Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 5
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Calcolul caracteristicilor cinematice ale miscarii


corpului rigid
Varianta 1

A îndeplinit: Barbalat Andrei

A verificat: Andronic Silva


Chişinău – 2018

Scopul Lucrării:

2
3
I.

>>Coef=[1,0.4,1,-275*pi/180]
>>t=roots(Coef)
t=1.38
>> syms t;
>> fiE=t^3+0.4*t^2+t;
>> omega=diff(fiE)
>>omega =3*t^2+4/5*t+1
>> t=1.38;
>> omega=3*t^2+4/5*t+1

omega =7.8172

>> syms t;
>> omega=3*t^2+4/5*t+1;
>> E=diff(omega)
E =6*t+4/5
>> t=1.38;
>> E =6*t+4/5

E = 9.0800 rad/s2

Vit M-?
>> omega =7.8172;
>> O1M=20.61;
>> v=omega*O1M
v = 161.1125 cm/s
4
accel M-?

an=(omega^2)*O1M
an= 1.2594 cm/s2

at=E*O1M
at =187.1388 cm/s2

aM=sqrt(an^2+at^2)
>> an= 1.2594;
>> at =187.1388;
>> a=sqrt(an^2+at^2)
aM =187.1430 cm/s2
II

2)file-f{
function fi=functie(t);
fi=20*sin(pi*t)-275*pi/180;
}
>> t=fzero('functie',pi/2)
t =0.9229

>> syms t;
>> fiE=20*sin(pi*t);
>> omega=diff(fiE)
omega = 20*cos(pi*t)*pi
>> t =0.9229;
>> omega =20*cos(pi*t)*pi
omega = -60.9977
5
>> omega =20*cos(pi*t)*pi;
>> E=diff(omega)
E = -20*sin(pi*t)*pi^2
t=0.9229;
>> E = -20*sin(pi*t)*pi^2
E = -47.3455

O1O=20 cm

III.

abs(omega)
>> omega =60.9977;
>> O1O=20 ;
>> v=omega*O1O
v =
1.2200e+003

>> an=(omega^2)*O1O
an =7.4414e+004

>> E = 47.3455;
>> at=E*O1O
at = 946.9100

>> ao=sqrt(an^2+at^2)
ao = 7.4420e+004
6
Concluzie:

Efectuând lucrarea de laborator nr.5 am făcut cunostinţă cu Calculul caracteristicilor


cinematice în sistemul MATLAB.
Sistemul MATLAB poate fi folosit în diferite domenii.