Sunteți pe pagina 1din 17

Ședința Comisiei Naționale de Arheologie

Rezoluții

Data: 27 iunie 2018


Locul: M.C.I.N.
Ora: 10.00

Subiecte Propuneri cf. Raport Propunerea Comisiei

Rapoarte de cercetare arheologică

1 Consultare privind situația sitului arheologic de la 1. CNA menține acordul anterior


Zimnicea - Câmpul morților, loc. Zimnicea, oraș formulat de CNA la raportul susținut de
Zimnicea, jud. Teleorman Dragoș Măndescu în 2017 și își însușește
recomandările formulate.
2. Solicită autorităților locale stoparea
imediată a construcțiilor neautorizate și
sesizarea organelor competente pentru situl
de categorie A delimitat în documentația de
urbanism.
3. CNA solicită cercetarea arheologică
preventivă pe întreaga suprafață a terenului
proprietate a Primăriei.
2 Consultare privind proiectul de reabilitare CFR CNA recomandă cercetarea arheologică
Simeria – Curtici, jud. Arad – Sit 1 (în raza com. preventivă cu delimitarea clară a
Loc. Ghioroc), între km 609+650 – km 609+575 ai monumentului. Revenire la CNA pentru
tronsonului de cale ferată Ghioroc – Simeria. prezentarea raportului.
3 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ”Construire locuințe colective cu spații
comerciale și servicii la parter”, mun. Alba Iulia,
jud. Alba, beneficiar: Puican Ștefan, Puican Anca
Claudia, arheolog: Constantin Ioan Inel.
4 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ”Schimb de destinație din locuință în hotel
și extindere pe orizontală și verticală”, mun. Alba
Iulia, jud. Alba, beneficiar: SC UNIREA PRESS
SRL, arheolog: Adrian Cosmin Bolog.
5 Raport de cercetare arheologică preventivă, a Sitului Aprobat
nr. 6 de pe Varianta ocolitoare a mun. Satu Mare,
jud. Satu Mare, beneficiar: ITINERA SPA –
Sucursala Cluj Napoca, arheolog: Robert Gindele.
6 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ” Extindere pe orizontală și mansardare
locuință unifamilială”, mun. Alba Iulia, jud. Alba,
beneficiar: Bara Hugo Levente, arheolog: Radu Ota
7 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ”Construire locuință unifamilială și anexă
gospodărească”, mun. Alba Iulia, jud. Alba,
beneficiar: Dumitreasă Eugen, arheolog: Mihai
Gligor.
8 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ” Extindere locuință pe orizontală”, mun.
Alba Iulia, jud. Alba, beneficiar: Oprea Minodora
Elena, arheolog: George Valentin Bounegru.

9 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat


obiectivul ”Branșament gaze naturale presiune
redusă din PE+PRM”, mun. Hunedoara, jud.
Hunedoara, beneficiar: S.C. MIRA MON SRL,
arheolog: Sorin Tincu.
10 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul ”Construire platforma betonată și
împrejmuire imobil”, com. Hereclean, jud. Sălaj,
beneficiar: Stanca Nicolae Viorel, arheolog: Ioan
Bejinariu.
11 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Se aprobă doar pentru suprafața cercetată
obiectivul ”locuință parter și extindere cu corp S+P”, (24mp), Nu se aproba pentru suprafața
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, beneficiar: Albăstroaia locuinței existente.
Eugenia, arheologica. Tulugea.
12 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul Construire incubator și HUB de afaceri IT
și C (FAZA SF+DTAC), mun. Alba Iulia, jud. Alba,
beneficiar: Jidveian Ovidiu și Otvos Elenuța,
arheolog: Constantin Ioan Inel.
13 Raport de cercetare arheologică preventivă, pentru Aprobat
obiectivul Construire trei tronsoane de locuințe
colective conform PUZ mun. Alba Iulia, str. G.
Sand, nr. 6, jud. Alba, beneficiar: SC ONELIS SRL,
arheolog: A.C. Bolog.
14 Raport de cercetare arheologică preventivă, Aprobat
construire imobil, str. Tache Ionescu, parcela
A462/11, lot 2/1, Constanța, beneficiar: Măciucă
Ionuț, arheolog: Constantin Băjenaru

15 Raport de cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire imobil, str. A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/2, lot 1
+ lot 2, oraș Ovidiu, jud. Constanța, beneficiar:
Constantin Daniel, arheolog: Constantin Băjenaru.

16 Raport de cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire imobil, str. Primăverii, nr. 59, Constanța,
beneficiar: Cocîrță Marian Adrian, arheolog:
Constantin Șova

17 Raport de cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire imobil, str. Barbu Catargi, nr. 18A,
Constanța, beneficiar: Malcea Alexandru, Malcea
Sorin Sebastian, arheolog: Constantin Băjenaru

18 Raport de cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire imobil, str. Victoria, nr. 5, Constanța,
beneficiar: Andronic Radu, arheolog: Constantin
Băjenaru

19 Raport de diagnostic arheologic, elaborare PUZ Aprobat


reglementare zonă de locuințe colective Ansamblul
urban Centenar 1, Alba Iulia, str. V. Alecsandri, FN,
beneficiar: SC ATOL IMO SRL, arheolog: R.I. Ota.
20 Raport de cercetare arheologică preventivă, pt. situl Aprobat
11, km 40+170-km 40+205 de pe tronsonul
Autostrăzii Sebeș - Turda, lot. 2, Sâncrai, jud. Alba,
beneficiar: AKTOR SA, arheolog: C. Cosma.

