Sunteți pe pagina 1din 75
Cuget Romanese Pensamienta Rumane Redactor: D. Gardaru pone, 1955-56 COLABORATORI J.B, AGUILAR TORRES — ANTON BALAN D. N. CIOTORI — D. GAZDARU — N. I, HERESCU ING. VIRGIL IONESCU — MELUTA D. MARIN ING, MARCEL NICOLAU — LUCIA A. POPOVICI G RACOVEANU —N. SEITAN Redactia ‘hile Aecsas testi EE oe ets taint Calle Ardon 2361 - C. CAnaMede, Redocter: D. Gagdatus Colaboratori Juan Bautista AGUILAR TORMES — Anton BALAN D.N.CIOTORI — D.GAZDARU — N-1-HERESCU Ing.Virgil IONESCU—Leluta D.MARIN Ing.M.NICOLAU - Iucia POPOVICI G RACOVEANU we GB ITAN Cuget Romanese Amal V - 1955 * SUFERINTELE ROMAWILOR DIN BasaRapia® Aceia dintre avs care mu cititi ruseste — gi suntesi ined uultigori ~ n'ati putut Iua cunostings despre ceeace se in témpl4 cu Romnii basarabeni dec&t din svoruri,- din vorbele Soptite la ureche dela om la om.Degi acest mijioc de informatie este ast3zi in Romfnia cel mai sigur,unii dintre avs ?si vor fi zis poate cH este gi o parte de exagerare in stirile orale care eircvl’ prin tard: de,se vorvesc doard atatea!...Deaceea e bine si afla}i de suferinsele fratilor nostri din Basarabia gi prin nirturii scrise,— si incontestabile,devrene ce 2 fost publica- te de ziere rusesti eutorizate.Aceste informatii rusesti m ‘a u fost niciodat& traduse in ziarele romanesti,asa inc&t n'au avut cum s3 ajungi sub ochii Romanilor care mu citese presa sovieti- c&.Ascultati astsear’ dou texte principale; priml a aparut in "Pravda",si sunk aga: "Muncitorii din capitala Moldovei /e vorba de or: Chiginiu/ an trimis tn Kazekstan un now detaganent de Zoluntari dornici de e participa la cucerirea pim@ntu- rilor ce urmeasi a fi destelenite. "Circa 700 de oameni,pleca$i cu un tren special, vor forma in regiunea de Nord a Kesakstan-uiui cadrele ne- cesare pentru trei noi sovhozuri de Sense te tray zul "Amanpeldiuki" vor lucra tineri re - giniu.Tineretul din districtul Balpi va forma colecti- vitatea sovhosului "Zaria".La sovhogul "Marievski" vor luera tineri patrioti din Tiraspol,Bender gi alte dis- tricte ale Moldovei". Acesta este comnicatul "Pravdei",pentru ugul citite - (+) Aoeat text 9 fost transmio in tert prin Radto.