Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR PENTRU ANALIZA MODULUI DE REALIZARE A AUDITULUI

INTERN IN CADRUL ORGANIZAŢIILOR ROMÂNEŞTI DIN PERSPECTIVA


AUDITORILOR INTERNI

În contextul unui mediu concurenţial din ce în ce mai dinamic, organizaţia se confruntă


cu probleme tot mai complexe, iar managerul în vederea soluţionării acestor noi probleme,
îşi pune întrebarea „Cum trebuie să acţioneze pentru a-şi atinge obiectivele? Se conturează,
astfel, tot mai distinct rolul şi însemnătatea unui nou domeniu, al auditului intern. Prin
funcţia de audit intern se urmăreşte obţinerea unei siguranţe rezonabile că operaţiunile
desfăşurate sunt sub control, auditul intern constituindu-se într-un suport de nădejde al
întreprinderii (implicit şi al managerului acesteia) în atingerea obiectivelor sale.
Din dorinţa de evaluare a stadiului în care se află în acest moment dezvoltarea şi
implementarea funcţiei de audit intern în România, dată fiind însemnătatea acesteia, vă
rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din acest sondaj de opinie, având
certitudinea că rezultatele obţinute în urma prelucrării răspunsurilor obţinute, ne vor ajuta
să depistăm acele domenii cărora auditorii interni trebuie să le acorde o atenţie sporită,
contribuind astfel la progresul auditului intern.

Chestionarul este anonim şi respectă confidenţialitatea strictă a informaţiei.

1. Va rugam sa ne furnizaţi următoarele detalii despre dumneavoastră(opţional):


denumirea organizaţiei în cadrul căreia profesaţi:
funcţia pe care o deţineţi:

2. De cat timp este implementat auditul intern in cadrul organizaţiei d-voastră?


in curs de implementare
de câteva luni
de cel puţin un an de zile
de cel puţin doi ani de zile
de peste doi ani de zile

3. Direcţia de Audit Intern din cadrul organizaţiei d-voastră dispune de o normă si o


procedură interna de lucru?
da, dispune de o normă si procedură de lucru bine fundamentate.
da, dar sunt destul de incomplete.
nu, dar sunt in curs de realizare.
nu.

4. Din câţi membrii este compusa echipa de audit intern din cadrul căreia faceţi parte?
doar un singur membru
intre 2-5 membri
peste 5 membri

5. Consideraţi că numărul membrilor echipei de auditori este suficient pentru


realizarea misiunilor de audit intern?
da, este suficient

nu este suficient, din aceste motive nu reuşim să respectam totdeauna calendarul


misiunii de audit

1
6. Dispuneţi de un ghid metodologic după care să vă ghidaţi în realizarea misiunilor de
audit?
da, este cel prevăzut de norma şi procedura interna de lucru din cadrul organizaţiei.
nu, ne ghidam după cele prevăzute conform legislaţiei care reglementează auditul intern
pentru instituţiile publice

7. Vă rugăm să specificaţi în ce măsură:


(Vă rugăm să folosiţi semnificaţiile următoare: (5)- într-o foarte mare măsură, (4)- într-o mare
măsură, (3)- într-o oarecare măsură, (2)- într-o măsură mică, (1)- într-o măsură foarte mică.)
(5) (4) (3) (2) (1)
...este reglementată identificarea riscului
aferent fiecărei activităţi auditabile din cadrul
organizaţiei?
...este reglementată analiza şi gestionarea
riscului la nivelul fiecărei activităţi auditabile?
...planul de audit care conţine calendarul
misiunilor de audit intern, este realizat pe baza
acestei analize preliminare a riscului aferent
fiecărei activităţi auditabile?

8. Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat de-a lungul misiunilor de audit intern la care aţi
participat?
accesul destul de greoi la colectarea informaţiilor referitoare la activitatea ce urmează a
fi auditată
mentalitatea celor auditaţi referitor la obiectivele si importanta auditului intern.
dificultatea generată de specificul complex al anumitor domenii de auditat.
numărul de auditori din cadrul echipei este insuficient.
altele (va rugam specificaţi) ............................................

