Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

realizeaza confectii de aluminium si


PVC de dimensiuni si forme diverse, debitare profile PVC si din aluminium,
debitare geam si montaj geam si geam termopan. Firma detine linii complete de
echipamente (scule, dispositive, utilitati etc.) pentru fabricarea tamplariei din
lemn si PVC.
Organizatia doreste sa isi ceritifice tamplaria PVC si in acest sens a ales
ca organism de certificare SRAC CERT. Acesta este organismul de certificare
roman cu cea mai mare recunoastere a marcii si certificatelor ca urmare a
parteneriatului cu IQNet si a acreditarilor cu organisme semnatare EA-MLA
(acord european de recunoastere).
SRAC CERT este acreditat de RENAR Romania.
SRAC desfasoara in cadrul unui laborator propriu, acreditat si notificat,
incercari complete privind verificarea caracteristicilor de performanta a
elementelor de tamplarie termoizolanta, conform standardului SR EN 14351-1.
Avantajele certificarii de produs:
- furnizarea increderii ca produsele certificate satisfac cerintele de calitate;
- optimizarea raportului calitate/pret;
- perfectionarea continua a produsului;
- identificarea punctelor slabe legate de fabricatie;
- analizarea caracteristicilor produselor, in special a celor legate de securitate,
sanatate, mediu, in toate fazele ciclului de viata a produsului (de la conceptie, la
serviciile post-vanzare).
Producatorul trebuie sa detina un Certificat de conformitate CPF, emis de
un organism notificat, pe baza caruia poate emite Declaratia de performanta si
aplica marcajului CE pe produs. Evaluarea conformitatii se refera la
caracteristicile de fabricatie si unde este cazul si la caracteristicile de proiectare.
SRAC este:
 acreditat ca organism de certificare acreditat pentru evaluare si verificare
a constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Reg.
(UE) nr. 305/2011, sistem 2+
 desemnat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice
(MDRAP)
 notificat de Comisia Europeana in raport cu cerintele aplicabile din Reg.
(UE) nr. 305/2011, avand numarul de identificare "NB 2003" in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, ca organism de certificare CPF – sistem 2+.
Reg. (UE) nr. 305/2011 stabileste conditiile armonizate pentru
comercializarea produselor pentru constructii si abroga Directiva 89/106/CEE;
acesta se aplica obligatoriu tututor producatorilor de produse de constructii din
domeniul armonizat.
Conform Reg. (UE) nr. 305/2011, se considera produs pentru constructii orice
produs sau set fabricat si introdus pe piata in scopul de a fi incorporat in mod
permanent in constructii, sau parti ale acestora si a carui performanta afecteaza
performanta constructiilor; iar controlul producţiei în fabrică reprezinta controlul
intern documentat permanent al productiei dintr-o fabrica, in conformitate cu
specificatiile tehnice armonizate relevante.
Avantaje:
 satisfacerea conditiilor legale de punere pe piata europeana a produselor
de constructii;
 emiterea declaratiei de performanta din partea fabricantului referitoare la
performanta caracteristicilor esentiale a produsului pentru constructii;
 aplicarea marcajului CE (un marcaj prin care producatorul indica faptul ca
produsul este in conformitate cu toate cerintele aplicabile stabilite in
legislatia comunitara de armonizare);
 imbunatatirea continua a performantei produsului si cresterea avantajului
concurential.
SRAC CERT ofera servicii de evaluare a conformitatii produselor din
domeniul reglementat: produse pentru constructii - Regulament (UE) nr.
305/2011
Asociatia de acreditare din Romaina -RENAR, fiind recunoascuta ca
Organism National de Acreditare prin OG 23/2009 atesta ca organizatia S.C.
SRAC CERT S.R.L. indeplineste cerintele SR EN ISO 17025: 2005 si este
competenta sa realizeze sarcini specifice de terta parte de evaluare si verificare a
constantei performatei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul
(UE) nr. 305/2011.

