia poezii. imaginilor poveștilor scurte, unei povestiri
povestiri.
Arta Desen E soare Colorăm obiecte de mobilă și
-Să manifeste dorința de a jucării
picta -Să manifeste creativitate și
dorință de autoexprimare a
emoțiilor.
Aplicație Felicitare pentru educatoare
-Să manifeste dorința de a
participa la activitățile de
aplicare.
modelare Modelare- cărărușă pentru
copii
-să aplice independent și
conștient unele tehnici
simple, procedee specifice
modelajului