Cereri autorizații cercetare arheologică, evaluare de teren și utilizarea detectoarelor de metale

21 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire locuință unifamilială, anexe gospodărești
str. Ghe. Magheru, nr. 21, mun. Alba Iulia, jud.
Alba, beneficiar: Horoba Dănuț Nelu, Instituția
solicitantului: MNUAI, arheolog: O.M. Oargă.
22 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
str. N. Dobrin, nr. 30E, mun. Târgoviște, jud.
Dâmbovița, beneficiar: Bălăuță Vasile, Instituția
solicitantului: CNM”C.D” Târgoviște, arheolog: A.
Ilie.
23 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
sat. Spinu, com. Perișani, jud. Vâlcea, beneficiar:
Bălbeanu Nicolae Ștefan, Instituția solicitantului:
MJ”A.S.” Vâlcea, arheolog: C.A. Tulugea.
24 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
șos. Voinești, nr. 16, mun. Iași, jud. Iași, beneficiar:
Crăciunescu Adrian Daniel, Instituția solicitantului:
C.M.N.M. Iași, arheolog: S. Țurcanu.
25 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
construire casă familială, sat. Lompirt, com.
Sărmășag, jud. Sălaj, beneficiar: Gal Tamas,
Instituția solicitantului: M.J.I.A. Zalău, arheolog:
D.Băculeț-Crișan.
26 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat
locuință, str. Camil Ressu, parcela A 452/8, lot 2,
Constanța, beneficiar: Coconu Florin, solicitant:
MINAC, arheolog: Constantin Băjenaru

27 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


ansamblu rezidențial, bd. Aurel Vlaicu, nr. 222 – str.
Ștefăniță Vodă, Constanța, beneficiar: SC Maritimo
Residence SRL, solicitant: MINAC, arheolog:
Constantin Băjenaru

28 Cerere cercetare arheologică preventivă, deviere Aprobat


rețele termice, str. Corbului, nr. 3, Constanța,
beneficiar: SC Eurohouse Construct SRL, solicitant:
MINAC, arheolog: Radu Petcu

29 Cerere cercetare arheologică preventivă, descărcare Aprobat


de sarcină arheologică, str. 9 Mai, nr. 1, Constanța,
beneficiar: SC Reinvent Developement SRL,
solicitant: MINAC, arheolog: Traian Cliante

30 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


locuință, str. Poporului, nr. 63 - str. Ion Lahovari, nr.
151, Constanța, beneficiar: Pașata Cociu, solicitant:
MINAC, arheolog: Radu Petcu

31 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


locuință, str. Onești, nr. 9A, Constanța, beneficiar:
Nițu Ovidiu Mircea, solicitant: MINAC, arheolog:
Radu Petcu

32 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


canalizare ape pluviale și conductă de descărcare, str.
Barbu Catargi, f.n., Constanța, beneficiar: Alexa
Gheorghe, solicitant: MINAC, arheolog: Constantin
Băjenaru

33 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


trei imobile, parcela VN 572/4 (str. Safirului – str.
Perlei), Constanța, beneficiar: SC Black Sea Services
SRL, solicitant: MINAC, arheolog: Constantin
Băjenaru

34 Cerere cercetare arheologică preventivă, construire Aprobat


locuință, parcela V 568/6, lot 1 (str. Perlei),
Constanța, beneficiar: SC DCI Cătălin SRL,
solicitant: MINAC, arheolog: Constantin Băjenaru

35 REVENIRE din CNA 12.06.2018. Cerere autorizație Aprobat


cercetare arheologică preventivă, construire locuințe,
spații comerciale și birouri, str. Zugravi, nr. 64, Iași,
beneficiar: SC Autotrans COM SRL, solicitant: I.A.
Iași, arheolog: D. Aparaschivei.
36 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Respingere. Refacerea documentație (
Drobeta Turnu Severin, str. Romulus Lepri, nr. 46A, formular).
jud. Mehedinți, beneficiar: Ciprian Răchitan,
Instituția solicitantului: M.R.P.F. D.T.S., arheolog:
M. I. Neagoe.
37 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
București, str. Franceză, nr. 19-23, sector 3,
beneficiar: C.N. Consolidări SA, Instituția
solicitantului: M.M. București, arheolog: T.A. Ignat.
38 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Alba Iulia, str. V. Alecsandri FN , jud. Alba,
beneficiar: SC ATOL IMO SRL Sebeș, Instituția
solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog: R.I. Ota.
39 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
mun. Satu mare, varianta de ocolitoare nr. 4, jud.
Satu Mare, beneficiar: M.J. Satu Mare, Instituția
solicitantului: M.J. Satu Mare., arheolog: R. Ghidele.
40 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
desființare parțială și construcție corp locuință nouă,
mun. Brăila, str. Reșița, nr. 98, jud. Brăila,
beneficiar: un. Brăila, Instituția solicitantului.
Brăilei, arheolog: S. Pandrea.

