Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENȚA Nr...............din.....................

Aria curriculară: Consiliere și orientare Aprobat, responsabil comisie,


Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Nr. ore: 1 oră/săptămână Avizat
Manual: Consiliere și dezvoltare personală, Editura Litera Director,
Clasa: a V-a
Profesor: PENCIUC CRINA LAURA
PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE
Semestrul I AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ 18
10 septembrie 2018 – SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT
1 februarie 2019 DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI
SOCIALĂ

Semestrul al II-lea MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 15


11 februarie 2018 – 14 iunie 2018 MANAGEMENTUL CARIEREI
Programul național „Școala altfel″ se va desfӑșura ȋn intervalul 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări aflate la decizia
unității de învățământ.
Total ore an școlar: 33
Total săptămâni an școlar: 34
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I
Nr. Domeniul Conţinuturi asociate Competenţe specifice Nr. Săptă Data Obs.
crt. tematic ore mâna
Prezentarea manualului 1 S1
Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de prezentare.
Evaluarea inițialӑ
1 AUTOCUNOAȘ Lecția 1 – Cine sunt eu (caracteristici și resurse 1.1.Identificarea
TERE ȘI STIL personale: caracteristici pozitive, interese, resurselor personale și a
DE VIAȚĂ abilități, aptitudini, credințe, valori, preferințe) oportunităților de
SĂNĂTOS ȘI Lecția 2 – Cum sunt eu (concept de sine global, dezvoltare specifice
ECHILIBRAT concept de sine școlar) vârstei.
Lecția 3 – Cresc, mă schimb, mă dezvolt 1.2. Analiza surselor de
(schimbare și dezvoltare; caracteristicile stres și a consecințelor
preadolescenței, modificări psihosomatice acestuia asupra sănătății
specifice vârstei) și stării de bine.
Lecția 4 – Sunt sănătos (sănătatea persoanei și
a mediului: starea de sănătate și prevenirea
îmbolnăvirilor)
Lecția 5 – Trăiesc sănătos (sănătatea persoanei
și a mediului: alimentație sănătoasă, igiena
personală/igiena în colectivitate)
Lecția 6 – Fac față stresului (sănătatea
persoanei și a mediului: surse de stres și
strategii de prevenire)
Lecția 7 – Îmi respect ritmul (sănătatea
persoanei și a mediului: ritm biologic de
activitate și odihnă)
Recapitulare (domeniul tematic 1)
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
2 DEZVOLTARE Lecția 1 – Emoțiile în viața noastră (emoții de 2.1. Recunoaşterea
EMOȚIONAL bază/emoții diverse) unei varietăţi de emoţii
ȘI SOCIALĂ Lecția 2 – În explorarea emoțiilor (emoții de trăite în raport cu sine şi
bază/emoții diverse) cu ceilalţi
Lecția 3 – Modalități de gestionare a emoțiilor 2.2. Acordarea
(emoții de bază/emoții diverse) feedbackului pozitiv în
Lecția 4 – Relațiile dintre noi și comunicarea relaționarea cu ceilalți
(acordarea feedbackului pozitiv)
Lecția 5 – Exersarea feedbackului pozitiv
(acordarea feedbackului pozitiv)
Lecția 6 – Prietenia și relaționarea armonioasă
(acordarea feedbackului pozitiv)
Recapitulare (domeniul tematic 2)
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback