Sunteți pe pagina 1din 16

Ghidul Nexus
Ghidul Definitiv pentru extinderea Scrum cu Nexus:
Regulile jocului

January 2018

Creat și întreținut de către Ken Schwaber şi Scrum.org


ROMANIAN

0
Table of Contents
Nexus Overview .................................................................................................................................................... 2
Scopul Ghidului Nexus ...................................................................................................................................... 2
Definiția Nexus.................................................................................................................................................. 2
Istoricul Nexus .................................................................................................................................................. 2
Cadrul de lucru Nexus ....................................................................................................................................... 3
Fluxul de lucru Nexus ........................................................................................................................................ 4
Nexus .................................................................................................................................................................... 5
Rolurile in Nexus ............................................................................................................................................... 5
Nexus Integration Team ............................................................................................................................... 5
Product Ownerul din Nexus Integration Team ............................................................................................. 6
Scrum Masterul din Nexus Integration Team ............................................................................................... 6
Membrii Nexus Integration Team ................................................................................................................ 6
Evenimentele Nexus ......................................................................................................................................... 7
Product Backlog Refinement (Rafinarea Product Backlogului)..................................................................... 7
Nexus Sprint Planning (planificarea Sprintului Nexus) ................................................................................. 7
Scopul Sprintului Nexus ................................................................................................................................ 8
Nexus Daily Scrum ........................................................................................................................................ 8
Nexus Sprint Review ..................................................................................................................................... 9
Nexus Sprint Retrospective .......................................................................................................................... 9
Artefactele Nexus ........................................................................................................................................... 10
Product Backlog .......................................................................................................................................... 10
Nexus Sprint Backlog .................................................................................................................................. 10
Integrated Increment ................................................................................................................................. 10
Visibilitatea Artefactelor (Artifact Transparency) ........................................................................................... 10
Definition lui „Facut” ( “Done”) .................................................................................................................. 11
Nota de final ................................................................................................................................................... 11
Multumiri ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Traducători ..................................................................................................................................................... 12
Informații de contact: ..................................................................................................................................... 12
Changes between 2015 and 2018 Nexus........................................................................................................ 13
2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 1
Nexus, Prezentare generală

Scopul Ghidului Nexus


Nexus este un cadru de lucru extins pentru dezvoltarea, livrarea și întreținerea de produse software.
Scrum este componenta de baza a Nexus. Acest ghid conține descrierea cadrului de lucru Nexus. Această
descriere conține rolurile, evenimentele, artefactele și regulile Nexus care îmbina componentele într-un
tot unitar. Nexus a fost creat de către Ken Schwaber si Scrum.org. Ghidul Nexus este scris și furnizat de
către acestea. Acest document este traducerea în limba română a Ghidului Nexus.

Definiția Nexus
Nexus (n): o relație sau conexiune între persoane sau lucruri

Nexus este un cadru de lucru format din roluri, evenimente, artefacte și regulile care le unesc și îmbina
pentru a coordona activitățile a trei până la nouă Scrum Teams folosind un singur Product Backlog
pentru a realiza un Increment Integrat care îndeplinește un anumit obiectiv.

Istoricul Nexus
Dezvoltarea și livrarea de produse software este complexă, integrarea activităților în produse software
funcționale necesită multe artefacte și activități care trebuie coordonate pentru ca rezultatul muncii sa
poată fi considerat Done ("Făcut"). Activitățile trebuie să fie organizate și ordonate, dependențele
rezolvate rezultatele fiind livrate în etape.

