Sunteți pe pagina 1din 23

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele SC GOLANEX PRINT SRL firmei:
3
42. Codul unic de înregistrare: 37685892
5
63. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată (SRL)
7
84. Data înfiinţării/Număr Registrul J18/551/31.05.2017 Comerţului:
9

105. Activitatea principală a societăţii şi codul 1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a. CAEN
aferent:

116. Codul CAEN al activităţii pentru care 1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a. solicita
finantare:
12

137. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:


Producție x Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
14
158. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100 %
Străin -

9. Valoarea capitalului social: 200 lei

2
*
10. Adresa, telefon/fax, e-mail: Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 47-49, Constructia C1, Municipiul
Targu-Jiu, Judetul Gorj, telefon: 0766 796 101, e-mail:
golanexprint@gmail.com

11. Persoană de contact: Hatara Alexandru-Aurelian

12. Asociaţi, acţionari principali : Hatara Alexandru-Aurelian

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %


Hatara Alexandru-Aurelian Str. Pelinului, Nr. 82, Municipiul
100%
Targu-Jiu, Judetul Gorj

13. Categorie IMM


Micro 
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Nu este cazul.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.

3
*
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

GOLANEX PRINT SRL este o societate comerciala ce are ca domeniu principal de activitate autorizat
1812 – Activitati de tiparire n.c.a. Activitatea va fi localizata in mediul urban, in Municipiul Targu-Jiu,
Judetul Gorj.

Obiectivul intreprinderii este de a aduce pe piata o gama diversificata de produse personalizate si de o


buna calitate, ce este fundamentat de calificarea reprezentantului legat ce cunoaste domeniul IT si este
specializat ca inginer in domeniul automaticii. Valoarea adaugata cu care vine solicitantul in cadrul
desfasurarii acestei investitii este aceea ca va achizitiona si utiliza echipamente de o calitate superioara
competitorilor, astfel generand o productie mult mai eficienta la o calitate superioara si la un pret
acceptabil.

Viziunea SC GOLANEX PRINT SRL este de a dezvolta o nouă activitate, ce se va diferentia prin raportul
calitate/pret superior pietei existente.

Misiunea SC GOLANEX PRINT SRL este de a satisface cerintele si nevoile clientilor, in ceea ce priveste
achizitionarea de produsele personalizate.

B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr persoane 3 3 3

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

4
*
Puncte tari:
 Cunostintele si specializarea solicitantului in domeniu IT, ce-i va fi de folos in derularea
activitatilor.
 Gama diversificata de produse personalizate ce vor fi fabricate.
 Utilizarea echipamentelor de ultima generatie in derularea activitatilor.

Puncte slabe:
 Lipsa experientei in acest domeniu.
 Fonduri proprii initiale insuficiente.
 Lipsa unui spatiu de activitate proprietate privata a solicitantului, fapt ce va genera
costuri suplimentare cu chiria.

Oportunitati:
 Evolutia favorabila a pietei pe domeniul vizat.
 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare investitiei.
 Preturile accesibile ale produselor personalizate vandute.

Amenintari:
 Apariția unor noi concurenți, ce prestează aceleași servicii.
 Personalul angajat nu va fi suficient de competitiv pentru responsabilitatile atribuite.
 Riscul deteriorarii echipamentele utilizate in procesul de productie, care implica o atentie
sporita privind modul de utilizare din partea angajatilor.

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

In vederea implementarii proiectului sunt necesare urmatoarele activitati:


1. Amenajarea spatiului de lucru pentru activitatea de productie produse personalizate.
2. Achizitionarea echipamentelor necesare derularii activitatii.
3. Aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile.
4. Angajarea personalului necesar.
5. Desfasurarea in conditii optime a activitatii.

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrl duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

In vederea implementarii proiectului sunt necesare urmatoarele activitati:


1. Amenajarea spatiului de lucru pentru activitatea de productie produse personalizate.
2. Achizitionarea echipamentelor necesare derularii activitatii.
3. Aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile.
4. Angajarea personalului necesar.
5. Desfasurarea in conditii optime a activitatii. 5
*
3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:
Nu este cazul
1
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Hatara Alexandru-Aurelian, Funcție: Administrator Solicitantul Solicitantul este specializat
25 ani Responsabilități: are experienta ca inginer in domeniul
implementare, gestionare in domeniu automaticii.
si monitorizare activitate. IT.

