Sunteți pe pagina 1din 2

Se considera schema de mai jos, unde A , este o hidrocarbura saturata cu catena aciclica ramificata care

contine 82,75%C

a) Identificati substantele din schema si scrieti ecuatiile reactiilor chimice


Se determina masa molara a alcanului
Formula unui alcan: CnH2n+2
1 mol CnH2n+2 = 14n + 2 g
14n+2 g alcan………………12n g C
100 g alcan………………….82,75 g C
82,75(14n+2) = 1200n
41,5n = 165,5
n=4
Alcanul are formula C4H10
A:

A : C4H10 izobutan
a : C4H8 izobutena
b : C3H6 propena
c : CH4 metan

b) Determinati procentul molar de hidrocarbura A care se transforma in substanta a, daca, in amestecul


gazos rezultat prin descompunerea termica a substantei A, hidrogenul (H2) se afla in procent molar de
30% substanta c in procentul molar de 15%, iar hidrocarbura A netransformata in procent molar de
10%.

In 100 moli amestec sunt:


30 moli izobutena + 30 moli H2
15 moli metan + 15 moli propena
10 moli izobutan

Se determina numarul de moli de A care se transforma in 100 moli amestec gazos


1 mol………………………………………..1 mol
CH3-CH(CH3)-CH3 → CH2=C(CH3)-CH3 + H2
x1 moli………………………………………30 moli
x1 = 30 moli izobutan se transforma in izobutena

1 mol…………………………………….1 mol
CH3-CH(CH3)-CH3 → CH2=CH-CH3 + CH4
x2 moli………………………………….15 moli
x2 = 15 moli izobutan transforma in metan
x3 = 10 moli izobutan netransformat
Numarul de moli de izobutan introdus = 30 + 15 + 10 = 55 moli
Se determina rocentul de izobutan transformat in izobutena
55 moli izobutan introdus…………………….30 moli se transforma in izobutena
100 moli izobutan introdus…………………….x
x = 54,54 %

c) Determinati volumul ocupat de amestecul gazos rezultat din descompunerea termica a 5,5 kmoli
hidrocarbura A, masurata la 1270C si 4 atm, considerand datele de la punctual b.

Se determina amestecul gazos rezultat din 5,5 kmoli izobutan


55 kmoli izobutan………………….100 kmoli amestec gazos
5,5 kmoli izobutan………………….x
x = 10 kmoli amestec gazos

Se determina volumul amestecului gazos la 1270C si 4 atm


pV = nRT
V = nRT/p = 10 ·0,082 (127 + 273)/4 = 82 m3

d) Determinati volumul (c.n.) de aer cu 20% O2 procente volumetrice , necesar arderii a 44,8 m3 (c.n.) de
hidrocarbura c.

Se determina volumul de oxifen nexesar arderii


22,4 m3….2·22,4 m3
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
44,8 m3……x
x = 89,6 m3 O2

Se determina volumul de aer


100 m3 aer………………..20 m3 O2
x m3 aer…………………..89,6 m3 O2
x = 448 m3 aer

S-ar putea să vă placă și