41 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire locuință unifamilială, loc. Copăcelu, mun.
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, beneficiar: Stroe Ion
Liviu, Instituția solicitantului: M.J. A.S. Vâlcea,
arheolog: I. Tuțulescu.
42 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat cu recomandarea utilizării
construire ansamblu de clădiri cu destinație locuințe, formularului din ACERA.
str. Drumul Bisericii, Voluntari, jud. Ilfov,
beneficiar: SC NOVA CITY DEVELOPEMENT
SRL, instituția solicitantului: M. D. J. Călărași,
arheolog: V. Parnic.
43 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Tronsonul CFR lot 2B, între localitățile Barzava -
Ilteu, jud. Arad, beneficiar: C.M.A., instituția
solicitantului: C.M.A., arheolog: F.V. Mărginean.
44 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Tronsonul CFR lot A, loc. Ghioroc, jud. Arad,
beneficiar: C.M.A., instituția solicitantului: C.M.A.,
arheolog: V.C. Sava.
45 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
modernizare Dj 15, Bumbești Jiu, jud. Gorj,
beneficiar: Primăria Bumbești Jiu, instituția
solicitantului: M.J.A.Ș. Târgu Jiu, arheolog: Gh.
Calotoiu
46 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat, supraveghere în zona de protecție.
modernizare drumuri de acces Mahala, Potcoavă,
Gavadan, ulița Arapu și drumuri de incintă Pleșa,
Bumbești Jiu, jud. Gorj, beneficiar: Primăria
Bumbești Jiu, instituția solicitantului: M.J.A.Ș.
Târgu Jiu, arheolog: Gh.Calotoiu.
47 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Branșament gaze naturale, Alba Iulia, str. Orizont
23, nr. 5, jud. Alba, beneficiar: Goța Gh. Marius,
instituția solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog: C. L.
Fântâneanu.
48 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Branșament gaze naturale, Alba Iulia, str. Uranus, nr.
39, jud. Alba, beneficiar: Dobra Vasile, instituția
solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog: C. L.
Fântâneanu.
49 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
construire stație pompare, conductă refulare și rețea
canalizare ape uzate menajere, com. Ighiu, sat.
Șarad, jud. Alba, beneficiar: SC APA CITTA SA,
instituția solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog: C. L.
Fântâneanu.
50 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
extindere locuință, Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2A
jud. Maramureș, beneficiar: Romulus Oltean,
instituția solicitantului: M.J.I.A.M. Baia Mare,
arheolog: D. Pop.
51 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
extindere locuință, Baia Mare, str. Argeșului, nr. 4
jud. Maramureș, beneficiar: Marius Gelu Papiu,
instituția solicitantului: M.J.I.A.M. Baia Mare,
arheolog: D. Pop.
52 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Turda, Aprobat
str. Cetatea Romană, nr. 33B, jud. Cluj, beneficiar:
Cucea Camelia Mihaela, instituția solicitantului:
M.J.I.A.M. Baia Mare, arheolog: M.A. Rotaru.
53 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
construire locuință, Bârlad, str. Petru Rareș, nr. 44A,
jud. Vaslui, beneficiar: Cristi Robert Andrei,
instituția solicitantului: M.V.P. Bârlad, arheolog: M.
Mamalaucă
54 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament apă-canal, Bârlad, str. Stroe Belloescu,
nr.16, jud. Vaslui, beneficiar: Cărpinici Ion, instituția
solicitantului: M.V.P. Bârlad, arheolog: M.
Mamalaucă
55 Cerere autorizație supraveghere arheologică, sat. Aprobat
Coruia, com. Săcălășeni, jud. Maramureș, beneficiar:
Iosif Vasile Râpă, instituția solicitantului:
M.J.I.A.M. Baia Mare, arheolog: D. Pop.
56 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Râmnicu Vâlcea, str. Căzănești, nr. 160, jud. Vâlcea,
beneficiar: Cosma Vasile, instituția solicitantului:
M.J.A.S. Vâlcea, arheolog: I. Tuțulescu.
57 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
introducere conducte apă, sat. Sălicea, com. Ciurila,
jud. Cluj, beneficiar: Ludwig Pfeiffer SRL, instituția
solicitantului: I.A.I.A. Cluj Napoca Vâlcea,
arheolog: V. Bârcă.
58 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Reabilitarea clădirii muzeului mineritului, Petroșani,
jud. Hunedoara, beneficiar: Primăria mun. Petroșani,
instituția solicitantului: M.C.D.R. Deva, arheolog: C.
Bodo.
59 Cerere autorizație supraveghere arheologică, sistem Aprobat
național de transport gaze naturale, jud. Argeș,
beneficiar: SNTGN TransGaz, instituția
solicitantului: U. 1 decembrie 1918 Alba Iulia,
arheolog: M. Gligor.
60 Cerere autorizație supraveghere arheologică, UAT Aprobat
Nufăru, sat. Nufăru, jud. Tulcea, beneficiar: Militaru
Liviu Constantin, instituția solicitantului: I.C.E.M.
Tulcea, arheolog: A. D. Stănică.
61 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Drobeta Aprobat
Turnu Severin, str. Independenței, nr. 2, jud.
Mehedinți, beneficiar: Consiliul Județean Mehedinți,
instituția solicitantului: M.R.P.F. Drobeta Turnu
Severin, arheolog: M.I. Neagoe.
62 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament apă, Alba Iulia, str. Orizont 25, nr. 8,
jud. Alba, beneficiar: Rus Gh. Viorel, instituția
solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog: I.A. Lascu.
63 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament apă și racord canalizare, Alba Iulia, str.
Traian, nr. 48F, jud. Alba, beneficiar: ALPHA
IMOBILIARE SRL, instituția solicitantului:
M.N.U.A.I., arheolog:C.L. Fântâneanu..
64 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Alba Aprobat
Iulia, str. Sf. Michael, Spațiul, nr. 6, jud. Alba,
beneficiar:Asociația Excelența Apulum, Alba Iulia,
instituția solicitantului: M.N.U.A.I., arheolog:C.L.
Fântâneanu.
65 Cerere autorizație supraveghere arheologică, clădire Aprobat
pt. imagistică medicală, mun. Vaslui, jud. Vaslui,
beneficiar: S.J.U. Vaslui, instituția solicitantului:
M.J.”Ștefan cel mare” Vaslui, arheolog: G.L.
Chiriac.
66 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
reabilitare, conservare, restaurare Cetatea Turnu,
mun. Turnu Măgurele, jud. Teleorman, beneficiar:
M.J.Teleorman, instituția solicitantului: M.J. Satu
Mare, arheolog: R. Ghindele.
67 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Depozit Aprobat
material tubular Transgaz, loc. Poieni, jud.
Teleorman, beneficiar: M.J. Teleorman, instituția
solicitantului: M.J. Satu Mare, arheolog: R.
Ghindele.
68 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
reabilitare rețea distribuție gaze naturale, mun.
Brașov, str. Castanilor și B-dul 15 noiembrie, jud.
Brașov, beneficiar: SC Acvatot SRL, instituția
solicitantului: M.J. Brașov, arheolog: L.O. Savu.
69 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
implantare fibră optică, loc. Bonțida, jud. Cluj,
beneficiar: SC Electrogrup SA, instituția
solicitantului: M.N.I.T. Cluj Napoca, arheolog: Z.
Csok.
70 Cerere autorizație supraveghere arheologică, mun. Aprobat
Tulcea, str. Prislav, nr. 92, jud. Tulcea, beneficiar:
Militaru Liviu Constantin, instituția solicitantului:
I.C.E.M. Tulcea, arheolog: G. Nuțu.
71 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Ștefănești. Aprobat
Jud. Botoșani, Instituția solicitantului: MJ Botoșani,
arheolog: A. Țerna.
72 Cerere autorizație evaluare de teren, Almașu Mic, Aprobat
com. Sârbi, Dealul Țâclu, Jud. Bihor, Instituția
solicitantului: M.Ț.C. Oradea, arheolog: S.
Dumitrașcu.
73 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Bucium și Aprobat
Zlatna, Jud. Alba, Instituția solicitantului:
M.N.U.A.I., arheolog: H.I. Ciugudean.