Mulți programatori au folosit cadrul de lucru Scrum pentru a lucra împreună la dezvoltarea și livrarea
unui Increment funcțional al produsului software. În situațiile în care mai mult de un Scrum Team
(echipă Scrum) folosește același Product Backlog (catalog de produs) și același cod de bază al unui
produs, în mod frecvent vor apare dificultăți. În cazul în care programatorii nu din echipă nu sunt situați
în același loc , cum pot ei comunica atunci când ceea ce fac de îi poate afecta reciproc? În cazul în care ei
lucrează în echipe diferite, cum vor integra munca lor și verifica Incrementul Integrat? Aceste provocări
apar atunci când doua Scrum Teamurile trebuie sa combine munca lor într-un singur Increment, și devin
în mod semnificativ mai dificile atunci când trei sau mai multe Scrum Teamuri combina munca într-un
singur Increment.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 2
Există multe dependențe care apar între activitatea mai multor echipe care colaborează pentru a realiza
un Increment complet care poate fi considerat Done, cel puțin o dată în fiecare Sprint. Aceste
dependențe se datorează:

1. Cerințele (Requirements): Obiectivele cerințelor se pot suprapune, iar modul în care


unele sunt satisfăcute le poate afecta pe celelalte. Aceste posibile efecte trebuie
considerate atunci când Product Backlog este ordonat și anumite elemente sunt
selecționate pentru Sprint.

2. Cunoștințe in domeniu: Membrii echipelor au cunoștințe despre diferite domenii de


afaceri și sisteme informatice. Aceste cunoștințele trebuie să fie distribuite între diferite
Scrum Teams pentru a se asigura că toate echipele au cunoștințele de care au nevoie
pentru a-si face treaba si pentru a minimiza întreruperile între Scrum Teams în timpul
unui Sprint.

3. Artefacte software și de testare: cerințele sunt sau vor fi prezente în software.

În măsura în care cerințele sunt aliniate cu cunoștințele membrilor echipei și artefactele software sunt
repartizate Scrum Teamurilor, echipele pot reduce numărul de dependente între ele.

Atunci când livrarea de software folosind varianta extinsa a cadrului de lucru Scrum, aceste dependințe
intre cerințe, cunoștințe in domeniu și artefactele software ar trebui să determine organizarea Scrum
Teamurilor. În măsura în care o fac, productivitatea va fi optimizata.

Cadrul de lucru Nexus


Nexus este un cadru de lucru pentru mai multe echipe de Scrum care lucrează împreună pentru a crea
un Increment Integrat. Nexus este în armonie cu Scrum și componentele sale vor fi familiare celor care
au folosit Scrum. Diferența este că mai multă atenție este acordată de interdependențelor și colaborării
între Scrum Teamuri, care la fiecare Sprint livrează cel puțin un Increment Integrat considerat "Făcut".

Cadrul Nexus™ pentru extinderea Scrum

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 3
După cum este prezentat in imagine, Nexus este alcătuit din:

• Roluri: un rol nou, Nexus Integration Team (echipa de integrare Nexus), a fost creat pentru
coordonarea, instruirea, și supravegherea aplicării Nexus și funcționării Scrum, astfel încât sa
se obțină cele mai bune rezultate. Nexus Integration Team este formată din Product Owner,
Scrum Master și membrii Nexus Integration Teamului.

• Artefacte: toate echipele Scrum lucrează pe un singur Product Backlog. Pe măsura ce


elementele din Product Backlog sunt detaliate și pregătite pentru execuție, se va recomanda
ce echipa le va livra în Sprint. Un nou artefact, Nexus Sprint Backlog, a fost creat pentru a
îmbunătăți vizibilitatea pe durata Sprintului. Toate Scrum Teamurile își mențin Sprint
Backlogurile individuale.

• Evenimente: evenimente pot fi adăugate, plasate în jurul, sau pot să înlocuiască (în cazul
Sprint Reviewului) evenimente Scrum standard pentru a le îmbunătăți. In forma modificată,
ele servesc atât efortul global al tuturor Scrum Teamurilor în Nexus, precum si in mod
individual fiecare echipa.

Fluxul de lucru Nexus


Un Nexus este format din mai multe Scrum Teamuri multifuncționale care lucrează împreună pentru a
livra cel puțin un Integrated Increment potențial livrabil până la sfârșitul fiecărui Sprint. In funcție de
dependențe, echipele pot auto-organiza și selecta membrii cel mai potriviți pentru a desfășura o
anumita activitate.

• Rafinarea Product Bacaloglului : Product Backlogul trebuie să fie detaliat astfel încât
dependențele sunt identificate și eliminate sau reduse la minimum. Elemente din Product
Backlog sunt descompuse în subdiviziuni mai mici de funcționalitate ajutând la identificarea
echipei probabile de a prelua implementarea.

