Sunteți pe pagina 1din 5

III. Programe de aplicare a activităților.

În cadrul procesului de elaborare și prezentare a colecției vestimentare pentru adolescenți


bazată pe conceptul Futurism, alături de partenerul Mercedez-Benz, va lucra o echipă de
specialiști:

 Designer - responsabil de partea organizatorică și partea artistică

 Asistent principal al designerului - responsabil de partea artistică

 Asistent designer - responsabil de partea artistică

 Coordonator tehnic - responsabil de planificarea, verificarea și menținerea echipamentului


tehnic

 Contabil - responsabil de finanțe

 PR Manager - responsabil de publicitate și menținerea relațiilor cu potențialii clienți

 Marketolog - responsabil de cunoașterea curentă și în perspectivă a nevoilor


cumpărătorilor, spre a satisface operativ aceste nevoi.

Tabel 3.1 Program de desfășurare a activității de cercetare a temei Futurism (48 h).

Denumirea Rezultat
Nr. Resurse Timp, h Responsabil
etapei preconizat
Căutarea surselor Asistent
1. 2h Lista bibliografică
bibliografice designer
Costul forței de
Studierea muncă
2. informațiilor din 7h Concluzii cu
lista bibliografică privire la principii
Cercetarea Costul pentru și mijloace
3. cataloagelor abonamente 12 h artistice
electronice electronice
Designer
Costul pentru Concluzii cu
Analiza colecțiilor abonamente privire la
4. ce abordează electronice și 24 h transpunerea
tema Futursim cost pentru mesajului în
transport vestiment

5. Evidențierea 1h Lista cu cuvinte


cuvintelor cheie cheie

Tabel 3.2 Program de desfășurare a activității de analiză a sortimentului de material (48 h).

Rezultat
Nr. Denumirea etapei Resurse Timp, h Responsabil
preconizat

Căutarea
adreselor
1. 3h Lista cu locații
magazinelor de
materiale
Costul forței
Căutarea Marketolog
de muncă
magazinelor online
Lista cu magazine
2. specializate pe 3h
online
vînzarea
materialelor

Vizitarea, analiza
ofertelor Costul pentru Concluzii cu
3. 30 h
magazinelor locale transport privire la oferte
și a celot online

Coraportarea Designer Stabilirea


sortimentului de materialelor
4. material la 4h potrivite pentru
stilistica și realizarea
caracterul colecției colecției

Achiziționarea Costul pentru


Asistent Aprovizionarea cu
5. materialelor transport / 8h
designer materiale
necesare livrare
Tabel 3.3 Program de desfășurare a activității studiului tendințelor în coafuri și make up (48 h).

Rezultat
Nr. Denumirea etapei Resurse Timp, h Responsabil
preconizat

Căutarea
Lista cu adreselor
adreselor
1. 4h saloanelor de
saloanelor de Costul forței frumusețe
frumusețe de muncă Asistent
Elaborarea cererii principal al
2. 3h Cererea de oferte
de oferte designerului

Ofertele
Solicitarea
3. 24 h saloanelor de
ofertelor
frumusețe

Stabilirea unei
4. Analiza ofertelor 14 h Designer
oferte

Semnarea Asistent
Costul forței
5. contractului cu 3h principal al Contract semnat
de muncă
salonul designerului

Tabel 3.4 Program de desfășurare a activității de încheiere a contractului cu sponsorii (12 h).

Rezultat
Nr. Denumirea etapei Resurse Timp, h Responsabil
preconizat

Căutarea
1. potențialilor 2h Lista cu sponsori
sponsori
Costul forței
PR Manager
Vizita la potențialii de muncă Concluzii cu
2. 6h
sponsori privire la oferte

3. Recepționarea 1h Stabilirea
ofertelor ofertelor potrivite

Semnarea Contracte
4. 3h Designer
contractelor semnate

Tabel 3.5 Program de desfășurare a activității de stabilire a unui grup de voluntari responsabili de
deservirea cu ceai/cafea (12 h).

Rezultat
Nr. Denumirea etapei Resurse Timp, h Responsabil
preconizat

Căutarea grupului
1. de voluntari 11 h Asistent Grup de voluntari
disponibil Costul forței
principal al
de muncă
designerului Grup de voluntari
2. Instruirea grupului 1h
instruit
Bibliografie

1. https://dexonline.ro/

2. http://www.theartstory.org/movement-russian-futurism-artworks.htm

3. http://exhibitions.guggenheim.org/futurism/

4. http://www.vogue.com

5. http://www.mercedes-benz.md/mercedes-benz-moldova/distributor.html

S-ar putea să vă placă și