Sunteți pe pagina 1din 2

BETON CU REZISTENTE

BETON
FIȘA TEHNICĂ INITIALE MARI

Beton special premium


cu rezistențe inițiale mari
Tipul betonului Domenii de utilizare
Betoanele din gama betoane speciale premium cu Rezistențe Inițiale Mari n Toate tipurile de construcții civile și industriale
sunt special dezvoltate pentru a atinge o rezistență initială ridicată mult în care este necesară recuperarea întârzierilor în
mai rapid decât alte tipuri de beton. Utilizarea lor este recomandată pentru betonare
decofrarea înainte de termen a elementelor. Aplicarea betoanelor din
n Cerințe de rezistențe initiale mari în construcții
această gamă este potrivită pentru construirea de componente structurale,
civile și industriale
convenționale sau precomprimate, la fabricarea eficientă a pieselor,
permițând o rotire mult mai rapidă a cofrajelor. n Betonarea elementelor prefabricate

n Traverse de căi ferate, reparații trotuare în


Caracteristici definitorii
aeroporturi, reparații fundație macara
n Rezistențe la compresiune: de la C25/30 N/mm2 la C45/55 N/mm2

n Raport A/C: în funcție de aplicație/cerința specifică a proiectului

n Consistența: în funcție de aplicație/cerințele specifice ale proiectului

n Densitate aparentă: similară betonului standard

n Punere în operă: timp de priză similar betonului standard, însă cu


evoluție rapidă a rezistențelor la termene scurte

n Durabilitate: respectă specificațiile în vigoare referitoare la durabilitatea


betonului

n Produs conform CP 012/1-2007; SR EN 206/1-2002; SR EN 13510-2006

n Decofrarea elementelor se poate efectua la 12 ore de la turnare, în


condiții de temperatură de 20° C.

n Rezistența la compresiune la 24 de ore: minim 40% din clasa de rezistență


proiectată a se obține la 28 zile, față de maxim 20% beton standard.

n Rezistență la penetrarea apei în condiții normale. Amestecurile de beton


din această gamă pot fi proiectate pentru a îndeplini cerințe specifice de
rezistențe inițiale mari, în funcție de solicitările diferitelor tipuri de proiecte.
Avantaje Recomandări
n Decofrare mai rapidă a elementelor - aceasta se Comanda
poate efectua la 12 ore de la turnare, în condiții de • Comandați o cantitate minimă de 2m3, pentru a asigura calitatea și uniformitatea produsului.
• La efectuarea comenzii, comunicați cubajul precis al turnării pentru a evita adaosurile și deci
temperatură de 20° C.
întârzierile provocate de așteptarea autobetonierei.

n Scurtarea timpului de folosire a matrițelor și Transport


manipularea timpurie a elementelor prefabricate. • Verificați accesibilitatea fără riscuri a autobetonierelor pe șantier.
• Prevedeți turnarea cu pompa sau cu bena, în cazul unui acces dificil la șantier.
n Evoluție rapidă a rezistenței la compresiune
Utilizare
a betonului la termene scurte - rezistența la • Sub nicio formă nu adăugați nimic în beton la șantier (apă sau alt produs).
compresiune la 24 ore: minim 40% din clasa • Nu turnați betonul dacă există risc de ploaie sau caldură excesivă.
• În situațiile în care există solicitări de față vazută a elementului turnat, evitați punerea în operă a
de rezistență proiectată a se obține la 28 zile, betonului cand temperatura mediului ambiant depășește 30˚ C.
față de maxim 20% cât se obține cu un beton
convențional. Nu uitați!
• Pentru pereți mari, poate fi nececesară mutarea punctului de descărcare, în funcție de debit,
n Rapiditate în execuție – decofrare timpurie și temperatură și rata de plasare a betonului.
• Se vor respecta cerințele privind transportul, punerea în operă - tehnică și echipamente, tratarea
recuperarea întârzierilor în execuție.
betonului și decofrarea. Betonul se va proteja obligatoriu după turnare.
• Respectați regulile turnării betonului pe timp friguros sau călduros.

Cerințe specifice
n Pentru a vă oferi amestecul optim aplicației
dumneavoastră, comunicați cerințele specifice
ale proiectului dumneavoastră: rezistența la
compresiune care se dorește a se obține înainte
de termen și care este termenul de decofrare a
elementelor, clasele de expunere dorite, dacă
există solicitări de față vazută a elementelor
betonate, alte cerințe speciale ale proiectului.

n Pentru solicitări explicite de față vazută a


elementelor, specialiștii noștri vă pot oferi
recomandări cu privire la tipurile de agenți
decofranți utilizați, în funcție de tipul cofrajului și
temperatura exterioară la momentul betonării.

CRH România
Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Etaj 2, Telefon: +40 21 3 07 52 00 office.romania@ro.crh.com
Cod 011857, Sector 1 - București Fax: +40 21 3 12 09 45 www.crhromania.com