Sunteți pe pagina 1din 10

we are powering your business we are powering your business

ECHIPA BAP DRIVER


Coordonator:
Coordonator: DENA Germania

Parteneri:
Parteneri:
PROMOVAREA VALORIFICARII POTENTIALULUI ¾ eclareon Germania
ENERGETIC AL BIOMASEI IN PROGRAME ¾AEBIOM
INTERNATIONALE - BAP DRIVER
¾ SenterNovem Olanda
SPRIJINIREA DEZVOLTARII STRATEGIILOR NAŢIONALE SI A
PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU BIOMASĂ
BIOMASĂ PRIN ABORDAREA UNEI ¾ ADEME Franta
EVALUARI ECHILIBRATE PENTRU FACTORII DE DECIZIE
¾ CRES Grecia
¾ KAPE Polonia
¾ ApE Slovenia
Carmencita Constantin,
Constantin, Marian Dobrin ¾ ISPE Romania
Adriana Milandru, Alexandra Badescu ¾ VITO Belgia

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

1
we are powering your business we are powering your business

OBIECTIVE PRINCIPALE OPORTUNITATE

¾ SPRIJINIREA ACTIVITATII DE FORMULARE ŞI IMPLEMENTARE A ¾ PROMOVAREA BIOENERGIEI REPREZINTA O PRIORITATE PE


STRATEGIILOR NAŢIONALE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU AGENDA POLITICĂ
POLITICĂ A TUTUROR TARILOR MEMBRE UE
VALORIFICAREA BIOMASEI ÎN STATELE MEMBRE UE, ASTFEL INCAT
SA POATA CONTRIBUI LA REALIZAREA PLANULUI EUROPEAN DE ¾ PROGRESUL FACUT PANA IN PREZENT IN DOMENIUL
ACTIUNE PENTRU BIOMASA VALORIFICARII BIOMASEI NU SE RIDICA INCA LA NIVELUL
RESURSELOR EXISTENTE
¾ ADOPTAREA UNEI VIZIUNI INTEGRATE A ACTIVITATII DE
PROMOVARE A BIOMASEI ¾ NU EXISTA INCA DESTULE PARGHII IN CADRUL POLITICILOR
ENERGETICE NATIONALE PENTRU DIMINUAREA BARIERELOR
¾ SPRIJINEREA ACTIUNILOR DE DEPĂ
DEPĂŞIRE A BARIERELOR EXISTENTE SI PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTARII ACTIUNILOR DE
EXISTENTE IN UTILIZAREA BIOMASEI VALORIFICARE A SURSELOR EXISTENTE DE BIOMASA

¾ FACILITAREA SCHIMBULUI DE IDEI SI A TRANSFERULUI DE ¾ NECESITATEA ABORDARII CONSECVENTE DE CATRE FACTORII DE


CUNOŞTINŢE PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGIILOR NATIONALE DE DECIZIE A STRATEGIILOR NATIONALE SI A PLANURILOR DE
BIOMASA ACTIUNE PENTRU BIOMASA

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

2
we are powering your business we are powering your business

REZULTATE ASTEPTATE STADIUL ACTUAL AL BAP DRIVER

¾ STUDIU PRIVIND CELE MAI BUNE PRACTICI, INCLUSIV STUDIU DE FINALIZAREA RAPORTULUI DE BUNE PRACTICI
ŢARĂ ŞI ANALIZA CRITERILOR DE REFERINTA PENTRU EVALUAREA
STRATEGIILOR EXISTENTE PENTRU BIOMASĂ
BIOMASĂ ÎN ÎNTREAGA UE CONTINUT:

¾ GHID OPERATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA SI MONITORIZAREA 9 ANALIZA DE TARA – EVALUAREA STRATEGIILOR NATIONALE SI A
STRATEGIILOR NATIONALE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU PLANURILOR DE ACTIUNE EXISTENTE PENTRU 12 TARI UE
BIOMASA
9ANALIZA CRITERIILOR DE REFERINTA – COMPARAREA
¾ DOCUMENTE DE POZITIE LA NIVEL NATIONAL - CONTRIBUTIE STRATEGIILOR NATIONALE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE
DIRECTA LA PROCESUL DE DEZVOLTARE A PLANURILOR DE EXISTENTE PENTRU 12 TARI UE
ACTIUNE PENTRU BIOMASA
9ANALIZA CELOR MAI BUNE PRACTICI – CONCLUZII VALABILE
¾DOCUMENTE DE POZITIE LA NIVEL EUROPEAN - REFLECTAND PENTRU TOATE TARILE UE
CONCLUZIILE CHEIE ALE RAPORTULUI PRIVIND CELE MAI BUNE
PRACTICI, GHIDUL SI REZULTATELE GRUPURILOR DE LUCRU,
FORMATE IN FUNCTIE DE TEMELE ABORDATE

