Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

POVESTEA FIRULUI DE IARBĂ

GRUPA MIJLOCIE STEP BY STEP

Educatoare :

BALICA VALERIA

1
SCENARIU DIDACTIC

UNITATEA: Grădinița. cu P.P.NR.20,Dr-Tr-Severin


GRUPA: MIJLOCIE - Step by Step
DATA: 20.03.2014
EDUCATOARE: Balica Valeria
TEMA ANUALA: Când /cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI:,,Invață de la toate”
SUBTEMA: ,,Povestea unui fir de iarbă”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: Insușire de cunoștințe;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual ;
DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
INTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
← -Salutul;
← - Stabilirea prezenţei;
← - Calendarul naturii;
← - Noutatea zilei.
CENTRE DE INTERES:
ADE-DLC-ALFABETIZARE: ,,Povestea unui fir de iarbă’’(povestea educatoarei)
DEC - ARTĂ: ,,Fire de iarbă crudă”(pictură)
ŞTIINŢĂ:,,Semănăm seminţe de iarbă”
MANIPULATIVE: ,,Fire de iarbă”
CONSTRUCŢII: ,,Băncuţe în parc”
NISIP ŞI APĂ: ,,Aleile din parc”
ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv -,,Albiniţa a zburat”
Joc de mişcare -,,Joacă, joacă, joacă fetițo”

SCOP: Dezvoltarea capacităţii copilului de a colabora în cadrul grupului ,de a-și însuși
cunoştinţe prin cooperare și prin împărtăşirea de experienţe cu colegii din grupă;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ALFABETIZARE:
 să reproducă în rezumat conţinutul poveștii;
 să adreseze întrebări legate de conținutul poveștii și să răspundă la acestea;
 să explice cuvintele noi din text(povară,timid,neînsemnat);
 să colaboreze cu colegii din grupă;
 să găsească finalul unei întâmplări

ARTĂ:
• să denumească materialele de lucru;
• să aplice culoarea pe suprafaţa dată cu ajutorul pensulei;
• să coopereze pentru realizarea temei ;
• să cunoască și alte materiale cu care se poate picta;

2
STIINŢĂ:
• să observe semințele;
• să exerseze pașii necesari referitoare la semănarea semințelor;

MANIPULATIVE:
• să realizeze campul de iarbă prin mânuirea elasticului pe tabletă;

CONSTRUCŢII:
• să construiască prin alăturare şi suprapunere băncuțe;
• să relaţioneze cu partenerii de joc;

NISIP ŞI APĂ:
• să denumească uneltele folosite (lopăţică, greblă, găletuşă, stropitoare);
• să realizeze aleile din parc, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie.

ACTIVITATE DE GRUP:
• să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor;
• să manifeste spirit de echipă.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: expunerea,explicaţia, predarea - invatarea reciproca


,conversaţia, piramida, lucrul in grupuri mici, învăţarea prin descoperire,exercitiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
ALFABETIZARE: planșe reprezentând momentele subiectului, carte cu povestea dată,
macheta și siluete reprezentând personajele povești, palete cu întrebări (Ce?Cine?Cum?Când?
De ce? Din ce cauză?);
ŞTIINŢĂ: tăvițe din plastic,pământ,semințe de iarbă ,apă ,castroane;
ARTĂ: pensule,vopsea din faină pentru pictură,acuarele, şerveţele umede;
MANIPULATIVE: tablete, elastice;
CONSTRUCŢII: trusa de construcții Step By Step, jucării;
NISIP ŞI APĂ: copaci, flori, pietricele, brazde cu iarbă, unelte de grădină

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

• Activitatea integrată din grădiniţă- Didactica Publishing House 2008


• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei Cercetării
şi Tineretului, anul 2008;
• Metode interactive de grup- Mihaela Fulga,Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu;
• Revista Învăţământul Preşcolar-Nr.3-4/2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
anul 2009;

3
Scenariul zilei

Intâlnirea de dimineață:Copiii se în semicerc pe scăunele.


Se exersează salutul împreună cu Toffiffi (mascota grupei).
Se va face prezența copiilor cu ajutorul poeziei ,,Sunt și eu un băiețel !”
Se vor număra fetițele și băieții,se va stabili numărul acestora.
Se va completa Calendarul naturii.
Se prezintă noutatea zilei: Azi, mai mult ca niciodată, soarele strălucește cu putere:
- Bună dimineața Soare!
- Bună dimineața, rândunică cântătoare!
- Tu esti singur, soare?
- Singur ? Nuuu ....sunt cu voi în cerul mare !
Spre pământ pornește tu,
Spune-i firului de iarbă,
Du-i lumină și candoare!
Zbori de dragul tuturor ,
Cum și eu de dragul vostru ,
Primul mă trezesc în zori!
Apoi se realizează tranziția pentru trecerea la activitatea din centre,printr-un joc cu text și
cânt: ,,Bat din palme,clap,clap,clap!/ Din picioare, trap, trap,trap / Ne-nvârtim ,ne răsucim /
Și la centre noi pornim”.
Se va face captarea atenției prin prezentarea unei brazde din care a răsărit un fir de iarbă,
prilej cu care se va prezenta tema și obiectivele zilei..
Se prezintă centrele și se precizează sarcinilor de lucru pentru fiecare centru în parte.
Activitatea de grup se va desfășura în aer liber, prin jocuri distractive: ”Albinița”, ”Joacă
fetița!”