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Hatara Alexandru- M 25
Aurelian

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 3

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri)  NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2
2012/ șomeri

Observaţii:
6
*
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014- link

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.- link.

7
*
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
2 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).

Proiectul consta in desfasurarea unei activitati de productie, respectiv realizarea de produse


personalizate, ce se va desfasura in Municipiul Targu-Jiu.
Activitatea va fi implementata, gestionata si monitorizata de catre reprezentantul legal, care isi propune
ca GOLANEX sa devina un brand in acest domeniul de activitate. Pentru implementarea investitiei in
conditii optime se vor avea in vedere realizarea urmatoarelor activitati:
1. Amenajarea spațiului de lucru pentru activitatea de productie produse personalizate.
Pentru amenajarea spatiului se va avea in vedere o evaluare a conditiilor oferite si a celor necesare
pentru activitatea dorita. De altfel, costurile necesare pentru realizarea acestei activitati vor fi suportate
din fonduri proprii.
2. Achiziționarea echipamentelor necesare derulării activității.
In vederea inceperii acestei activitati, SC GOLANEX PRINT SRL solicita achizitionarea
echipamentelor necesare derularii activitatii dorite prin intermediul programului StartUp Nation. In
procesul alegerii echipamentelor necesare s-a avut in vedere utilizarea unor echipamente de ultima
generatie.
3. Aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile.
Pentru pregatirea activitatii de productie vor fi identificati furnizori si vor fi efectuate comenzi pentru
materii prime si alte cheltuieli necesare in activitatea de productie. Aceste costuri vor fi realizate de
asemenea din fonduri proprii.
4. Angajarea personalului necesar.
Selectarea si recrutarea personalului se va realiza tinand cont de criteriile asumate in prezentul plan de
afaceri. Astfel, prin intermediul proiectului se vor crea 3 noi locuri de munca, dintre care 2 facand parte
din categoria de persoane defavorizate/absolventi dupa 2012/someri.
5. Desfasurarea in conditii optime a activitatii.
Dupa realizarea tuturor activitatilor mentionate anterior, solicitantul isi poate incepe desfasurarea
activitatii dorite, beneficiand de toate resursele materiale, umane si financiare necesare.

Produsele furnizate de acesta vor fi cel putin urmatoarele:


 Colantari auto: colantari auto cu folie colorata; colantari auto cu folie transparenta pentru
protectie caroserie cu efect de autovindecare la zgarieturi fine; colantari auto camuflaj; folii
pentru protectia farurilor.
 Productie publicitara folosind tehnologia imprimantelor cu ecosolvent si cea a cutterplotterelor
(afise, bannere, flyere, cataloage, agende, stickere, decorari interioare si exterioare, canvas, etc. )
cu grafica clientului sau cu grafica elaborata de angajatii firmei.
 Personalizare textile folosind tehnologia imprimantelor cu ecosolvent, a cutterplotterelor si cea a
proceselor termice (imprimare articole vestimentare) cu grafica clientului sau cu grafica
elaborata de angajatii firmei.
 Productie de grafica conform ideilor, cerintelor si standardelor clientului folosind gama variata
de aplicatii Adobe Suite, asigurand o calitate extrem de ridicata.

8
*
3
4
5

Pentru realizarea serviciilor prezentate, solicitantul va achizitiona urmatoarele echipamente:


 Imprimanta color de inalta rezolutie – aceasta utilizeaza LED-uri si tehnologia cu toner alb
pentru imprimari pe diverse suporturi media (folii si hartii).
 Imprimanta color de inalta rezolutie – aceasta utilizeaza toner color fluorescent care
reactioneaza la lumina UV (blacklight), pentru imprimari pe diverse suporturi media (folii si
hartii).
 Presa manuala pentru cani – este fabricata din aluminiu si va fi folosita pentru personalizarea
canilor.
 Presa manuala pentru sepci – folosita pentru transfer termic pe sepci, sepci de baseball, palarii
si alte embleme de dimensiuni mai mici care nu se pot imprima la o presa de transfer termic
plana.
 Cutter – se foloseste la decuparea pe contur a materialelor printate.
 Printer – folosit pentru imprimarea articolelor ce trebuie personalizate.
 Presa profesionala pneumatica pentru tricouri – este folosita pentru transferul termic pe
suprafete plane, pentru volume de productie mari.
 Soft – necesar desfasurarii activitatilor grafice si care contine toate aplicatiile Adobe Stock.

Toate echipamentele achizitionate prin intermediul programului StartUp Nation vor fi folosite in
activitatea de productie produse personalizate si ii vor ajuta pe angajați să-și deruleze activitățile
specifice în condiții de eficiență și calitate ridicata.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

9
*
24 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Gorj

Adresa: Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 47-49, Constructia C1, Municipiul Targu-Jiu

Regiune de dezvoltare: Regiunea Sud Vest Oltenia

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare: Regiunea Sud Vest


Oltenia
Judet: Gorj

Adresa: Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 47-49, Constructia C1, Municipiul Targu-Jiu, Judetul
Gorj
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Derularea activitatii se va face intr-un spatiu inchiriat de catre solicitantului. Acesta se va ocupa de
asigurarea tuturor utilitatilor necesare, care de altfel vor fi suportate din surse proprii.
Costul estimat pentru utilitati este de minim 600 lei (fara TVA)/luna.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

Nu este cazul.

10
*
TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA
NEPLĂTITOARE DE TVA 

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Denumire Număr Valoarea Valoarea TVA Valoarea TVA Valoare Codul de
Crt. / Cheltuieli operationale Bucăţi totală fara nedeductibil deductibil eligibila clasificare si
TVA - lei durata de
amortizare
(ani)
ACTIVE CORPORALE 1
Echipamente tehnologice*,
1 inclusiv echipamente IT
Autoutilitare și autovehicule cu
destinație specială, cu excepţia
vehiculelor simbol G, conform
2
Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificările şi completările
ulterioare
Mobilier, aparatură birotică şi
3 sisteme de protecţie a valorilor
umane şi materiale
Instalaţii/echipamente specifice
4 în scopul obţinerii unei
economii de energie
Instalaţii de încălzire sau
5
climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
Spaţii de lucru, spaţii de
6 producţie şi spaţii pentru
prestări servicii şi comerţ
7 Autoturisme, autobuze,
microbuze, biciclete, mopede,
motociclete, Kart, ATV, rulote
11
*
cu sau fără motor, elevatoare,
încărcătoare, remorci și
semiremorci, platforme,
izoterme și frigorifice, doc
plutitor, șalupe maritime pentru
călători, ambarcaţii fluviale de
agrement, aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități, chirii,
Pagină web pentru prezentarea
și promovarea activităţii
9 inclusive cheltuieli de
promovare on-line si cheltuieli
înregistrare fără hosting.
brevete de inventie, francize,
10
etichetare ecologică
Cursuri de dezvoltare a
12
abilităţilor antreprenoriale
Consultanță
13 Consultanţă elaborare 1 8.000 0 0 8.000
documentație
Software-uri necesare
desfăşurării activităţii, inclusiv
14
licenţe și software pentru
comerţul on-line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
Comisionul de garantare datorat
15
FNGCIMM
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 8.000 0 0 8.000
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si software pentru
punctaj
12
*
Procent active corporale 1
Procent active necorporale si alte cheltuieli 1

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor
menționate.
25
26 4.4. Plan de finanţare a proiectului
a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Fara TVA
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0%
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:
- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 14 (Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru
comerţul on-line ) și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri:

DA  NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

13
*
Caracter inovativ al investiției

DA  NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Activitatea propusă prin prezentul proiect se va desfășura cu ajutorul echipamentelor moderne ce


urmează să se achiziționeze. Astfel, prestarea serviciilor dorite se va realiza doar cu echipamente noi si
de ultima generatie. Având în vedere că dorim utilizarea echipamentelor cu caracteristicile prezentate
anterior, contribuim la creșterea gradului de utilizarea a echipamentelor noi, moderne și cu un caracter
inovativ pe piață.

27
28 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Principalul avantaj al solicitantului consta in faptul ca acesta va realiza produse personalizate cu


ajutorul unor echipamente de ultima generatie, intr-o gama cat mai variata. De altfel, SC GOLANEX
PRINT SRL se va remarca prin raportul calitate-pret foarte bun al produselor, dar si prin marketing in
mediul online si mass-media prin expunerea unor produse folosind ca modele artisti de top, activisti
mass-media din Romania, publicand materiale foto si video pe paginile acestora si pe pagina personala
a solicitantului. Singurul dezavantaj al entitati este reprezentat de faptul ca aceasta nu are spatiul de
lucru in proprietate privata, ceea ce inseamna costuri suplimentare cu chiria.

