Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13.10.2016
CLASA: VIII-a
OBIECTUL: Biologie
SUBIECTUL: Sistemul muscular
TIPUL LECȚIEI: mixtă
DURATA: 45 min.
PROFESOR: Rotari Cristina

Obiective operaționale:
Elevii vor fi capabili:
1. Să definească noțiunile de fibră musculară, țesut muscular,
mușchi.
2. Să explice ce reprezintă mușchii și de cite tipuri sunt aceștia.
3. Să enumere cei mai principali mușchi ai corpului uman.
4. Să alcătuiască diferite scheme cu sistemul muscular.

Strategii didactice:
Metode și tehnici: explicația, brainstorming, oral, conversația, lucru cu
textul.
Materiale didactice: manualul, ghidul profesorului, postere, cretă,
imagini, planșe.
Tipuri de activități: lucru individual, frontal, în grup.
Desfășurarea lecției

Etapele lecției Ob. Activitatea Activitatea Ti- Metode


profesorului elevilor mp tehnici
Evocare. -notez absențele; Elevii intră în clasă
Moment organizatoric. -pregătesc materialele și își pregătesc
Captarea atenției didactice pentru începerea necesarul pentru
orei; lecție;
-evaluez tema de acasă
prin întrebările: Elevii răspund brainstorming;
Ce numim schelet tema de acasă; oral
apendicular? 8
Din ce este format acesta?
Ce este o centură?

Realizarea sensului Anunț tema nouă și Elevii încearcă să 25 Explicația


obiectivele de astăzi explice ce
elevilor. înseamnă centură
O1 Împreună cu elevii în baza imaginii.
descifrez noile noțiuni:
fibră musculară, țesut
muscular, mușchi.
Fibră musculară (celulă Elevii analizează și Oral
musculară)- unitatea de scriu noțiunile în
structură și functie a caiete.
țesutului muscular.
O2 Țesut muscular-
totalitatea fibrelor
musculare.
Mușchi- reprezintă organe
a sistemului muscular.
Împart clasa în 4 grupe și Lucru în grup
le spun elevilor sa facă în
O3 caiete următoarele
scheme: 1 grupă- Țesutul
muscular de cîte tipuri
este; 2- din cite tipuri de
mușchi este constituit Elevii lucrează cu
corpul omenesc; 3- De cite manualul și
tipuri sunt mușchii în alcătuiesc
dependență de formă și schemele.
dimensiune; 4- de cite
tipuri sint mușchi în
dependență de localizare.
Explicația
O4 Prezin imagini cu sistemul Elevii privesc cu
muscular al omului. Și le atenție .
prezint cei mai importanți
mușchi și le propun să-i
noteze. conversația
Întreb elevii care sunt Elevii raspund la
funcțiile mușchilor în întrebare:
conformitate cu tipurile mușchiul inimii și
lor. cei netezi fac ca să
funcționeze
organele interne
involuntar, mușchii
scheletici asigură
locomoția,
vorbirea, mimica,
poziția corpului în
spațiu.
Pun întrebare elevilor: cum Elevii reflectează și
cred ce este acela un își spun părerea,
tendon? privesc cu atenție.
Le prezint pe imagine care
sun tendoanele și ce
funcție au acestea.

Reflexia Propun elevilor să resolve Elevii lucrează 10 Lucru cu manualul


Fixarea și evaluarea ex.2, pag. 32 din manual. asupra exercițiului
cunoștințelor Întreb elevii de unde provin și răspund:
denumirile: cardiac, scheletic, Reflecția
-Călcîiul lui Achile neted.
-Tendonul lui Achile. Elevii răspund la
Realizez bilanțul lecției: întrebări.
-ce ați învățat? Elevii reflectează
-ce ați aflat nou?
-cum va părut lecția de
astăzi?
Extensia. Pun note celor mai activi Elevii notează 2
Tema pentru acasă elevi și dictez tema pentru tema în agendă
acasă:
De învățat tema .
Obiective operaționale:
Elevii vor fi capabili:
1. Să definească noțiunile de fibră
musculară, țesut muscular, mușchi.

2. Să explice ce reprezintă mușchii și de


cite tipuri sunt aceștia.

3. Să enumere cei mai principali


mușchi ai corpului uman.

4. Să alcătuiască diferite scheme cu


sistemul muscular.