• Nexus Sprint Planning: Reprezentanți adecvați din fiecare Scrum Team se vor întâlni pentru
a discuta și revizui Product Backlogul detaliat. Aceștia vor selecționa elemente din Product
Backlog care vor fi distribuite fiecărei echipe. După aceea fiecare Scrum Team își planifica
Sprinturile proprii, colaborând daca este necesar cu alte echipe. Rezultatul este un set de
obiective de Sprint, aliniate cu obiectivul general al Sprintului Nexus, fiecare Scrum Team
având propriul Sprint Backlog și un singur Nexus Sprint Backlog. Sprint Backlogul Nexus

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 4
facilitează munca Scrum Teamurilor la elementele selectate din Product Backlog produs și
asigura vizibilitatea dependențelor.

• Activitatea de dezvoltare: toate echipele integrează frecvent munca lor într-un spațiu
comun, unde integrarea pot fi verificata pentru a se asigura că este bine făcută.

• Nexus Daily Scrum: Reprezentanți adecvați din fiecare Development Team se vor întâlni
zilnic pentru a identifica dacă sunt probleme de integrare. Dacă sunt identificate, această
informație este transmisă fiecărei Scrum Team la Daily Scrum. Scrum Team vor utiliza Daily
Scrumul lor pentru a panifica activitățile din ziua respectivă, asigurându-se că problemele de
integrare identificate in Nexus Daily Scrum vor fi rezolvate.

• Nexus Sprint Review: Nexus Sprint Review are loc la sfârșitul Sprintului pentru a furniza
feedback despre Integrated Increment pe care Nexusul l-a realizat in Sprint. Toate Scrum
Teamurile individuale se vor întâlni cu pârțile interesate pentru a revizui Integrated
Increment. Daca este necesar se vor face modificări in Product Backlog .

• Nexus Sprint Retrospective: Reprezentanți adecvați din fiecare Scrum Team se întâlnesc
pentru a identifica provocările comune. După aceea, fiecare Scrum Team va organiza Sprint
Retrospective separate. Reprezentanți adecvați de fiecare echipă se vor întâlni din nou
pentru a discuta acțiunile necesare pe baza provocărilor comune si a oferi informații
eșaloanelor superioare.

Nexus
Rolurile, evenimentele și artefacte Nexus moștenesc scopul și spiritul atribuit rolurilor, evenimentelor, și
artefactelor Scrum corespunzătoare, așa cum sunt descrise in Ghidul Scrum (www.scrumguides.org).

Rolurile in Nexus
Un Nexus este alcătuit dintr-o Nexus Integration Team si aproximativ trei pana la noua Scrum Teams.

Nexus Integration Team

Nexus Integration Team este responsabilă pentru a asigura că cel puțin un Integrated Increment "Făcut"
(lucrarea combinate realizate de un Nexus) este produs în fiecare Sprint. Scrum Teamurile sunt
responsabile pentru livrarea unui Increment "Făcut", potențial livrabil al produsului, după cum este
prevăzut în Scrum. Toate rolurile pentru membrii echipelor Scrum sunt descrise în Ghidul Scrum.

Nexus integrarea echipa este formată din:

• Un Product Owner
2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 5
• Un Scrum Master

• O Nexus Integration Team având unul sau mai mulți membri

Membrii Nexus Integration Team sunt de regula membri ai Scrum Teamurilor individuale care compun
Nexusul. In situația aceasta, ei trebuie să acorde prioritate activității lor în Nexus Integration Team;
Calitatea de membru în Nexus Integration Team are prioritate asupra atribuțiilor de membru al Scrum
Teamului. Această ordonare a priorităților ajută la asigurarea că problemele care afectează mai multe
echipe au prioritate.

Componenta Nexus Integration Team se poate schimba în timp pentru a reflecta nevoile Nexusului.
Activități comune pe care Nexus Integration Team le poate efectua includ coaching, consultanță, și
evidențierea gradului de conștientizare a dependențelor și problemelor intre echipe. Acestea pot
include activități legate de Product Backlog.