29
30 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.

14
*
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);
Investitia propusa prin proiect se incadreaza in domeniul de activitate al productiei. Astfel, solicitantul
va realiza o gama diversificata de produse personalizate, printre care enumeram:
 Colantari auto: colantari auto cu folie colorata; colantari auto cu folie transparenta pentru
protectie caroserie cu efect de autovindecare la zgarieturi fine; colantari auto camuflaj; folii
pentru protectia farurilor.
 Productie publicitara folosind tehnologia imprimantelor cu ecosolvent si cea a cutterplotterelor
(afise, bannere, flyere, cataloage, agende, stickere, decorari interioare si exterioare, canvas etc.)
cu grafica clientului sau cu grafica elaborata de angajatii firmei.
 Personalizare textile folosind tehnologia imprimantelor cu ecosolvent, a cutterplotterelor si cea
a preselor termice (imprimare articole vestimentare) cu grafica clientului sau cu grafica
elaborata de angajatii firmei.
 Productie de grafica conform ideilor, cerintelor si standardelor clientului folosind gama variata
de aplicatii Adobe Suite, asigurand o calitate extrem de ridicata.

Spatiul in care se va desfasura activitate nu se afla in proprietatea solicitantului, ci va fi inchiriat in


Municipiul Targu-Jiu. Chiria, salariile, precum si toate utilitatile vor fi suportate din fonduri proprii.

5.2.2. Segmentul de piaţă

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Investitia dorita ce este autorizata pe codul CAEN 1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a, se adreseaza
domeniului productiei.

In ceea ce priveste piata in care urmeaza sa se desfasoare activitatea, aceasta este intr-o continua
crestere privind produsele personalizate, insa in regiunea de Sud-Vest Oltenia aceasta este extrem de
scazuta, in special in Municipiul Targu-Jiu, iar pretul pentru procesarea comenzilor este ridicat.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

15
*
e
Amplasare investitiei va fi in Municipiul Targu-Jiu, intr-un spatiu inchiriat de catre solicitant.Piata pe
care urmeaza sa intre solicitantul la nivel national este intr-un proces de dezvoltare, insa in Municipiul
Targu-Jiu aceasta este slab dezvoltata. Ca efect al acestei consecinte, solicitantul isi doreste sa
dezvolte activitatea prezentata.
In zona in care se doreste implementarea proiectului, concurenta este formata dintr-un numar de 3
entitati care majoritatea realizeaza doar clasicele produse personalizate.
Principalii clienti vin din medii sociale diferite si categorii diferite de varsta, iar produsele
personalizate sunt cunoscute si oricine le cumpara in functie de anumite necesitati sau evenimente.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Dorinta realizarii acestei investitii vine ca urmare a unei cereri crescute, avand in vedere slaba
dezvoltare a acestui domeniul in Muncipiul Targu-Jiu.
Evolutia infiintarii acestui tip de afacere, este intr-o continua dezvoltare, insa nu si in zona dorita.
Cererea crescuta pe toata perioada anului este justificata de faptul ca:
 serviciile sunt orientate catre industria auto, in care se investeste foarte mult
 produse personalizate ce pot fi oferite ca si cadouri cu ocazia diferitelor evenimente
 unele dintre produsele personalizate (in special tricouri, cani si sepci) vor fi promovate de
diversi artisti de top si activisti mass-media din Romania.
Estimam un real succes al acestei investitii, deoarece obiectivul principal al intreprinderii este de a
oferi clientilor o gama diversificata de produse cu un raport calitate-pret superior pietei existente.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite pieţei Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea

-Servicii software, hardware, web design, web


hosting, personalizare articole vestimentare. SC NOARIM GROUP SRL
-Productie de stickere, etichete, cutii din carton, Municipiul Targu-Jiu, Judetul Gorj
afise publicitare, reproducere tablouri.
Produse personalizate: tricouri, cani, ceasuri,
autocolante, bannere, sepci, tablouri, brelocuri,
steaguri. Executa servicii de productie
publicitara: printuri digitale indoor si printuri SC X MEDIA&MUSIC PRODUCTION SRL
digitale outdoor de mari si mici dimensiuni si Municipiul Targu-Jiu, Judetul Gorj
elemente de semnalistica indoor si outdoor
standardizate sau atipice: casete luminoase si
litere volumetrice.
Produse personalizate: tricouri, autocolante,
bannere, sepci, tablouri, steaguri. Executa
SC D C AGENCY SRL
servicii de productie publicitara: printuri
Municipiul Targu-Jiu, Judetul Gorj
digitale indoor si outdoor de mari si mici
dimensiuni.

