Sunteți pe pagina 1din 5

CAMPANIA DE PROMOVARE A UNUI ORAȘ: FĂLTICENI – ORAȘUL CELOR 5 MUZEE

1.ANALIZA SWOT (pentru a măsura potențialul turistic)


a)puncte tari
-existenţa celor cinci muzee deja consacrate (patru funcţionale, al cincilea în proiect de
reamenajare a colecţiilor)
-liceul cu istorie „Nicu Gane”
-existenţa unor locuri care pot şi corelate cu numele unor personalităţi din domeniul cultural
sau ştiinţific (ca număr de personalităţi, municipiul de pe Şomuz se situează pe al treilea loc
în ţară) - case natale, străzi pe care au locuit oameni de seamă, familii cunoscute (Lovineştii,
artistul plastic Ion Irimia, actorul Grigore Vasilescu-Birlic, scriitorul Mihail Sadoveanu, poetul
Nicolae Labiş, prima femeie neurochirurg din lume Sofia Ionescu, folcloristul Artur Gorovei, ,
scriitorii Vasile Lovinescu şi Horia Lovinescu, criticul Eugen Lovinescu, academicianul Petre
Jitaru
-Uliţa Rădăşenilor, unde şi astăzi ne aşteaptă casa lui Sadoveanu, ori casa în care a stat în
gazdă Creangă în vremea cât a învăţat la şcoala de catiheţi din Fălticeni, bate recordul în
numărul de case memoriale (peste 30) în care au locuit şi creat personalităţi
-munca domnului Eugen Dimitriu, fost director la Galeria Oamenilor de Seamă: numeroase
cărţi, aproximativ 1500 de scrisori primite de la oameni de cultură din toată ţara, cu
informaţii şi date, impresii ţinând de cultură şi istorie din zona Fălticeni, 2000 de fotografii cu
personalităţi din cultura fălticeneană şi din zona înconjurătoare
https://www.crainou.ro/2018/10/26/acasa-la-cronicarul-orasului-falticeni/
-istoricul constituirii localităţii
-cel patru târguri/iarmaroace din care cel mai faimos era Iarmarocul de Sfântul Ilie (24 iulie),
de care pomeneşte şi Ion Creangă în „Amintiri din copilărie”
-festivaluri: „Zilele Oraşului” (iulie), „Zilele Mărului” (septembrie-octombrie), „Toamna
fălticeneană” (manifestare cultural-literară care evocă figura lui Sadoveanu), festival de
teatru şi film (în memoria actorului Grigore Vasilescu-Birlic)
-zona de agrement „Nada Florilor”
-împrejurimile (Baia, Mălini)
b)oportunităţi
-
- Proiectul Ansamblului monumental al elitelor realizat de arhitectul Crişan Victor Popescu,
artistul plastic Gabrel Baban şi reprezentanţii Asociaţiei „Strada Mare Fălticeni” în colaborare
cu Consiliul Local Fălticeni, cu primăria municipiului şi cu Asociaţia „Strada Mare Fălticeni”:
pe aleea pietonală (parte din strada Republicii) din zona centrală a oraşului Fălticeni – fosta
Strada Mare- se plănuieşte o veritabilă «lecţie deschisă»
a) Memorialul Elitelor: cuprinde aproximativ 60 de statui (soclu şi bust) ale unor
personalităţi a căror biografie este legată de această zonă, din care în primul tronson al
străzii (de la Biserica „Adormirea” la str. Nicu Gane): Mihail Sadoveanu, Constantin Arseni,
Ion Creangă, Grigore Vasiliu-Birlic, Eugen, Vasile şi Horia Lovinescu, Jules Cazaban, Matei
Millo, Ion Irimescu, Ioan Chirescu, Aurel Băeşu, Rubin Reuven, Nicolae Labiş, Artur Gorovei,
Vasile Popa, Vasile Grigorescu Catihetul, acad. Mihai Băcescu, Vasile Ciurea ş.a. În această
suită îşi vor găsi locul personalităţi care au avut o contribuţie activă la înfăptuirea Micii Uniri
de la 1859, cum sunt Nicolae Gane, Neofit Scriban şi Vasile Forăscu.
b) Altarul Eroilor: un grup statuar dedicat unor eroi militari din acest oraş implicaţi în
Războiul de Independenţă (maior Nicolae Ioan - bust şi soclu existent, model care a inspirat
întregul ansamblu), în Primul Război Mondial ( col. Gavril Danielescu) şi în Al Doilea Război
Mondial (căpitan comandor Constantin Costăchescu, comandantul submarinului „Delfinul”)
c) Arcul Recunoştinţei: un arc de triumf amplasat la capetele aleii pietonale (lângă Biserica
«Adormirea» şi clădirea Judecătoriei), cu următoarea compoziţie iconografică: pe avers
(faţada de intrare în «Memorial») vor fi realizate simbolurile domeniilor în care au excelat
personalităţile ale căror busturi se regăsesc pe aleea «Memorialul Elitelor», stemele oraşului
Fălticeni şi a judeţului Baia. Pe revers (faţada de ieşire din ansamblul sculptural), frontispiciul
va cuprinde înscrisul «Marea Unire», «1918 – Centenar – 2018» încadrat de stema României
Mari (1918) şi stema actuală a României. Cele două coloane care susţin arcul vor cuprinde
stemele provinciilor româneşti de la Unirea Mică la Marea Unire – Moldova, Muntenia,
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
-posibilitatea de a include localitatea într-un circuit turistic mai amplu, în funcţie de specific
(pelerinaje, circuit istoric de promovare a istoriei Moldovei, circuit cultural, circuit de
vacanţă - relaxare)
c)puncte slabe
d)ameninţări
2.CONCEPTELE CARE PERMIT PROMOVAREA ORAȘULUI
Din analiza SWOT, se observă posibilitatea de a se construi mai multe trasee turistice,
dar am selectat pentru campania de promovare sloganul „Fălticeni – oraşul celor cinci
muzee”, focalizându-ne pe trei concepte-cheie, evidenţiate ca puncte tari-oportunităţi:
cultură, educație și tradiție.