Scrum Teams rezolva probleme de integrare în cadrul Nexus. Nexus Integration Team oferă un punct
focal de integrare pentru Nexus. Integrarea include rezolvarea orice constrângeri tehnice și non-tehnice
intre echipe, care pot împiedica capacitatea Nexusului de a livra constant un Integrated Increment.
Echipele trebuie sa folosească escaladarea informațiilor pentru a rezolva problemele.

Product Ownerul din Nexus Integration Team

Un Nexus lucrează pe un singur Product Backlog, și așa cum este descris în cadrul de lucru Scrum, un
Product Backlog are un singur Product Owner care are ultimul cuvânt cu privire la conținutul său.
Product Ownerul este responsabil pentru maximizarea valorii produsului și lucrările efectuate și
integrate prin Scrum Teamuri într-un Nexus. Product Ownerul este un membru al Nexus Integration
Teamului.

Proprietarul produsului este responsabil pentru gestionarea Product Backlogului, astfel încât valoarea
maximă este derivat din Incrementul integrate creat de o Nexus. Cum acest lucru este realizat poate
diferi mult între organizații, Nexusuri , Scrum Teams și persoane fizice.

Scrum Masterul din Nexus Integration Team

Scrum Masterul din Nexus Integration Team are responsabilitatea generală de a asigura înțelegerea
cadrului de lucru Nexus și adoptarea lui. Acest Scrum Master poate fi Scrum Master pentru una sau mai
multe dintre Scrum Teamurile din Nexus.

Membrii Nexus Integration Team

Nexus Integration Team este format din profesioniști care sunt calificați în utilizarea de diferite
instrumente, practici și generale in domeniul inginerie de sistem. Membrii Nexus Integration Team
asigura ca Scrum Teamurilor din Nexus înțeleg cum să pună în aplicare practicile și instrumentele
necesare pentru a identifica dependențele și integra continuu toate artefacte până la stadiul defini ca

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 6
"Făcut". Nexus Integration Team sunt responsabil de sprijinirea Scrum Teamurilor într-un Nexus să
dobândească, să pună în aplicare, si să învețe aceste practici și instrumente.

În plus, Nexus Integration Team învață Scrum Teamurile individuale standardele de infrastructură,
arhitectura sau de dezvoltare necesare, impuse de organizație pentru a asigura dezvoltarea de
Integrated Increments de calitate.

În cazul în care responsabilitatea lor principal este îndeplinită, membrii Nexus Integration Team pot
lucra, de asemenea, ca membrii ai Development Team în una sau mai multe Scrum Teamuri.

Evenimentele Nexus
Durata evenimentelor Nexus este determinata de lungimea evenimentele corespunzătoare din Ghidul
Scrum. Acestea au durate predefinite care sunt adăugate la evenimente corespunzătoare din Scrum.

Product Backlog Refinement (Rafinarea Product Backlogului)

Refinementul (Rafinarea) Product Backlogului extins servește un dublu scop. Ajută Scrum Teamurile sa
prognozeze care echipa va furniza care elemente din Product Backlog, și identifică dependențele dintre
aceste echipe. Aceasta vizibilitate permite echipelor să monitorizeze și să reducă dependențele.

Refinementul elementelor din Product Backlog de către Nexus continuă până când elementele din
Product Backlog sunt suficient de independente pentru a fi produse de către o singura Scrum Team fără
conflicte majore.

Numărul, frecvența, durata și prezenta la Refinement este determinata de dependențe şi incertitudine


inerente in Product Backlog. Elementele din Product Backlog parcurg diferite niveluri de descompunere
de la cereri foarte mari și vagi la activități pe care o singură echipă de Scrum le poate livra pe durata unui
Sprint.

Refinementul este continuu pe tot parcursul Sprintului dup acum este necesar și corespunzător. Product
Backlog Refinement rafinament va continua în fiecare echipă de Scrum pentru ca elementele din Product
Backlog să fie gata pentru a fi selectate într-un eveniment Nexus Sprint Planning.

