Sunteți pe pagina 1din 3

Știind umiditatea absolută, determinăm umiditatea relativă după formula:

R
𝑟 = Pus ∗ 100

1.173
𝑟= ∗ 100% = 64.42%
17.391

Unde:

R – umiditatea absolută, g/𝑚3 (mm Hg)

Pus – umiditatea maximală a aerului conform indicației termometrului uscat (tab. 2.2-anexa din
îndrumarulde laborator)

Măsurarea temperaturii aerului și


determinarea temperaturilor:echivalentă și echivalent-efectivă

Pentru măsurarea temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (miercur, spirt
colorat),termometrele electrice și termografele.

Determinarea temperaturii aerului în lucrarea de laborator se efectuează conform indicației


termometrului uscat al psihrometrului.Pentru deteminarea și aprecierea senzațiilor termice de
„confortabilitate” cea mai largă aplicare a obținut-o metoda temperaturilor echivalente. Prin
”echivalentă” se subânțelege temperatura aerului nemișcat și saturat cu umezeală până la 100% la care
omul îmbrăcat normal se simte aproximativ așa precum la temperatura și umiditatea apreciate.

La determinarea temperaturii echivalent-efective printre factorii apreciați este inclusă și viteza


mișcării aerului. Determinarea acestor temperaturi se efectuează după nomograma temperaturilor
echivalentă și echivalent-efectivă(des.).

Date obținute se înscriu în tab.4, în care se înscriu și valorile optimale ale parametrilor
microclimatice conform GOST 12.1.005-88.

Temperatura Umiditatea Viteza Temperatura Condițiile optimale conform H.G.


aerului la relativă(%) mișcării echivalentă- Nr.353 din 2010
locul de aerului efectivă(C) Temperatura Viteza Umiditatea
muncă (m/s) aerului mișcării relativă(%)
cercetat (C) conform aerului(m/s)
normei sau(C)
Concluzie
În cadrul lucrării de laborator Nr.1, am fost familiarizat cu principalele metode de cercetare a
condițiilor meteorogice(temperatura relativă, viteza mișcării aerului) la locul de muncă. Astfel, în urma
îndeplinirii laboratorului, am făcut urmatoarele concluzii: încăperea în care au fost efectuate măsurările
parametrile meteorologice nu corespunde cerințiilor optimale stabilite conform H.G Nr. 353 din 2010,
cu excepția umidității ~64% care se încadrează în limita umidității admisibile conform legislației.
Bibliografie
Îndrumarul de laborator ,,Microclimatul aerului zonei de muncă,, de Efim Olaru