74 Cerere autorizație evaluare de teren, sat. Poiana, Aprobat


com. Ciuperceni, Jud. Teleorman, Instituția
solicitantului: M.J.T. Alexandria, arheolog: P. Mirea.
75 Cerere autorizație evaluare de teren, Ștefănești- Aprobat
Drăgășani-Zătreni, Jud. Vâlcea, Instituția
solicitantului: M.J.A.Ș. Târgu Jiu, arheolog: V.
Marinoiu.
76 Cerere autorizație evaluare de teren, Dînciulești- Aprobat
Hurezani-Târgu Cărbunești-Scoarța-Bumbești Jiu-
Schela, Jud. Gorj, Instituția solicitantului: M.J.A.Ș.
Târgu Jiu, arheolog: V. Marinoiu
77 Cerere autorizație evaluare de teren, com. Bărbulețu, Aprobat
Jud. Dâmbovița, Instituția solicitantului: C.N.M.C.D.
Târgoviște, arheolog: A. Ilie
78 Cerere autorizație evaluare de teren, sat. Boița, com. Aprobat
Boița, Jud. Sibiu, Instituția solicitantului: MN.B.
Sibiu, arheolog: C. Urduzia.
79 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Orlat, Jud. Aprobat
Sibiu, Instituția solicitantului: MN.B. Sibiu,
arheolog: M.R. Teodorescu.
80 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Șag, Jud. Aprobat
Giurgiu, Instituția solicitantului: I.A.V.P. București,
arheolog: C. Schuster.
81 Cerere autorizație evaluare de teren, satele Aprobat
Bistricioara și Ceahlău, Jud. Neamț, Instituția
solicitantului: U.V. Târgoviște, arheolog: M.
Anghelinu.
82 Cerere autorizație evaluare de teren, București, str. Aprobat
Ceptura, nr. 26B, Instituția solicitantului: M.M.
București, arheolog: R.D. Kogălniceanu.
83 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Moacșa, Aprobat
Jud. Covasna, Instituția solicitantului: M.N.S. Sf.
Gheorghe, arheolog: S.J.Sztancsuj.
84 Cerere autorizație evaluare de teren, amenajare iaz Aprobat
piscicol, Deva, Jud. Hunedoara, Instituția
solicitantului: M.C.D.R. Deva, arheolog: S.J.
Sztancsuj.
85 Cerere autorizație evaluare de teren, com. Vulcana Aprobat
Pandele, Jud. Dâmbovița, Instituția solicitantului:
C.N.M.C.D. Târgoviște, arheolog: Gh. Olteanu.
86 Cerere autorizație evaluare de teren, extravilan Vama Aprobat
Veche, Jud. Constanța, Instituția solicitantului:
M.A.C. Mangalia, arheolog: M. Ionescu.
87 Cerere autorizație evaluare de teren, cca. 600m sud Aprobat
sat Viroaga, Jud. Constanța, Instituția solicitantului:
M.A.C. Mangalia, arheolog: M. Ionescu.
88 Cerere autorizație evaluare de teren, Tulcea, str. Aprobat
Grădinari, nr. 46,
Jud. Tulcea, Instituția solicitantului: I.C.E.M.
Tulcea, arheolog: A.D. Stănică.
89 Solicitare autorizaţie diagnostic arheologic, Aprobat
Municipiul București, Bd. General Vasile Milea nr.
5G, sector 6, instituția solicitantă: Muzeul Național
de Istorie, beneficiar UM0929 București, arheolog:
Paul Damian
90 Cerere autorizație evaluare de teren, Teritoriul Aprobat
administrativ al mun. Brăila, jud. Brăila, Instituția
solicitantului: M. Brăilei, arheolog: S. Pandrea.

