Sunteți pe pagina 1din 30

Managementul afacerilor

1.Afacerile constau in ( indicati varianta corecta):


b) incheierea si derularea de tranzactii cu scopul obtinerii de catre participantii la acestea a
anumitor avantaje

2.Se pot identifica urmatoarele domenii de conexiune intre managementul militar si


managementul afacerilor ( indicati varianta eronata):
dreptul de a dispune de resurse la orice moment si in orice cantitate

3. Se pot identifica urmatoarele domenii de conexiune intre managementul militar si


managementul afacerilor ( indicati varianta eronata):
c)concentrarea atentiei pe profitul intreprinzatorului.

4.Interferentele dintre managementul afacerilor si managementul public pot consta in( indicati
varianta eronata):
capacitatea de a dispune nelimitat de resurse in procesul decizional

5.Managementul este definit ca un proces prin care activitatile unei organizatii sunt( indicati
varianta eronata):
raportate autoritatilor competente

6.Printre obiectivele managerilor sau echipei care ii sustine trebuie sa se afle ( indicati
varianta eronata):
explicarea insuccesului prin cauze obiective nou aparute.

7.Una din sarcinile fundamentale ale managementului poate fi (indicati varianta eronata):
victoria impotriva concurentei.

8.Conditiile necesare eficientei muncii pe care trebuie sa le asigure managementul sunt (indicati
varianta eronata):
d)pregatirea profesionala foarte apropiata

9.Intre antreprenoriat si management exista urmatoarele corelatii (indicati varianta eronata):


nici una dintre afirmatii nu este adevarata.

10. Randamentul managementului poate fi masurat prin unul din urmatorii indicatori(indicati
varianta eronata):
c)ingineriile financiare in relatia cu organele fiscale

11. Managementul are sarcina sa faca operationale obiectivele afacerii prin (indicati varianta
eronata):
consumarea integrala a resurselor alocate

12. Pe langa elementele incluse in conceptul de responsabilitate sociala corporativa, dimensiunile


sociale ale afacerii sunt date de (indicati varianta eronata):
e) nici una dintre variantele prezentate nu este adevarata.

13. Intreprinzator este (indicati varianta corecta):


persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica

1
Managementul afacerilor
14. De la teoria economica ( macroeconomie si microeconomie) sunt utile in managementul
afacerilor (indicati varianta eronata):
b) tipurile si stilurile de management

15.Managementul general furnizeaza disciplinei „ managementul afacerilor” (indicati varianta


eronata):
e) clasificarea costurilor totale in costuri explicite si costuri implicite.

16. Contabilitatea impune disciplinei „ Managementul afacerilor”:


c) tehnicile de promovare ale produselor sau serviciilor .

17. Marketingul aduce in managementul afacerilor (indicati varianta eronata):


a) utilizarea metodei inventarierii pentru cunoasterea realitatii faptice a activelor

18. Marketingul aduce in managementul afacerilor(indicati varianta eronata):


b) stabirea indicatorilor de echilibru financiar

19.Statistica sprijina disciplina „Managementul afacerilor” prin (indicati varianta eronata):


c) corelarea dintre campaniile de promovare si infrastructura de vanzare

20. Finantele contribuie la intelegerea problemelor de la Managementul afacerilor prin (indicati


varianta eronata):
d) solutiile de prelucrare automata a datelor fara interventia factorului uman

21. Finantele contribuie la intelegerea problemelor de la Managementul afacerilor prin (indicati


varianta eronata):
a) semnificatia elementelor sonore in campaniile de promovare

22. Informatica de gestiune are impact in Managementul afacerilor prin (indicati varianta
eronata):
e) calcularea nevoilor reale de finantare a unei afaceri.

23. Unul din motivele pentru ca un absolvent al unei specializari universitare din domeniul
economic sa-si doreasca o cariera de om de afaceri este (indicati varianta eronata):
a) pentru ca patronii sunt mult mai multi decat salariatii

24. Pentru un manager sunt necesare cunostinte cel putin din urmataorele domenii (indicati
varianta eronata):
nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata.

25.In cazul in care intreprinzatorul nu este si manager, urmand a angaja un manager profesionist
pentru afacerea sa, trebuie sa detina cunostinte cel putin din urmataorele domenii(indicati varianta
eronata):
nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata.

26.Intreprinzatorul care nu este si manager, urmand a angaja un manager profesionist pentru


afacerea sa, va avea nevoie sa dispuna de abilitati pentru (indicati varianta eronata):
e) nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata.

2
Managementul afacerilor

27.Ipotezele initierii unei afaceri sunt (indicati varianta eronata):


e)nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata.

28. Optiunile operationale pentru initierea si derularea unei afaceri sunt(indicati varianta eronata):
a) afacere pentru a da de lucru membrilor de familie fara ocupatie

29.Forma de a intra in afacere poate fi(indicati varianta eronata):


b) prin consilierea unui prieten care are afacerea lui proprie

30. Din punct de vedere juridic modul de a incepe o afacere are urmatoarele variante (indicati
varianta eronata):
c) falimentul unei afaceri cu datorii pentru a frauda creditorii

31.Din punct de vedere al esentei unei afaceri intalnim(indicati varianta eronata):


e) nici unul din tipurile prezentate mai sus.

32. Factorii externi ai ciclului de viata a unei afaceri sunt(indicati varianta eronata):
a) decizia intreprinzatorului

33. Factorii interni ai ciclului de viata a unei afaceri sunt ( indicati varianta eronata):
b) ciclurile macro-economice ale tarii in care se deruleaza afacerea

34. In cadrul factorilor legati de legislatie intervin asupra unei afaceri (indicati varianta eronata):
capacitatea de a genera flux de trezorerie pozitiv

35. Factorii de natura demografica asupra ciclului unei afaceri se refera la (indicati varianta
eronata):
capacitatea afacerii de a genera profit

36. Comportamentul efectiv al autoritatilor fata de afaceri cuprinde (indicati varianta eronata):
cantitatea si calitatea resurselor alocate afacerii

37. In etapa de proiectare a unei afaceri conteaza (indicati varianta eronata):


posibilitatea implicarii personalului din administratie si justitie in afaceri

1. Prin întreprindere se intelege una din urmatoarele forme de organizare a afacerilor ( indicati
varianta eronata):
b) asociatiile care au inscrise activitati économice in actele statutare

2. Prin întreprindere se intelege una din urmatoarele forme de organizare a afacerilor ( indicati
varianta eronata):
c) asociatiile patronale .

3.Societăţile pot fi organizate in una din urmatoarele forme ( indicati varianta eronata):
e) societate cu patrimoniu la purtator

4.Societăţile pot fi organizate in una din urmatoarele forme ( indicati varianta eronata):
b) societatea mixta ;

3
Managementul afacerilor

5.Afacerile sub forma unei societăţi au următoarele particularităţi( indicati varianta eronata):
c) presupun egalitatea drepturilor de vot ale intreprinzatorilor

6.Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa de constituire
( indicati varianta eronata):
d) procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului

7.Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa de constituire
( indicati varianta eronata):
c) procedura de autorizare a activitatilor din punct de vedere al securitatii muncii

8.Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa de
funcţionare ( indicati varianta eronata):
e)tarifele aplicate la Registru Comertului.

9.Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa de
funcţionare ( indicati varianta eronata):
a)pragul pentru a deveni platitor de TVA

10.Stabiliti afirmatia exacta din urmatoarul set de enunturi :


a) Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau
profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă

11.Printre obligaţiile afacerilor de tip persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale şi


întreprinderi familiale se numara ( indicati varianta eronata):
e) să solicite înregistrarea în Registrul Comerţului in termen de 30 de zile de la începerea
activităţii economice, dar nu mai târziu de 15 zile de la încheierea acordului de constituire.

