Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subscrisa ......................................................................, inregistrata la Registrul


Comertului sub numarul ................................., avand CUI ......................., cu sediul in
judetul ................................., localitatea ........................................., strada
........................................................... nr. ............., bloc….…, scara……….….etaj……..,
ap.………,sector……….........,reprezentata prin domnul/a ................................................

IMPUTERNICESTE

pe domnul/a ..............................., legitimat cu C.I. seria ......., numarul .........................


eliberata de ...................................., CNP ......................................................, pentru a ne
reprezenta in relatia cu Regia Autonoma Monetaria Statului.
In exercitarea prezentei, prepusul nostru poate depune comenzi de fabricatie, depune si
ridica acte, ridica produse, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Semnatura reprezentant legal,


(stampila societate)

NOTA: pentru persoanele fizice se primesc comenzi si/sau se ridica produse numai cu
imputernicire notariala

S-ar putea să vă placă și