91 Cerere autorizație evaluare de teren, extravilanul loc. Aprobat


Morești, jud. Mureș. Instituția solicitantului: M.J.M.
Târgu Mureș, arheolog: K. Laszlo.
92 Cerere autorizație evaluare de teren, sat. Albești, jud. Aprobat
Mureș. Instituția solicitantului: I.A.”VP” București,
arheolog: D.D. Spânu.
93 Cerere autorizație pentru utilizarea detectoarelor, Aprobat
Pavel Mirea, detector de metale marca Garret ACE
150, serie SN nr. 53094946, sit Ansamblul roman
castru Mare de la Băneasa, sat. Băneasa, com. Salcia,
jud. Teleorman.
94 Cerere autorizație pentru utilizarea detectoarelor, Aprobat
Constantin Augustus, detector de metale marca CT
900/seria 00489 GTI 2500 Garrett SN: 54318968, sit
Ocnița dealul Cosota-Buridava, jud.Vâlcea.
Cereri pentru autorizații de cercetare arheologică sistematică

95 Cerere autorizație cercetare arheologică sistematică Aprobat


pentru situl arheologic Sântana – Cetatea Veche, loc.
Sântana, jud. Arad, Instituția solicitantă Institutul de
Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca, arheolog
responsabil: Florin Gogâltan
Registrul Arheologilor

96 Registrul Arheologilor: Minodora Cârciumaru, Aprobat


Debutant
97 Registrul Arheologilor: Maria Venera Rădulescu, Aprobat
Debutant
98 Registrul Arheologilor: Alexandru Cioltei, Debutant Aprobat

99 Registrul Arheologilor: Corina Hopârtean, Debutant Aprobat

100 Neagoe Marin Iulian – Expert. Aprobat

Documentații Urbanism/Arhitectură

101 DPC nr. 3918/ 20.06.2018 Aprobat


Actualizare Plan Urbanistic General al comunei
Lunca, jud. Mureş
Proiectant: S.C.EXPERIMENT PROIECT SRL ,
şef proiect arh. Corina Popşe
Beneficiar: Primăria comunei Lunca

102 DPC nr. 3919/ 20.06.2018 Aprobat


Actualizare Plan Urbanistic General al comunei
Suplac, jud. Mureş
Proiectant: S.C.EXPERIMENT PROIECT SRL ,
şef proiect arh. Corina Popşe
Beneficiar: Primăria comunei Suplac

103 DPC nr. 2291/ 25.04.2016, 27.11.2017, 4005/ Aprobat


25.06.2018 - completare arheologie.
PUG com. Poiana Mărului, jud. Braşov
Proiectant: S.C. PROIECT BRAŞOV SRL, şef
proiect arh. M. Corniciuc
Beneficiar: Primăria com. Poiana Mărului, jud.
Braşov
Documente

104 Contestația d-lui Adrian Muraru împotriva rezoluției CNA respinge contestația în privința
C. N. A. din 23.02.2018 poz. 50. oportunității cercetării preventive. Rezolvarea
problemelor anterioare este de competența
DJC Iași.
105 DPC 4001 Memoriu privind cercetările arheologice CNA a luat la cunoștință. CNA așteaptă
din str. Odobleja, nr. 71, Drobeta Turnu Severin, jud. raportul final al titularului de autorizație nr.
Mehedinți. 197/04.05.2018.
Diverse

106 Raport de cercetare arheologică preventivă Pesac, Aprobat


CF. 401008, jud. Timiș, beneficiar: Primăria Pesac,
arheolog: D. Tănase.
107 Raport de evaluare teoretică, racordare la rețeaua Aprobat
energetică a remizei Valea Albă, sat Grădiștea de
Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara,
beneficiar: Consiliul Județean Hunedoara, arheolog:
C. Cristescu.
108 Raport de cercetare arheologică preventivă, com. Aprobat
Moșnița Nouă, CF. 402835, jud. Timiș, beneficiar:
Dascălu Iulian, arheolog: O.C. Rogozea.
109 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
loc. Cârcea, jud. Dolj, beneficiar: Distribuție
Energie Oltenia SA, Instituția solicitantului: M.O.
Craiova, arheolog: F. Ridiche.
110 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Mangalia, str. Țepeș Vodă, nr. 11, jud. Constanța,
beneficiar: Dragomir Tiberiu, Instituția
solicitantului: M.A.C. Mangalia, arheolog: M.
Ionescu.
111 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
reabilitarea rețelei electrice de transport troleibuze –
etapa 1, Galați, jud. Galați, beneficiar: Primăria
mun. Galați, instituția solicitantului: M.J.I. Galați,
arheolog: G. Jugănaru
112 Cerere autorizație supraveghere arheologică, CNA solicită realizarea unui diagnostic
Craiova, str. A. Ipătescu, nr. 100, jud. Dolj, arheologic.
beneficiar: Parohia Sf. Nicolae Ungureni Craiova,
instituția solicitantului: M.O. Craiova, arheolog: F.
Ridiche.
113 Cerere autorizație supraveghere arheologică, rețea Aprobat
electrică imobil, Bistrița, str. Zorilor, nr. 2, jud.
Bistrița Năsăud, beneficiar: SC MMF Class Expert
Construct SRL, instituția solicitantului: C.M. Bistrița
Năsăud, arheolog: R.I. Zăgreanu.
114 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament apă și racord canal imobil, Bistrița, str.
Zorilor, nr. 2, jud. Bistrița Năsăud, beneficiar: SC
MMF Class Expert Construct SRL, instituția
solicitantului: C.M. Bistrița Năsăud, arheolog: R.I.
Zăgreanu.
115 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament gaze naturale, Bistrița, str. Republicii, nr.
42, str. str. Lupeni, nr. 6, jud. Bistrița Năsăud,
beneficiar: Pantics Levente, instituția solicitantului:
C.M. Bistrița Năsăud, arheolog: R.I. Zăgreanu
116 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
branșament și racordare canal, Bistrița, str.
Dogarilor, nr. 21, jud. Bistrița Năsăud, beneficiar:
Sucilea Grigore, instituția solicitantului: C.M.
Bistrița Năsăud, arheolog: R.I. Zăgreanu
117 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
racordare ape meteorice la canalizare, Bistrița, str. N.
Titulescu, nr. 39, jud. Bistrița Năsăud, beneficiar:
Mesaros Adela, instituția solicitantului: C.M. Bistrița
Năsăud, arheolog: R.I. Zăgreanu
118 Cerere autorizație evaluare de teren, investigarea Aprobat
traseului „drumul romanilor„ între Fântânele –
Munții Bârgaului, jud. Bistrița Năsăud, Instituția
solicitantului: C.M. Bistrița Năsăud, arheolog: R.I.
Zăgreanu.
119 Cerere autorizație evaluare de teren, conductă Aprobat
transport gaze naturale, între Gavojdia – Pischia (km.
421-500), culoar BRUA,0 jud. Timiș, Instituția
solicitantului: M.N.B. Timișoara, arheolog: I.C.
Timoc.
120 Cerere autorizație pentru utilizarea detectoarelor, Aprobat
Zeno Karl Pinter, detector de metale marca Garett
Euro Ace, nr. 54090178, sit Capidava, Topalu, jud.
Constanța.
121 Cerere autorizație pentru utilizarea detectoarelor, De acord cu condiția completării cu
Silviu Istrate Purece, detector de metale marca autorizația de deținere de la poliție.
Garett Euro Ace, seria: GG14014, nr.53199728, sit
Ocna Sibiului-Fața Vacilor-La Făgădău, jud. Sibiu.
122 DPC 3967/22.06.2018, Actualizare PUG mun. Aprobat
Brăila, jud. Brăila
Proiectant: Centrul de Cercetare, Proiectare,
Expertiză și Consulting București. – arh.
Beneficiar: Primăria mun. Brăila
Șef Proiect: dr. arh. Angelica Stan
123 DPC 3044/10.05.2018, faza PUZ Aprobat cu condiția cercetării preventive.
PUZ – construire anexă prăznicar la monumentul
istoric Biserica Sf. Nicolae Simuleasa, str. N.
Filipescu, Târgoviște, jud. Dâmbovița
Proiectant: s.c. DOCT s.r.l. – arh. Doina Petrescu
Beneficiar: PAROHIA SF. NICOLAE SIMULEASA

