Sunteți pe pagina 1din 3

Ce? Denumirea “Să oprim abandonul școlar!

proiectului
Cine ? Organizatorul Colegiul de Alimentație și Turism ,, Dumitru Moțoc” Galați
proiectului Echipa de proiect:
 Responsabil de proiect:
 Membri:

Parteneri implicați Colegiul Economic Virgil Madgearu Galati, Liceul Tehnologic nr.1 Cudalbi, Lice
Tehnologic Costache Conachi Pechea
De ce ? Justificarea Plecatul de la ore este des întâlnit printre elevi; aceştia pot lipsi de la anumi
proiectului ore care nu le plac, sau la care nu s-au pregătit, ori, pur şi simplu, pentru că
convinge un alt coleg.
Lipsa de la o oră este apoi un bun pretext pentru a nu – şi îndeplini sarcini
şcolare pentru ora următoare şi duce la goluri mari în materia de învăţământ ş
mai târziu, la eşecul şcolar.
Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, u
semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudine
structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.
Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorare
sau pedeapsa excesiv pot doar contribui la cronicizarea fenomenulu
Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar cere de la cadrele didactice
atenţie susţinută pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, exigen
în analizarea fiecărui caz în parte şi mult tact psiho – pedagogic pentru a
îndrepta pe calea cea bună pe minorii aflaţi în derivă.
Obiectivele 
proiectului Prevenirea riscului de abandon scolar si integrarea/reintegrarea in sistemul
educational a elevilor apartinand grupurilor vulnerabile, din judetul nostru, prin
participarea la programe de tip ,, scoala dupa scoala’’ care sa le permita dobandirea
de competente de baza relevante pentru dezvoltarea personala.

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului:


OS1 – Consilierea si integrarea in activitati de tipul ,, scoala – familie’’ a 500 elevi si
500 de parinti ai elevilor inclusi in programul scoala dupa scoala din proiect in
vederea diminuarii riscului de abandon scolar;
OS2 – Participarea elevilor din grupul tinta in programe de tip,, scoala dupa scoala’’;
OS3 – Realizarea si implementarea unei platforme colaborative intre scolile judetului
nostru in vederea prevenirii si limitarii abandonului scolar si crearii de retele parteneriale
OS4 – Derularea unei campanii de informare si constientizare a opiniei publice, elevilor,
parintilor si cadrelor didactice in vederea prevenirii fenomenului de parasire a
scolii, intitulata ,,Să oprim abandonul școlar

Ce? Rezultatele  500 de elevi consiliati si integrati in activitati scoala- familie


estimate  Diminuarea cu 75% a numarului de elevi care abandoneaza scoala
 Diminuarea cu 50% a numarului de absente
 Cresterea eficientei comunicarii intre parinti si scoala
 500 de parinti care colaboreaza indeaproape cu scoala
 Cresterea capacitatii de adaptare si integrare socio-scolara
Pentru Publicul vizat Proiectul se adresează unui număr de 500 elevi care vor participa la program
cine? “Scoala dupa scoala”
Grupul tinta cuprinde:
- elevi proveniti din mediul rural
-elevi de etnie rroma
-elevi cu performante scolare scazute
-elevi cu parinti plecati in strainatate
- parinti ai elevilor participanti
Unde ? Locul de Colegiul de Alimentație și Turism ,, Dumitru Moțoc”
desfășurare

Cand? Perioada  Perioada de desfasurare: 15. 01. 2016- 15. 07. 2016
 Durata proiectului: 6 luni

Cum? Conținutul Activitati:


proiectului  Dezbateri pe tematica riscului de abandon școlar;
 Realizarea de chestionare privind absenteismul școlar, aplica
elevilor, cadrelor didactice și părinților;
 Prezentări și studii de caz ;
 Workshopuri – elevi /părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri;
 Realizarea de mape care să conțină materiale de informa
necesare părinților/ elevilor;
 Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilitățile
deprinderile elevilor, menite să le îmbunătăţească percepția asup
stimei de sine.
Cu ce? Resurse umane grupul ţintă, parinti, profesori, membrii ai comunităţii

Resurse materiale Materiale: flip-chart, videoproiector, calculator, reviste, pliante, prezentări medi
chestionare

Ce? Resurse financiare

Cum Evaluare  Rapoarte de evaluare pentru fiecare activitate


evaluam?  Interpretarea chestionarelor administrate la inceputul si sfarsitul proiectulu
 Valorificarea ameliorativa a raspunsurilor din chestionarele aplica
elevilor
 Prezentarea unui rezumat al proiectului
Va f Perspectivele  Proiectul se doreste a fi implementat si in alte scoli astfel incat sa se obtin
continuat proiectului o scadere evidenta a numarului de absente, respectiv a riscului de abandon
? scolar