12.Printre obligaţiile afacerilor de tip persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale şi


întreprinderi familiale se numara ( indicati varianta eronata):
c) să solicite autorizarea funcţionării, în maxim 15 zile de la începerea activităţii economice.

13.Pot desfăşura activităţi economice sub formă de persoană fizică autorizată, persoanele fizice
care ( indicati varianta eronata):
a)au studii universitare recunoscute cu diploma de licenta;

14.Pot desfăşura activităţi economice sub formă de persoană fizică autorizată, persoanele fizice
care ( indicati varianta eronata)
b)nu au savarsit abateri contraventionale sau penale grave

15.Fac obiectul înregistrării la Registrul Comerţului următoarele modificări ale statutului unei
persone fizice autorizate ( indicati varianta corecta):
a) Schimbarea sediului profesional

16.O persoană fizică autorizată are următoarele drepturi pe durata funcţionării ( indicati varianta
eronata):
b) poate transforma activitatea de PFA in societate cu raspundere limitata

4
Managementul afacerilor
17.O persoană fizică autorizată are următoarele drepturi si obligatii pe durata funcţionării
( indicati varianta eronata):
c) Poate opta pentru plata impozitului pe profit la inceputul oricarui exercitiu financiar

18.O persoană fizică autorizată are următoarele restricţii pe durata funcţionării ( indicati varianta
corecta):
d) nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi
individuale .

1.Pentru a putea ajunge la stadiul de a opera ca liber profesionist, un tânăr trebuie să parcurgă
următoarele etape (indicati varianta eronata):
e) Sa obtina recomandare de la doi liber profesionisti in functie.

2. Pentru a putea ajunge la stadiul de a opera ca liber profesionist, un tânăr trebuie să parcurgă
următoarele etape (indicati varianta eronata):
d) Sa renunte la oricare alt tip de venit

3.Printre elementele specifice ale activităţii de liber profesionist se numără ( indicati varianta
eronata):
c) stabilitatea regimului fiscal

4.Printre elementele specifice ale activităţii ca liber profesionist se numără ( indicati varianta
eronata):
b) dreptul de a alege o forma de societate conform careia sa-si deruleze activitatea

5.Societatea agricolă are următoarele caracteristici ( indicati varianta eronata):


a) interzice cumulul cu pozitia de salariat la o societate

6.Societatea agricolă are următoarele caracteristici ( indicati varianta eronata):


b) nu permite ca aport decat bunuri nou cumparate

7.Societatea agricolă are următoarele caracteristici ( indicati varianta eronata):


c) este o societate de tip public

8.Societatea agricolă are ca obiect de activitate ( indicati varianta corecta)


d) exploatarea agricolă a pământului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în
societate, precum şi realizarea de investiţii de interes agricol

9.Categoriile de bunuri care pot fi aporturi în proprietate sau în folosinţă sunt ( indicati varianta
corecta):
a) unelte agricole si alte utilaje, mijloacele materiale si banesti, animalele

10.Terenurile agricole se aduc ca aport la societatea agricola ( indicati varianta corecta)


b) in folosinta societatii

11.Sunt valabile următoarele particularităţi ale relaţiilor de afaceri ale societatii agricole ( indicati
varianta eronata):
c) sunt posibile aporturi în bani cu obligaţia evaluării lor

5
Managementul afacerilor

12.Sunt valabile următoarele particularităţi ale relaţiilor de afaceri ale societatii agricole ( indicati
varianta eronata):
d) nu se pot face noi subscrieri dupa primul an de activitate a societatii agricole

13.Calitatea de asociat în societatea agricolă încetează prin ( indicati varianta eronata):


e) incompatibilitate.

14.La ieşirea din societatea agricolă se aplică următoarele reguli( indicati varianta eronata):
d) partile sociale, inainte de a fi restituite, sunt supuse retinerilor de natura impozitelor si
taxelor locale datorate autoritatii fiscale pe a carei raza este sediul societatii agricole

15.Una din caracteristicile societatii de tip cooperativă este ( indicati varianta eronata):
e) are garantata stabilitatea regimului fiscal pe durata functionarii.

16.Una din caracteristicile societatii de tip cooperativă este ( indicati varianta eronata):
d) nu are obligatia autorizarii pentru nici un fel de activitate desfasurata

17.Principiile cooperatiste aplicate de societăţile cooperatiste sunt ( indicati varianta eronata):


c) principiul centralismului democratic

18.Principiile cooperatiste aplicate de societăţile cooperatiste sunt ( indicati varianta eronata):


b) principiul eficientei sociale

19.Una din caracteristicile societatii de tip cooperativă este ( indicati varianta eronata):
c) in societăţile cooperative de gradul 1, votul este in functie de partile sociale detinute de
fiecare membru

20.Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme ( indicati
varianta eronata):
d) societati cooperative bancare;

21.Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme ( indicati
varianta eronata):
e) societati cooperative ale persoanelor fizice autorizate.

1.Derularea unei afaceri de către o asociaţie sau o fundaţie presupune ( indicati varianta eronata):
c) utilizarea a minim 3 salariati cu norma intreaga;

2.Derularea unei afaceri de către o asociaţie sau o fundaţie presupune ( indicati varianta eronata):
b) existenta unor sedii secundare destinate special activitatilor economice

3.Implicarea organizaţiilor de tip ONG ( asociaţii şi fundaţii în principal) în afaceri are


următoarele componente( indicati varianta eronata):
e) dreptul de a alege impozitele si taxele de plata afernte activitatii economice.

4. Implicarea organizaţiilor de tip ONG ( asociaţii şi fundaţii în principal) în afaceri are


următoarele componente( indicati varianta eronata):
d)dreptul de a alege destinatia profitului net din afacere

6
Managementul afacerilor

5.Sursele de provenienta a veniturilor asociaţiilor şi fundaţiilor sunt ( indicati varianta eronata):


a) impozite sau contibutii locale platite direct asociatiilor pe baza Hotararii Consiliului
Local ; .

6.Sursele de provenienta a veniturilor asociaţiilor şi fundaţiilor sunt ( indicati varianta eronata):


b) accize tansferate de la bugetul central in cazul asociatiilor de interes public

7.Exista urmatoarele restrictii in activitatea de afaceri a unui ONG( indicati varianta eronata):
e) nu sunt in functiune intreprinderi economice cu acelasi obiect de activitate.

8.Riscurile pe care le asumă asociaţia şi fundaţia atunci când desfăşoară activităţi economice
sunt( indicati varianta eronata):
d) impozite mai mari decat cele platite pentru aceleasi activitati de intreprinderile
economice;

9.Veniturile din activităţile fără scop patrimonial ale asociaţiilor şi fundaţiilor cuprind
urmatoarele categorii din punct de vedere contabil ( indicati varianta eronata):
a) venituri din varsaminte pentru captalul social al afacerilor asociatiilor si fundatiilor;

10.Veniturile din activităţile fără scop patrimonial ale asociaţiilor şi fundaţiilor cuprind
urmatoarele categorii din punct de vedere contabil: ( indicati varianta eronata):
b) venituri din varsaminte pentru captalul social al afacerilor asociatiilor si fundatiilor;

11.Veniturile din activităţile fără scop patrimonial ale asociaţiilor şi fundaţiilor cuprind
urmatoarele categorii din punct de vedere contabil: ( indicati varianta eronata):
e)venituri din varsaminte pentru captalul social al afacerilor asociatiilor si fundatiilor

12. Veniturile din activităţile fără scop patrimonial ale asociaţiilor şi fundaţiilor cuprind
urmatoarele categorii din punct de vedere contabil: ( indicati varianta eronata):
a) rambursari de imprumuturi la scadenta

13.Veniturile din activităţi economice cuprind( indicati varianta corecta):


a) veniturile din exploatare, veniturile financiare, veniturile extraordinare

14. Dintre veniturile economice de exploatare ale unei asociaţii sau fundaţii fac parte, pe lângă
alte categorii de venituri( indicati varianta eronata):
e)veniturile din donatii ocazionale.