4
PROIECT DIDACTIC

ACTIVITĂȚI ÎN CENTRE

Strategii
Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Evaluare
didactice

Observarea
Moment Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării activităţii: aerisesc sala de grupă, comportamentelor
organizatoric pregătesc materialele didactice, organizez copiii. conversația copiilor

Se va realizeaza printr-o scurtă discuție despre anotimpul primăvara.


Reactualizarea
conversația
cunoştinţelor participarea activă la
explicația
anterior dobândite discuţii

Observarea
Anunţarea temei, a conversaţia
comportamentelor
conţinutului şi a Se va face prin prezentarea centrelor și a sarcinilor de învățare din fiecare centru. explicaţia
copiilor
obiectivelor

În centrul ALFABETIZARE educatoarea va povesti pe scurt ,,Povestea unui fir de expunerea Stimularea interesului
iarbă”. explicația pentru activitate
Dirijarea învăţării Copiii vor fi împărțiți în patru grupuri,după cum urmează: conversația Aprecierea răspunsurilor
- Rezumatorii - sunt copiii care vor expune rezumatul poveștii; predarea – corecte
- Intrebătorii- sunt cei care vor adresa întrebări legate de conținutul poveștii; învățarea
- Cine a vrut sa rupă firul de iarbă? (fetița și băiețelul) reciprocă
- Ce a vrut să facă rândunica cu firul de iarbă?(cuib) exercițiul
- Cum era firul de iarbă? (verde,timid și firav)
- Când răsare primul fir de iarbă?

5
Strategii
Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Evaluare
didactice

- De ce nu s-a lăsat mâncat firul de iarbă? Observarea modului de


- Din ce cauză era timid firul de iarbă? relaționare și cooperare
-Clarificatorii -sunt copiii care vor explica cuvintele noi din text între copii
(povară,timid,neînsemnat) și vor alcătui propoziții cu acestea pentru o mai bună
înțelegere a lor;
- Prezicătorii: - sunt copiii care vor găsi un alt final poveștii, pe baza celor
expuse de către colegi. piramida
Se va expune conținutul poveștii și se va da de lucru fiecărui grup.
La sfârșitul activității fiecărui grup din acest centru se va realiza piramida
personajelor.
Copiii ascultă întrebările adresate de către educatoare și, în funcție de răspuns, vor
alege imaginile corespunzătoare și completează piramida.
Întrebările sunt următoarele: ”Cine este personajul principal?” ”Care sunt Exercițiul
personajele care au vrut să culeagă firul de iarbă?” ”Care sunt personajele din
poveste care au vrut să mănânce firul de iarbă?”

În centrul ARTĂ se va pune la dispoziția copiilor carton și pastă preparată, de culoare


verde. Cu ajutorul acestor materiale se va realiza câmpul cu brazde și iarbă, prin Observarea modului în
trasarea de linii verticale, cu pensula. Se vor preciza sarcinile de lucru, Exercițiul care se realizează sarcina
reactualizându-se regulile care trebuie respectate în activitatea de pictură.Prin acest Conversația de lucru
centru este obligatorie rotirea tuturor copiilor. Se vor face mai întâi exerciţii de
încălzire a mâinilor, cu fiecare grup. Se vor da copiilor câteva repere, în legatură cu
executarea temei, lucrarea fiind colectivă, dar se va lăsa libertatea de exprimare și
imaginația fiecăruia, în cadrul grupului.
Toate lucrările vor fi valorizate prin amenajarea unui panou, la final, pentru a se reda
povestea firului de iarbă.

În centrul ŞTIINŢĂ se vor afla pe masă tăvi,pământ,semințe,apă și se va cere Exercițiul Observarea modului de
copiilor să semene semințe în tavițe și să verbalizeze acțiunile întreprinse. relaționare și cooperare
între copii
În centrul MANIPULATIVE copiii vor așeza elasticul pe tablete redând schematic Exercițiul
firele de iarbă.

6
Strategii
Eveniment didactic Conţinut ştiinţific Evaluare
didactice

În centrul CONSTRUCŢII, cu ajutorul barelor din lemn, copiii construiesc


bancuțele din parc, respectând regulile din acest centru. Exercițiul

În centrul NISIP ŞI APĂ copiii udă nisipul cu stropitoarea, aşează copacii şi florile
în nisip, amenajează aleile din parc cu ajutorul pietricelelor şi a brazdelor,redând Conversația
imaginea unui parc. Explicația

Copiii se vor roti la toate centrele realizand sarcinile specifice fiecărui centru. Observaţia Evaluarea răspunsurilor şi
Asigurarea retenţiei
a comportamentului
şi a transferului
copiilor.
Lucrările realizate de copii vor fi utilizate în realizarea unei expoziții cu
tema ,,Povestea firului de iarbă”
Evaluare
Se vor face aprecieri verbale referitoare la comportamentul copiilor din timpul Aprecieri colective și
Conversaţia
activităților. individuale