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

3
we are powering your business we are powering your business

SITE BAP DRIVER BIOMASA IN ROMANIA


http://www.bapdriver.org/doku.php/home Biomasa lemnoasa
¾Suprafata totala acoperita cu paduri – 6,22 milioane hectare
¾Volumul total de lemn – 1,6 miliarde mc;
¾Cresterea anuala a padurilor 33.000.000 mc/an;
¾Potential exploatabil – 20.000.000 – 22.000.000 mc/an
¾Specii de paduri:
paduri:
ƒ 31% - conifere (molid,
molid, brad, pin Scot, zada,
zada, brad Douglas);
ƒ 30% - fag;
ƒ 19% - stejar;
stejar;
ƒ 14% - diverse specii tari (carpen,
carpen, frasin,
frasin, artar,
artar, cires,
cires, etc);
ƒ 6% - diverse specii moi (tei,
tei, plop, salcie,
salcie, etc).
¾Puterea calorifica medie reziduuri rezultate din silvicultura – 10500 kJ/kg
(2500 kcal/kg)
¾Puterea calorifica medie reziduuri rezultate din industria de prelucrare a
lemnului – 14900 kJ/kg (3550 kcal/kg)
AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

4
we are powering your business we are powering your business

BIOMASA IN ROMANIA BIOMASA IN ROMANIA


Biomasa lemnoasa Biomasa agricola
¾Suprafata agricola – 14,8 milioane hectare
¾Teren arabil – 9,42 milioane ha
¾Reziduuri agricole:
agricole:
ƒ paie;
paie;
ƒ tulpini
ƒ stiuleti de porumb;
porumb;
ƒ corzi de vta-
vta-de-
de-vie;
¾Reziduuri din prelucrarea industriala a produselor agricole:
agricole:
ƒ coji de seminte de floarea soarelui;
soarelui;
ƒ rapita;
rapita;
ƒ in si canepa.
canepa.
¾Puterea calorifica medie
ƒ paie de grau si secara – 14500 kJ/kg (3500 kcal/kg) – umiditate 10%
ƒ tulpini de porumb – 17400 kJ/kg (4200 kcal/kg) – umiditate 10%
ƒ tulpini si palarii de floarea soarelui – 8020 kJ/kg (1920 kcal/kg) – umiditate 40%
ƒ rapita – 10000 kJ/kg (2400 kcal/kg) – umiditate 40%
ƒ crengi din curatarea pomilor fructiferi–
fructiferi– 10500 kJ/kg (2500 kcal/kg) – umiditate 40%;
ƒ corzi de vita de vie – 10500 kJ/kg (2500 kcal/kg) – umiditate 30%.

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

5
we are powering your business we are powering your business

BIOMASA IN ROMANIA BIOMASA IN ROMANIA


Biocombustibil Peleti
¾Produs din ulei vegetal de orice natura
ƒ rapita;
rapita; Materiale de tip biomasa
ƒ floarea soarelui;
soarelui;
ƒ porumb;
porumb;
Produse din rumegus,
rumegus, aschii se scoarta de copac si alte
deseuri specifice rezultate din prelucrarea lemnului si
ƒ ulei rezidual.
rezidual.
fabricarea mobilei
ƒDirectii de utilizare a uleiurilor vegetale:
vegetale: Caracteristici principale:
principale:
ƒ utilizare fara a fi modificate;
modificate;
» Densitate – min. 640 kg/m3;
ƒ utilizare dupa trasformare in metil ester – biodiesel.
» Dimensiuni – lungime:
lungime: max 38 mm
¾Puterea calorifica
ƒbiodiesel – 35600 kJ/l (8500 kcal/l) - diametru:
diametru: 6,4 mm; 7,9 mm.
ƒ ulei de rapita nerafinat – 37300 kJ/kg (8900 kcal/kg); cenusa: - ≤ 3%
» Continut de cenusa:
ƒ ulei de rapita rafinat – 36900 kJ/kg (8800 kcal/kg)
ƒ ulei de floarea soarelui – 37000 kJ/kg (8840 kcal/kg)

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

6
we are powering your business we are powering your business

STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA

¾Pana in prezent intreaga cantitate de biomasa folosita pentru producere de energie