15.Veniturile financiare ale asociaţiei sau fundaţiei cuprind( indicati varianta eronata):
b)venituri din spatii inchiriate;

16.Veniturile financiare ale asociaţiei sau fundaţiei cuprind( indicati varianta eronata):
c) venituri din recuperarea creantelor

17. Pot face afaceri cu un regim juridic special urmatoarele categorii de ONG-uri: ( indicati
varianta eronata):
d) Asociatiile de spectatori sau vizitatori ai muzeelor

7
Managementul afacerilor
18.Pentru a putea aspira la oportunitate de a organiza în România reprezentanţa unei companii
persoane juridice străine ne sunt necesare câteva calităţi( indicati varianta eronata):
a) o avere mare pentru a sustine functionarea reprezentantei in caz de insolvabilitate

19.Pentru a putea aspira la oportunitate de a organiza în România reprezentanţa unei companii


persoane juridice străine ne sunt necesare câteva calităţi( indicati varianta eronata):
b)minim 8 ani vechime anterioara in functii similare

20. O companie străină are următoarele opţiuni de intrare pe piaţa din România( indicati varianta
eronata):
d) aprobarea comisarului UE privind concurenta

21.O companie străină are următoarele opţiuni de intrare pe piaţa din România( indicati varianta
eronata):
b) semnarea unei declaratii la Ambasada Romaniei din tara pe teritoriul careia are sediul
social

22. Stadiul de reprezentanţă este cel în care compania străină doreşte ( indicati varianta corecta)
a) să testeze compatibilitatea dintre oferta ei şi capacitatea de absorbţie a pieţei din
România pentru obiective de vânzare

23.Sunt aplicabile următoarele reguli în funcţionarea reprezentanţelor în România ale companiilor


persoane juridice străine( indicati varianta eronata):
c) reprezentanţelor în România ale companiilor persoane juridice străine au acelasi regim
privind TVA ca al companiilor care le-au infiintat

24.În cererea de autorizare, societatea sau organizatia economica straina care solicita eliberarea
unei autorizatii de reprezentanta va mentiona următoarele( indicati varianta eronata):
d)lista partenerilor din Romania care vor fi avuti in vedere de reprezentanta

25.La cererea de eliberare a autorizatiei reprezentanţei se anexează urmatoarele acte( indicati


varianta eronata):
e)diploma de studii pentru managerul reprezentantei.

1. Pe piata o afacere poate avea una din urmatoarele pozitii ( indicati varianta eronata):
a) magazin alimentar general

2. Pe piata o afacere poate avea una din urmatoarele pozitii ( indicati varianta eronata):
b) parteneriat cu membrii disponibili din gospodarie

3.Caracteristicile pietei de tip concurential sunt ( indicati varianta eronata):


c) preturile sunt limitate de un <mercurial> elaborat de autoritatile publice

4.In functie de clientul-tinta identificam urmatoarele categorii de afaceri ( indicati varianta


eronata):
d)afaceri destinate membrilor de familie foarte bogati

5. Micro-afacerile prezinta urmatoarele caracteristici ( indicati varianta eronata):

8
Managementul afacerilor
e) nici una dintre afirmatii nu este adevarata.

6. Micro-afacerile prezinta urmatoarele caracteristici ( indicati varianta corecta):


a) se pot baza si pe munca in familie sau in gospodarie

7. Activele totale pentru stabilirea pragului pentru intreprinderile mici si mijlocii sunt formate din
( indicati varianta corecta):
c) active imobilizate, active circulante, cheltuieli in avans

8. Afacerile de dimensiuni mari au urmatoarele caracteristici ( indicati varianta eronata):


(intreprinzatori)
d) complexitate mica a problemelor manageriale

9. In cadrul grupurilor exista ( indicati varianta eronata):


e) complexitate mica a problemelor manageriale.

10. In cadrul grupurilor exista ( indicati varianta eronata):


a) valori mici ale investitiilor initiale.

11.Grupurile multi-nationale prezinta urmatoarele particularitati ( indicati varianta eronata):


e) implica valori mici ale investitiilor initiale.
.
12.Printre restrictiile la care trebuie sa faca fata un grup multi-national se numara ( indicati
varianta eronata):
b)dimensiunea prea mica a afacerii pentru piata locala

13.Printre restrictiile la care trebuie sa faca fata un grup multi-national se numara ( indicati
varianta eronata):
c) dimensiunea prea mica a afacerii pentru piata locala
14. Printre oportunitatile grupurilor multi-nationale se numara ( indicati varianta eronata):
d)flexibilitatea data de dimensiunea mica a afacerii

15. Nu fac parte dintr-un grup multi-national ( indicati varianta eronata):


e)firmele care au acelasi asociat daca acesta este persoana fizica nerezidenta.

16.Pentru a fi functionala, o asociere in participatiune trebuie sa detina ( indicati varianta


eronata):
e)autorizatia de functionare de la Registrul Comertului.

17.Caracteristicile asocierii in participatiune sunt( indicati varianta eronata):


obtine personalitatea juridica la data eliberarii certificatului fiscal

18.Practica aplicarii contractelor de asociere in participatiune a determinat urmatoarele concluzii(


indicati varianta eronata):
personalitatea juridica tine pana la raportul final de lichidare judiciara

19.Regimul aporturilor la asocierea in participatiune se caracterizeaza prin urmatoarele ( indicati


varianta eronata):

9
Managementul afacerilor
c).asocierea va avea in proprietate numai acele bunuri mentionate expres in Actul
constitutiv predate efectiv de asociati

20.Raporturile dintre asociati si fata de terti in cadrul asocierii in participatiune respecta


urmatoarele reguli( indicati varianta eronata):
d) Terenurile aduse in proprietatea asocierii trebuie sa fie in circuitul civil

21.Raporturile dintre asociati si fata de terti in cadrul asocierii in participatiune respecta


urmatoarele reguli( indicati varianta corecta):
a) Orice clauza care stabileste un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii
dintre asociati este considerata nescrisa

22.Contractul de asociere in participatiune cuprinde urmatoarele clauze( indicati varianta


eronata):
b)lista bunurilor care vor deveni proprietatea asocierii

23.Contractul de asociere in participatiune cuprinde urmatoarele clauze ( indicati varianta


eronata):
c)valoarea bunurilor care vor deveni proprietatea asocierii

24.Contractul de asociere in participatiune cuprinde urmatoarele clauze ( indicati varianta


eronata):
d)asociatul care pastreaza originalul Certificatului fiscal

25.Contractul de asociere in participatiune cuprinde urmatoarele clauze ( indicati varianta


eronata):
e) asociatul care pastreaza originalul actelor de proprietate ale bunurilor proprii ale
asocierii.

26.Obiectul contractului de asociere in participatiune contine ( indicati varianta eronata):


d) asociatii care au dreptul laun profit in suma fixa si valoarea acestuia in fiecare caz in
parte

27.Obiectul contractului de asociere in participatiune contine ( indicati varianta eronata):


c)asociatii care nu au drept de participare la profit in primul an de activitate

28.La obiectul asocierii se tine cont de urmatoarele reguli( indicati varianta eronata):
e) pot face obiect al asocierii activitati de orice tip pentru care asociatii au cazut de acord. .

