Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetarii al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
Despre lucrarea de laborator Nr.4
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Compunerea oscilatilor armonice


V-1

A efectuat: Barbalat Andrei

A verificat: Andronic Silva

I.Compunerea oscilatiilor necoerente


close all
t=0:pi/3:10;
% definim un vector cu 3 coloane, corespunzator x1, x2 si x3
[x1,x2,x3]=fnecoer(t);
figure(1);
plot(t,x1,'-r',t,x2,'--b',t,x3,'-.k');
legend('x1','x2','x1+x2');
title('compunerea oscilatiilor necoerente');
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
1 Funtia.
function[x1,x2,x3]=fnecoer(t)
% definim amplitudinea
a1=10; % m
a2=20; % m
% definim pulsatia
omega1=14; % rad/sec
omega2=5; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=pi/1.3; % rad
alfa2=pi/1.7; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end

II.Compunerea oscilatiior coerente


close all
t=0:pi/300:10;
[x1,x2,x3]=fcoer(t);
figure(2);
plot(t,x1,':r',t,x2,'-b',t,x3,'-.k');
legend('x1','x2','x1+x2');
title('compunerea oscilatiilor coerente');
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');

Functia
function[x1,x2,x3]=fcoer(t)
a1=100; % m
a2=2; % m
% definim pulsatia
omega1=14; % rad/sec
omega2=14; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=pi/1.3; % rad
alfa2=pi/1.7; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end

III.Oscilatie Batae cu diferenta dintre pulsatie de domega radiani


close all
% definim intervalul de timp
t=0:pi/300:100 ;
n=0;
for domega=[0.05,0.08,0.1];
n=n+1;
% definim un vector cu 3 coloane, corespunzator x1, x2 si x3
[x1,x2,x3]=fbataie(t,domega);
figure(n);
plot(t,x3,'r','LineWidth',1);
axis equal
legend('x1+x2');
title({'oscilatie-bataie cu diferenta dintre pulsatie de ' domega
'radiani'});
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
End

Fig.1

Fig.2
Fig.3

IV.Compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza initiala alfa


t=0:pi/2:500;
n=0;
for alfa=[0, pi/6,pi/4,pi/3,pi/2,2*pi/3,3*pi/4,5*pi/6,pi];
n=n+1;
[x1,x2,x3]=fcoer_dalfa(t,alfa);
figure(n);
plot(t,x1,'r',t,x2,'--b',t,x3,':k','LineWidth',1.5);
legend('x1','x2','x1+x2');
title({'compunerea oscilatiilor coerente cu diferenta de faza
initiala',alfa});
xlabel('t, sec');
ylabel('x, m');
end
1.Functia
function[x1,x2,x3]=fcoer_dalfa(t,dalfa)
a1=10; % m
a2=20; % m
% definim pulsatia
omega1=14; % rad/sec
omega2=14; % rad/sec
% definim faza initiala
alfa1=pi/1.3; % rad
alfa2=alfa1+dalfa; % rad
x1=a1*cos(omega1*t+alfa1);
x2=a2*cos(omega2*t+alfa2);
x3=x1+x2;
end
Fig.1

Fig.2
Fig.3

Fig.4
Fig.5
Fig.6

Fig.7
Fig.8

Fig.9
Efectuând lucrarea de laborator nr.4 am operat cu comenzi pentru
construirea graficelor în sistemul MATLAB. Am luat cunostinta cu tema :
Compunerea oscilatilor armonice ,oscilatii armonice necoerente( daca
diferenta fazeii depinde de timp) si coerente (daca diferenta fazei nu
depinde de timp).
Tipul graficului depinde de structura funcţiei şi de intervalele care ne sunt
date. Pachetul MATLAB are diferite tipuri de grafice. Am construit grafice
bidimensionale folosind comenda plot.Sistemul MATLAB este usor de
folosit şi în acelaşi timp ne oferă o gamă largă de posibilităţi de construire a
graficelor şi de aceea el poate fi folosit în diferite domenii.