9. Cum apreciaţi percepţia managementului organizaţiei în care activaţi vis-a-vis de


auditul intern:
(Vă rugăm să folosiţi semnificaţiile următoare: (5)- într-o foarte mare măsură, (4)- într-o mare
măsură, (3)- într-o oarecare măsură, (2)- într-o măsură mică, (1)- într-o măsură foarte mică.)
(5) (4) (3) (2) (1)
auditul intern se bucură de credibilitate în faţa
managementului?
obiectivele principale ale auditului intern sunt
înţelese de către management?
implementarea auditului intern este agreată de
management?

10. V-aţi confruntat uneori cu situaţii în care independenţa d-voastră a fost pusă în
pericol de către management? În caz afirmativ, cum aţi reacţionat?
da, am fost pus în situaţia de a fi implicat in diferite activităţi din cadrul organizaţiei,
fiind o decizie a managementului, din motive de siguranţă a locului de muncă, nu am
putut refuza îndeplinirea ei.
da, a existat intenţia de a fi implicat in diferite activităţi din cadrul organizaţiei, dar am
contestat decizia managementului, şi în urma prezentării unor argumente solide, această
decizie a fost revocată.
nu m-am confruntat cu astfel de situaţii.
2
11. Cum apreciaţi percepţia celor auditaţi vis-a-vis de recomandările pe care le-aţi făcut
în urma misiunilor de audit la care aţi participat:
(Vă rugăm să folosiţi semnificaţiile următoare: (5)- într-o foarte mare măsură, (4)- într-o mare
măsură, (3)- într-o oarecare măsură, (2)- într-o măsură mică, (1)- într-o măsură foarte mică.)
(5) (4) (3) (2) (1)
recomandările s-au bucurat de credibilitate în
faţa celor auditaţi.
au fost apreciate ca nişte soluţii pertinente.
au fost luate măsurile necesare pentru ca
recomandările să fie puse în aplicare.

12. Aveţi un ghid metodologic de urmărire a rezultatelor obţinute in urma aplicării


recomandărilor d-voastră?
da, dispunem de o procedura de urmărire a rezultatelor obţinute in urma aplicării
recomandărilor, permiţându-se astfel sa îmbunătăţim de la o misiune la alta, soluţiile
oferite de auditul intern.
nu dispunem de o procedura de urmărire a rezultatelor obţinute in urma aplicării
recomandărilor noastre.

13. Consideraţi că prin misiunile de audit pe care le desfăşuraţi reuşiţi să contribuiţi la


adăugarea unui plus de valoare, organizaţiei în cadrul căreia profesaţi?
(Vă rugăm să folosiţi semnificaţiile următoare: (5)- într-o foarte mare măsură, (4)- într-o mare
măsură, (3)- într-o oarecare măsură, (2)- într-o măsură mică, (1)- într-o măsură foarte mică.)
(5) (4) (3) (2) (1)
îi dă organizaţiei o asigurare privind gradul de
control deţinut asupra operaţiunilor.
o îndrumă pentru îmbunătăţirea operaţiunilor.
prin intermediul auditului intern organizaţia
este ajutată să-şi îndeplinească obiectivele.
contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei
sistemului de control intern din cadrul
organizaţiei.

14. Cum consideraţi că v-ar putea sprijini mai bine organismele profesionale care
coordonează activitatea de audit intern din România?
(Vă rugăm să folosiţi semnificaţiile următoare: (5)- într-o foarte mare măsură, (4)- într-o mare
măsură, (3)- într-o oarecare măsură, (2)- într-o măsură mică, (1)- într-o măsură foarte mică.)
(5) (4) (3) (2) (1)
implicarea activa a acestora in organizarea de
cursuri pe diverse teme privind auditul intern.
organizarea de conferinţe si simpozioane
pentru auditorii interni
emiterea unor ghiduri metodologice practice şi
pentru organizaţiile din sectorul privat

Dacă aveţi anumite sugestii sau consideraţi că sunt mai sunt anumite probleme care ar
trebui abordate, în acest studiu al cărui scop este progresul auditului intern din România,
vă rog să nu ezitaţi să ni le transmiteţi. Vă mulţumim pentru timpul acordat!
3