124 DPC 4037/25.06.2018, faza DTAC Aprobat cu condiția realizării supravegherii


Modernizare extindere și dotare școală Malu cu arheologice.
Flori, sat/com. Malu cu Flori, jud. Dâmbovița
Proiectant: s.c. MAD ARCHITECTURE
SOLUTIONS s.r.l.
Beneficiar: u.a.t. COM. MALU CU FLORI
125 DPC 4038/25.06.2018, faza DTAC Aprobat cu condiția realizării supravegherii
Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a arheologice.
autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și
electrice hibrid PLUNG, mun. Târgoviște, jud.
Dâmbovița
Proiectant: s.c. MODERN POWER SYSTEM s.r.l.
Beneficiar: u.a.t. MUN. TÂRGOVIȘTE
126 DPC nr. 1540/16.03.2017, 2440/20.04.2017, Aprobat cu condiția realizării unui diagnostic
7574/20.12.2017, faza DTAC arheologic preliminar.
Intrare în legalitate lucrări neautorizate la locuinţă
P+1E, str. Tighina nr. 11, mun. Târgoviște, jud.
Dâmbovița
Proiectant: s.c. ATELIER 22 s.r.l.
Beneficiar: Beneficiar: Valeriu Mihaescu, Cristina
Mihaescu
127 DPC nr. 3107/14.05.2018, faza: DTAC Aprobat cu condiția realizării cercetării
Consolidare, restaurare, renovare/remodelare fațadă, preventive în zonele afectate.
amenajări interioare, reconfigurare zona corp
nou, desfaceri parțiale și schimbare funcțiune în
hotel și funcțiuni complementare pentru clădirea
fostei bănci Marmorosch Blank, str. Doamnei 2-4-6,
sect. 3, București
Proiectant: S.c. CUMULUS s.r.l.
Beneficiar: s.c. APEX ALLIANCE s.r.l.
128 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Timișoara, b-dul Take Ionescu, nr. 46B, jud. Timiș,
beneficiar: SC Take Work SA, Instituția
solicitantului: U.V. Timișoara, arheolog: A. Hegyi.
129 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
sat. Doicești, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 291,
com. Doicești, jud. Dâmbovița, beneficiar:
Arhiepiscopia Târgoviște, Instituția solicitantului:
C.N.M.C.D. Târgoviște, arheolog: Gh. Olteanu.
130 Cerere autorizație evaluare de teren, Feti Otilia, CF. Aprobat
405205, Șag, jud. Timiș, Instituția solicitantului:
U.V.. Timișoara, arheolog: O.C. Rogozea.
131 Cerere autorizație evaluare de teren, SC Auto Alex Aprobat
SRL, CF.429288, mun. Timișoara, jud. Timiș,
Instituția solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog:
O.C. Rogozea
132 Cerere autorizație evaluare de teren, loc. Ciacova, Aprobat
str. N. Bălcescu, jud. Timiș, Instituția solicitantului:
U.V.. Timișoara, arheolog: S.E.I. Ene.
133 Cerere autorizație evaluare de teren, Biserica de Aprobat
lemn din Căpăt, LMI: TM-II-m-A-06194, jud. Timiș,
Instituția solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog:
A. Hegyi.
134 Cerere autorizație evaluare de teren, Unip Dealul Aprobat
Cetățuica, com. Sacoșul Turcesc, com. Moșnița
Nouă și com. Pădureni, jud. Timiș, Instituția
solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog: A. Hegyi.
135 Cerere autorizație evaluare de teren, perimetrul Aprobat
Bisericii Cuvioasa Paraschiva, loc. Crivina de Sus,
jud. Timiș, Instituția solicitantului: U.V.. Timișoara,
arheolog: A. Stavilă.
136 Cerere autorizație evaluare de teren, Bordânc Ioan, Aprobat
CF. 408133, Moșnița Nouă, jud. Timiș, Instituția
solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog: A. Stavilă.
137 Cerere autorizație evaluare de teren, Filip Cornelia, Aprobat
CF.410899, sat. Urseni, com. Moșnița Nouă, jud.
Timiș, Instituția solicitantului: U.V.. Timișoara,
arheolog: A. Stavilă.
138 Cerere autorizație evaluare de teren, Puiu Larisa, Aprobat
CF.416568, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș,
Instituția solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog:
A. Stavilă.
139 Cerere autorizație evaluare de teren, SC GESSTOP Aprobat
SRL extravilan Sânandrei, CF. 102818, 102819,
102820, jud. Timiș, Instituția solicitantului: U.V..
Timișoara, arheolog: A. Stavilă.
140 Cerere autorizație evaluare de teren, SC Moșnița Aprobat
Developement SRL extravilan Sânandrei, CF.
400624, com. Moșnița jud. Timiș, Instituția
