Sunteți pe pagina 1din 3

Vestri Progressio

Agendă
Titlul training-ului: Dezvoltare personală și time management
Locație: Data: 25/04/2018 Interval orar: 10:00 – 16:00
Trainer: Număr de participanți: 55-60

Nr. curent Tematică Durată Metodă Resurse


1. Introducere 5 minute Persoana responsabilă PowerPoint slide 1
cu desfășurarea
trainingului se
prezintă, își explică
rolul și importanța
training-ului desfășurat
2. Obiective de învățare: 5 minute Trainer-ul va oferi o PowerPoint slide 2
1. Participanții vor învăța cum să își imagine genarlă a
definească obiectivele, să identifice întregului ptogram
provocările, resursele existente și cele
necesare, posibilitățile de realizare și
primii pași pentru realizarea obiectivului
2. Cunoașterea de noi metode de abordare a
problemelor, care vor ajuta participanții să
conceapă strategii de succes în cadrul
organizațional
3. Participanții vor putea să își elaboreze
propriul plan de dezvoltare personală
3. Exercițiu de dezghețare: 15 minute Trainer-ul va merge
Ex: Ridicați mâna dacă cunoașteți mai mult de o prin sală pentru a
limbă străină întreba numele
persoanelor și anumite
detalii
4. Conținut: Cum să formulezi și să îți atingi 20 minute Expunere și discuții de PowerPoint
obiectivele? grup.

1
Vestri Progressio
Tablă sau suport pentru
scris
5. Conținut: Ce înseamnă un obiectiv SMART? 20 minute Expunere și discuții de PowerPoint
grup. Tablă sau suport pentru
scris
6. Pauză 11:05-11:20 15 minute
7. Test de personalitate pentru a determina tipul 15 minute Joc Hârtie, materiale de scris,
de personalitate al fiecărui participant formulare de test de
personalitate
8. Conținut: Identificarea piedicilor, a resurselor 35 minute Expunere și discuții de PowerPoint
existente și necesare pentru atingerea unui grup Tablă sau suport pentru
obiectiv, stabilirea primilor pași de acțiune în scris
vederea atingerii obiectivelor
9. Conținut: Ghid de elaborare a unui plan de 40 minute Expunere PowerPoint
dezvoltare personală Tablă sau suport pentru
scris
10. Conținut: Noțiunea de time managemant și 30 minute Expunere și discuții de PowerPoint
conștientizarea importanței timpului și a grup Tablă sau suport pentru
necesității de a prioritiza activitățile. scris
Cauzele pierderii timpului
11. Pauză 13:20-13:50 30 minute
12. Conținut: Prioritizarea eficientă a activităților 30 minute Expunere și discuții de PowerPoint
grup Tablă sau suport pentru
scris
13. Conținut: Importanța organizării mediului de 30 minute Expunere și discuții de PowerPoint
lucru grup Tablă sau suport pentru
scris
14. Conținut: Dezvoltarea unei strategii 40 minute
câștigătoare în relația cu timpul.
Transformarea timpului de lucru în bani
Concluzii 15 minute Specificarea surselor PowerPoint
15. recomandate

2
Vestri Progressio
Discuții despre unde se pot regăsi materiale pe
același subiect
16. Joc: Fiecare persoană să își scrie pe o notiță ce 10 minute Joc Notițe
i s-a părut cel mai interesant sau ce a învățat
din trainingul desfășurat. La final,
participanții sa facă schimb cu persoana din
fața lor și să citească fiecare notița primită.
17. Evaluarea trening-ului 5 minute Explicarea scopului Formular de feedback
acestui formular (anonim)