Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3291


Facultatea de Antreprenoriat,Ingineria si Managementul Afacerilor
STUDII DE MASTER

Nr.
Data

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că studentul(a)

--------------------------------------------------------------------

este inscris(ă) şi înmatriculat(ă) în anul universitar 2018-2019, Facultatea de Antreprenoriat,


Ingineria şi Managementul Afacerilor, anul .......(...........), la studii universitare de master,
programul .................................................................................
Adeverinţa se eliberează pentru a-i servi la ...............................................

DECAN, SECRETAR ŞEF FACULTATE,


Prof. dr. ing. Cristian NICULESCU Jurist Daniela NAUMENCU