Nexus Sprint Planning (planificarea Sprintului Nexus)

Nexus Sprint Planning urmărește coordonarea activitățile tuturor Scrum Teamurilor într-un Nexus pentru
un singur Sprint. Product Ownerul asigura cunoștințele in domeniu și ghidează deciziile de selecție și
prioritizare. Product Backlogul trebuie să fie în mod adecvat rafinat cu dependențele identificate și
eliminate sau reduse înainte de evenimentul Nexus Sprint Planning.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 7
În timpul Nexus Sprint Planning, reprezentanți adecvați de la fiecare Scrum Team validează și face
ajustări pentru a comanda de lucru creata în timpul evenimentelor Refinement. Toți membrii Scrum
Teamurilor trebuie să participe pentru a minimiza problemele de comunicare.

Product Owner va discuta scopul Sprintului Nexus în timpul Nexus Sprint Planning. Obiectivul Sprintului
Nexus descrie scopul care va fi realizat de Scrum Teamuri în timpul Sprintului. Odată ce obiectivul
general pentru Nexus este înțeles, Nexus Sprint Planning continuă cu fiecare Scrum Team având propriul
Sprint Planning. Scrum Teamurile vor continua să comunice noile dependențe găsite altor Scrum
Teamuri în Nexus. Nexus Sprint Planning este considerat complet atunci când fiecare Scrum Team a
terminat lor întâlnirea de Sprint Planning.

Dependențe noi pot apărea în timpul Nexus Sprint Planning. Acestea trebuie făcute vizibile și reduse.
Secvența de lucru pe echipe, poate de asemenea fi ajustata. Un Product Backlog rafinat în mod adecvat
va reduce apariția unor noi dependențe în timpul Nexus Sprint Planning. Toate elementele Product
Backlogului selectate pentru Sprint și dependențele lor trebuie făcute vizibile in Nexus Sprint Backlog.

Scopul Sprintului Nexus

Scopul Sprintului Nexus este un obiectiv stabilit pentru Sprint. Este suma tuturor lucrărilor și scopurilor
Sprintului tuturor Scrum Teamurilor din Nexus. Nexus trebuie să demonstreze funcționalitatea "făcuta"
pentru a atinge scopul Sprintului Nexus in timpul Nexus Sprint Review pentru a primi feedback de le
pârților interesate.

Nexus Daily Scrum

Nexus Daily Scrum este un eveniment pentru reprezentanți adecvați ai Development Teamurilor
individuale de a inspecta starea actuală a Integrated Increment și să identifice probleme de integrare,
dependențe sau impact descoperite recent intre echipe.

În timpul Nexus Daily Scrum, participanții trebuie să se concentreze pe impactul in fiecare echipa asupra
Integrated Increment și a discuta despre:

• A fost munca din ziua precedentă integrat a cu succes? Dacă nu, de ce nu?

• Ce noi dependențe sau impact au fost identificate?

• Ce informații trebuie să fie partajate între echipe în Nexus?

Development Teamurile folosește Nexus Daily Scrum pentru a inspecta progresul spre obiectivul de
Sprint Nexus. Cel puțin o data in Nexus Daily Scrum, Sprint Backlogul Nexus trebuie ajustat astfel încât să
reflecte informațiile actuale privind activitatea Scrum Teamurilor în Nexus.

După aceea Scrum Teamurile individuale preiau problemele și munca care a fost identificata în timpul
Nexus Daily Scrum la Scrum Teamurile individuale pentru a fi planificata în timpul Daily Scrum.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 8
Nexus Sprint Review

Nexus Sprint Review are loc la sfârșitul Sprintului pentru a furniza feedback pe întregul Integrated
Increment pe care Nexusul l-a realizat pe timpul Sprintului și să se adapteze Product Backlogul, dacă este
necesar.

Nexus Sprint Review înlocuiește Scrum Team Sprint Review individuale, pentru ca echipa sa se
concentreze pe captarea feedbackului de la părțile interesate pentru întregul Integrated Increment. Se
pate sa nu fie posibil pentru a arăta toata munca realizată în detaliu. Anumite tehnicile pot fi necesare
pentru a maximiza feedback-ul părților interesate. Rezultatul Nexus Sprint Review este un Product
Backlog revizuit.

