Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ALERGAREA DE REZISTENȚĂ – CLASA A V-A, SEMESTRUL

II
Nr. de teme de lecție alocate: 8 Conținuturile instruirii:
Principale: 8 - Pasul lansat în tempo moderat
Secundare: 0 - Ritmul respirator
Ciclul tematic: 1 - Startul de sus (din picioare) și lansarea din start
Perioada de aplicare: aprilie - mai - Alergarea în tempo variabil
Durata de exersare: 8’ - Alergarea în pluton

Nr. Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse Evaluare


lecție
1 - școala alergării - alergare de durată în tempo - clasa de elevi, - observare
- formarea ritmului de alergare și a uniform pe grupe de 6- sistematică
actului respirator - din mers și apoi din alergare 8 elevi - aprecieri
ușoară, coordonarea membrelor - traseul de verbale
superioare cu cele inferioare alergare - corectări
- de pe loc și din mers – exerciții - cronometru
de respirație – 3 timpi inspirație,
3 timpi expirație
- demonstrații, explicații
2 - învățarea pasului lansat în tempo - alternări de mers obișnuit și - grupe de 6-8 - aprecieri
moderat mers cu pasul întins urmat de elevi verbale
trecere în alergare ușoară - traseul de - observare
- alergare cu pasul lansat în alergare sistematică
tempo moderat, cu accent pe - fluier - corectări
așezarea tălpilor paralel cu axa - cronometru
alergării
- coordonarea pasului alergător
de semifond cu actul respirator
3 - învățarea startului din picioare și a - alergări repetate cu plecare din - grupe de 6-8 - aprecieri
lansării din start picioare, liberă, apoi precedată elevi verbale
de comandă - traseul de - autoevaluări
- exersarea frontală a startului și a alergare - corectări
lansării din start, la comandă - fluier
- ocuparea de către elevi a - cronometru
pozițiilor „la start”, „pe locuri –
gata”, urmate de plecare liberă
- lansarea de la start la comandă
(“la start”,” pe locuri”, „gata”)
și alergare pe 30 - 40 m
4 - idem lecția 3
5 - alergarea în tempo variabil - alternări de alergare ușoară și - grupe de 6-8 - aprecieri
alergare în tempo moderat elevi verbale
- alergarea în tempo prestabilit pe - traseul de - autoevaluări
distanța de 80 – 100 m alergare - corectări
- alergare în tempo moderat, cu - fluier
trecere în alergare accelerată la cronometru
semnal sonor
6 - dezvoltarea rezistenței - efectuarea unor exerciții într-un - grupe de 6-8 - aprecieri
- alergarea pe distanțe variabile număr mare de repetări (sărituri elevi verbale
la coardă) - traseul de - observare
- alergare în tempo moderat pe alergare sistematică
distanța de 80 – 100 m cu pauze - fluier - corectări
mai scurte între repetări - cronometru
- exersarea alergării de rezistență
sub formă de întrecere cu
revenirea parțială a marilor
funcții ale organismului
7 - alergarea în pluton - alergare în pluton strâns, - grupe de 6-8 - aprecieri
- supravegherea ritmului actului deplasare „pas în pas” elevi verbale
respirator - alergare în pluton, realizată în - traseul de - observare
- reguli de concurs turnantă alergare sistematică
- start la intrarea în turnantă și - fluier - corectări
alergare în pluton în vederea - cronometru
ocupării unui loc cât mai
favorabil pe turnantă
- alergare în pluton, cu efectuarea
depășirilor
- reguli de concurs
8 - evaluarea rezistenței - parcurgerea în limită de timp a - elevii clasei - evaluare
unei distanțe prestabilite (600 m - traseul de sumativă
– fete, 800 m – băieți pentru alergare
clasele V-VI și 800 m – fete, - fluier
1000 m – băieți pentru clasele - cronometru
VII-VIII).