16
*
5.3 Strategia de comercializare
5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

Produsele vor fi prezentate la locul de desfasurare al activitatii, unde se vor expune modele din fiecare
produse ce se pot realiza de catre entitate. De altfel, aceasta prezentare a produselor ajuta la eficientizarea
timpului clientului, acesta putand sa-si aleaga produsele dorite.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

Produsele personalizate vor fi realizate in cadrul spatiului inchiriat, putand fi comandate de catre client
din acest loc, cat si online. Astfel, canalul de distributie va fi atat prin vanzare directa catre client, prin
intermediul firmelor de curierat sau prin posta.

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

Strategia de promovare a produselor personalizate constă în distribuția de flyere, prezența unui banner la
locație, postări în social media, site-web de prezentare a produselor, precum și prin intermediul
parteneriatelor cu diversi artisti sau activisti mass-media din Romania ce vor promova produsele prin
publicare foto si video pe paginile acestora.
Pentru dezvoltarea și creșterea notorietății întreprinderii, solicitantul va avea în vedere păstrarea calității
ridicate a produselor.

17
*
6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

MODEL BILANT PREVIZIONAT

Nr. perioada
rd.
Denumirea elementului

A B 2017 2018 2019 2020


ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 1
+ 205 +206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 2
214 + 215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 -
291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4

ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 5
+327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348 +351+354
+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388 +4091-391- 392-393-
394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 7
+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 9
08)
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
DATORII(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 11
404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***
+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)

18
*
ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE 12
NETE (rd. 09 +10-11)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13
(rd. 04 + 09)
VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 14

1.Subvenţii pentru investiţii 15


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 16
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 17
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 18
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 19

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 20


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 21
IV. REZERVE (ct. 106) 22
V. PROFITUL SAU SOLD C 23
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 24

VI. PROFITUL SAU SOLD C 25


PIERDEREA SOLD D 26
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 27


CAPITALURI - TOTAL (rd. 17+20+21+22+23- 28
24+25-26-27)

MODEL CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

19
*
7 Chirii
8 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere
10 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit
12 Alte cheltuieli
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
15 Profit ( RD.4-12)
16 Pierdere (RD.12-4)
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+21)
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
23 Profit ( Rd,20-21)
24 Pierdere (rd.21-20)

MODEL CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020


Sold iniţial disponibil (casă şi
I bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)
1 din vânzări
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport
3 propriu, etc.)
Alocaţie Financiară
4 nerambursabilă
Total disponibil (I+A)
B Utilizari numerar din exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi
materiale consumabile aferente
1 activităţii desfaşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi

20
*
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli
de marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări
Impozite, taxe şi vărsăminte
7 asimilate
8 Alte cheltuieli
Cheltuieli pentru investiţii
C (Valoarea totală a proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi
E taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri
F Dividende
Total utilizări numerar
G (B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G)
II Sold final disponibil (I+H)

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

21
*
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Beneficiarul SC GOLANEXPRINT SRL autorizat in domeniul productiei, cod CAEN 1812 – Alte
activitati de tiparire n.c.a, dorește prin intermediul Programul Start-Up Nation 2017 să dezvolte
activitatea de realizare a produselor personalizate, în Municipiul Targu-Jiu, județul Gorj.

Necesitatea finanțării prezentului proiectului este fundamentată de dorința beneficiarului de a


dezvolta o activitate în acest domeniu, care din surse financiare proprii nu ar fi posibilă.
Luând în calcul, poziția beneficiarului în mediul antreprenorial, faptul că pentru acesta ar fi primul
business inițiat în acest domeniu, va ajuta la realizarea obiectivului Programului Start-Up Nation
2017 – încurajarea și stimularea dezvoltării de noi afaceri în România, precum și creșterea locurilor
de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate/absolvenți/șomeri și creșterea
investițiilor în tehnologii noi inovative.

22
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

23
*

S-ar putea să vă placă și