Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptunghi

Un dreptunghi a cărui lăţime este egală cu 4/5 din lungime.

Formula perimetrului unui dreptunghi

Dreptunghiul reprezintă un caz particular de paralelogram, care are toate unghiurile drepte.[1]

Proprietăți

laturile opuse sunt paralele și congruente;

diagonalele sunt congruente;

unghiurile sunt congruente și au măsura de 90 de grade;

latura mai mare se numește lungime (L), iar cea mai mică, lățime (l);

aria este egală cu produsul dintre lungime și lățime: A = L • l;

aria este de patru ori mai mare decât aria triunghiului format de o latură și cele două diagonale;

perimetrul dreptunghiului este egal cu dublul sumei dintre lungime și lățime: P = 2 • (L+l);

pătratul reprezintă un caz particular de dreptunghi, în care lungimea și lățimea sunt egale.

Note

^ Ca definiție, este suficient enunțul: Dreptunghiul este un paralelogram având un unghi drept. În
consecință și celelalte unghiuri ale paralelogramului respectiv sunt drepte.