Sarcini specifice de terta parte de evaluare si verificare a constantei


performantei produselor pentru constructii pe domeniul reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 305/2011:

a) ca laborator de incercari pentru determinari prin incercari

Conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 si ghidului EA 2/17 pentru


urmatoarele sisteme de evaluare si verificare a constantei performatei produselor
pentru constructii:
Nr. Decizia Familia de produse/ Sistemul de Standard
Crt. referitoare la produsele si utilizarea evaluare si European
evaluare si preconizata verificaer a armonizat
verificare a constantei
constantei performantei
performantei produselor
produselor
1 99/93/EC Usi, ferestre, obloane, Sistem 3 SR EN 14351
storuri, portaluri si - 1 + A1:
feroneria aferenta (1/1)/ 2010 (cu
- usi si porti (cu sau fara exceptia art.
feroneria aferenta)/ alte 4.11 si art.
utilizari specific 4.12)
declarate si/ sau utilizari
supuse altor cerinte
specifice, mai ales in
ceea ce priveste
zgomotul, energia,
izolatia si siguranta in
exploatare;
- ferstre (cu sau fara
feroneria aferenta)/
oricare alta utilizare (in
afara celor privind
compartimentarea la
foc)/ fum si a celor de pe
cai de evacuare)
b) ca laborator de incercari pentru determinari prin calcul

Conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 si ghidului EA 2/17 pentru


urmatoarele sisteme de evaluare si verificare a constantei performatei produselor
pentru constructii:

Nr. Crt. Decizia Familia de Sistemul de Standard


referitoare la produse/ evaluare si European
evaluare si produsele si verificaer a armonizat
verificare a utilizarea constantei
constantei preconizata performantei
performantei produselor
produselor
1 99/93/EC Usi, ferestre,
obloane, storuri,
portaluri si
feroneria aferenta
(1/1)/
- usi si portaluri
(cu sau fara
feroneria
aferenta) alte
utilizari specific
declarate si/ sau
utilizari supuse
altor cerinte
speciale, mai ales
in ceea ce
priveste
zgomotul,
energia, izolatia
si siguranta in
exploatare;
- ferestre (cu sau
fara feroneria
aferenta)/ oricare
alta utilizare (in
afara celor
privind
compartimentarea
la foc)/ fum si a
celor de pe cai de
evacuare)
DECLARATIE DE CONFORMITATE
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. Str. Ion Pillat, nr. 18, Jud.
Botosani
CUI R4013062 Tel/ Fax: 0231 233 47 58

Noi, S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avand sediul in Botosani, strada Ion Pillat,
numarul 18, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere ca produsul:
Tamplarie din PVC tip geam si geam termopan, profile si feronerie aferenta
este in conformitate cu SR EN 14351-1: 2010 si poate fi pus in opera conform instructiunilor
de utilizare continute in documentatia produsului.
Certificarea SMC a societatii de catre un organism agreat MLPAT, ACREDITAT
RENAR Nr. 320L
Caracteristica Standardul de incercari Valori declarate
Permeabilitatea la SR EN 1026:2001
Clasa 4
aer SR EN 12207:2002
Etanseitatea la SR EN 1017:2001
Clasa 9A
apa SR EN 12208:2002
Rezistenta la SR EN 12221:2001
C4
incercare din vant SR EN 12210:2002
Capacitatea de
Se mentine partea mobila atunci cand se
rezistenta a
SR EN 14609:2004 aplica o forta de 350 N timp de 60 secunde
dispozitivelor de
in pozitia cea mai nefavorabila
siguranta
Transmitanta termica a geamului
termoizolant Ugeam = 2,4 W/𝑚2 k
Transmitanta termica a profilelor de
fereastra din lemn stratificat Uprofil = 2,38
W/𝑚2 k
Transmitanta
SR EN 12567-1:2003 Transmitanta termica a ferestrei din profile
termica
din lemn stratificat, cu 2 canaturi unul
batant si unul oscilo-batant, cu deschidere
spre interior cu geam termoizolant (4 mm
float + 12 mm lama aer + 4 mm low E), cod
proba IH-159 E1-03.10: Utot = 2,59 W/𝑚2 k
Performanta SR EN 14351-1:2010
Rw = 34 db, Rw + Ctr = 33 db
acustica Anexa B
Denumirea produsului: Tamplarie din PVC tip geam si geam termopan, profile si feronerie
aferenta
Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: INCERC Botosani Laborator de
incercari higrotermice pe materiale si elemente de constructii, Str. Ion Pillat, nr.20, Botosani

Sef laborator, Manager


tehnic,