Sunteți pe pagina 1din 1

Plan ansamblu sarpanta

1 scara 1:50 2 3
dimensiuni in cm
1110.5

75 511 449.5 75

60 990.5 60
1 2 3

10

10
1110.5
60

60
75

75
60

60
75 511 449.5 75
Centura 30x40 Cosoraoaba
A A

10

10
6.86m 12x12
Cosoroaba Cosoroaba

60

60
12x12 12x12

10

10
Caprior Caprior
10x10

60

60
10x10

10

10
Cosoroaba Capriori Cosoraoaba
Capriori
12x12 12x12 5.15m

70

70
10x10 10x10 Cosoraoaba Centura
390

390
4.92m 12x12 Centura 30x40
30x40
Sectiune 1-1 Stalp
60

60
30x30
scara 1:50 Centura 30x40
43 10

43 10
Centura 30x40
1 1 dimensiuni in cm
60 30 481 30 419.5 30 60
10

10
Stalp 15 511 449.5 15 Stalp
30x30
47

47
990.5 30x30
B B
10

10
Centura
964

844

844

964
47

47
30x40 +5.85m
Caprior
10

10
10x10
Cosoraoaba

40
12x12 Centura
77

77
30x40
+4.92m +4.81m
10

10
Centura Centura

40
30x40
60

60

40
30x40 Caprior

299
424

424
Cosoraoaba
10

10
Centura 10x15

259
Cosoroaba Capriori 30x40 12x12
Capriori
60

60

207

196.5
10x10 12x12 10x10 30 481 30

167

156.5
10

10
533.5
Stalp
Sectiune 2-2
60

60
Stalp
30x30 +2.85m 30x30 scara 1:50 +2.85m
dimensiuni in cm
10

10
Cosoroaba Cosoroaba

45

45
Cosoraoaba
60

60
12x12 12x12
12x12
C C
10

10
30 481 30 419.5 30
15 511 449.5 15
60

60
75

75
60

60
990.5
10

10

2 2
150

1 2 3
210

D D
60

Clasa lemn C24


60 990.5 60

586 449.5 75

1110.5

1 2 3
NOTA 1:
INCADRAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ACŢIUNILOR ÎN GRUPE ŞI
CATEGORII A AMPALASAMENTULUI.
1. În conformitate cu CR 0-2012 se clasifică în clasa de importanţă 3 -cladiri de
tip curent, iar conform regulamentului privind stabilirea categoriei de
importanţă HG 766/97. a construcţiilor se încadrează în categoria
„C” -importanţă normala. L.S.
2. Zona seismică de calcul este din punct de vedere al acceleraţiei terenului SC. HB L.S.
L.S.
Verificator de proiecte
pentru proiectare este de ag=0,20g în conformitate cu prevederile CONTAPROIECT SRL Expert tehnic.
atestat
P100-1/2013 capitolul 3, fig. 3.1, pag. 63, iar perioada de colţ de Tc=0,7s în
conformitate cu acelaşi normativ, capitolul 3, fig. 3.2, pag. 64. Expert tehnic:
3. Conform destinaţiei viitoare a structurii ce face obiectul prezentei documentaţii, Verificator de proiecte: Ing. Domeniu: A1

care este de locuit, aceasta se încadrează în clasa de importanţă III În sensul S.C. HB CONTA Beneficiar: Data:
PROIECT S.R.L. CRENICEAN ANA-ADRIANA 10.2016
clasificării din Normativul P100-1/2013, tabel 4,2., pag. 88-89..
Denumire proiect: LOCUINTA P+1E Revizia: 0 /
4. Încadrarea din vânt conform CR 1-1-4-2012 are o valoare a presiunii de bază str. Luceafarul nr. 51
de 0,50KN/m2. Proiect nr.: 2016-22 GIARMATA, jud. TIMIS Faza: D.D.E
5. Încadrarea din zăpadă conform CR 1-1-3-2012 prevede încărcare de bază de Denumire plansa:
Desenat: Ing. Octavian Cicu Scara:
2,00 KN/m2.
Proiectat: Ing. Bogdan Heihal 1:50 1:20
6. Adâncimea de îngheţ este 90cm conform STAS 6054-77.
Aprobat: Ing. Bogdan Heihal PLAN SARPANTA Nr. plansa:

Copierea sau multiplicare proiectului fara acordul scris al SC HB PROIECT GROUP


SRL sunt INTERZISE R09