29.Aporturile partilor la asociatia in participatiune contin ( indicati varianta eronata):


c)valoarea aporturilor reprezentand bunuri trecute in proprietatea asocierii datorate de
fiecare asociat in parte

30.La drepturile si obligatiile partilor prin contract de asociere in participatiune se


stabileste( indicati varianta eronata):
a)lista asociatilor care participa numai la profitul asocierii

31.Pot face obiectul aportului la asocierea in participatiune ( indicati varianta corecta):


b)echipamentele second-hand ale partenerilor

10
Managementul afacerilor

32.Cotele de participare la profitul si pierderea asocierii in participatiune ( indicati varianta


eronata)::
vor stabili exact partenerii care participa la acoperirea pierderii

Prin activitate independentă se înţelege ( indicati varianta corecta)


b) orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit
legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în
scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă

Prin activitate economică se intelege ( indicati varianta corecta)


a)
b)
c)
d)
e)

Nr.crt. Concept Definiţie Implicaţii financiare


0 1 2 3
1 Activitate activitatea agricolă, industrială, Sunt excluse astfel activităţile
economică comercială, desfăşurată pentru care se încadrează în aşa-numita
obţinerea unor bunuri sau servicii economie naturală pentru că
a căror valoare poate fi exprimată bunurile şi serviciile sunt
în bani şi care sunt destinate destinate vânzării. Astfel toate
vânzării ori schimbului pe pieţele rezultatele activităţii vor fi
organizate sau unor beneficiari încadrate la capitolul “venituri”.
determinaţi ori determinabili, în
scopul obţinerii unui profit
2 întreprinzător persoana fizică care organizează Din momentul înfinţării
o întreprindere economică întreprinderii persoana fizică va
avea o dublă identitate financiară,
ca cetăţean şi ca întreprinzător
3 întreprindere activitatea economică desfăşurată Intreprinderea va face obiectul
economică în mod organizat, permanent şi contabilităţii conform legislaţie
sistematic, combinând resurse în vigoare ; întreprinderea este
financiare, forţă de muncă atrasă, poate avea acces la finanţare şi
materii prime, mijloace logistice tot ea are obligaţii ataşate
şi informaţie, pe riscul activităţii proprii ;
întreprinzătorului, în cazurile şi
în condiţiile prevăzute de lege;
4 patrimoniul de totalitatea bunurilor, drepturilor bunurilor, drepturilor şi
afectaţiune şi obligaţiilor persoanei fizice obligaţiilor afectate scopului
autorizate, titularului exercitării unei activităţi
întreprinderii individuale sau economice ies din patrimoniul
membrilor întreprinderii acesteia ; în continuare vor intra
familiale, afectate scopului în circuitul civil ; patrimoniul
exercitării unei activităţi personal al întreprinzătorului este

11
Managementul afacerilor
economice, constituite ca o diferit de cel al întreprinderii pe
fracţiune distinctă a care a creat-o, chiar dacă este
patrimoniului persoanei fizice singur « proprietar »
autorizate, titularului
întreprinderii individuale sau
membrilor întreprinderii
familiale, separată de gajul
general al creditorilor personali
ai acestora
5 puncte de lucru locaţiile în care îşi desfăşoară Pentru fiecare punct de lucru se
activitatea persoanele fizice organizează contabilitatea,
autorizate, întreprinderile conform norme legale în vigoare
individuale sau familiale, în
cazul în care aceasta nu se
desfăşoară exclusiv la sediul
profesional, cu excepţia cazului
în care se desfăşoară comerţ
ambulant

1.Pentru oportunitatea carierei de întreprinzător sunt de menţionat consideraţii


privind ( indicati varianta corecta)
c) venitul estimat a fi obţinut

2.In ceea ce priveste venituile pe catgorii de ocupatii se poate spune pe baza datelor
statistice ( indicati varianta corecta):
d) Veniturile unui patron sunt semnificativ mai mari decât ale unui salariat

3.In algoritmul pentru alegerea domeniului în care absolventul va opera ca


întreprinzător se parcurge cel putin una din următoarele etape ( indicati varianta
eronata):
e) nici una dintre afirmatii nu este adevarata.

4. Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte


( indicati varianta eronata):
e) nici una dintre afirmatiile de mai sus.

5. Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte


( indicati varianta eronata):
c)cartierul in care locuiesc

6.Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte


( indicati varianta eronata):
e) nici una dintre afirmatiile de mai sus.

12
Managementul afacerilor
7. În ceea ce priveşte modificarea formei de organizare pe durata unei afaceri sunt
de reţinut următoarele restricţii:
b) posibilitatea modificarii in orice moment si in orice alta forma a afacerii
existente

8. La alegerea formei juridice de organizare a afacerii condiţia fundamentală este


( indicati varianta corecta):
a) ca beneficiul intreprinzatorului să fie cât mai mare

9. La alegerea formei de organizare a unei afaceri se ţine cont ca aceasta să


îndeplinească următoarele criterii ( indicati varianta eronata):
a) sediul afacerii sa fie apropiat domiciliului administratorului

10. La alegerea formei de organizare a unei afaceri se ţine cont ca aceasta să


îndeplinească următoarele criterii( indicati varianta eronata):
b) Sa nu permita accesul investitorilor din exterior in afacere

13
Managementul afacerilor
11.Printre afacerile sub regimul legislaţiei civile se numără ( indicati varianta
eronata):
c) societatea cu raspundere limitata avand un singur asociat

12.Printre afacerile sub regimul legislaţiei civile se numără ( indicati varianta


eronata):
d) activitatile sub forma de persoana fizica autorizata sa faca acte si fapte de
comert

13. Economia naturală este ( indicati varianta eronata):


e) o forma de intreprindere.

14. Economia naturala are urmatoarele particularitati( indicati varianta eronata):


a) dezvolta relatiile pe orizontala ale companiilor mari

1.Pentru oportunitatea carierei de întreprinzător sunt de menţionat


consideraţii privind ( indicati varianta corecta)
c) venitul estimat a fi obţinut

2.In ceea ce priveste venituile pe catgorii de ocupatii se poate spune pe baza


datelor statistice ( indicati varianta corecta):
a) Nu exista tendinte clare
b) Veniturile unui patron sunt semnificativ mai mici decât ale unui salariat
c) Veniturile unui patron sunt aproape la fel ca ale unui salariat
d) Veniturile unui patron sunt semnificativ mai mari decât ale unui salariat
e) Nici una dintre afirmatii nu este adevarata.

2.2 Algoritmul pentru alegerea domeniului


în care absolventul va opera ca întreprinzător

In algoritmul pentru alegerea domeniului în care absolventul va opera ca


întreprinzător se parcurge cel putin una din următoarele etape ( indicati varianta
eronata):
e) nici una dintre afirmatii nu este adevarata

2.1. Importanţa formei de organizare a unei afaceri.

Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte


( indicati varianta eronata):
e) nici una dintre afirmatiile de mai sus

14
Managementul afacerilor
Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte
( indicati varianta eronata):
c)cartierul in care locuiesc

Alegerea formei de organizare a unei afaceri are implicaţii în ceea ce priveşte


( indicati varianta eronata):
e) nici una dintre afirmatiile de mai sus

În ceea ce priveşte modificarea formei de organizare pe durata unei afaceri


sunt de reţinut următoarele restricţii:
b)posibilitatea modificarii in orice moment si in orice alta forma a afacerii
existente

2.2 Formele juridice pentru iniţierea şi desfăşurarea unei afaceri.


Avantaje şi dezavantaje

La alegerea formei juridice de organizare a afacerii condiţia fundamentală


urmărită este
ca beneficiul să fie cât mai mare. Pentru aceasta diferenţa dintre câştigurile
ataşate unei forme de organizare şi valoarea resurselor consumate aferente acelei
forme de organizare trebuie să fie pozitivă.
La alegerea formei de organizare a unei afaceri se ţine cont ca acesta să
îndeplinească următoarele criterii:
a) să ţină cont de nivelul încrederii şi cunoaşterii dintre întreprinzători
b) să corespundă cu dimensiunea estimată a afacerii
c) să fie în concordanţă cu activităţile desfăşurate, acolo unde există astfel de
restricţii
d) să ţină cont de complexitatea afacerii şi de exigenţele sistemului
informaţionaş-decizional
e) să fie în corelaţie cu numărul întreprinzătorilor implicaţi
f) să permită accesul la finanţare pentru dezvoltare dacă este avută în vedere
de întreprinzători
g) să nu restricţioneze dezvoltarea preconizată a afacerii.

