Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazialã Nr.

2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 LUGOJ Avizat,


ANUL ŞCOLAR: 2018-2019 Director
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ CLASA: a V-a, L2
NR. DE ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore Avizat
PROFESOR: CARMEN MARGAN Șef catedră
MANUAL: Limba moderna 2 FRANCEZA Clasa a V-a, Booklet, 2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I - 18 săptămâni
Semestrul al II-lea - 16 săptămâni
Total: 34 săptămâni
Nr. Săp
Unitatea de Conţinuturi/ Obiective de
Competenţe specifice or tăm Obs.
învăţare comunicare
e âna

SEMESTRUL I – 34 ore ( 2 ore-Scoala altfel)

Bienvenue en 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ Saluer 4 S1
France! instrucțiune simplă rostită clar și rar Dire son nom S2
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple Compter de 1 à10
Leçon introductive 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând être
pronunția și intonația specifice s’appeler

Planificare V L2 Franceza 1
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa


cotidiană
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple
La France
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte

1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/


instrucțiune simplă rostită clar și rar
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând Saluer
pronunția și intonația specifice Se présenter
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată Demander/dire son âge
U1
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa L’alphabet S3-
8
Bonjour, ça va ? cotidiană3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise Les nombres de 10 à 30 6
simple avoir
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten Les pronoms personnels sujets
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje Créer un mini-dictionnaire illustré
scurt

U2 Voilà mes 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ Présenter quelqu’un S8-
copains ! instrucțiune simplă rostită clar și rar Parler de ses passions 7 11 S7-
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple L’adjectif de nationalité Școal
a
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând être
altfel
pronunția și intonația specifice « c’est »/il est
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare Créer un poster- Les passions
Planificare V L2 Franceza 2
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa


cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte

Identifier des objets


Exprimer la date
Décrire la salle de classe
Présenter son collège
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub,
avoir
în, în fața, în spatele)
L’article indéfini
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
Le pluriel des noms
U3 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
il y a+ nom S11
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa 7
Dans la salle de Les jours de la semaine; les mois de -14
cotidiană
classe l’année
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
Les objets de la classes; les matières
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scolaires
scurte

Planificare V L2 Franceza 3
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

Décrire des objets


Demander/remercier
Exprimer l’appartenance
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple L’emploi du temps
U4 2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată L’adjectif de couleurs
S15
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare L’article défini 6
Mon sac à dos Les verbes du 1er groupe au présent -17
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten « je voudrais »; »j’aimerais »
Les couleurs
Les vacances scolaires en France

BILAN 1 2 S18

SEMESTRUL II- 32 ore

1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple Décrire des personnes


2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
Exprimer la possession
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, Présenter sa famille
profesor, în situații uzuale L’adjectif possessif
U5 S19
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple L’adj. qualificatif-le féminin ; le 7
Ma famille -22
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten pluriel
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje Le portrait physique et moral
scurte La Fête des mères

Planificare V L2 Franceza 4
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub,
în, în fața, în spatele)
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
Localiser dans l’espace
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
Décrire son logement
U6 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare S22
aller 7
Chez moi 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, uzuale -25
La forme négative des verbes
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple
La maison de mes rêves
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub,
în, în fața, în spatele)
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare Localiser dans l’espace
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare Décrire sa chambre
U7
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, La préposition
Ma chambre S26
profesor, în situațiiuzuale La conjoction
7
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple L’interrogation -29
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte

Planificare V L2 Franceza 5
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple


2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi modele articulatorii/ de
intonație și accent
Féliciter quelqu’un
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa Parler de sa saison préférée
U8 cotidiană L’interrogation S29
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare 7
Ma saison préférée faire -32
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple Les saisons
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o sărbătoare Ecrire une carte postale

4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten


4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
BILAN 2 TEST FINAL
33-
4
34

Planificare V L2 Franceza 6
2018-2019 prof. C. Margan