Religion

Culture

History

Education

Divertisment
Justificarea alegerii acestor trei concepte: istoricul oraşului
3.Promovarea/vizibilitatea:
-prezentarea hărţii şi a punctelor de reper:
1.Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
Sculptorul Ion Irimescu a donat locului său de baştină, Fălticeni, cea mai mare colecţie de
autor din ţară - 313 lucrări de sculptură şi peste 1.000 de lucrări de grafică, expuse în clădirea
principală a Muzeului de Artă „Ion Irimescu“, fost conac al familiei Forăscu, clădire inclusă pe
Lista monumentelor istorice.
http://drumliber.ro/10-plus-1-locuri-unde-sa-mergi-in-iarna-2012-2013/
http://ziarullumina.ro/pomul-vietii-si-pasarile-mostenirea-de-la-falticeni-a-sculptorului-ion-
irimescu-42956.html
„Locul meu de baştină, dacă ar fi să-i stabilesc limitele geografice, s-ar desfăşura între
Dumbrava Minunată şi Nada Florilor şi între iazul Şomuz şi dealul Spătăreşti. În pământul
acestor limite, unde mi-am petrecut copilăria, sunt puternic înfipte rădăcinile unor amintiri
de neuitat, ce stăruie permanent ca o flacără vie ce nu se va stinge decât o dată cu sufletul
meu...“

admirator al lui Constantin Brâncuşi şi ucenic al lui Dimitrie Paciurea


pot fi admirate, în special, bronzuri (având ca temă muzica, religia, filosofia, mitologia,
frumuseţea feminină şi dragostea maternă), dar şi grafică, şi pictură
o parte din lucrări sunt încrustate, alături de semnătură, cu un pom şi două păsări (pomul
vieţii şi păsările cerului, adică libertate şi curăţenie)
se poate vedea şi apartamentul sculptorului, cu icoane, desene şi picturi de Corneliu Baba
sau Gheorghe Petraşcu şi piese de mobilier vechi, recondiţionat
un valoros fond documentar de 1.350 volume de artă, multe dintre ele fiind ediţii rare