2.2.1 Afacerile sub regimul legislaţiei civile.


Economia naturală ca formă de afacere

Mult timp operaţiunile civile nu au fost separate de cele comerciale.


Sofisticarea societăţii a impus o delimitare legislativă a operaţiunilor civile de cele
comerciale.
Printre afacerile sub regimul legislaţiei civile se numără:

15
Managementul afacerilor
a) cultivarea produselor agricole pe terenul proprietate personală şi vânzarea
surplusului
a)cumpărarea, vânzarea, închirierea locuinţei
c) cumpărarea şi vânzarea unor bunuri de folosinţă îndelungată necesare în
gospodărie
d) construirea cu forţe proprii ( în regie proprie) a unei locuinţe
e) cumpărarea unui teren pentru locuinţă
f) participarea la forme de educatie prin cursuri, completarea pregătirii de licenţă,
master, doctorat, specializări sau perfecţionări diverse.
Economia naturală este:
a) o formă a iniţiativei private
b) o variantă de satisfacere a unor nevoi suplimentare de consum direct
c) un tip de afacere reglementat de legislaţia civilă
d). este un mod de valorificare economică a timpului liber al persoanelor apte
de muncă
Economia natural are urmatoarele particulaitati:
a)valorifică în scopuri economice diferite resurse disponibile din gospodărie(
teren, spaţiu construit, inventar casnic, etc)
b)angajează investiţii minime
c) reduce la minim riscul afacerii
d) elimină sau reduce la minim fluxurile de tip bani-marfă-bani.

2.2.2 Afacerile sub forma unei societăţi

Prima formă de organizare a activităţii independente este întreprinderea.


Aceasta cuprinde: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, societăţi
cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi
individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare, care desfăşoară activităţi economice, cooperative agricole şi societăţi
agricole.
Societăţile la rândul lor sunt de 5 categorii:
a) societate în nume colectiv;
b) societate în comandită simplă;
c) societate pe acţiuni;
d) societate în comandită pe acţiuni şi
e) societate cu răspundere limitată.
Afacerile sub forma unei societăţi au următoarele particularităţi:
a) se derulează pe baza Legii 31-1990 (Legea societăţilor) ca normă de bază
b) presupun alegerea uneia din formele acceptate de lege
c)obligă la efectuarea tuturor înregistrărilor legale la Oficiul Registrului Comerţului
d) impun închiderea afacerii în modalităţile legale şi cu efectuarea operaţiunilor de
publicitate stabilite

16
Managementul afacerilor
Afacerile sub forma unei societăţi se desfăşoară obligatoriu cu respectarea
legii cadru aplicabile.1
Formele în care pot fi organizate societăţile sunt:
a)societate în nume colectiv;
b)societate în comandită simplă;
c)societate pe acţiuni;
d)societate în comandită pe acţiuni
e)societate cu răspundere limitată.
Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa
de constituire:
a) procedura de înfiinţare
b) actele necesare la înfiinţare
c) capitalul social minim
d) regimul aporturilor la înfiinţare
e)posibilitatea utilizării subscripţiei publice pentru obţinerea capitalului social
f) stabilirea obiectului de activitate al anumitor activităţi
Tipul de societate are implicaţii asupra următoarelor elemente ale afacerii în etapa
de funcţionare:
a)registrele care trebuie ţinute
b)conducerea şi organizarea contabilităţii
c)sistemele de administrare şi management posibile
d)accesul la public pentru finanţarea afacerii
e)relaţia dintre întreprinzători şi afacere
f)relaţia dintre întrepinzători

2.2.3 Afacerile ca persoană fizică autorizată să facă acte şi fapte de comerţ

Afaceri sub forma unei persoane fizice autorizate


sau alte tipiri de activităţi independente

În acest material prin activitate independentă vom înţelege orice formă de


organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de
venituri, în condiţii de concurenţă.
Conceptul economic ( de afaceri) « activitate independentă » nu trebuie
confundat cu cel fiscal de « venituri din activităţi independente » . Acesta din urmă
este mult mai restrâns şi are aplicare strict numai pentru zona de gestiune fiscală.
O activitate independentă poate fi organizată în România sub formă de
întreprindere, asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi economice, personae
1
Legea 31/ 1990 ( Legea societăţilor)
17
Managementul afacerilor
fizice care fac operaţii civile dar pe care legea le încadrează la activităţi economice
şi le supune regimului fiscal comercial.
În sistemul European se acordă o mare atenţie afacerilor sau activităţilor
independente de dimensiuni mici. Acestea sunt considerate a fi elemental cel mai
dinamic al economiei şi cel care permite o mare flexibilitate a ofertei de pe piaţă. În
consecinţă şi România a adoptat o legislaţie care favorizează crearea şi susţinerea
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Pentru iniţierea unei afaceri independente este neecsar să se înţeleagă
semniifcaţia sau implicaţiile diferitelor concepte utilizate în legislaţie.
În Tabelul următor sunt prezentate principalele implicaţii financiare ale
conceptelor utilizate de legislaţia referitoare la activităţile independente.

Nr.crt. Concept Definiţie Implicaţii financiare


0 1 2 3
1 Activitate activitatea agricolă, industrială, Sunt excluse astfel activităţile
economică comercială, desfăşurată pentru care se încadrează în aşa-numita
obţinerea unor bunuri sau servicii economie naturală pentru că
a căror valoare poate fi exprimată bunurile şi serviciile sunt
în bani şi care sunt destinate destinate vânzării. Astfel toate
vânzării ori schimbului pe pieţele rezultatele activităţii vor fi
organizate sau unor beneficiari încadrate la capitolul “venituri”.
determinaţi ori determinabili, în
scopul obţinerii unui profit
2 întreprinzător persoana fizică care organizează Din momentul înfinţării
o întreprindere economică întreprinderii persoana fizică va
avea o dublă identitate financiară,
ca cetăţean şi ca întreprinzător
3 întreprindere activitatea economică desfăşurată Intreprinderea va face obiectul
economică în mod organizat, permanent şi contabilităţii conform legislaţie
sistematic, combinând resurse în vigoare ; întreprinderea este
financiare, forţă de muncă atrasă, poate avea acces la finanţare şi
materii prime, mijloace logistice tot ea are obligaţii ataşate
şi informaţie, pe riscul activităţii proprii ;
întreprinzătorului, în cazurile şi
în condiţiile prevăzute de lege;
4 patrimoniul de totalitatea bunurilor, drepturilor bunurilor, drepturilor şi
afectaţiune şi obligaţiilor persoanei fizice obligaţiilor afectate scopului
autorizate, titularului exercitării unei activităţi
întreprinderii individuale sau economice ies din patrimoniul
membrilor întreprinderii acesteia ; în continuare vor intra
familiale, afectate scopului în circuitul civil ; patrimoniul
exercitării unei activităţi personal al întreprinzătorului este
economice, constituite ca o diferit de cel al întreprinderii pe
fracţiune distinctă a care a creat-o, chiar dacă este
patrimoniului persoanei fizice singur « proprietar »
autorizate, titularului
întreprinderii individuale sau

18
Managementul afacerilor
membrilor întreprinderii
familiale, separată de gajul
general al creditorilor personali
ai acestora
5 puncte de lucru locaţiile în care îşi desfăşoară Pentru fiecare punct de lucru se
activitatea persoanele fizice organizează contabilitatea,
autorizate, întreprinderile conform norme legale în vigoare
individuale sau familiale, în
cazul în care aceasta nu se
desfăşoară exclusiv la sediul
profesional, cu excepţia cazului
în care se desfăşoară comerţ
ambulant

