Sunteți pe pagina 1din 2

Şi totuşi, duhovnicul nu este un guru

12 Noiembrie 2018 pr. Constantin Sturzu Puncte de vedere

Să presupunem că există o situaţie în care un cleric chiar ar fi pedepsit pe nedrept. Cum ne


învaţă Dumnezeu să reacţionăm în astfel de situaţii? În nici un caz prin proteste vocale şi
manifestări violente. Cine procedează aşa nu este cu nimic mai bun decât cel care, eventual, ar
fi săvârşit o nedreptate, pedepsind un nevinovat. Hristos Însuşi nu a primit să fie apărat.

Foto: Oana Nechifor

Cu foarte mulţi ani în urmă, am asistat la o scenă incredibilă pentru privirea candidă a unui
laic ce abia se îndrepta spre porţile Teologiei. Aflaţi în faţa unei clădiri administrative, un
grup de câţiva credincioşi furioşi cereau socoteală unui cleric ce deţinea o anumită funcţie în
cadrul respectivului centru eparhial. Motivul? Duhovnicul lor fusese oprit de către Chiriarh de
la slujirea celor sfinte pentru anumite abateri – nu are relevanţă evocarea lor în context. Ce m-
a tulburat a fost faptul că acei – să-i numim în continuare – „credincioşi” nu erau deloc
dispuşi să asculte argumentele pentru care duhovnicul lor nu mai avea voie să slujească
(temporar) şi cereau insistent să fie „repus în drepturi”. Văzând că nu se cedează la această
presiune, unii chiar au pus mâna pe clericul ce încerca să dialogheze cu ei, agresându-l fizic.
Ulterior, de-a lungul timpului, aveam să consemnez, în diverse locuri din ţară, alte câteva
situaţii în care unii enoriaşi sau ucenici refuzau să primească deciziile unor foruri bisericeşti
cu privire la parohul sau duhovnicul lor.

Să presupunem că există o situaţie în care un cleric chiar ar fi pedepsit pe nedrept. Cum ne


învaţă Dumnezeu să reacţionăm în astfel de situaţii? În nici un caz prin proteste vocale şi
manifestări violente. Cine procedează aşa nu este cu nimic mai bun decât cel care, eventual, ar
fi săvârşit o nedreptate, pedepsind un nevinovat. Hristos Însuşi nu a primit să fie apărat. Când
Sfântul Ioan Evanghelistul – apostolul desăvârşit al Iubirii! –, a cerut Domnului să distrugă un
sat de samarineni care nu L-a primit şi să trimită „foc din cer” (Luca 9, 54), a fost certat
dimpreună cu fratele său, Iacov. Când Sfântul Petru a vrut să-L apere „lovind pe sluga
arhiereului”, a fost avertizat de Mântuitorul: „Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot
sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52). În acelaşi duh, de-a lungul istoriei, nici un om cu
viaţă sfântă nu s-a revoltat pe vreo sentinţă bisericească nedreaptă, nici nu a permis să fie
apărat cu mijloace lumeşti. A se vedea cazul Sfântului Ioan Gură de Aur sau, mai aproape de
zilele noastre, cel al Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Astfel de oameni duhovniceşti
ştiau că, cu cât nedreptatea suferită este mai mare şi este răbdată cu smerenie, cu atât se
aseamănă mai mult Mântuitorului, Care a pătimit pe nedrept, până la moarte pe Cruce. Iar
ţinta oricărui creştin, nu doar a unui cleric, nu poate fi alta decât asemănarea cu Dumnezeu.
Încât prigoana, necazul, ispita, nedreptatea nu sunt decât minunate prilejuri de a lucra la
dobândirea Duhului lui Dumnezeu şi de a lepăda orice gândire lumească sau abordare
pătimaşă. Oare nu poate Dumnezeu interveni în Biserica Lui atunci când constată lucruri
nedrepte? Dacă le îngăduie, înseamnă că ele au un rost mântuitor, mai greu de înţeles pentru o
minte robită de judecăţi telurice.