Specificatie UM 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a fost consumata pentru producere de caldura,
caldura, astfel:
astfel:
ƒ caldura produsa din biomasa lemnoasa:
lemnoasa: 54%;
Consumul PJ 2146 1934 1666 1689 1788 1843 1901 1978 ƒ caldura produsa din biomasa agricola:
agricola: 46%.
de resurse
primare ¾Biomasa a fost utilizata,
utilizata, predominant, in zonele rurale si in orase mici,
mici, cu
Consumul PJ 141 127 118 116 90 100 123 136 tehnologii traditionale de ardere (cca.
cca. 89%)
de biomasa ¾In prezent numai 11% din energia produsa pe baza de biomasa este produsa in
instalatii relativ moderne
Ponderea % 6,57 6,56 7,10 6,87 5,03 5,42 6,47 6,88 ¾In consumul curent de biomasă
biomasă, în regim de exploatare energetică
energetică, se folosesc
biomasei diferite tipuri de combustibili,
combustibili, cu urmă
următoarea destinaţie:
destinaţie:
ƒ circa 550 cazane industriale de abur şi apăapă fierbinte pentru încălzire industrială
industrială
Sursa:
Sursa: Institutul National de Statistica (combustibil pe bază
bază de lemn);
lemn);
ƒ circa 10 cazane de apă
apă caldă
caldă, cu puteri instalate între 0,7 MW şi 7,0 MW,
pentru încălzire urbană
urbană (P(i total) = 45 MW) combustibil pe bază
bază de deşeuri din
lemn];
lemn];
ƒaproximativ 14 milioane sobe sau cuptoare de lemne şi/sau deşeuri agricole
pentru încălzirea locuinţelor individuale sau prepararea hranei ş.a.ş.a.

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

7
we are powering your business we are powering your business

STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA
¾Lista cu primii zece investitori care au capacitatea de a produce
¾1999 – PHARE “Asistenta
“Asistenta Tehnica pentru Implementarea Strategiei de
biocarburanti:
Valorificare a SRE”-
SRE”- Reabilitarea CT Campeni prin utilizarea resurselor
locale de deseuri lemnoase si furnizarea de caldura pentru consumatorii
rezidentiali.
rezidentiali. (2 x 0,7 MW) 9Biodiesel
cca. 700.000 tone/an
¾2001 – “Rumegus 2000” finantat DEPA Danemarca si MMGA: 9Bioetanol
ƒ 1999-
1999-2001 proiect pilot CT Tasca – putere instalata:
instalata: 2,5 MW,
combustibil:
combustibil: rumegus si deseuri lemnoase cca. 110.000 tone/an
tone/an
ƒ 2004 – proiect CT Vatra Dornei – putere instalata:
instalata: 12 MW, combustibil:
combustibil:
rumegus si deseuri lemnoase Evaluarea potentialului productiei nationale de oleaginoase
ƒ2004 – proiect CT Gheorghieni – putere instalata:
instalata: 6 MW, combustibil:
combustibil: cca. 400.000 tone/an
tone/an din care:
rumegus si deseuri lemnoase
ƒ2004 – proiect CT Huedin – putere instalata:
instalata: 4 MW, combustibil:
combustibil:
rumegus si deseuri lemnoase 9Pentru consum alimentar
ƒ2004 – proiect CT Vlahita – putere instalata:
instalata: 6 MW, combustibil:
combustibil: cca. 250.000 tone/an
tone/an
rumegus si deseuri lemnoase 9materie prima pentru producerea biocarburantilor
ƒ2004 – proiect CT Intorsura Buzaului – putere instalata:
instalata: 7 MW, cca. 150.000 tone/an
tone/an
combustibil:
combustibil: rumegus si deseuri lemnoase

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

8
we are powering your business we are powering your business

STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA STADIUL ACTUAL DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA

¾Factorii interesati in promovarea biocarburantilor:


biocarburantilor:
¾Actualizarea listei cu investitorii care au capacitatea de a
9Autoritatile centrale (MADR, MMDD) produce biocarburanti;
biocarburanti; dezvoltarea unei banci de date

9Asociatii
Uniunea Romana de Transport Public ¾Elaborarea unei strategii nationale in domeniul biocarburantilor
REBIS International srl
Asociatia Biocombustibili Romania
¾Asistenta pentru implementarea Directivei 2003/30/EC privind
promovarea utilizarii biocarburantilor sau altor carburanti
9Rafinarii
regenerabili destinati transportului

9Investitori

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

9
we are powering your business we are powering your business

PERSPECTIVE DE UTILIZARE A BIOMASEI IN ROMANIA

Productie de
Putere instalata planificata energie electrica VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE
asteptata (anual)
anual)
MWe 103 tep GWh

TOTAL 2003-
2003-2010 3249,8
CALDURA
2011-
2011-2015 3487,8

TOTAL 2003-
2003-2010 190 1134
ENERGIE
Institutul de Studii si Proiectari Energetice - ISPE
ELECTRICA 2022-
2022-2015 179,5 3654 B-dul Lacul Tei 1-
1-3, Sector 2,
020371 Bucureşti
Romania

Sursa:
Sursa: Strategia de Valorificare a SRE Tel: + 4021 206 1002
Fax: + 4021 210 1255
email:amilandru@ispe.ro;
email:amilandru@ispe.ro;
www.ispe.ro

AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti AVANTAJELE UTILIZARII BIOCARBURANTILOR SI A ALTOR CARBURANTI REGENERABILI – 27 Noiembrie 2008, ISPE Bucuresti

10