Persoanele fizice pentru care nu există restricţii legale pentru administrarea


unei afaceri pot desfăşura activităţile economice în următoarele forme:
a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Obligaţii ale afacerilor de tip persoană fizică autorizată, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale:
a)deţinerea unui sediu profesional pe tertoriul României
b) păstrarea la sediul profesional a tuturor documentelor contabile ( de
sinteză şi justificative)
c) să solicite înregistrarea în Registrul Comerţului înainte de începerea
activităţii economice, dar nu mai târziu de 15 zile de la încheierea acordului de
constituire
d) să solicite autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii
economice, dar nu mai târziu de 15 zile de la încheierea acordului de constituire
e) să obţină, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi
altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi
economice.
Pot desfăşura activităţi economice sub formă de persoană fizică autorizată,
persoanele fizice care:
a)au împlinit vârsta de 18 ani;
b)nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc
disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c)au un sediu profesional declarat în România;
d)declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute
de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al
protecţiei muncii
e) să facă dovada îndeplinirii acelor condiţii de pregătire profesională şi/sau de
atestare a pregătirii profesionale cerute, potrivit unor prevederi legale speciale,
pentru anumite activităţi economice
19
Managementul afacerilor
Fac obiectul înregistrării la Registrul Comerţului următoarele modificări ale
statutului unei persone fizice autorizate:
a)Schimbarea sediului profesional
b) Schimbarea obiectului principal de activitate
c) Înfinţarea unor puncte de lucru
O persoană fizică autorizată are următoarele drepturi pe durata funcţionării:
a) poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane
fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi
familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi
economice,
b) o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat
al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt
domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată
c) poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de
muncă, încheiat în condiţiile legii
d) Persoana fizică autorizată este asigurată în sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege
e) are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
f) Persoana fizică autorizată îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de
muncă şi aptitudinile sale profesionale
g) Persoana fizică autorizată poate cere ulterior schimbarea statutului juridic
dobândit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi
individuale, cu respectarea dispoziţiilor
h) Persoana fizică autorizată răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de
afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul
său.
O persoană fizică autorizată are următoarele restricţii pe durata funcţionării:
a) nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei
întreprinderi individuale.
b) PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează,
chiar dacă colaborarea este exclusivă.

2.2.4 Afacerile ca liber profesionist

Pentru a iniţia o afacere ca liber profesionist o persoană trebuie să facă parte


dintr-un corp profesional care beneficiază de drepturi specifice. Pentru a putea
ajunge la stadiul deciziei de a opera ca liber profesionist, un tânăr trebuie să
parcurgă următoarele etape:
a) Să urmeze cursurile universitare care au ca finalitate, printre alte opţiuni,
varianta de liber profesionist
b) Să susţină examenele de acces la stagiu pentru profesie

20
Managementul afacerilor
c) Să parcurgă etapa de stagiu în profesie
d) Să promoveze examenul de intrare în profesie
e) Să câştige concursul pentru un loc într-una din organizaţiile teritoriale ale
profesiei
f)Să dispună de resursele financiare necesare realizării investiţiilor specifice
cerute de standardele profesionale pentru desfăşurarea activităţii.
În domeniul economic funcţionează în principal următoarele profesii liberale:
a) expert contabil
b) evaluator
c) consultant fiscal
d) lichidator
e) auditor
f) auditor financiar public.
De reţinut că prin parcurgerea programelor de master Contabilitatea
Agenţilor Economici şi a Instituţiilor Publice sau Contabilitate şi Audit , absolvenţii
au posibilitatea să intre fără examen la Corpul Experţilor Contabili şi al
Contabililor Autorizaţi. Practic ajung în etapa a 3-a (litera c din enumerarea
etapelor de mai sus) din drumul spre o profesie liberală.
Printre alte profesii liberale legiferate în România se numără:
a) avocaţii
b) notarii
c) medicii
d) farmaciştii
e) psihologii
f) pictorii
g) muzicienii
h)interpreţii.
Decizia de a avea o afacere ca liber profesionist trebuie să ţină cont de
avantajele şi dezavantajele traiectoriei respective. Printre elementele specifice ale
activităţii ca liber profesionist se numără:
a) obligaţia parcurgerii tuturor etapele necesare, rezultatele intermediare
neavând neaducând nici un beneficiu
b) existenţa incompatibilităţilor pe durata exercitării calităţii de liber
profesionist
c) stabilitatea pe care o aduce statutul de liber profesionist
d) capacitatea de proiectare a carierei pe termen lung după atingerea
standardelor de liber profesionist
e) existenţa unor paşi mici în primii ani de activitate ca liber profesionist şi
imposibbilitatea salturilor excepţionale profesionale sau în privinţa veniturilor
f) statutul social conferit în relaţiile personale
g) accesul la finanţare pentru dezvoltarea afacerii

21
Managementul afacerilor
h)normele profesionale şi cele deontologice care impun restricţii in
desfăşurarea activităţii anumitor profesii.
În cazul în care o persoană nu a parcurs şi nu poate să parcurgă toate etapele
pentru a ajunge liber profesionist are următoarele variante
a) să susţină un membru al familiei cu perspective mari, ajuns deja sau foarte
aproape să ajungă liber profesionist
b) să se asocieze cu un liber profesionist înregistrat pentru dezvoltarea
afacerilor acestuia, în baza unor contracte de colaborare, comision, mandat, etc.

2.2.5 Societatea agricolă ca formă de derulare a afacerilor

Societatea agricolă are următoarele caracteristici:


a) este o societate de tip privat
b) dispune de capital variabil
c) are un numar nelimitat si variabil de asociati
d) obiectul de activitate este exploatarea agricola a pamintului, uneltelor,
animalelor si altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de
investitii de interes agricol
e) pot fi membrii numai proprietarii de terenuri agricole
f) membrii asociaţi pot aduce aporturi în proprietate sau în folosinţa societăţii
agricole
g) nu are caracter comercial
h) fiecare asociat are un singur vot, oricare ar fi valoarea părţilor sociale pe care
le deţine
i) pot fi incluse creanţe în aporturile membrilor.
Societatea agricolă are ca obiect de activitate exploatarea agricolă a
pământului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi
realizarea de investiţii de interes agricol.
Categoriile de bunuri care pot fi aporturi în proprietate sau în folosinţă sunt:
a) unelte agricole si alte utilaje
b) mijloacele materiale si banesti
c) animalele
Terenurile agricole se aduc numai in folosinta societatii, asociatii pastrindu-si
dreptul de proprietate asupra acestora.
Societatea agricolă are patrimoniul total divizat în
a) patrimoniul social
b) patrimoniul deţinut în folosinţă.
Structura patrimoniului societăţii agricole generează următoarele
particularităţi ale relaţiilor de afaceri:
a) obligaţiile societăţii agricole sunt garantate numai cu patrimoniul social
b) aportul în bunuri date în folosinţă este evaluat la subscriere pentru a fi
transformat în părţi sociale

22
Managementul afacerilor
c) sunt posibile aporturi în natură cu obligaţia evaluării lor
d) orice asociat poate face subscrieri de noi parti sociale pe linga partile sociale
stabilite initial;
e) orice asociat isi poate retrage din partile sociale o anumita valoare, cu
conditia sa ramina cu minimul de parti sociale admise de statut.
Calitatea de asociat în societatea agricolă încetează prin:
a) retragere
b) excludere
c) înstrăinare sub orice formă legală a terenului adus in folosinta
d) deces.
La ieşirea din societatea agricolă se aplică următoarele reguli:
a)Societatea este obligata sa restitue partile sociale ale asociatilor iesiti in
orice mod
b)părţile sociale de restituit se corectează cu partea cuvenita din profitul sau
pierderea societatii, potrivit bilantului aprobat de adunarea generala pentru
finele anului in care a incetat calitatea de asociat;
c)societatea este in drept sa retina din partea ce se cuvine fostului asociat
sumele datorate de acesta, oricare ar fi scadentele datoriilor;
d) dreptul de retinere a sumelor datorate de asociatul care a ieşit din asociaţia
agricolă constitue un privilegiu al societatii si el confera acesteia un drept de
preferinta fata de orice creditor, urmaritor sau cesionar, indiferent de data
creantei acestora.