solicitantului: U.V.. Timișoara, arheolog: A. Stavilă.
141 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Târgoviște, str.Alexandru Ioan Cuza, nr. 16, jud.
Dâmbovița, beneficiar: SC DNC Extra Soluțion
SRL, Instituția solicitantului: C.N.M.C.D.
Târgoviște, arheolog: Gh. Olteanu.
142 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Târgoviște, str.Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița,
beneficiar: Stan Ionuț Gabriel, Instituția
solicitantului: C.N.M.C.D. Târgoviște, arheolog: Gh.
Olteanu
143 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Racord Aprobat
gaze naturale, str. Ștefan cel Mare nr. 227,
Municipiul Roman,, Instituția solicitantului:
Complexul Muzeal Neamț. arheolog: George Dan
Hânceanu.
144 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Reabilitare rețele de alimentare cu apă, Târgu
Neamț, cartier Pometea, Instituția solicitantului:
Complexul Muzeal Neamț. arheolog: Vasile
Diaconu.
145 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
Modificare construcție C1 în pensiune cu
transformare pod în mansardă, Str. Mioriței, nr. 85,
Piatra Neamț, Instituția solicitantului: Complexul
Muzeal Neamț. arheolog: Constantin Preoteasa.
146 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
construire locuință, împrejmuire și racorduri la
utilități, Str. Bistriței nr. 1B, Municipiul Roman,
Instituția solicitantului: Complexul Muzeal Neamț.
arheolog: George Dan Hânceanu.
147 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
înlocuire conductă și branșamente gaze naturale, Bd.
Republicii 9 Mai, Str. Anton Viorel și Gura Veche,
Piatra Neamț, Instituția solicitantului: Complexul
Muzeal Neamț. arheolog: Constantin Preoteasa.
148 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Construire magazin Penny Market, str. Tudor
Vladimirescu, Târgu Neamț, Instituția solicitantului:
Complexul Muzeal Neamț. arheolog: Vasile
Diaconu.
149 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
Reabilitare biserica reformată, str. Mihăieni, nr. 236,
Acâș, jud. Satu Mare, Instituția solicitantului:
Muzeul Județean Satu Mare. arheolog: Peter
Levente Szocs.
150 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
construire locuință, sat Băltenii de Sus, com.
Beștepe, jud. Tulcea, Instituția solicitantului: ICEM
Tulcea. arheolog: Ion Dorel Paraschiv.
151 Raport de cercetare arheologică, construire imobil, CNA solicită cercetare exhaustivă desființare
str. Mihai Eminescu nr. 4, Mangalia, jud. Constanța, martor.
Instituția: Direcția Cultură și Sport Mangalia.
arheolog: Mihai Ionescu..
152 DPC 4058/25.06.2018 Racordarea la rețeaua de Aprobat cu condiția realizării supravegherii
energie electrică a remizei Valea Albă, în zona de arheologice.
protecție a sitului arheologic Sarmizegetusa HD-I-s-
A-03190. Proiectant: SC ENERGOGRUP
INSTALAȚII MONTAJ SRL.
153 DPC 3978/22.06.2018 Conservare, restaurare la CNA solicită cercetare arheologică
amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia preventivă și recomandă intervenție minimală
Traiana Sarmizegetusa, Proiectant general: SC asupra monumentului în reconstrucție.
SMART KREATIVE DESIGN SRL.
154 Revenire cu completări din CNA 29,07,2016. PUG Aprobat
com. Moşoaia, jud. Argeş
Proiectant: S.C. AREALDESIGN SRL, S.C.
MIRUNA GISCONCEPT srl, urb. Miruna
Chiriţescu
Beneficiar: Consiliul Local al com. Moşoaia, jud.
Argeş
155 Reactualizare PUG com. Topliceni, jud. Buzău, Aprobat
Beneficiar: CL comuna Topliceni, Proiectant: SC
DANI BUILDING SRL, București
156 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat cu condiția completării cu protocol.
construire imobil, bulevardul Mamaia nr. 294B,
Constanța, beneficiar: Ciobică Gheorghe-Dan,
solicitant: IAB, arheolog: Constantin Băjenaru
157 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat cu condiția completării cu protocol.
construire conductă de gaz BRUA, jud. Olt,
beneficiar: SNTGN TRANSGAZ S.A., instituția
solicitantului: IAB, arheolog: Andrei Măgureanu

158 Punct de vedere al CNA pentru concluziile CNA a luat la cunoștință. CNA este de acord
Raportului de supraveghere arheologică, tronsonul cu condițiile raportului.
de conducta de gaze Negru Vodă Techirghiol, etapa
II Pecineaga Techirghiol
Beneficiar: Roloplast Tehnoconstruct, Arheolog:
Andrei Măgureanu.
159 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
decopertare gropi de împrumut, loc. Hădăreni, com.
Chețani, jud. Mureș, instituția solicitantului: Muzeul
Județean Mureș, arheolog: Nicoleta Man
160 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat cu condiția completării cu aviz DJC
înlocuire conducte și branșamente gaze naturale, Cluj.
Piața Unirii, Cluj Napoca, jud. Cluj, instituția
solicitantului: MNIT, arheolog: Mariana Cristina
Popescu
161 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
descărcare de sarcină a terenului afectat de
exploatarea de balast loc. Hădăreni, com. Chețani,
jud. Mureș, instituția solicitantului: Muzeul Județean
Mureș, arheolog: Nicoleta Man
162 Cerere autorizație evaluare teren pentru extravilanul Aprobat
orașului Iernut, jud. Mureș, instituția solicitantului:
Muzeul Județean Mureș, arheolog: Nicoleta Man.
163 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
descărcare de sarcină arheologică, Curte imobil Piața
Sf. Gheorghe, nr. 2-4, Timișoara, instituția
solicitantului: Universitatea de Vest, arheolog:
Andrei Stavilă.
164 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat
proiect imobiliar, str. G. Șincai, și str. Micu nr. 8,
Cluj Napoca, instituția solicitantului: MNIT Cluj,
arheolog: Luca Paul Pupeză..

165 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Respingere, Revenire după completarea
orașul roma Drobeta, str. Romulus Lepri nr. 46 A, documentației.
Drobeta Turnu Severin, instituția solicitantului:
Muzeul Regiunii Porțile de Fier, arheolog: Marin
Iulian Neagoe.

166 Cerere autorizație evaluare de teren, delimitare situri Aprobat


pe traseul conductei BRUA, instituția solicitantului:
Muzeul Caransebeș, arheolog: Adrian Ardeț.
Raport cercetare preventivă, , parohia Vișina, Aprobat
167 construire lumânărar și toaletă, loc. Vișina, jud.
Dâmbovița, instituția solicitantului: CNMCD
Târgoviște, arheolog: Gheorghe Olteanu.

Raport cercetare preventivă, ,construire locuință, str. Aprobat


168 Lt. Pârvan Popescu, nr. 21 A, Târgoviște, jud.
Dâmbovița, instituția solicitantului: CNMCD
Târgoviște, arheolog: Gheorghe Olteanu.

Raport cercetare preventivă, ,restaurare, consolidare Aprobat


169 casa Fusea Pârvulescu, str. Calea Domnească nr.
208, Târgoviște, jud. Dâmbovița, instituția
solicitantului: CNMCD Târgoviște, arheolog: Florian
Petrică.

Raport cercetare preventivă, ,construire, PUZ spațiu Aprobat


comercial, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 58-60,
170 com. Potlogi, jud. Dâmbovița, instituția
solicitantului: CNMCD Târgoviște, arheolog: Florian
Petrică.

Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


171 reabilitare cale ferată Simeria-Curtici Frontieră, km
480+480-480+660, instituția solicitantului: MNUAI,
arheolog: Ovidiu Maxim Oargă.

Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


172 reabilitare cale ferată Simeria-Curtici Frontieră, km
473+390-474+800, instituția solicitantului: MNUAI,
arheolog: Ovidiu Maxim Oargă.

Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


reabilitare cale ferată Simeria-Curtici Frontieră, km
173 481+100-481+500, instituția solicitantului: MNUAI,
arheolog: Gabriel Tiberiu Rustoiu

Cerere evaluare de teren, extravilan la sud est de Aprobat


174 satul Broscăuți, instituția solicitantului: MJ Botoșani,
arheolog: Andrea Țerna.
Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat
175 construire biserică ortodoxă, șoseaua Mangaliei, nr.
80 A, Constanța, instituția solicitantului: MINAC,
arheolog: Constantin Chera.

176 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat


construire locuință P+1, str. Prelungirea 8 Martie, nr.
31, Constanța, instituția solicitantului: MINAC,
arheolog: Constantin Băjenaru.

177 Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat


reparare și modernizare străzile Termele Romane și
Traian, pe sectorul Poarta 1 a Portului Constanța B-
dul Tomis,, Constanța, instituția solicitantului:
MINAC, arheolog: Gheorghe Papuc.

178 Cerere autorizație cercetare arheologică preventivă, Aprobat


construire imobil S+P+1, str. Sentinelei nr. 47,,
Constanța, instituția solicitantului: MINAC,
arheolog: Constantin Băjenaru.

Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat


179 construire locuință P+1, str. Alexandridi Alexandru,
nr. 29, pA701/21, lot1, Constanța, instituția
solicitantului: MINAC, arheolog: Constantin Șova.

Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat


180 extindere și supraetajare imobil parter, str. Ion Vodă
nr. 71, Constanța, instituția solicitantului: MINAC,
arheolog: Radu Petcu.

Cerere autorizație supraveghere arheologică, Aprobat


181 construire imobil P+1, str. Bulevardul Aurel Vlaicu,
PA592/20, lot 1, Constanța, instituția solicitantului:
MINAC, arheolog: Constantin Șova.