Sunteți pe pagina 1din 1

Zece dintre cele mai des întâlnite greşeli gramaticale din limba română:

pe care - lipsa prepoziţiei "pe" în acuzativ, în contextul "temele care le fac elevii..." este o greşeală des întâlnită.
Lipsa prepoziţiei este acceptată doar în situaţii precum "fata care scrie...".

decât/doar – “decât” se foloseşte doar în expresiile negative, precum: "nu erau decât doi...", ca adverb: "a primit mai
mult el decât ea" sau conjuncţie: "mai bine pleci, decât să...". Ȋn schimb, “doar” se foloseşte în expresii precum: "a
venit doar ea ...".

ştii/nu ştii – întotdeauna, la persoana a II-a singular indicativ prezent şi conjunctiv prezent, "ştii" se scrie cu doi "i",
atât în formă pozitivă, cât şi în cea negativă.

roz/mov – bluze roz, rochii mov! Atât la singular, cât şi la plural, acest adjectiv nu se articulează şi în niciun caz nu
devine bluze "roze".

ultimele – forma de plural a adjectivului "ultima", folosită greşit ca "ultimile". Corect este de fapt: "ultimele".

înnorat – litera "n" se dublează întotdeauna atunci când punem "în" în faţa unui cuvânt care începe cu "n". De
exemplu: nod, nor se transformă în înnodat, înnorat.

mi-ar plăcea – în niciun caz nu folosiţi "mi-ar place"! Forma corectă este "mi-ar plăcea", deoarece condiţionalul
optativ se formează din auxiliarul a avea (ar) şi infinitiv, acesta fiind “a plăcea” şi NU “a place”.

din cauza/datorită – folosim din cauza în context negativ: "am căzut din cauza ei" şi datorită în context pozitiv: "am
fost promovată datorită şefului".

voiam – NU “vroiam”! Forma de imperfect, persoana I, singular şi plural a verbului "a voi" este "voiam", în timp ce
forma de imperfect, persoana I, singular şi plural a verbului "a vrea" este "vream".

sa aibă – forma corectă de conjunctiv prezent a verbului “a avea” este "sa aibă", în niciun caz "să aibe".

dragă (fem. sg) / dragi (fem. pl.) Mă bucur de faptul că dragile mele eleve au obţinut rezultate frumoase la concurs.