2.2.6. Afacerile prin sistemul cooperatist

Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice,


după caz, având următoarele caracteristici:
a ) este constituită pe baza consimţământului liber exprimat de persoanele care au
fondat-o
b) are scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor
cooperatori
c) este deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi
d) funcţionează în conformitate cu principiile cooperatiste
e) este un operator economic cu capital privat.
Principiile cooperatiste2 aplicate de societăţile cooperatiste sunt:
a)principiul asocierii voluntare şi deschise
b)principiul controlului democratic al membrilor cooperatori
c)principiul participării economice a membrilor cooperatori
d)principiul autonomiei şi independenţei societăţilor cooperative
e)principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori
f)principiul cooperării între societăţile cooperative
2
Art 7 al (3) din Legea 1/2005
23
Managementul afacerilor
g)principiul preocupării pentru comunitate.
Conform principiului asocierii voluntare şi deschise societăţile cooperative
sunt organizaţii voluntare care se constituie pe baza liberului consimţământ şi sunt
deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de acord
să îşi asume responsabilităţile calităţii de membru cooperator, fără niciun fel de
discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, religie, apartenenţă politică,
origine socială sau sex;
Potrivit principiului controlului democratic al membrilor cooperatori
societăţile cooperative sunt organizaţii democratice controlate de către membrii
cooperatori. Aceştia participă la stabilirea politicilor şi adoptarea deciziilor.
Persoanele care activează ca reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în faţa
membrilor cooperatori. În societăţile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi
egale de vot, fiecare având un singur vot, indiferent de numărul părţilor sociale
deţinute;
În baza principiului participării economice a membrilor cooperatori membrii
contribuie în mod echitabil la constituirea proprietăţii societăţii cooperative,
exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puţin o parte a acestei
proprietăţi este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensaţie
limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale
şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu cota de participare la capitalul
social. Membrii cooperatori alocă din profitul net al societăţii cooperative sumele
necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea societăţii cooperative,
recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea
societăţii cooperative sau sprijinirea altor activităţi aprobate de către membrii
cooperatori;
Principiul autonomiei şi independenţei societăţilor cooperative cere ca
societăţile cooperative să fie organizaţii autonome bazate pe autoajutoare,
controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice
sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se
face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi cu menţinerea
autonomiei societăţilor cooperative;
Având în vedere principiul educării, instruirii şi informării membrilor
cooperatori, societăţile cooperative asigură educarea şi instruirea membrilor lor,
reprezentanţilor aleşi, directorilor executivi sau angajaţilor, astfel încât aceştia să
poată contribui efectiv la dezvoltarea societăţilor cooperative din care fac parte.
Societăţile cooperative informează publicul, în mod special tineretul şi liderii de
opinie, în legătură cu natura şi avantajele cooperaţiei;
Principiul cooperării între societăţile cooperative are ca exigenţă obligaţia ,
cooperativelor de a servi membrii proprii şi de a consolida mişcarea cooperatistă.
Societăţile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, naţionale,
regionale şi internaţionale;

24
Managementul afacerilor
Conform principiului preocupării pentru comunitate, societăţile cooperative
acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin
politici aprobate de membrii lor.
Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele
3
forme :
a)societăţi cooperative meşteşugăreşti - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară
în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de
lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea
activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori;
b)societăţi cooperative de consum - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în
comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse
pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii
lor cooperatori şi către terţi;
c)societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se
constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin
distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă;
d)societăţi cooperative agricole - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu
scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori,
de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini
şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;
e)societăţi cooperative de locuinţe - asociaţii de persoane fizice care se constituie
cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru
membrii lor cooperatori;
f)societăţi cooperative pescăreşti - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu
scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultura, de a produce, repara, întreţine
şi cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a
pescui, prelucra şi distribui produse piscicole;
g)societăţi cooperative de transporturi - asociaţii de persoane fizice care se
constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora,
pentru membrii cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi
economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori;
h)societăţi cooperative forestiere - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu
scopul de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de
membrii cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic;
i)societăţi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea
dispoziţiilor prezentei legi.