Nexus Sprint Retrospective

Nexus Sprint Retrospective este o ocazie formală pentru Nexus să inspecteze şi să se auto adapteze si a
crea un plan de îmbunătățiri pentru a fi adoptat în timpul următorului Sprint pentru a asigura
îmbunătățirea continuă. Nexus Sprint Retrospective se tine după Nexus Sprint Review şi înainte de
următorul Nexus Sprint Planning.

Se compune din trei părți:

1. Prima parte este o oportunitate pentru reprezentanții adecvați din întregul Nexus pentru a
se întâlni și de a identifica problemele care au afectat mai mult decât o singură echipă.
Scopul este de a face probleme comune vizibile tuturor Scrum Teamurilor .

2. A doua parte constă din fiecare Scrum Team ținând propria Sprint Retrospective descrisa în
cadrul de lucru Scrum. Ei pot folosi problemele ridicate din prima parte a Nexus
Retrospective ca date de intrare pentru discuțiile in echipa. Scrum Teamurile individuale
trebuie sa ia acțiune pentru a aborda aceste probleme în timpul Scrum Team Sprint
Retrospective.

3. In final, a treia parte este o ocazie pentru reprezentanții adecvați din Scrum Teamuri sa se
întâlnească din nou si sa agreeze modului de a vizualiza și urmări implementarea acțiunile
identificate. Acest lucru permite Nexus ca un întreg, să se adapteze.

Deoarece ele sunt comune disfuncții ale extinderii, fiecare Nexus Sprint Retrospective ar trebui să
abordeze următoarele subiecte:

• A rămas ceva nefăcut? A introdus Nexus more technical debt?

• Au fost toate artefacte, în special în codul, integrat cu succes frecvent (într-atât de des ca si
zilnic)?

• A fost software-ul construit cu succes, testat si implementat destul de des pentru a preveni
acumularea majora de dependențe nerezolvate?
2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 9
Pentru întrebările de mai sus, dacă este necesar trebuie răspuns:

• De ce sa întâmplat acest lucru?

• Cum poate să fie anulat technical debt?

• Cum poate fi prevenita repetarea?

Artefactele Nexus
Artefacte reprezintă activități sau valoare pentru a oferi vizibilitate și posibilități pentru control și
adaptare, așa cum este descris în Ghidul Scrum.

Product Backlog

Există un singur Product Backlog pentru întregul Nexus și toate Scrum Teamurile. Product Ownerul este
responsabil pentru Product Backlog, incluzând conținutul, disponibilitatea acestuia, și ordinea
elementelor.

La scara, Product Backlogul trebuie să fie înțeles la un nivel unde dependențele pot fi detectate şi
minimizate. Pentru a facilita soluția, elementele din Product Backlog sunt descompuse adesea la o
granularitate numita funcționalitate “thinly sliced” (funcționalitate tăiate în felii subțiri). Elementele din
Product Backlog sunt considerate "Gata" pentru întâlnirea Nexus Sprint Planning atunci când Scrum
Teamurile pot selecta elementele să fie realizate fără sau cu dependențe minime cu alte Scrum Teamuri.

Nexus Sprint Backlog

Un Nexus Sprint Backlog este suma elementelor de Product Backlog din Sprint Backlogurile Scrum
Teamurilor individuale. Acesta este utilizat pentru a evidenția dependențele şi fluxul de lucru în timpul
Sprintului. Este actualizat cel puțin zilnic, de multe ori ca parte a Nexus Daily Scrum.

Integrated Increment

Integrated Increment reprezintă suma curenta a întregii munci integrate, completat de un Nexus.
Integrated Increment trebuie să fie ușor de utilizat și potențial livrabil însemnând că trebuie să
corespundă definiției de "Făcut". Integrated Increment este inspectat la Nexus Sprint Review.

