Sunteți pe pagina 1din 10

A realizat: Prisacaru Diana gr.

FIN
1509G
Importanța și necesitatea asigurării culturilor agricole
Asigurările în agricultură reprezintă o
verigă importantă a asigurărilor în
Moldova dar şi a economiei în general,
sectorul agricol avînd o pondere relevantă
în structura PIB. Protejarea culturilor
agricole dar şi a investiţiilor din acest
sector, prin urmare, este esenţială
economiei Moldovei. Asigurarea în
agricultură este subvenţionată de stat prin
Legea privind asigurarea subvenţionată a
riscurilor de producţie în agricultură.
Astfel, statul decide anual care dintre
culturile agricole şi animalele, cît şi Asigurarea culturilor agricole oferă siguranța că, indiferent de factorii care pot
riscurile aferente vor fi acoperite şi gradul afecta culturile, asiguratul va putea beneficia de protecție financiară pentru
de subvenţionare corespunzător. investiția sa. Riscul asigurat în agricultură este un eveniment natural, posibil şi
viitor, dar incert, cum ar fi: influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice,
bolile/dăunătorii plantelor şi animalelor, care poate provoca pierderi de recolte,
mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor
Asigurarea culturilor agricole
În cazul asigurărilor culturilor agricole se pot asigura: culturile de cereale, plantele tehnice, legumele si cartofii, plantele
medicinale si aromatice, culturile furajere.
Prima de asigurare variaza in funcție de mai multi factori:
- sensibilitatea culturii la factorii de risc asigurați ;
- frecvența manifestării factorilor de risc ;
- localizarea culturilor asigurabile pe sectoare;
- mărimea sumei asigurate, care reprezintă nivelul cheltuielilor tehnologice directe de producție ;
Riscurile acoperite de asigurarea
culturilor agricole :

Riscuri generale: incendiu produs din


orice cauza, ploi torentiale, furtuna cu
viteza a vantului mai mare de 40 km/ora
si mai mica de 80 km/ora, grindina,
alunecare/ prabusire/ surpare de teren,
inghet timpuriu de toamna, inghet tarziu
de primavara etc.

Riscuri speciale – la solicitarea ta si cu


acceptul reasiguratorului, prin derogare
de la conditiile de asigurare pe baza de
clauze speciale si cotatii (prime) de
asigurare suplimentare, dintre riscurile
excluse in conditiile de asigurare pot fi
acoperite si alte riscuri, in anumite limite
stabilite de asigurator.
Termenele asigurării Răspunderea asigurătorului încetează:
a) de grindină: - la culturile de cîmp din momentul recoltării, în
- livezile după înflorirea deplină; cadrul perioadei optime tehnologice de recoltare,
- viţa-de-vie după începutul înmuguririi; specifice culturii şi soiului;
- plantaţii multianuale după data de 15 aprilie; - la rodul viilor, pomilor şi hameiului odată cu
culesul, la maturitatea tehnologica;
- plantaţiile altor culturi de câmp după răsărirea lor.
- odată cu plata despăgubirii în cazul distrugerii
b) de îngheţ: totale a culturii de către riscuri asigurate;
- după răsărire, însă nu mai târziu de 1 noiembrie. - odată cu distrugerea culturii din orice alte cauze,
neasigurate.
În toate cazurile asigurătorul este eliberat de
obligaţia acordării de despăgubiri dacă asiguratul,
nerespectînd perioada optimă de recoltare a culturii,
a suferit daune şi diminuări de recolta în urma
producerii evenimentelor asigurate.
Asigurarea animalelor
În cazul asigurării animalelor se pot asigura: bovinele și
bubalinele, cabalinele și catarii, ovinele și caprinele,
porcinele, păsările, albinele, peștii etc.
Riscurile acoperite de asigurarea animalelor
Riscuri generale:- riscuri care pot conduce la accidentarea
sau moartea animalelor:
Grindina ,furtuna, incendiu, trasnet, explozie, alunecari de
teren, furt, greve si tulburari civile, izbiri de catre
autovehicule.
Riscuri de accidente si boli: loviri si raniri, caderea
animalelor sau caderea pe animale a unor corpuri,
actiunea curentului electric, insolatie, asfixie, inec,
leziuni interne provocate de inghitirea unor obiecte,
distocie ; atacul animalelor salbatice sau al altor
animale, muscatura serpilor, intepatura insectelor
veninoase ; intoxicatiile animalelor cu medicamente
administrate in scop profilactic sau curativ ;intoxicatia
subita cu ierburi, cu substante toxice sau
medicamentoase, meteorizarea acuta din cauza
furajelor ; bolile medicale etc.
Răspunderea asiguratorului Despagubiri:
începe: daune parțiale - se acopera pierderea
Pentru riscuri generale - a doua neta in urma sacrificarii si/ sau
zi de la plata primei de asigurare cheltuielile efectuate pentru reabilitare
(sau rata I) veterinara sau recuperare, pe baza de
Pentru accidente - la 5 zile de la acte doveditoare
plata primei de asigurare (sau daune totale - pieirea: moartea sau
rata I de prima) si se prelungeste sacrificarea animalelor fara recuperari,
cu 5 zile dupa data de expirare despagubirile se acorda in limitele
prevazuta in polita sumelor asigurate
Pentru boli - la 60 de zile de la
plata primei de asigurare (sau
rata I de prima) si se prelungeste
cu 60 de zile dupa data de
expirare prevazuta in polita.
Modul de contractare a asigurărilor agricole și a animalelor
În Republica Moldova asigurările din agricultură se realizează pe baze contractuale. Prin contractul de asigurare, asigurătorul
acordă protecţie de asigurare contra distrugerii depline sau parţiale a roadei culturilor agricole cauzate de diferite calamităţi
naturale şi a altor interese ale asiguratului indicate în condiţiile de asigurare.

Asigurătorii despăgubesc producătorilor agricoli cu care a încheiat contracte de asigurare, pentru


daunele produse culturilor agricole de :
Ø îngheţuri tîrzii de primăvară
Ø grindină
Ø efectele directe ale ploilor torenţiale şi ale furtunilor (spălarea solului din jurul plantelor, dezgolirea
rădăcinilor, mîlirea produsa de şuvoaie, deplasarea plantelor cu sau fără pămîntul din jurul lor, frîngerea
sau ruperea tulpinilor, lăstarilor, florilor, căderea fructelor, culcarea la pămînt a plantelor fără redresare
ulterioara)
Ø incendiul provocat de descărcările electrice (trăsnete)
Ø prăbuşirile şi alunecările de terenuri cultivate
Ø îngheţuri timpurii de toamnă.
Ø
Asigurătorul oferă protecţie, în baza condiţiilor generale de asigurare, pentru următoarele grupe de animale
sănătoase, ce au certificat de sănătate eliberat de medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară
teritorială;
§ între 6 luni şi 8 ani pentru bovine;
§ peste 1 an pînă la 5 ani pentru ovine şi caprine, precum şi miei
îngrăşat;
§ peste 6 luni pînă la 3 ani porcine reproducţie;
§ porcine la îngrăşat peste 30 kg. Greutate, însă nu peste 140 kg.;
§ cabaline de tracţiune în vîrsta de peste 1 an pînă la 10 ani;
§ cai de rasă şi de curse în vîrstă de peste 1,6 ani pînă la 4 ani
inclusiv;
§ cai de rsaă 6 luni-7 ani, animale de companie;
§ stupi de albine; păsări de toate categoriile (găini ouătoare, găini
de reproducţie, pui de carne, etc.);
§ struţi;
§ peşti în crescatorie.
Mulțumesc pentru atenție !