2.2.7 Afacerile prin intermediul asociaţiilor şi fundaţiilor

3
Art. 4 din Legea 1/ 2005
25
Managementul afacerilor
Asociaţiile şi fundaţiile sunt organizaţii constituite fără scop patrimonial.
Pentru a obţine venituri necesare finanţării activităţilor pe care le desfăşoară,
asociaţiile şi fundaţiile pot derula şi activităţi economice, numite generic “afaceri”.
Derularea unei afaceri de către o asociaţie sau o fundaţie presupune:
a) separarea contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efectuate pentru scop
nepatrimonial ( scopul de bază al asociaţiei sau fundaţiei) de veniturile şi
cheltuielile obţinute din activitatea economică;
b)obţinerea autorizării, dacă este cazul, pentru activitatea economică
desfăşurată;
c) înregistrarea fiscală a operaţiunilor economice efectuate, conform
normelor specifice acestora;
d) plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată, a altor impozite
specifice operaţiunilor economice derulate;
e)utilizarea profitului net integral pentru finanţarea activităţilor
nepatrimoniale ale organizaţiei.
Implicarea organizaţiilor de tip ONG ( asociaţii şi fundaţii în principal) în
afaceri are următoarele componente:
a) dreptul de a desfăşura direct activităţi
b) dreptul de a înfiinţa societăţi
c) dreptul de a beneficia de veniturile din activităţile economice directe
d) dreptul de a încasa dividende de la societăţile înfiinţate
e) dreptul de a dispune de creşterea de valoare a societăţilor înfiinţate dintre
momentul vărsării capitalului social şi cel al vânzării titlurilor deţinute la
acea societate
f) dreptul de a valorifica economic disponibilităţile financiare de orice tip şi de
a obţine pe baza lor venituri din dobânzi
g) dreptul de a atrage resurse de la bugetul public
h) dreptul de a obţine alte venituri prevăzute de lege.
De reţinut că prin dispoziţiile legale aplicabile asociaţiilor şi fundaţiilor 4 sunt
stabilite sursele de provenienţă ale veniturilor acestora:
a)cotizaţiile membrilor;
b)dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
c)dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
d)venituri realizate din activităţi economice directe;
e)donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse de la bugetul local sau de la bugetele locale
g)alte venituri prevăzute de lege.
Observăm că în lista de venituri economice de care poate beneficia o
asociaţie sau fundaţie există o categorie expres menţionată ( conform art 46 din OG
26/2000) şi una care apare implicit. La categoria de venituri implicite având
4
Art 46 din OG 26/2000
26
Managementul afacerilor
caracter excepţional se numără „dreptul de a dispune de creşterea de valoare a
societăţilor înfiinţate dintre momentul vărsării capitalului social şi cel al vânzării
titlurilor deţinute la acea societate”. O astfel de sursă rezultă din legislaţia
societăţilor, nu din cea a asociaţilor şi fundaţiilor.
Exista urmatoarele restrictii in activitatea de afaceri a unui ONG:
a) activitatile economice au caracter accesoriu
b) activitatile economice sunt in stransa legatura cu obiectul principal
c) activitatile economice sunt inscrise in actele statutare ale ONG-ului
d) veniturile si cheltuielile activitatii economice sunt contabilizate separat.
Riscurile pe care le asumă asociaţia şi fundaţia atunci când desfăşoară
activităţi economice sunt:
a) riscul de a pierde parţial sau total sumele angajate, conform oricărui tip de
afacere
b) riscul ca participarea la activitatea economică să-i genereze insolvabilitatea, ceea
ce reprezintă motiv de dizolvare a asociaţiei sau fundaţiei;
c) riscul ca activitatea economică să devină preponderentă, ceea ce poate fi
interpretat că asociaţia sau fundaţia urmăreşte alt scop decât pentru care s-a
constituit; o astfel de concluzie este motiv de dizolvare a asociaţiei sau fundaţiei.
d) motivaţia limitată pentru a desfăşura afaceri prin intermediul asociaţiilor sau
fundaţiilor; indiferent de modul de formare a patrimoniului asociaţiei sau fundaţiei,
în cazul dizolvării acesteia, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură
stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
Pentru a avea o imagine a impactului activităţilor economice asupra situaţiei
financiare a unei asociaţii sau fundaţii se utilizează câteva grupări ale veniturilor pe
care acestea pot să le obţină.
În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de
încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse5.
Veniturile din activităţile curente ale asociaţiei şi fundaţiei cuprind
a) veniturile din orice activităţi desfăşurate de o asociaţie sau fundaţie ca
parte integrantă a obiectului de activitate
b) veniturile din activităţile conexe ale asociaţiei şi fundaţiei.
Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ţine
distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu
destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice, iar în cadrul acestora pe
feluri de venituri, după natura lor.
Veniturile din activităţile fără scop patrimonial ale asociaţiilor şi fundaţiilor
cuprind:
a) venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi
simpatizanţilor;
5
Punctul 187 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1869/2007
27
Managementul afacerilor
b) venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
c) venituri din donaţii
d) sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
e)venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor
rezultate din activităţile fără scop patrimonial;
f) venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
h) subvenţii pentru venituri
i) venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit
statutului de organizare şi funcţionare;
j) venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea
persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost
folosite în activitatea economică;
k) venituri din cote-părţi primite potrivit statutului;
l) ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate
m) venituri din despăgubiri de asigurare pentru pagube
n) subvenţii pentru evenimente extraordinare
o) venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop
patrimonial;
p) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de
exploatare;
q)venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la
competiţii şi demonstraţii sportive;
r) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare.
Veniturile cu destinaţie specială ale asociaţiilor şi fundaţiilor cuprind, printre
altele,:pe cele din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment.
Veniturile din activităţi economice cuprind
a) veniturile din exploatare
b) veniturile financiare
c) veniturile extraordinare:
Dintre veniturile economice de exploatare ale unei asociaţii sau fundaţii fac
parte, pe lângă alte categorii de venituri
a)venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor
efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate
corporale şi necorporale;
b) venituri din subvenţii de exploatare pentru acoperirea diferenţelor de preţ
c) venituri din subvenţii de exploatare pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte
subvenţii de care beneficiază entitatea;
d) veniturile din creanţe recuperate
Veniturile financiare ale asociaţiei sau fundaţiei cuprind:
a) venituri din imobilizări financiare;

28
Managementul afacerilor
b) venituri din investiţii pe termen scurt;
c) venituri din creanţe imobilizate;
d) venituri din investiţii financiare cedate;
e) venituri din diferenţe de curs valutar;
f) venituri din dobânzi;
g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
h) alte venituri financiare.
Veniturile extraordinare cuprind, printre altele, sumele reprezentând
compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte
evenimente extraordinare.
Pot face afaceri cu un regim juridic special urmatoarele categorii de ONG-
uri:
a) Grup de Actiune Locala
b) Asociatiile profesionale
c) Asociatiile de Proprietari
d) Asociatiile cultural-sportive.

2.2.8 Afacerile prin reprezentanţe


ale unor companii persoane juridice străine

Este posibil să avem oportunitatea de a organiza în România reprezentanţa


unei companii persoane juridice străine. Pentru a putea aspira la oportunitate de a
organiza în România reprezentanţa unei companii persoane juridice străine ne sunt
necesare câteva calităţi:
e) notorietate publică sau profesională
f) cunoaşterea foarte bună a limbii engleze şi a limbii naţionale a ţării din
care provine compania
g) stăpânirea tehnologiei şi specificului afacerilor în domeniul în care
operează compania străină
h) înţelegerea raţionamentelor şi obiectivelor urmărite de compania
străină prin înfiinţarea reprezentanţei în România
i) deţinerea de informaţii relevante privind segmentul de piaţă din
România pe care operează compania străină
j) capacitate de organizare.
O companie străină are următoarele opţiuni de intrare pe piaţa din România:
a) reprezentanţă
b) dealer sau reprezentant autorizat unic pentru operaţiuni comerciale
c) o listă de parteneri agreaţi
d) asociere cu partener local ( joint venture în limba engleză, preluat frecvent ca
neologism al limbajului de afaceri)
e) filială proprie.

29
Managementul afacerilor
Ordinea prezentată privind opţiuni de intrare pe piaţa din România ale unei
companii străine arată gradul de încredere în realizarea operaţiunilor specifice
obiectului său de activitate.
Stadiul de reprezentanţă este cel în care compania străină doreşte să testeze
compatibilitatea dintre
a) oferta ei şi capacitatea de absorbţie a pieţei din România pentru obiective
de vânzare
b) resursele disponibile în România împreună cu nivelul costurilor ataşate cu
nevoile de resurse ale companiei străine.
Sunt aplicabile următoarele reguli în funcţionarea reprezentanţelor în
România ale companiilor persoane juridice străine:
a) reprezentanţelor în România ale companiilor persoane juridice străine
funcţionează pe bază de autorizare dată de autoritatea competentă
b) Societatile comerciale şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, in
conditiile legii, pentru actele si activitatea reprezentantelor lor in Romania
c) prin autorizaţia pentru funcţionarea reprezentanţei se stabilesc obiectul, condiţiile
de exercitare a activităţii, durata şi sediul reprezentanţei
d) în termen de 15 zile de la primirea autorizaţiei de funcţionare, reprezentanţa se
înregistrează fiscal la Administraţia Financiară ANAF pe a cărei rază teritorială se
află sediul
În cererea de autorizare, societatea sau organizatia economica straina care
solicita eliberarea unei autorizatii de reprezentanta va mentiona următoarele:
a)sediul social;
b)obiectul activitatii reprezentantei, in concordanta cu obiectul de activitate al
societatii sau organizatiei economice solicitante;
c)durata de functionare a reprezentantei;
d)numarul si functiile persoanelor propuse a se incadra la reprezentanta, iar daca
sunt straini, numele, prenumele si domiciliul lor in strainatate, cu mentionarea
functiilor pe care le au la societatea comerciala sau la organizatia economica si la
reprezentanta.
La cererea de eliberare a autorizatiei reprezentanţei se anexează urmatoarele
acte:
a)o atestare, in original, din partea camerei de comert sau a altui organ competent
din tara in care isi are sediul societatea comerciala sau organizatia economica
straina care sa confirme existenta sa legala, obiectul activitatii si capitalul sau
social;
b)o confirmare asupra bonităţii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia
işi desfăşoară principalele operaţiuni financiare;
c)statutul sau alte acte dovedind forma de organizare şi modul de funcţionare a
societăţii sau organizaţiei;
d)imputernicirea autentificata privind reprezentantii desemnati să angajeze valabil
societatea, respectiv organizaţia ce a solicitat autorizaţia.

30