Vizibilitatea Artefactelor (Artifact Transparency)


Precum principala sa componenta, Scrum, Nexus se bazează pe transparență. Nexus Integration Team
lucrează cu Scrum Teamurile într-un Nexus si in organizație pentru a se asigura că transparența este
evidenta pentru toate artefactele și că caracterul integrat al Integrated Increment este pe deplin înțeles
de toata lumea.
2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 10
Deciziile luate pe baza stării artefactelor Nexus sunt la fel de eficace ca si nivelul de vizibilitate al
artefactelor. Informații incomplete sau parțiale vor conduce la decizii incorecte sau eronate. Impactul
acestor decizii poate fi amplificat la scara Nexus. Software-ul trebuie să fie dezvoltate, astfel încât
dependențele sunt detectate și rezolvate înainte ca technical debt sa devine inacceptabil pentru Nexus.
Lipsa de transparență completă va face imposibilă pentru a ghida un Nexus în mod eficient pentru a
minimiza riscul și de a maximiza valoarea.

Definiția lui „Făcut” ( “Done”)

Nexus Integration Team este responsabila pentru definiția "Făcut", care pot fi aplicate la Integrated
Increment realizat in fiecare Sprint. Toate Scrum Teamurile dint-un Nexus aderă la această definiție de
"Făcut". Incrementul este "făcut" doar atunci când este integrat in totalitate, este ușor de utilizat și
potențial livrabil de către Product Owner.

Scrum Teamurile individuale pot opta să utilizeze o definiție mai stricte a "Făcut" în cadrul echipelor
proprii, dar nu pot aplica criterii mai puţin riguroase decât cele convenite pentru Increment.

Nota de final
Nexus este gratuit şi oferite în acest Ghid. Ca și în cazul cadrului de lucru Scrum, rolurile, artefactele,
evenimentele şi regulile Nexus sunt imuabile. Deși este posibil ca numai anumite elemente ale Nexus sa
fie implementate in practica, rezultatul nu este Nexus.

Mulțumiri
Nexus şi Scaled Professional Scrum au fost elaborate în colaborare de Ken Schwaber, David Dame,
Richard Hundhausen, Patricia Kong, Rob Maher, Steve Porter, Christina Schwaber şi Gunther Verheyen.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 11
Traducători

Acest ghid a fost tradus din versiunea originală în limba engleză furnizată de creatorii menționați mai
sus. Echipa de traducători a fost coordonata de către Dan Stelian Roman.

Informații de contact:
Nume: Dan Stelian Roman
Adresa email: dan.s.roman@gmail.com
Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dansroman/
Pagina Web: https://dan-roman.wixsite.com/ghidul-scrum
Grup LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/10358732
Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/110436123074012/

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 12
Schimbări intre edițiile 2015 and 2018 ale Ghidului Nexus