Omeneşte vorbind, desigur că este de înţeles că unele suflete se ataşează de un Părinte şi îi


asigură susţinere pe diferite planuri. Totul e firesc până la un punct: când se apelează la
mijloace violente, la calomnii, cârteli, atacuri la persoană sau când, pur şi simplu, se refuză
din principiu faptul că duhovnicul lor ar putea greşi cu ceva. În astfel de situaţii deja nu mai
vorbim despre o raportare creştină, ci despre una inspirată din alte sfere. Un duhovnic nu este
infailibil şi nu este un guru – în sensul că nu el este ţinta sau modelul desăvârşit şi nici nu
trebuie divinizată persoana sa. Poate să facă şi minuni cineva, asta nu-l scuteşte de ispita de a
cădea din har. Sfântul Ioan Scărarul (aprox. 579-649) oferă şi o explicaţie pentru astfel de
situaţii: „A întrebat un oarecare pe cineva din cei ce pot să vadă: «Pentru ce Dumnezeu,
cunoscând de mai înainte căderile unora, i-a împodobit pe aceştia cu daruri (harisme) şi cu
semne (minuni)»? Iar acela răspunse: «Ca pe ceilalţi oameni duhovniceşti să-i facă de
neclintit, apoi ca să arate libertatea omului; şi ca pe cei căzuţi să-i facă fără răspuns de
apărare la Judecată»”. Şi prin Iuda Iscarioteanul s-au făcut minuni şi exorcizări (v. Luca 9,
1). Asta nu înseamnă că nu a putut, mai târziu, să vândă pe Hristos şi să se sinucidă.

Un duhovnic caută mereu şi în orice împrejurare să dea mărturie prin viaţa sa, prin cuvântul
său, despre Hristos – Domnul şi Mântuitorul. După modelul Sfântului Proroc Ioan
Botezătorul, duhovnicul este doar „prietenul Mirelui” şi, ca atare, el caută întotdeauna „să se
micşoreze, iar Acela să crească” (cf. Ioan 3, 30). Părintele Serafim Rose (1934-1982) atrăgea
atenţia asupra unui fenomen care, după 1990, pare că ia amploare şi la noi: „Mulţi tineri
caută în ziua de astăzi un guru şi sunt gata să se înrobească oricărui candidat potrivit; dar
vai celor care profită de acest climat al vremurilor pentru a se proclama ei înşişi «stareţi
purtători de Dumnezeu» – nu fac altceva decât să îi înşele pe ceilalţi şi pe ei înşişi”. Încât,
adevăratul rod al lucrării ca duhovnic îl poţi constata şi în manifestările ucenicilor tăi când
survin situaţii de criză. A tolera sau, mai rău, a încuraja sau instiga la manifestări din sfera
patimilor omeneşti, a te autovictimiza nu poate fi semn al purtării Duhului lui Dumnezeu.

Pedagogic, Duhul ne poate părăsi pentru a ne conştientiza păcatele şi a ne deschide calea spre
pocăinţă. Răbdarea cu smerenie a necazurilor, evitarea slavei deşarte şi a laudelor omeneşti,
permanenta pocăinţă pentru păcatele proprii sunt condiţii obligatorii pentru a putea fi
îndrumător de suflete. Şi nu mă ruşinez să recunosc că eu însumi nu reuşesc să împlinesc toate
acestea. Dar mă simt ca un soldat trimis pe frontul „războiului nevăzut” (cf. Sfântului
Nicodim Aghioritul) şi lucrez din ascultare. Între altele, în aceste vremuri tulburi am înţeles
un lucru: când nu se găsesc suficienţi combatanţi, se trimit la luptă şi cei mai puţin apţi pentru
asemenea misiuni duhovniceşti. Căci, în termenii Evangheliei, „secerişul e mult, dar
lucrătorii sunt puţini” (Matei 9, 37). Chiar şi în aceste condiţii, însă, tot trebuie să ai măcar
conştiinţa că nu eşti tu cel mai pregătit om pentru o astfel de înaltă lucrare duhovnicească –
adică să nu cazi cumva în părere sau închipuire de sine! De aceea, eu mai degrabă mă
consider un soi de duhovnic provizoriu pentru ucenicii ce urmează să-şi găsească, la un
moment dat, un duhovnic în adevăratul sens al cuvântului. Abia acest gând parcă-mi mai dă
un pic de curaj să mă aşez în scaunul de spovedanie.