2.Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” (de Ştiinţe Naturale)


organizat în perioada 1980-1982 și inaugurat la 17 august 1982, la inițiativa și sub
îndrumarea academicianului Mihai Băcescu și a doamnei profesor dr. Ileana Crăciun
singurul muzeu din țară cu o tematică despre viața din apele terestre și din mările și
oceanele lumii
dotat cu peste 750 de piese valoroase aduse din expedițiile academicianului: bureți de mare,
corali, scoici producătoare de perle, calmari, homari, stele și arici de mare, sturioni, șerpi
veninoși, broaște țestoase, crocodili (în Tanzania 1973 – 1974 – prima expediție românească,
în afara țării, organizată și condusă chiar de academician, expediție încheiată cu importante
colecții de animale necunoscute, aduse și cercetate în țară)
un însemnat număr de lucrări ştiinţifice ale academicianului descriind peste 300 de specii de
animale necunoscute sau specii noi pentru știință (din cele peste 480 publicate). Numele
Mihai Băcescu este legat de școala românească de oceanologie biologică și ecologie marină,
ale căror fondator este. Nici un carcinolog din lume nu-și poate începe activitatea de
cercetare, fără să cunoască lucrările academicianului Mihai Băcescu.
aparate pentru exploatarea ecosistemului marin: a fost autorul unui nou tip de dragă, a unui
apucător de fund, cu sondă pentru studiul cantitativ al organismelor de pe fundul bazinelor
acvatice. A mai inventat o metodă nouă de colectare directă, cu ajutorul scafandrului
autonom, a faunei de fund. https://muzeulapelor.wordpress.com/
un glob geografic, unic în lume, prin faptul că redă la scară, alături de relieful uscatului,
configuraţia reliefului subacvatic. Donat în 1986, globul geografic a fost executat, pe
parcursul a cinci ani şi jumătate, de către domnul Isaic Neculai din Vadu Moldovei, profesor
de geografie. Exponatul are diametrul de 160 de centimetri, iar pentru realizarea sa s-au
folosit hărți editate de Societatea Naţională de Geografie din Statele Unite ale Americii.
(restaurat în toamna anului 2015)

3.Casa Eugen Lovinescu

4.Galeria Oamenilor de Seamă

5. Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” sau „Casa din deal”


aleea principală cu teii bătrâni
statuia lui Mihail Sadoveanu, realizată de sculptorul Ion Irimescu.
a locuit aici între anii 1909 – 1918, pentru ca ulterior să se mute la Iași (există trei case
memoriale, una la Iași, una la Fălticeni și una la Vânători – Neamț, acolo unde a avut
reședința de vară)
se pot vedea obiecte care i-au aparținut, jocul de şah, cărți, fotografii, echipamentele sale de
vânătoare şi de pescuit
despre Fălticeni, Mihail Sadoveanu zicea: „La Fălticeni am băut apa vie a sufletului nostru
românesc pe care n-am uitat-o nici până astăzi”.

-întocmirea unei hărţi reale/virtuale care va figura ca pliant/panou publicitar la intrarea în


oraş (banner)/postare pe site-ul oficial al primăriei

A branding campain on a city

A SWOT analyse (to mesure the touristic potential)


 STRENGHTS
 OPPORTUNITIES
-optimising
 WEEKNESSES
 THREATS
- is on route, not a destination itself;
-
Domestic tourism
Broad concepts (important concepts)
O campanie de promovare (the idea behind) – cum o creezi, cum o construiești + rezultatele
campaniei (ceva ce ajută la promovarea/la vizibilitatea orașului devenit brand)
The broad concepts
Choose a target group (by age or professional)
A promotional material with impact (a brochure, a poster, a official website, flyer=leaflet,
something electronic, promotional video or a radio commercial)