1. S-a Îmbunătățit descrierea a ghidului Nexus din " The exoskeleton of scaled Scrum Development” in
"Ghidul definitiv pentru extinderea Scrum cu Nexus: regulile Jocului"
2. Nexus a fost definit ca "o relație sau conexiune între oameni sau lucruri."
3. în fluxul procesului Nexus, limbajul a fost adaptat pentru ca să se concentreze pe echipe, mai degrabă
decât membri individuali, "un Nexus este format din mai multe echipe inter-funcționale de Scrum, care
lucrează împreună pentru a realiza cel puțin un increment integrat potențial livrabil până la sfârșitul
fiecărui Sprint." A fost, de asemenea, adăugat că pe baza dependențelor, echipele pot sa se auto-
organizeze și selecta membrii cei mai potriviți pentru a face anumita munca.
4. claritate în jurul rolului Nexus Integration Team
a. Membrii Nexus Integration Team sunt adesea membri Scrum Teamurilor individuale din Nexus. Aceasta
compoziție susține necesitatea de transfer de informații din Echipele Scrum individuale în cadrul Nexus.
b. Membrii Nexus Integration Team nu lucrează neapărat la integrare. Scrum Teamurile realizează munca
de integrare.
c. s-a eliminat definiție că Nexus Integration Team este un Scrum Team deoarece a provocat confuzie ca
ar fi echipă separată de Scrum Teamurile din Nexus
5. Refinement a fost mutat în evenimentele Nexus înainte de Nexus Sprint Planning.
a. Refinement nu mai este prescris ca două părți. Definiția se concentrează pe transparență mai degrabă
decât vizualizare.
b. S-a eliminat referință Refinement ca "întâlniri" și considerându-se ca " Refinement" e suficient.
c. Focus pe Refinement ca fiind continuu pe tot parcursul Sprint fiind necesar și corespunzătoare.
6. scopul Nexus nu este specificată ca o intrare sau o ieșire de Nexus Sprint Planning , pentru ca acest lucru
poate varia, ci mai degrabă ca un obiectiv pe care Product Owner îl discută în timpul Nexus Sprint
Planning.
S-a eliminat necesitatea de a fi într-un spațiu comun.
a. Nexus Goal se numește acum Nexus Sprint Goal și nu mai este listat ca un artefact diferit pentru a fi
concordanță cu cadrul de lucru Scrum.
b. s-a eliminate din cuprins
7. Nexus Daily Scrum este o oportunitate pentru Development Teams se uite la impactul intre echipe în
adiție la dependențele intre echipe.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 13
a. Nexus Daily Scrum nu este singura oportunitate pentru a ajustate Nexus Sprint Backlog. Este ocazia
minima când echipele ar trebui să vină împreună pentru a ajustate Nexus Sprint Backlog să reflecte
înțelegerea lor asupra a ceea ce e de făcut și dependențele între echipe.
b. Nexus Daily Scrum este atunci când Scrum Teamurile din Nexus inspectează progresul spre obiectivul
de Sprint Nexus.
8. Nexus Sprint Review nu este numai o demonstrație sau prezentare, ca aceasta se adaugă precizarea ca
este o oportunitate de a adapta Product Backlogul, dacă este necesar. De asemenea, s-a menționat
necesitatea feedback-ul în descrierea Nexus Sprint Review în "Nexus Proces Flow"
9. sa adăugat că Nexus Sprint Retrospective este o oportunitate formale pentru Nexus de a inspecta și să
se -adapteze și de a crea un plan de îmbunătățire pentru a fi adoptat următorul Sprint.
a. similare pentru actualizarea Ghidului Scrum, Nexus Sprint Retrospective există pentru a asigura
îmbunătățirea continuă pentru Nexus.
10. Integrated Increment reprezintă starea actuală de lucru integrat.
11. definiție a "Făcut" precizează că Integrated Increment trebuie să fie integrat.
12. în " Artifact Transparency," s-a eliminat declarația ca "testul technical debt inacceptabil este atunci
când are loc integrarea, şi rămâne neclar că toate dependențele sunt rezolvate. " a fost înlocuit cu
"software-ul trebuie să fie dezvoltate, astfel încât dependențe sunt detectate și rezolvate înainte ca
technical debt sa devine inacceptabilă pentru Nexus."
13. s-a eliminat alineatul pe practicile de software-ul. În timp ce importante și relevante, subiectul ar
trebuie să fie elaborate în continuare pentru a adăuga orice valoare.

14. S-a adăugat Creative Common.

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 14
Note to the Version of the Romanian Translation of the 2018
Edition of the Nexus Guide:
In the Version 2 of the Romanian Translation the Scrum and Nexus terms are retained in the English
form, at the request of the Scrum.org. All the terms kept in the English form are written in Italics, for
example Sprint Review. To ensure harmony with the Romanian Language we added sufixes to the
English root of the words: for example Scrum Teamului.

Nota la traducerea in Limba Româna a Ediției 2018 a Ghidului


Nexus:
In Versiunea 2 termenii Scrum si Nexus au fost păstrați in varianta engleza, la cererea Scrum.org.
Termenii păstrați in varianta originala sunt marcați cu caractere italice, de exemplu Sprint Review.
Pentru a fi consecvenți cu structura limbii române au fost adăugate sufixuri la cuvintele împrumutate din
limba engleza: de exemplu Scrum Teamului

2018 Scrum.org. Offered for license under the Offered for license under the Attribution Share Alike license of Creative
Commons, accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Nexus Guide, you acknowledge and agree that you have read
and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Page 15