Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele__________________________________ Clasa a VII-a

EVALUARE
vocabular şi fonetică

1. (4 p) Despărţiţi în silabe cuvintele: conjuncţie, inexplicabil, despre, astfel.


2. (4 p) Scrieţi patru termeni din familia lexicală a cuvântului a greşi.
3. (4p) Arătaţi prin ce procedeu de compunere au fost obţinute cuvintele: dis-de-dimineaţă,
binecuvântat, valvârtej, TAROM.
4. (16 p) Construiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să aibă valori morfologice diferite şi precizaţi-
le: bine, toamna, încântător, acesta.
5. (8 p) Găsiţi câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: uman, a bănui, inutil, a prescurta, succesor,
eroic, norod, a slobozi.
6. (10 p) Formaţi cu ajutorul prefixelor antonime de la următoarele cuvinte: adevăr, succes, a completa,
a săra, moral, decent, normal, prudent, continuu, înfrunzit.
7. (10) Indicaţi părţile de vorbire ale următoarelor omonime şi construiţi enunţuri cu acestea: mai,
mare, vară, corn, roman.
8. (8 p) Alcătuiţi câte patru propoziţii cu diferite sensuri ale cuvintelor polisemantice a conduce şi
capră.
9. (12 p) Identificaţi, prin subliniere, difongul, triftongul şi hiatul din următoarele cuvinte: pâine,
audienţă, funcţionar, ţopăiai, eolian, mioritic, mergeau, butoiaş, ştiau, atacau, influent, metroul.
10. (8 p) Alcătuiţi enunţuri cu patru valori morfologice diferite ale cuvântului o şi precizaţi-le.
11. (6 p) Formaţi enunţuri în care să folosiţi omonimele cuvintelor: râmă, pară, masă.

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU